Vacature

Bestuurslid

SSKO - Bestuur SSKO - Woerden

Werkzaamheden

De Stichting Steunfonds Katholiek Onderwijs (SSKO) heeft tot opdracht om projecten en initiatieven financieel te ondersteunen die (de identiteit van) katholiek onderwijs en katholieke scholen bevorderen en/of vernieuwen. Het bestuur bestaat uit zeven leden, waarvan er twee worden voorgedragen door Verus, twee door de NKSR en drie onafhankelijke leden zijn. Het bestuur vergadert in de regel vier keer per jaar.
 
Momenteel is één zetel in het bestuur vacant voor een onafhankelijk bestuurslid.

Wat wij vragen

Profielschets van het onafhankelijk bestuurslid.
 
Het onafhankelijk bestuurslid beschikt over de volgende kwaliteiten.
  • (a) in algemene zin enige vertrouwdheid en ervaring met bestuurlijk handelen, positief betrokken in en met de katholieke traditie en het katholiek onderwijs, collegiaal, sociaal en communicatief, betrouwbaar, aanspreekbaar, verantwoordelijk, dienstbaar, en heeft kennis van en affiniteit met de doelen en activiteiten van de SSKO
  • (b) in meer specifieke zin “met kennis van het primair en voortgezet onderwijs, met kennis van de katholieke identiteit en inzicht in fondsenwerving en in de beoordeling van en toezicht op projecten” (Statuten, art. 5, lid 3) en beschikt over een netwerk in het katholiek onderwijs en over ruime ervaring met het primaire proces (lesgevende en vormende praktijk) in het katholiek onderwijs, en
  • (c) enige kennis van het katholiek sociaal denken strekt tot aanbeveling.

Wat wij bieden

Tot de taken en werkzaamheden van het bestuurslid is naast actieve deelname aan de bestuursvergaderingen (circa 4 maal per jaar), het behandelen en beoordelen van aanvragen, het mee voorbereiden en opstellen van beleidsvoorstellen, het mee verzorgen van PR en publiciteit, en het periodiek overleg voeren met aanvragers en partnerorganisaties. Verwachte tijdsinvestering is circa 20 uur per jaar. Het bestuur van SSKO beschikt over een doelmatige en sobere vacatieregeling.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel