Vacature

Directeur basisonderwijs

(0,4-0,6 fte)

De Stroming - CBS De Zaaier - Andel (NL)

Werkzaamheden

Vanaf schooljaar 2024-2025, of eerder indien mogelijk, zoekt De Stroming voor CBS De Zaaier in Andel een directeur (2-3 dagen per week) die
 • vanuit een persoonlijke geloofsovertuiging en heldere visie, aansluitend bij de visie van De Zaaier, het team weet te coachen, te inspireren en richting weet te geven;
 • stuurt op de doorgaande lijn en borging van de ingezette ontwikkelingen;
 • mensen in hun kracht weet te zetten door het geven van ruimte en vertrouwen binnen realistische kaders en verwachtingen;
Dit alles vanuit gedeeld leiderschap, dus samen met de twee teamleiders en de intern begeleider.

Wat wij vragen

Wij zoeken iemand, die

 • eindverantwoordelijk is voor het voorbereiden en uitvoeren van het schoolplan;
 • financiën doelmatig beheert en aanwendt ten behoeve van een goede bedrijfsvoering binnen de school;
 • helder, open en transparant communiceert en knopen weet door te hakken wanneer de situatie daarom vraagt;
 • samenwerkt in een team van directeuren en deelneemt aan één of meerdere beleidsgroepen binnen De Stroming op het gebied van passend onderwijs, personeel of kwaliteit.

Kortom, wij zoeken een enthousiaste directeur met leidinggevende ervaring in het onderwijs, die zich voor 1,5 tot 2 dagen in de week wil verbinden aan CBS De Zaaier in Andel en daarnaast zich beleidsmatig inzet binnen De Stroming om richting en uitvoering te geven aan strategische doelstellingen op verschillende beleidsterreinen.

Wat wij bieden

CBS De Zaaier is een protestants-christelijk school met circa 210 leerlingen in Andel. Kernwoorden die typerend zijn voor deze school:
 • S amen: Wij zijn samen de school, jij en ik!
 • U niek: Je mag zijn wie je bent.
 • P lezier Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en met plezier naar school gaat.
 • E erlijk Wij zijn eerlijk en betrouwbaar.
 • R espect Behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wilt worden.
Deze waarden zijn tot stand gekomen in overleg met de kinderen, onze ouders van de school en allen die er werken.
 
Ben jij de kandidaat die wij zoeken? Dan komen we graag met jou in gesprek!

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel