Vacature

Leerkracht groep 4

(0,9631 fte)

LOGOS - CBS Samen Onderweg, locatie Schuttersplein - Gorinchem

Werkzaamheden

Ben jij die passievolle leerkracht met oog voor leerlingen en wil je graag werken op een school in een multiculturele wijk ? Dan zijn wij op zoek naar jou!

CBS Samen Onderweg, locatie Schuttersplein zoekt per 1 augustus 2023 een leerkracht  (0,9631 fte, minder mag ook) die het verschil wil en kan maken voor ongeveer 20 leerlingen uit groep 4. 

Samen Onderweg is een christelijke school in de multiculturele wijk Gorinchem West met twee locaties. De  vacature is op locatie Schuttersplein, gehuisvest in een prachtig, ruim en modern gebouw. Brede School Schuttersplein is uniek in Nederland; naast  basisschool Samen Onderweg is er ook een ZML- school met VSO (de Cirkel) aanwezig, verder Syndion met dagopvang voor kinderen met beperkingen en een peuterspeelzaal van SKG. 

Samen Onderweg is een school die sterk inzet op de basisvaardigheden. De school is één van de eerste scholen die aan de gang is gegaan met Doordacht Passend Lesmodel (DPL), een prachtig didactisch concept.

Onze school werkt met ‘Kwink’, vanuit het SEL (Sociaal-Emotioneel-Leren) gedachtegoed. Woordenschat is een speerpunt van de school, groep 1-3 werkt met LOGO 3000 en het gehele team werkt vanuit de methodiek ‘met woorden in de weer/viertakt’. De school zet de leerkracht centraal, deze moet tijd hebben om kwalitatief goede lessen voor te bereiden. Daarin wordt hij/zij ondersteund door een aantal onderwijsassistenten. 

Locatie Schuttersplein is de laatste jaren flink gegroeid. De locatie staat goed bekend om het degelijke onderwijs en een duidelijke structuur. Er zitten ongeveer 260 leerlingen op deze locatie, verdeeld over 12 groepen. 

Locatie Goudoever heeft ongeveer 70 leerlingen verdeeld over 4 groepen en zit in een kleine wijk in Gorinchem West. De twee locaties werken nauw samen. 

Onze slogan is ‘onderwijs dat bereikt, bindt en boeit’ en woorden die daar bij passen zijn ‘kansrijk onderwijs’ , ‘leerkracht gestuurd', ‘opbrengstgericht werken’ en ‘teamleren’. 

Wat is onze uitdaging?

De populatie van Samen Onderweg locatie Schuttersplein is divers in cultuur, achtergrond en afkomst. De populatie is een afspiegeling van de wijk, kinderen van hoog- en laagopgeleide ouders, kinderen met Nederlandse en buitenlandse afkomst en leerlingen die vanuit thuis juist veel of juist weinig bagage meekrijgen. Onze uitdaging voor deze populatie met zo veel verschillen is het onderwijs zodanig in te richten dat een ieder de kansen en mogelijkheden krijgt om zich op een mooie wijze te ontwikkelen tot wereldburger. De school participeert daarom ook in het project ‘gelijke kansen alliantie’. Verder is verbinding één van onze kernwaarden. De school moet een verbindende factor zijn in een (polariserende)  maatschappij. 

LOGOS

LOGOS biedt sterk, toekomstgericht christelijk onderwijs met 16 scholen en 350 personeelsleden die samen zorg dragen voor ongeveer 2500 leerlingen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. De scholen zijn gelegen in de gemeenten Gorinchem, Vijfheerenlanden en West Betuwe. 

LOGOS staat voor waardegedreven, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs. De missie is om leerlingen te helpen uit te groeien tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers, zodat zij later hun bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Binnen de stichting wordt hun aangeboren nieuwsgierigheid gestimuleerd en beloond, zodat ze hun leven lang elke dag met plezier blijven leren. 

De LOGOS-kernwaarden vertrouwen, verbinden en ontwikkelen zijn een helder baken voor het professioneel handelen met geloof, hoop en liefde als moreel kompas.  

Kinderen krijgen op LOGOS-scholen mee wat ze in deze 21ste-eeuwse samenleving nodig hebben: naast veel kennis, sociale vorming en gemeenschapszin ontwikkelen de kinderen hun 21ste-eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, communiceren, creativiteit, planning, reflectie, oplossingsgericht en kritisch denken, ICT en Engels. 

Binnen LOGOS is er de goede gewoonte van leren van elkaar door middel van co-creëren in teams, clusters van teams, intervisie, werkgroepen en in LOGOS-brede leergemeenschappen. Rond een thema of vraag ontstaan waardevolle dwarsverbanden. Daarbij hoort nieuwsgierig en durven experimenteren met behulp van eigen en externe good practices en verworven wetenschappelijke of maatschappelijke inzichten. Dit is de ontwikkelingsgerichte samenwerking van LOGOS: ‘Samen Leren Inhoud Geven’ (SLIG).

Wat wij vragen

  • Wil jij je kwaliteiten gebruiken om deze kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling?
  • Ben je zowel pedagogisch als didactisch sterk en kun je een duidelijke structuur neerzetten?
  • Kies je bewust voor een christelijke school en ben je gediplomeerd? 
Stuur dan je motivatie en kom snel langs voor een kennismaking en rondleiding!

Wat wij bieden

  • Een enthousiast team  zal er alles aan doen om je snel thuis te laten voelen. Je krijgt het eerste jaar veel ondersteuning,  waaronder een externe coach.  Er zijn twee groepen 4, zodat je veel kunt overleggen met je collega. De intern begeleider is de gehele week aanwezig, zodat je bij haar terecht kunt voor allerlei zaken en vragen. Verder is de directeur ook de gehele week aanwezig om je bij te staan. De school beschikt over een leescoördinator en een gedragsspecialist.
  • De ouderpopulatie is divers, maar zeer betrokken bij de school. 
  • De school kreeg de afgelopen jaren de arbeidsmarkttoelage. Waarschijnlijk wordt deze toelage verlengd.
  • Het contract is een tijdelijke overeenkomst voor één jaar, met de mogelijkheid dat dit bij goed functioneren wordt omgezet in een vast contract.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel