Vacature

Conrector PrO / vmbo basis / kader

(1,0 fte)

Koningin Wilhelmina College - PrO / vmbo basis/kader - Culemborg

Werkzaamheden

Het Koningin Wilhelmina College (KWC) te Culemborg verzorgt voortgezet onderwijs voor circa 1700 leerlingen uit de wijde omgeving. Er is een breed aanbod van PrO (praktijkonderwijs), vmbo, havo, vwo en Agora onderwijs. Het onderwijs wordt aangeboden vanuit twee locaties die vlak bij elkaar liggen. In het hoofdgebouw is vmbo tl/gl, havo en vwo en agora gesitueerd alsmede het bestuursbureau. Op de nevenlocatie wordt in een mooi transparant gebouw het PrO en vmbo basis/kader aangeboden. De leerlingaantallen zijn stabiel, de financiële positie is gezond en het imago en de kwaliteit zijn goed. 
 
De kernwaarden van het KWC zijn:
 • Wij geloven in de kracht van onze leerlingen en onze medewerkers.
 • Wij zijn betrokken bij elkaar en de wereld om ons heen.
 • Wij geven kansen en dagen uit.
 • Wij bieden meer dan een diploma!
En dit is wat wij christelijk noemen.
 
De strategie van het KWC is gericht op de doorontwikkeling van het onderwijs, waarbij keuzes en kansen centraal staan en het creëren van meer samenhang en samenwerking tussen de afdelingen. Er wordt al een aantal jaar geïnvesteerd in meer regie en eigenaarschap voor leerlingen bij de invulling van hun leerproces. Elke onderwijsafdeling geeft daar op haar eigen manier invulling aan. De agora afdeling gaat hierin het verst. De verbinding tussen de afdelingen wordt in toenemende mate gezocht. Dat vraagt ook veel van de ondersteuning vanuit bedrijfsvoering, die beheersmatig goed op orde is, en van docenten en conrectoren: het nog meer geven van vertrouwen, keuzes en kansen.
 
De structuur is in ontwikkeling. In de huidige structuur is er een rector-bestuurder die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. Hij wordt ondersteund door een bestuurssecretaris en op het gebied van onderwijs en kwaliteit en communicatie. Elke onderwijsafdeling wordt aangestuurd door een conrector die op zijn/haar beurt weer onderwijsteams aanstuurt, al dan niet via coördinatoren. De rector-bestuurder en de conrectoren worden ondersteund door de afdeling bedrijfsvoering, waar alle bedrijfsvoering is ondergebracht. De directeur bedrijfsvoering stuurt deze afdeling via de verschillende hoofden van de afdelingen aan. In de huidige situatie stuurt de plaatsvervangend rector en zowel vmbo tl/gl als PrO aan.
 
Als gevolg van de pensionering van de conrector vmbo basis/kader per 1 augustus 2024 en de wens om de samenhang en samenwerking tussen PrO en vmbo basis/kader te versterken zoekt KWC één verbindende Conrector PrO / vmbo basis/kader, die start als conrector PrO en in de loop van 2024 vmbo basis/kader erbij krijgt.
 
Wij zoeken een boegbeeld die met het hart bij de leerling zorgdraagt voor de doorontwikkeling en de samenhang van beide afdelingen en doorbouwt op de goede onderwijskundige basis die er ligt, en verder investeert in teamontwikkeling en samenwerking, mensen in positie brengt en ruimte en vertrouwen geeft.
 
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Als conrector PrO / vmbo b/k ben je onderdeel van de schoolleiding van het KWC en rapporteer je rechtstreeks aan het College van Bestuur. Je bent verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op de onderwijskwaliteit, het personeel en de realisatie van de strategie binnen de aan jou toegewezen afdelingen. Uiteraard met een (in meerjarenperspectief) sluitende begroting. Daarnaast vervul je een nader te bepalen rol als locatieverantwoordelijke en desgewenst in KWC brede ontwikkelgroepen, passend bij je interesse en expertise. 
Je wordt hierin ondersteund door een aantal onderwijsondersteunende functies op locatie zoals een conciërge en locatie assistent en vanuit de afdeling bedrijfsvoering.
 
Ontwikkelingsopgave 
Het KWC is in ontwikkeling. De organisatie is organisch gegroeid tot waar ze nu staat, met veel ruimte voor afdelingen voor een eigen invulling van het onderwijsconcept en aansturing. Dat levert enerzijds goede afdelingen op, maar leidt ook tot veel verschillen en onduidelijkheid en differentiatie in de ondersteuning. Met het aantreden van de nieuwe rector bestuurder is een start gemaakt met het expliciteren van taken en rollen en verwachtingen tegen een achtergrond van een aantal pensioneringen op sleutelposities. De rode draad in de doorontwikkeling is de doorvertaling van het onderwijsconcept gericht op meer keuzes en kansen en eigenaarschap voor leerlingen naar meer eigenaarschap, verantwoordelijkheid en vertrouwen voor docenten, onderwijsteams en ondersteuning. Vanuit een heldere rol- en taakverdeling en meer samenwerking en samenhang.
 
De kwaliteit van het onderwijs en de docenten binnen vmbo b/k en PrO is zonder meer goed. 
Binnen PrO wordt gewerkt met coördinatoren, binnen vmbo b/k (nog) niet. De verwachting is dat dit wel nodig is, gegeven de span of support (35 mensen binnen b/k, 16 binnen praktijk onderwijs) en om de gevraagde meer strategische rol binnen de schoolleiding te kunnen vervullen. Dit vraagt om een heldere governance en structuur van waaruit gemandateerd kan worden.

Wat wij vragen

Om leiding te geven aan deze mooie afdelingen zoekt het KWC: 
 
 • Een ervaren onderwijskundig leider, met hbo-/wo-niveau, (bij voorkeur MEL, MEM).
 • Met een groot hart voor de leerling en aantoonbare affiniteit met vmbo b/k/PrO.
 • Die analytisch en bedrijfsmatig sterk is en over een helikopter view beschikt.
 • Iemand die betrokken is, en zich echt verbindt.  
 • Die gericht is op samenwerken, binnen en buiten de school. 
 • Die zichtbaar en toegankelijk is: een representatief boegbeeld binnen en buiten de school.
 • Die ontwikkelingsgericht is: oog heeft voor personeel, eigen verantwoordelijkheid stimuleert, kansen biedt en vertrouwen geeft. 
 • Maar ook aanspreekt, besluitvaardig is en daadkrachtig/resultaatgericht.
 • Die helder communiceert en kan levelen met ouders en leerlingen.
 • Iemand die visie heeft, of ontwikkelt, voor PrO in combinatie met vmbo b/k.

Wat wij bieden

Een mooie bouwopdracht. Met bevlogen en betrokken teams. De mogelijkheid om de eigen locatie verder vorm te geven en vanuit trots door te ontwikkelen. De mogelijkheid om een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van deze leerlingen én een bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering en doorontwikkeling van de schoolleiding en de organisatie. 
 
De functie is ingeschaald in Schaal 13 CAO VO Schaal 13 CAO VO bedraagt min. € 4.715,– per maand en max € 6.568,– per maand, exclusief eindejaarsuitkering van 8,33 % en een vakantie-uitkering van 8%. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring. 

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel