Vacature

Intern Begeleider

(0,4 fte *)

De Passie Scholen - EBS De Rank - Arnhem

Werkzaamheden

EBS De Rank in Arnhem is een basisschool met kwalitatief goed onderwijs, waarbij het Evangelie van Jezus Christus centraal staat. We hebben een ruim gebouw, in de wijk Rijkerswoerd. Als Evangelische school zijn we uniek in de omgeving en hebben een streekfunctie. Kinderen komen uit de ruime omgeving en uit veel verschillende kerken.

De school maakt onderdeel uit van Stichting De Passie, een bestuur met zowel primair als voorgezet onderwijs op evangelische grondslag. Nieuwsgierig? Bekijk hier ons filmpje PO.

Onze school – leerlingen en medewerkers
Al onze medewerkers zijn gedreven christenen die geloven dat God met elke leerling een uniek plan heeft. Met 15 collega’s verzorgen we het onderwijs voor 110 kinderen verdeeld over 5 groepen. We werken volgens het pedagogische concept De Vreedzame School en met IPC. Per 1 augustus 2023 hebben wij een vacature voor een Intern Begeleider.

‘Coachende professional met oog voor de ander’

Als onze nieuwe Intern Begeleider ga jij samen met de locatieleider en het team verder bouwen aan de lerende organisatie en de ontwikkeling die is ingezet. Met jouw natuurlijke leiderschapskwaliteiten weet je te werken aan het verbeteren van de professionele cultuur en het pedagogisch klimaat. Door jouw kennis en ervaring weet je de zorg in kaart te brengen, op niveau te houden en de uitvoering ervan te borgen. Jij als onze nieuwe IB-er bent benaderbaar, biedt een luisterend oor en durft wanneer de situatie erom vraagt bij te sturen. Met jouw enthousiasme en analytisch vermogen bewaak jij samen met het team de kwaliteiten van het onderwijs en de zorg.

Onze nieuwe Intern Begeleider
 • is communicatief zeer vaardig, en weet als krachtige sparringpartner op te treden naar interne- en externe partijen;
 • heeft brede onderwijskundige kennis en ervaring met zorgcasussen en -structuren;
 • beschikt over coachingsvaardigheden en weet het team in zijn kracht te zetten;
 • gaat gestructureerd te werk en geeft duidelijke handelingsadviezen;
 • kiest er vanuit overtuiging voor om bij te dragen aan christelijk-evangelisch onderwijs.
Op verzoek kan voor deze vacature een functieprofiel worden toegezonden.

Wat wij vragen

Jij bent een IB-er die…

 • Jezus Christus van harte volgt en dient;
 • vanuit overtuiging kiest om bij te dragen aan evangelisch-christelijk onderwijs;
 • een verbindende rol heeft in het ontwikkelen van de leerkracht en een lerend team;
 • aantoonbare vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden heeft en ervaring heeft op het gebied van leerlingbegeleiding;
 • kennis heeft van emotionele- en gedragsproblemen en gedragspatronen van de leerlingen en de aanpak daarvan;
 • inzicht heeft in de taak, organisatie en werkwijze van de school en de zorgstructuur binnen een samenwerkingsverband.
 • vaardig is in het analyseren van problemen en creatief is in het bedenken van passende oplossingen.
 • ervan houdt complexe zorgcassussen om te zetten in een planmatige en doelgerichte aanpak waar ouders en leerkrachten handelingsbekwaam worden.
Wij verwachten daarnaast dat je actief en meelevend lid bent van een christelijke (kerkelijke) gemeente en lezen graag waarom je als christen werkzaam zou willen zijn in een bijbelgetrouwe organisatie.

Wat wij bieden

 • Een functie waarbij je samen met de locatieleider en de directeur het team begeleidt in het vertalen van de visie in actie.
 • Een betrokken en enthousiast team met een gemeenschappelijke christelijke basis;
 • Een plek in de expertisegroep voor po-kwaliteitszorg van de Passie;
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden conform cao Primair Onderwijs. Salaris € 2.896 - € 5.329 bij een fulltime dienstverband (Schaal 11), vakantiegeld 8% en 8,3% eindejaarsuitkering;
 • Aandacht voor jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling;
 • Een jaarcontract, dat bij goed functioneren wordt verlengd voor onbepaalde tijd.

 * aantal uren in overleg. De functie is te combineren met een lesgevende taak (maximaal 0,6 fte)

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel