Vacature

Directeur Bedrijfsvoering

(1,0 fte)

Koningin Wilhelmina College - PrO (praktijkonderwijs), vmbo, havo en vwo en Agora onderwijs - Culemborg

Werkzaamheden

Het Koningin Wilhelmina College (KWC) te Culemborg verzorgt voortgezet onderwijs voor circa 1700 leerlingen uit de wijde omgeving. Er is een breed aanbod van PrO (praktijkonderwijs), vmbo, havo en vwo en Agora onderwijs. Het onderwijs wordt aangeboden vanuit twee locaties die vlak bij elkaar liggen. In het hoofdgebouw is vmbo tl/gl, havo, vwo en agora gesitueerd alsmede het bestuursbureau. Op de nevenlocatie wordt in een mooi transparant gebouw het PrO en vmbo basis/kader aangeboden. De leerlingaantallen zijn stabiel, de financiële positie is gezond en het imago en de kwaliteit is goed. 
 
De kernwaarden van het KWC zijn:
 • Wij geloven in de kracht van onze leerlingen en onze medewerkers.
 • Wij zijn betrokken bij elkaar en de wereld om ons heen.
 • Wij geven kansen en dagen uit.
 • Wij bieden meer dan een diploma!
En dit is wat wij christelijk noemen.
 
De strategie van het KWC is gericht op de doorontwikkeling van het onderwijs, waarbij keuzes en kansen centraal staan en het creëren van meer samenhang en samenwerking tussen de afdelingen. Er wordt al een aantal jaar geïnvesteerd in meer regie en eigenaarschap voor leerlingen bij de invulling van hun leerproces. Elke onderwijsafdeling geeft daar op haar eigen manier invulling aan. De agora afdeling gaat hierin het verst. De verbinding tussen de afdelingen wordt in toenemende mate gezocht. Dat vraagt ook veel van de ondersteuning vanuit bedrijfsvoering, die beheersmatig goed op orde is, en van docenten en conrectoren: het nog meer geven van vertrouwen, keuzes en kansen. 
 
De structuur is in ontwikkeling. In de huidige structuur is er een rector-bestuurder die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. Hij wordt ondersteund door een bestuurssecretaris en op het gebied van onderwijs en kwaliteit en communicatie. Elke onderwijsafdeling wordt aangestuurd door een conrector die op zijn/haar beurt weer onderwijsteams aanstuurt, al dan niet via coördinatoren. De rector bestuurder alsook de conrectoren worden ondersteund door de afdeling bedrijfsvoering, die wordt aangestuurd door de directeur bedrijfsvoering. Hier is alle bedrijfsvoering ondergebracht met uitzondering van de bestuursstaf en enkele onderdelen die bij conrectoren belegd zijn. De afdeling bedrijfsvoering is onderverdeeld in functionele eenheden aangestuurd door een hoofd of coördinator. 
 
Vanwege de pensionering van de directeur bedrijfsvoering per 1 januari 2024 zoekt het KWC een verbindende Directeur Bedrijfsvoering, die vanuit een heldere visie op ondersteuning en met hart voor het onderwijs, de samenwerking en verbinding zoekt. Die de afdeling helder positioneert en medewerkers in positie brengt zodat ze onderwijsontwikkeling en het onderwijsproces, maximaal en efficiënt kunnen ondersteunen. En daarnaast investeert in een heldere governance, teamontwikkeling, professionalisering en samenwerking zowel binnen de afdeling als in het totaal. 
 
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Als directeur bedrijfsvoering stuur je de volgende afdelingen aan: financiën, P&O, facilitair, gebouwenbeheer, leerlingenadministratie, roostering, systeembeheer, congiërgerie, en kantinebeheer. Je bent verantwoordelijk voor de besteding en de beheersing van de middelen (jaarrekening, begroting, meerjaren huisvestingsplan, formatieplan). Je bent onderdeel van de schoolleiding van het KWC en rapporteert rechtstreeks aan de rector-bestuurder. Je bent tevens onderdeel van het Dagelijks Bestuur, waar, naast jou, de rector-bestuurder, de plaatsvervangend rector, bestuurssecretaris en kwaliteitsmedewerker zitting hebben. Je draagt zorg voor een passende structuur voor de ondersteuning in lijn met de organisatie brede ontwikkeling van meer samenwerking en samenhang. Daarnaast lever je een bijdrage aan een heldere governance en vervul je een rol in relatie tot de audit commissie van de Raad van Toezicht.
 
Ontwikkelingsopgave
Het KWC is in ontwikkeling. Veel binnen het KWC is historisch gegroeid en ontstaan waardoor er onduidelijkheid is wie waar over gaat. Door de komst van een nieuwe rector-bestuurder en een aantal pensioneringen die op stapel staan, wordt de organisatie tegen het licht gehouden. Daarbij wordt zowel gekeken naar de aansturing en structuur in het onderwijs als binnen bedrijfsvoering. De rode draad hierbij is een verdere doorontwikkeling en doorvertaling van het onderwijsconcept naar meer eigenaarschap, verantwoordelijkheid en vertrouwen ook naar de onderwijsteams en de ondersteuning. En het creëren van een structuur en samenwerkingsvorm die dat mogelijk maakt. Momenteel vindt er onderzoek plaats om taken en rollen binnen de ondersteuning in kaart te brengen en te adviseren hoe dit duidelijker georganiseerd kan worden tegen een achtergrond waarbij zowel de directeur bedrijfsvoering als een viertal hoofden met pensioen gaan.
 
Andere ontwikkelingen die aandacht vragen van de te werven directeur bedrijfsvoering zijn:
 • Ver-/nieuwbouw van de hoofdlocatie.
 • Een omslag van reactief beheersmatig naar proactief/ontwikkelingsgericht, gericht op de verdere ondersteuning van de onderwijsontwikkeling.
 • Het bijdragen aan de aanscherping en implementatie van de besturingsfilosofie/een heldere governance.
 • Bijdragen aan het nieuwe strategische plan voor de periode vanaf 1 augustus 2024.
 • De invoering van nieuw taakbeleid en systeeminrichting in relatie tot de overgang naar een 60 minuten rooster. 
Tegen een achtergrond van een gedegen financiële positie en betrouwbare administratie en stabiele inkomsten.

Wat wij vragen

Om leiding te geven aan deze ontwikkeling zoekt het KWC een verbindende, op samenwerking gerichte directeur met hbo+ niveau met gedegen verstand van financiën en bij voorkeur ervaring met nieuw-/verbouwprocessen.
 
 • Die ambitieus is en lef heeft en werkt vanuit een heldere visie op sturing, positionering en ontwikkeling van stafdiensten. 
 • Die ervaring heeft met team- en organisatieontwikkeling.
 • Die oog en hart voor het onderwijs en werkt vanuit de bedoeling.  
 • Die analytisch is en integraal handelt en kijkt.
 • Die situationeel leiding kan geven: ruimte en vertrouwen en steun geeft waar dat kan, aanspreekt en ondersteunt waar dat moet/nodig is. 
 • Die helder communiceert en zichtbaar is. 
 • Die beschikt over (organisatie) sensitiviteit
 • Een strategische bijdrage levert aan de schoolleiding. 
 • Koers en kaders kan stellen en bewaken en besluitvaardig is.
 • Die affiniteit heeft met onderwijs, ervaring is geen must.

Wat wij bieden

Een mooie bouwopdracht. Een kans om de dienst verder vorm te geven en door te ontwikkelen binnen een leuke school, met goede sfeer en harde werkers. De mogelijkheid om een belangrijke bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering en doorontwikkeling van de schoolleiding en de organisatie en de mensen binnen de stafdiensten. 
 
De functie is ingeschaald in Schaal 13 CAO VO met groeiperspectief afhankelijk van de doorontwikkeling van de organisatie en functie. Schaal 13 CAO VO bedraagt min. € 4.715,– per maand en max € 6.568,– per maand, exclusief eindejaarsuitkering van 8,33 % en een vakantie-uitkering van 8%. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel