Vacature

Lid Raad van Toezicht

Emmauscollege Rotterdam - Stichting Kavor - Rotterdam

Werkzaamheden

De raad van toezicht van de stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Rotterdam (Stichting KAVOR) zoekt een nieuw lid, een lid die affiniteit heeft met het kennisveld marketing en communicatie en in de onderwijspraktijk kan adviseren en zijn of haar kennis kan delen.
 
Wie zijn wij?
Het bevoegd gezag van het Emmauscollege wordt gevormd door het College van Bestuur van de“Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Rotterdam” (de  "Stichting"). Het College van Bestuur bestuurt de Stichting en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie en het beleid van de Stichting. Het College van Bestuur bestaat uit een voorzitter, die tevens rector is van het Emmauscollege.
 
Het Emmauscollege is een open katholieke school voor havo, atheneum en gymnasium in Rotterdam met 1.700 leerlingen en 175 medewerkers. Het leerlingenaantal is stabiel en de school heeft een goede reputatie. De leerlingpopulatie is multicultureel en divers. Leerlingen en medewerkers ervaren een veilige en warme sfeer en zij voelen zich betrokken bij de school. Veel medewerkers blijven lang op het Emmauscollege werken en oud-leerlingen keren terug als collega’s. 
 
Vanuit het schoolplan 'Ruimte in ontwikkeling' biedt de school activerend en uitdagend onderwijs met onder meer een levendige gymnasiumafdeling en een keuzeprogramma voor alle leerlingen, zoals een excellentieprogramma en Emmausplusactiviteiten. Iedereen krijgt alle ruimte.
 
Het Emmauscollege is een goed georganiseerde school die leerlingen en medewerkers veel mogelijkheden biedt. Het devies van de school is ‘samen op  weg’: leerlingen en medewerkers gaan samen op weg om van en met elkaar te leren.
 
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. De Raad  van Toezicht bestaat uit zes leden die samen invulling geven aan de verantwoordelijkheden die in het reglement van de Raad van Toezicht beschreven staan.

Wat wij vragen

Algemeen
Basiscompetenties vanuit de Code goed bestuur VO:
 1. Onafhankelijkheid
 2. Integriteit
 3. Vertrouwen
 4. Samenwerkingsvermogen
Profiel
(Bron: St. KAVOR/Emmauscollege - REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT 2018)
Artikel 5 lid 2 en lid 3:
lid 2. Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:
 • affiniteit met de doelstelling en functie van de Stichting;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om het College van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om de hoofdlijnen van het beleid van de Stichting en het functioneren van het College van Bestuur te beoordelen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het College van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • voldoende beschikbaarheid.
lid3. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied waarin de Stichting actief is en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.
 
Aanvullend hierop mag van een lid van de Raad van Toezicht enige voeling met het politieke, sociale en onderwijsveld in de stad/regio worden verwacht. Kennis hebben van het onderwijsaanbod in de regio is voor de functie een pré.

Wat wij bieden

Er is een plek vrij gekomen binnen de Raad van Toezicht. In de huidige RvT zijn de kennisvelden financiën, HR-beleid, onderwijskunde, bouwkunde en juridisch reeds vertegenwoordigd. De Raad van Toezicht is daarom op zoek naar een nieuw lid, die affiniteit heeft met het kennisveld marketing en communicatie en in de onderwijspraktijk kan adviseren en zijn of haar kennis kan delen. Sociale media en digitalisering spelen daarbij een rol. 
 
Bij de werving van een nieuw lid wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht.
De bezoldiging voor een lid van de Raad van Toezicht bedraagt €4500 per jaar. 
 
Tijdsbeslag
Er vinden jaarlijks ongeveer zes reguliere vergaderingen plaats waaronder twee vergaderingen met de medezeggenschapsraad van de school. 

Informatie

Meer informatie is vooraf in te winnen bij de Raad van Toezicht. Dit kan per mail of via het maken van een belafspraak via de mail raadvantoezicht@emmauscollege.nl.
 
Jouw motivatiebrief en curriculum vitae kan jij versturen via de sollicitatiebutton (komt uit bij Meesterbaan). 
 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de middag van 14 april 2023, waarna op 1 juni 2023 de besluitvorming plaatsvindt binnen de Raad van Toezicht en een nieuw lid wordt gekozen.
 
Mocht jij geïnteresseerd zijn, dan zien wij jouw schriftelijke reactie graag uiterlijk 31 maart 2023 tegemoet.

Organisatie: Emmauscollege Rotterdam
Contactpersoon: Mevr. M.A. Tez
Telefoon: nvt

Tell a friend

Vul onderstaand formulier in en breng een kennis op de hoogte van de volgende vacature:
Lid Raad van Toezicht


Uw gegevens


Gegevens ontvanger