Vacature

Directeur basisonderwijs

32-40 uur (0,8-1,0 fte)

PCPO Barendrecht & Ridderkerk - CBS De Vrijenburg - Barendrecht

Werkzaamheden

CBS De Vrijenburg is een open christelijke basisschool in Barendrecht. Momenteel bestaat de school uit ongeveer 370 leerlingen en 16 groepen. Het is een gezonde en groeiende school. De leerlingpopulatie is een afspiegeling van de wijk Vrijenburg. Je bent zichtbaar en spreekt de taal van de ouders en kinderen. De Vrijenburg is een van de elf scholen van stichting PCPO Barendrecht en Ridderkerk. Met zo'n 500 onderwijsprofessionals proberen ze goed, christelijk en modern onderwijs te geven aan ca. 4000 leerlingen. 
 
In de onderbouw werken we grotendeels met heterogene groepen, met uitzondering van de instroomgroep. De leerlingen starten in groep 1/2 en blijven in dezelfde groep totdat ze naar groep 3 gaan. Vanaf groep 3 werken we met homogene groepen. Van alle groepen hebben wij er twee. De leerkrachten van dezelfde groep werken intensief samen: ze bereiden de lessen samen voor. Op onze school geven wij les volgens de methode van het “Expliciete directe instructie model”. Deze instructiewijze is als een doorgaande lijn zichtbaar door de hele school, van groep 1 t/m 8. 
 
Verder gebruiken we Rots & Water als psychofysieke, sociale competentietraining voor de leerlingen. Onze lokalen zijn uitgerust met digiborden, we gebruiken daarnaast ook Snappets, tablets en chromebooks. Ook hebben wij inpandig een gymzaal en is er goed contact met de samenwerkingspartners die in hetzelfde gebouw zitten, zoals kinderopvang Kibeo, logopedie, het wijkteam en de buurtkamer. 
 
High Performance School (HPS)
In juni 2023 hopen wij de bronzen audit te behalen als High Performance School. Er ligt een stevig fundament voor HPS. Binnen het team is hiervoor veel kennis en draagvlak aanwezig.
 
Onze visie
Onze huidige visie kenmerkt zich door het volgende:
 • Wij ondersteunen iedere leerling om zichzelf optimaal te ontwikkelen.
 • Wij geven onderwijs volgens het Directe Instructie Model, waarbij het lesprogramma centraal staat.
 • Wij bieden deskundige leerkrachten die een focus hebben op het optimaliseren van het onderwijs.
 • Wij zijn een lerende organisatie op alle niveaus van onze school met onze leerlingen, ouders en leerkrachten.
Onze uitgangspunten daarbij zijn:
 • Ieder kind is uniek.
 • Onze kinderen leren van en met elkaar.
 • Onze kinderen zijn verantwoordelijk voor en betrokken bij hun eigen leerproces.
 • Onze kinderen ontwikkelen zich in een doorgaande lijn.
 • Onze kinderen leren dat fouten maken leerzaam is.
We zijn momenteel onze visie aan het aanpassen aan de hand van een visiekwadrant met vijf klaverbladen:
 • Visie op leren
 • Visie op organiseren
 • Visie op professionaliseren
 • Visie op veranderen
 • Visie op identiteit
Identiteit 
CBS De Vrijenburg is een open christelijke basisschool. Leerlingen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden komen samen op onze school. Onze christelijke identiteit is zichtbaar in de wijze waarop we met elkaar omgaan en de open wijze waarop we willen leren van andere culturen en religies. Ook wordt op de school zichtbaar invulling gegeven aan de open christelijke identiteit, door middel van dagopeningen, vieringen en gesprekken. 
 
Ons team 
Het team bestaat uit 36 medewerkers. Binnen ons team hebben wij experts op verschillende vakgebieden. Op deze manier hebben wij alle kennis in huis om goed onderwijs te geven. De samenstelling van het team bestaat uit o.a. leerkrachten, twee kwaliteitscoördinatoren, een locatiemanager & kindercoach, Rots en Water trainers, een conciërge & administratief medewerker, twee bouwcoördinatoren, leerkrachtondersteuners, een onderwijsassistent, een vakleerkracht gym, een taal-, reken-, gedrags- en ICT-specialist.
 
Het team van CBS De Vrijenburg is enthousiast en doortastend. Het team is zeer deskundig, de kwaliteit van ons onderwijs is goed. Er is een goede balans tussen jonge, startende collega's en ervaren, deskundige collega's. Er heerst een sfeer van openheid waarbij we als doel hebben elke dag een beetje beter te worden. Het leren van en met elkaar staat centraal. 
 
De kwaliteitszorg staat sterk binnen de organisatie.
 • Het werken aan onderwijskwaliteit wordt gedaan binnen de leerteams;
 • Er is gedeeld leiderschap binnen de organisatie (Mtz, HPS-kernteam, specialisten);
 • De specialisten pakken hun rol (rekenen, taal, soc-em);
 • Het team heeft de ambities duidelijk in beeld (HPS, nieuwe taalmethode, plusbeleid);
 • Sterk intern vervangingsbeleid;
 • Samenwerking met RiBa; externe specialisten in de school aanwezig om de leerkrachten te ondersteunen.

Wat wij vragen

Wij zijn op zoek naar een directeur die samen met het team ervoor zorgt dat De Vrijenburg zich nog verder kan  ontwikkelen als High Performance School. De directeur heeft affiniteit met dit profiel en weet leiding te geven aan de uitvoering hiervan.
 
Het team wil blijven groeien qua resultaten en op didactisch, onderwijskundig en professioneel gebied. We zoeken daarom het type leider Architect*: het type architect heeft zijn blik op de lange termijn gericht met voor ogen de school opnieuw vorm te geven.
 
Dit zijn directeuren die wijs en bescheiden zijn. Ze proberen de school zo vorm te geven dat leerkrachten zich er thuis voelen en dat de school een plaats krijgt in de gemeenschap. Ze zoeken samenwerking met andere scholen, vervolgonderwijs en stakeholders. Ze helpen leerkrachten hun aanpak te verbeteren door hen te coachen en ontwikkelprogramma’s aan te bieden.
 
De directeur is daarnaast een ontwikkelaar, motivator, principieel en een expert**. Belangrijk hierbij is dat de directeur positief, integer, daadkrachtig is en het team vertrouwen geeft. Hij/zij coacht de teamleden om zich verder te verbeteren en te ontwikkelen. Zo wordt het beste uit het team gehaald. Er is persoonlijke aandacht voor het hele team, maar ook focus op het bereiken van de onderwijsdoelstellingen en het nastreven van ambities. Iedereen voelt zich gezien, gehoord en gewaardeerd door deze directeur. De directeur is sterk in bevorderen van samenwerking binnen het team en met de andere scholen en stakeholders. Hij/zij kan feedback geven en ontvangen en bezit vaardigheden om conflicten op te lossen. 
 
* vanuit de theorie van Harvard: Architect.
** ontwikkelaar, motivator, principieel en expert zijn leiderschapsstijlen vanuit de theorie van Zenger & Folkman
 
Algemene kenmerken
De directeur
 • voldoet aan de NSA competenties van een schoolleider;
 • is in het bezit van het schoolleidersdiploma of bereid deze te behalen;
 • is doelgericht, bezit zelfkennis, kan het eigen handelen reflecteren;
 • kan een goede balans vinden tussen ambitie en het bewaken van grenzen en mogelijkheden en deze balans waarborgen.
Visie
De directeur
 • heeft een duidelijke visie op professioneel handelen die aansluit bij de school;
 • weet een positief pedagogisch klimaat te scheppen;
 • zorgt ervoor dat de organisatie op koers blijft en haar doelen haalt.
Leiderschap
De directeur
 • is een democratische, coachende leider die een transparant klimaat creëert, waarin medewerkers mogen meedenken, zich gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen;
 • kan luisteren, bezit inlevingsvermogen en benadert mensen vanuit een positie van gelijkwaardigheid;
 • spreekt mensen aan op hun handelen, bezit zelfkennis en reflectief vermogen en stuurt op resultaten door mensen in hun kracht te laten staan;
 • heeft een helikopterview;
 • handhaaft en versterkt een stabiel werkklimaat binnen de school, waardoor leerkrachten zich maximaal kunnen wijden aan kinderen en lesgeven en waar de directeur, indien nodig, achter hen staat;
 • zorgt voor een open communicatie in de organisatie en is een toegankelijke, stimulerende persoonlijkheid;
 • is goed bereikbaar voor ouders;
 • is een teambuilder die kennis en vakmanschap combineert met humor, inzet en creativiteit;
 • is een stimulerende kracht met betrekking tot de verschillende schoolontwikkelingen en het team leerproces;
 • is actief betrokken bij het directieberaad (adviserend overleg van collega-directeuren en bestuurder) en levert een bijdrage aan beleidsvorming binnen de organisatie PCPO als geheel;
 • heeft gevoel voor de omgeving en kan samenwerking bekrachtigen tussen de school en stakeholders.
Speciale vaardigheden
De directeur
 • is vaardig op het gebied van ICT en stimuleert ontwikkelingen op dit gebied;
 • is ondernemend en weet de school naar buiten toe te profileren;
 • heeft affiniteit met lesgeven.
Overige kenmerken
 • HBO/WO werk- en denkniveau
 • 32-40 uur
 • De directeur respecteert de christelijke identiteit van de school en de organisatie en kan hier samen met het team en collega-directeuren op een passende wijze invulling aan geven.

Wat wij bieden

Wij bieden de directeur
 • een enthousiast, professioneel team, dat veel kennis en expertise heeft;
 • een school waar aandacht is voor elkaar;
 • een leeromgeving met een goede zorgstructuur;
 • goede ondersteuning door het bovenschools management en bestuursbureau;
 • een team van collega-directeuren, waarbinnen zij elkaar graag inspireren en van elkaar leren;
 • goede begeleiding als startend directeur binnen PCPO;
 • een functiewaardering in schaal D12 conform de CAO-PO met een arbeidsmarkttoelage van maximaal €200,-.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel