Vacature

Vestigingsdirecteur Greijdanus Hardenberg

32-40 uur (0,8-1,0 fte)

Greijdanus - vmbo, havo en vwo - Hardenberg

Werkzaamheden

Je werkt vanuit persoonlijke drive voor goed onderwijs, brede vorming en christelijke identiteit aan het vertalen van onze onderwijsvisie naar de schoolpraktijk. Om dat te bereiken geef je veel ruimte en vertrouwen. De vestiging Hardenberg staat er kwalitatief en financieel goed voor, maar heeft wel te maken met een prognose van krimp. Profilering en uitdragen van alles wat er binnen de school gebeurt aan goed en uitgesproken christelijk onderwijs is van groot belang, om zo ook de te verwachten krimp te bestrijden.

De vestiging Hardenberg verzorgt onderwijs voor zo’n 900 leerlingen in het VMBO, HAVO en VWO. Op de vestiging werken zo’n 135 medewerkers (80 fte). De vestigingsdirecteur is integraal verantwoordelijk voor het leiding geven aan de vestiging. Daarnaast levert de directeur een bijdrage aan het strategisch beleid van Greijdanus als geheel. Je bent lid van het directeuren overleg (DO) samen met de overige vestigingsdirecteuren en het CvB. Er is een nauwe samenwerking met het primair onderwijs, de gemeente en de omgeving. Vanwege wenselijkheid van doorlopende leerlijnen vanuit het gereformeerd primair onderwijs wordt intensieve samenwerking gezocht met Scholengroep Hannah. De vestigingsdirecteur maakt deel uit van het samenwerkingsverband Noordoost Overijssel en heeft binnen dit verband de financiële portefeuille.

Speerpunten van de opdracht voor de schoolleider zijn:

 • Dagelijks leidinggeven aan een prachtige vestiging die er goed voor staat;
 • Het bevorderen en uitdragen van de kwaliteit van onderwijs en de christelijke identiteit vanuit persoonlijke betrokkenheid en christelijke levensovertuiging;
 • Versterken van de verbinding met Greijdanus als geheel, vanuit wederkerigheid.
 • Continueren en afmaken van de vertaling van de Greijdanus' onderwijsvisie naar de lespraktijk;
 • Inrichten van persoonlijk leren en brede vorming - gericht op leren, geloven en leven;
 • Ruimte voor maatwerk voor iedere leerling op basis van de persoonlijke leerlijn;
 • Aandacht voor passend onderwijs en de ontwikkeling van Sterk Techniek;
 • Ontwerpen van een geïntegreerd curriculum gericht op een brede onderbouw en doorlopende leerlijnen;
 • Bestuurlijke samenwerking en goede aansluiting bij PO en beroepsonderwijs waaronder het verder werken aan geïntegreerd MBO in samenwerking met de partners in de regio.

Wat wij vragen

Wij zoeken een vestigingsdirecteur met visie en leidinggevende ervaring bij voorkeur in het VO, die

 • in staat is om vanuit eigen geloofsbeleving invulling te geven aan de gereformeerde identiteit en de waarden van Greijdanus en die de vestiging daarin voor gaat;
 • de opdracht zoals hierboven omschreven als een uitdaging ziet;
 • met visie, drive en persoonlijke betrokkenheid het zichtbare boegbeeld is voor de vestiging;
 • goed in staat is om te verbinden, te motiveren en waarderen;
 • onderwijskundig sturing kan geven én ruimte en vertrouwen geeft voor eigen verantwoordelijkheid;
 • lef heeft om zelf aan te spreken en actief te werken aan een aanspreekcultuur;
 • inhoud geeft aan implementatie en begeleiding van reeds in gang gezette processen;
 • investeert in- en intensief samenwerkt met de scholengroep Hannah binnen GOON verband;
 • investeert in contact met de omgeving (ouders, andere scholen, lokale gemeente).

Wij vragen:

 • Een managementopleiding op universitair niveau, dan wel de bereidheid deze te gaan behalen;
 • Een schoolleider met ruime ervaring (bij voorkeur binnen het VO) die voldoet aan de bekwaamheidseisen en competenties zoals verwoord in het beroepsprofiel voor schoolleiders;
 • Financieel en veranderkundig inzicht.

Wij zoeken medewerkers die belijdend en meelevend lid zijn van een kerk en die zich willen verbinden aan hetgeen we hierover in ons identiteitsdocument hebben beschreven. Bij uitnodiging voor een selectiegesprek  vragen we je om in één A4-tje aan te geven hoe jij daar aan wil bijdragen.

Wat wij bieden

We bieden een prachtige school met een heldere identiteit! De functie is ingedeeld in functiegroep 13. Overige arbeidsvoorwaarden zijn conform cao.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel