Vacature

(Strategisch) HRM-adviseur

32 uur (0,8 fte)

SPO Wij de Venen - bestuurskantoor - Alphen aan de Rijn

Werkzaamheden

Stichting Primair Onderwijs ‘WIJ de Venen’ (hierna: WIJ de Venen) is verantwoordelijk voor het in stand houden van katholiek, protestants-christelijk onderwijs en samenwerkingsscholen in Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn in het Groene Hart. WIJ de Venen is een ambitieuze, ontwikkelingsgerichte onderwijsorganisatie van 14 basisscholen. Circa 350 medewerkers verzorgen eigentijds onderwijs aan ruim 3.000 leerlingen. De scholen van WIJ de Venen zijn gelegen in dorpen en kernen van het Groene Hart. In die omgeving vervullen de scholen een belangrijke ontmoetingsfunctie. Ze zijn stuk voor stuk meer dan een school. 
Scholen van WIJ de Venen hebben naast hun kerntaak onderwijs, aandacht voor de individuele ontwikkeling van kinderen en voor waarden als gemeenschapszin en wederkerigheid.
 
WIJ de Venen hecht groot belang aan de maatschappelijke binding met allen die betrokken zijn bij de opvoeding en het onderwijs van de kinderen. Iedere school heeft een eigen, uniek karakter en onderwijsconcept. Nauwe samenwerking met en verbinding tussen alle betrokken partners wordt als belangrijke meerwaarde gezien.
 
WIJ de Venen wil een lerende organisatie zijn, die zich ontwikkelt op alle niveaus. Openheid, transparantie, zorgvuldigheid, betrouwbaarheid en creëren van betrokkenheid zijn daarbij belangrijke waarden. “Samen beter” is de rode draad door de gehele organisatie.
 
Onze Kernwaarden
SAMEN BETER – Voor GOED onderwijs
 
GOED voor onze leerlingen 
De scholen van WIJ de Venen zijn een plek waar al onze leerlingen gezien en gehoord worden. Waar ze zichzelf mogen en kunnen zijn. Waar ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige en sociaal vaardige mensen die met een open blik in de wereld staan. Wij zijn duidelijk over wat mag en wat kan. We stimuleren eigenaarschap: de motivatie om, met oog en oor voor je omgeving, je eigen verantwoordelijkheid te nemen.
 
GOED voor onze medewerkers 
De scholen van WIJ de Venen zijn een inspirerende en gastvrije werkomgeving, waar al onze medewerkers de kans krijgen én nemen om zich als mens en als professional te ontwikkelen. Ook voor onze medewerkers is eigenaarschap belangrijk: zij krijgen verantwoordelijkheid en kunnen daarmee omgaan. Openheid en wederzijds vertrouwen is daarbij essentieel: zo vinden we de juiste balans tussen leren en ervaren, inspanning en ontspanning, autonomie en samenwerking.
 
GOED voor onze omgeving
De scholen van WIJ de Venen staan, in woord én daad midden in de gemeenschap en de samenleving. Iedere school heeft een eigen karakter en een eigen onderwijsconcept, terwijl ze ook openstaan voor verschillende zingevingsbronnen en maatschappelijke initiatieven. Wij leren onze leerlingen om goed voor hun omgeving, hun gemeenschap, hun maatschappij te zijn. Dat leren ze ook door mee te doen aan plaatselijke activiteiten.
 
De afdeling
Op de afdeling Personeel & Organisatie werken naast de HRM-adviseur, een administratieve kracht, een personeelsadviseur (beheersmatig), een verzuimconsulent en een stafmedewerker die verantwoordelijk is voor nascholing en de opleidingsschool via onze WIJ de Venen Academie en de opleidingsschool. Hierdoor kun jij je richten op de beleidsmatige kant en adviseer je vanuit die verantwoordelijkheid de bestuurder en de directeuren op het gebied van het strategisch HRM-beleid over de volle breedte van de organisatie.
 
Wat ga je doen?
 
HRM-adviseur
Als HRM-adviseur ben je verantwoordelijk voor het mede ontwikkelen van, de implementatie en de uitvoering van het strategisch personeelsbeleid. Je adviseert de bestuurder, de directeuren en het MT hierover, met inbegrip van (meerjaren) formatie, verzuim, arbeidsrechtelijke aangelegenheden en de professionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en van de teams op de scholen. Je valt rechtstreeks onder de bestuurder.
Leidinggevende
Je geeft functioneel leiding aan de medewerker(s) van de afdeling Personeel en Organisatie. Zij leggen aan jou verantwoording af over hun taken en werkzaamheden. Je voert met hen ontwikkelgesprekken en functioneringsgesprekken. Je bent budgetverantwoordelijke voor de afdeling.
 
MT-lid
Je werkt in het managementteam nauw samen met de directeur Bedrijfsvoering en de regisseur Onderwijs en Kwaliteit om de bestuurder te kunnen adviseren. In dit collegiaal managementteam geef je gezamenlijk leiding aan alle processen rondom de bestuurder en de directeuren. Daarbij adviseer je zowel individueel (als HRMadviseur) als in gezamenlijkheid (als MT).
Wij werken samen in een professionele en prettige cultuur die laag-hiërarchisch is. Onze samenwerking kenmerkt zich door gelijkwaardigheid, ruimte voor eigenaarschap, inbreng van expertise en werken vanuit verschillende én gezamenlijke verantwoordelijkheden.
 
Je taken, verantwoordelijkheden en bevoegden zijn in ons functieboek omschreven

Wat wij vragen

Wat kenmerkt jou? Ben je enthousiast voor deze functie en wil je graag met de uitdagingen aan de slag? Dan vragen we van jou de volgende competenties.
  • Expert: Met je kennis van zaken op HRM-gebied en je werkervaring ben je in staat de bestuurder, beleidsmedewerkers en directeuren te adviseren bij beleidskeuzes. Je bent goed in staat om je standpunten te verhelderen. Kortom: een stevige gesprekspartner!
  • Analytisch denken en kijken: Je overziet het geheel van de bestuurlijke plannen, processen en projecten. Je bent in staat de verschillende (complexe) activiteiten en processen op het gebied van HRM hieruit te ontleden en weet verbinding te leggen met de andere domeinen. Je hebt een HBO/WO werk- en denkniveau met een relevante afgeronde opleiding.
  • Samenwerken: Naast specialist ben je een echte teamspeler. Je levert een belangrijke bijdrage aan een gezamenlijk resultaat en erkent de autonomie en specifieke kennis van de ander én brengt je eigen specifieke kennis in.
  • Communicatieve vaardigheden: Je bent in staat toegankelijk en helder te communiceren. Je rapportages zijn to the point en inzichtelijk voor alle geledingen binnen de organisatie. Je bent een uitstekende sparringpartner voor bestuurder, schooldirecteuren, medezeggenschapsraad.
  • Professional: We zoeken een professional die zich wil vastbijten in complexe vraagstukken. Je legt graag verbanden tussen zaken en denkt in kansen en mogelijkheden. Bij voorkeur heb je ervaring in het onderwijs. Heb je dat niet, dan laten we ons graag in je motivatiebrief overtuigen hoe snel en goed jij het dynamische onderwijsveld je eigen gaat maken!
  • Leidinggeven: Je geeft in verbinding en coachend leiding aan je afdeling. Je kunt goed schakelen tussen kaderstellende en adviserende interventies richting directeuren en bent ondersteunend waar nodig.
Wil je bij ons je stem laten horen en stappen zetten op strategisch niveau, dan nodigen we je van harte uit te reageren!

Wat wij bieden

  • Benoeming ingaande 1 april 2023 of zo snel mogelijk daarna;
  • Je wordt ingewerkt door de huidige interim HRM-adviseur;
  • Arbeidsvoorwaarden conform CAO-PO; 
  • Salariering conform schaal OOP12.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel