Vacature

Directeur basisonderwijs

32-36 uur (0,8-0,9 fte)

Stichting VOILA - PCB Loysder Hoek - Leusden

Werkzaamheden

Voila zoekt voor PCB Loysder Hoek een directeur (D12), die:
 • De bedoeling voorop zet bij keuzes;
 • Het verschil maakt door te handelen;
 • Eerlijk en respectvol in gesprek gaat;
 • Elke dag leert over zichzelf en de ander;
 • Samen met ons tot andere en betere mogelijkheden komt.
Loysder Hoek - ‘Waar talent ontwaakt!’
Loysder Hoek is een christelijke school, waar alle kinderen welkom zijn. We vinden het belangrijk dat iedereen met een sociale en open instelling met elkaar omgaat en naar de wereld kijkt. Bij ons doet menswording ertoe.
Op Loysder Hoek komen alle kinderen tot hun recht. Of ze nu heel makkelijk leren of juist extra ondersteuning nodig hebben. Wij stimuleren ze boven zichzelf uit te stijgen en grenzen te verleggen.
Maar bovenal bieden we kinderen een veilige plek waar ze zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen. Waar ze fouten durven maken en ook durven excelleren. Waar hun interesses serieus worden genomen. Kortom; waar ze elke dag met plezier naar toe gaan!
 
Wij bereiden hen op een gestructureerde, uitdagende en onderzoekende wijze voor om volwaardig deel te nemen aan een steeds veranderende samenleving. Sleutelwoorden hierbij zijn: zelf initiatief leren nemen, samen leren werken, leren leren, bewuste keuzes leren maken en een eigen leerstijl ontwikkelen.
 
We zitten in Antares, een Multifunctioneel Centrum in de wijk Tabaksteeg in Leusden-Zuid. Er gaan zo’n 240 kinderen naar onze school, verdeeld over 11 groepen. Loysder Hoek heeft een fijn team, waarbij er een mix is van startende en ervaren leerkrachten.

Wat wij vragen

Persoonlijke kwaliteiten
 • Kwaliteits- en ontwikkelingsgericht;
 • Betrokken en communicatief;
 • Visiegericht en verbindend;
 • Innovatief en realistisch.
Uiteraard weet onze nieuwe directeur wat er nodig is om een school te leiden. Als schoolleider weet hij of zij:
 • Het optimale te realiseren binnen de financiële kaders,
 • Organisatorische randvoorwaarden te creëren voor werkplezier;
 • Te reflecteren op het eigen handelen en hier van te leren;
 • Flexibel te zijn in zijn of haar denken.
Het volledige functieprofiel kunt u hier inzien.

Wat wij bieden

 • De besturingsfilosofie van Voila gaat uit van integraal schooldirecteuren die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse aansturing en ontwikkeling van hun eigen school. Zij leggen rechtstreeks verantwoording af aan het bestuur. Het College van Bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid. In deze verantwoordelijkheid fungeert in ieder geval het strategisch beleidsplan als een belangrijk kader.
 • Naast de eigen verantwoordelijkheid is er ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid, voor alle scholen en alle kinderen binnen Voila. Centrale afspraken worden gemaakt en gedragen vanuit transparantie en solidariteit. Samenwerken, leren van en met elkaar en eigenaarschap op alle niveaus, zijn kenmerkend voor Voila. 
 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO-PO;
 • Een benoeming voor 0,8-0,9 fte (D12).

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel