Vacature

Directeur basisonderwijs

24 uur (0,6 fte)

NoorderBasis - De Princenhof - Leeuwarden

Werkzaamheden

De Princenhof is een school in de wijk Nijlân in Leeuwarden. Het is een School met de Bijbel: de leden van het schoolteam leven vanuit het geloof dat God onze Vader is en dat Hij voor zijn kinderen zorgt. Dat willen we ook graag meegeven aan de leerlingen. De ongeveer 170 leerlingen van de school komen uit alle wijken van de stad en uit enkele omliggende dorpen. We zoeken graag met jou naar mogelijkheden om dit leerlingenaantal te laten groeien! 
 
Onze school behoort tot de gereformeerde scholenvereniging NoorderBasis. Deze scholenvereniging bestaat uit 33 basisscholen in Groningen, Friesland en Drenthe.   
 
Wij zoeken voor onze school een betrokken directeur die passie heeft voor onderwijs en een wam hart voor kinderen. Als directeur heb je daarom een open en toegankelijke houding richting kinderen, ouders en medewerkers en goede communicatieve vaardigheden. Je zoekt de verbinding en weet om te gaan met verschillen binnen de school. 
 
Onderwijs aan kinderen
Met het team geef je inhoud en vorm aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Je geeft vorm aan een duidelijke systematiek en cultuur van kwaliteitszorg, waardoor goede resultaten worden bereikt. Vanuit visie geef je leiding en sturing aan de borging en ontwikkeling van de onderwijskwaliteit. Je bent daadkrachtig, en weet met het team het onderwijs voor de toekomst vorm te geven.  
 
Leidinggeven aan medewerkers  
Het team wil de school en het onderwijs naar een hoger plan tillen. Daarbij wil het team graag (mede)verantwoordelijkheid dragen voor de keuzes die gemaakt worden op weg naar het versterken van de kwaliteit en het realiseren van een fijne werk- en leeromgeving. Jij hebt daarom een duidelijke en uitnodigende stijl van communiceren, je zorgt voor overzicht en samenhang, en je bent in staat tot situationeel leiderschap. Je werkt aan een professioneel klimaat waarin medewerkers zich gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen. Je bent ook in staat een efficiënte inzet van tijd, mensen en middelen te realiseren.   
 
Contacten met ouders en anderen 
De ouders zijn positief kritisch en stellen hoge eisen aan de wijze waarop het onderwijs en schoolleven dagelijks vorm krijgt. Zij verwachten dat de directeur en het team duidelijk communiceren en feedback en kritiek waarderen en professioneel weten te hanteren. Als directeur werk je effectief aan uitstraling en pr van de school, en de werving van nieuwe leerlingen. Je bent, kortom, het visitekaartje van de school.  

Wat wij vragen

Wie zoeken wij:   
 • Een directeur die zich voor langere tijd wil committeren aan de school; 
 • Iemand die een klimaat schept waarin medewerkers zich gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen; 
 • Een directeur die voortbouwt op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en met visie nieuwe input geeft aan de verbetering van het onderwijs; 
 • Een directeur die lid is van een kerk waar de Bijbel als woord van God de grondslag is, die ons identiteitsdocument onderschrijft en die de liefde van God uitstraalt naar de mensen om hem/haar heen en hiernaar handelt; 
 • Iemand die benaderbaar is, helder communiceert en effectief kan vergaderen;
 • Een leider die goed kan samenwerken met het team, de IB-er en de Schoolraad; 
 • Een directeur die effectief werkt aan uitstraling, werving en pr van de school. 

Wat wij bieden

 • Een dienstverband voor 24 uur per week;
 • Een enthousiast en betrokken team met veel verschillende kwaliteiten; 
 • Een school met een veilig en uitnodigend klimaat; 
 • Een actieve betrokken groep ouders; 
 • Een meelevende en opbouwende Schoolraad; 
 • Inschaling gebeurt op basis van opleiding en ervaring maar is minimaal schaal D11 €2.896 en maximaal schaal D12 €6.059 conform CAO Primair Onderwijs;
 • Goede arbeidsvoorwaarden met veel ruimte voor eigen ontwikkeling; 
 • Een team collega-directeuren dat elkaar door intensieve samenwerking versterkt; 
 • Een prachtig schoolgebouw; 
 • De mogelijkheid tot het volgen van de schoolleiders opleiding. 

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel