Vacature

Directeur kindcentrum

40 uur (1,0 fte)

SCO Delft - Max Havelaar kindcentrum - Delft

Werkzaamheden

Samen met het kinderdagverblijf, de buiten­schoolse opvang en onderwijs vormen wij een integraal kindcentrum. Dit is dé ontwikkelplek waar kinderen gedurende de dag komen om te leren, te spelen en om mee te doen aan diverse activiteiten. We werken vanuit één visie, als één team met een brede blik op kinderen en in nauwe samenwerking met ouders en verzorgers. Cultuur, natuur en wetenschap en techniek zijn de speerpunten. We hebben een prettig team met ambitieuze en bevlogen collega’s, die klaar staan om te helpen waar nodig. We werken met leerteams, geven ruimte aan professionalisering en ontwikkeling en stimuleren eigen initiatief.
 
Max Havelaar Kindcentrum bevindt zich op een unieke locatie aan de historische grachten in de binnenstad van Delft. In het sfeervolle, multifunctionele gebouw komen onderwijs en kinderopvang letterlijk en figuurlijk samen.
De afgelopen jaren heeft het kindcentrum een mooie ontwikkeling doorgemaakt, waarbij de verbinding tussen opvang en onderwijs tot stand is gekomen. Het kindcentrum heeft een sterke pedagogische visie, die zichtbaar is in de organisatie. De kwaliteit van opvang en onderwijs is sterk te noemen, waarbij de ambities voor de komende jaren helder zijn.
Als nieuwe directeur krijg je de kans te werken met een bevoegd en kundig team. Het team staat open voor elkaar, pakt veel in gezamenlijkheid op, is flexibel en ondersteunt elkaar waar nodig. Het team zoekt een directeur die de kundigheid van de mensen ruimte kan geven vanuit duidelijke kaders, gedeeld leiderschap en vertrouwen.
 
Het volledige functieprofiel en meer informatie over Max Havelaar Kindcentrum, Kinderopvang Morgen en SCO Delft vindt u hier.

Wat wij vragen

Max Havelaar Kindcentrum zoekt in de eerste plaats een verbindende leider, iemand die vanuit een integrale kijk focust op relaties en deze kan versterken en streeft naar doorgaande lijnen. Het dragen van het kindcentrum als één geheel is iets wat de directeur uit moet stralen.
 
De organisatie zoekt daarnaast een directeur die goed benaderbaar is en zich veel laat zien aan medewerkers, kinderen en ouders. Een directeur die vriendelijk, maar duidelijk is in de communicatie en werkt vanuit positief vertrouwen. Het goed kunnen begeleiden van processen om te komen tot visie en kaders is noodzakelijk met oog op de opgave. Duidelijk zijn in rollen en verantwoordelijkheden, regie kunnen voeren op kwaliteitszorg en het werken met gedeeld leiderschap leidt tot de mogelijkheid om ruimte te geven aan autonomie van de medewerkers.
 
Kennis en ervaring
 • heeft ervaring in het leidinggeven en heeft zich hierin de laatste jaren aantoonbaar geprofessionaliseerd;
 • heeft ervaring met het integraal aansturen van een organisatie of organisatiedeel en heeft visie op de wijze van sturen;
 • heeft kennis van en inzicht in de maatschappelijke ontwikkelingen en politiek-bestuurlijke processen in relatie tot primair onderwijs en opvang;
 • kan processen helder maken en hierover communiceren. Neemt de medewerkers mee in de ontwikkelingen;
 • is in staat de in het schoolplan beschreven koers procesmatig en met betrokkenheid vanuit de organisatie invulling en vorm te geven;
 • heeft een visie op de kracht van christelijk geïnspireerd onderwijs en is in staat anderen daarin te betrekken en te verbinden.
Een directeur herkent zich in het volgende leiderschapsprofiel:
 • Verbindend leiderschap: een leider die verbindend weet te communiceren, vertrouwen weet te geven en te ontvangen, helder is over wederzijdse verwachtingen, relaties ziet en versterkt;
 • Visionair: een leider die focus houdt op het ontwikkelproces van het kind, vanuit passie en waarden een gezamenlijke visie weet te ontwikkelen met het team en op basis daarvan kaders stelt;
 • Gericht op kwaliteit: een leider die evidence-based werkt en opbrengsten benut om de kwaliteit van het handelen te monitoren;
 • Persoonlijk leiderschap: een leider die openstaat voor feedback en kritiek. De directeur organiseert eigen tegenspraak, geeft feedback en beschikt over reflectief en lerend vermogen;
 • Innovatief en gestructureerd: een leider die streeft naar continue verbetering op basis van het beleid van het kindcentrum. De directeur stimuleert medewerkers creatieve oplossingen aan te dragen in een continu proces (PDCA).
Belangrijkste competenties
 • kan prioriteiten stellen als het gaat om ontwikkelen, expliciteert en viert stappen binnen ontwikkeling;
 • geeft richting en straalt vertrouwen uit;
 • is betrokken bij het primaire proces door bijvoorbeeld regelmatig de groepen in te lopen of bij de deur te staan;
 • heeft een helikopterview;
 • kan kaders stellen en ruimte geven op inhoud en invulling;
 • heeft kennis van opvang en onderwijs;
 • heeft focus op kwaliteit en weet deze te onderhouden;
 • heeft visie op sturen;
 • verbindt en realiseert goed partnerschap;
 • is communicatief vaardig vanuit positief vertrouwen;
 • ziet talenten en competenties binnen het team en kan deze in samenspraak met het team effectief inzetten;
 • is ICT-bekwaam en digitaal vaardig.

Wat wij bieden

De functie directeur Max Havelaar Kindcentrum is ingeschaald in schaal D12, waarbij een toelage tot schaal D13 tot de mogelijkheden behoort, en kent een betrekkingsomvang van 1.0 fte.
 
Daarnaast gelden de volgende secundaire arbeidsvoorwaarden:
 • uitstekende opleidingsfaciliteiten;
 • scholing en ondersteuning op maat, waarbij een ontwikkelassessment om zicht te krijgen op de ontwikkelbehoeften behoort tot de mogelijkheden;
 • aanvullende arbeidsvoorwaardelijk regelingen zoals bijvoorbeeld bedrijfsfitness en een fietsplan.
 • vakantiedagen (zoals bepaald in de cao PO) worden, doordat het kindcentrum gedurende 52 weken per jaar open is, in afstemming met het de teamleiders opgenomen. Voor het grootste deel kunnen de reguliere schoolvakantieweken worden aangehouden, overige opname buiten de reguliere weken;
 • verplichte aansluiting bij de collectieve pensioenvoorziening via het pensioenfonds ABP.

Informatie

De vacature wordt zowel intern uitgezet binnen SCO Delft en Kinderopvang Morgen als extern.
 
De reactieperiode loopt t/m 25 februari. Motivatiebrief en cv kunnen worden gemaild naar personeelsadministratie@scodelft.nl. Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de bestuurder Robert Lock. Tel: 015-2154880.
 • De eerste gespreksronde vindt plaats op dinsdag 5 maart en zal bestaan uit een gesprek met de adviescommissie en de benoemingscommissie.
 • De tweede gespreksronde (maandag 11 maart) zal bestaan uit een gesprek met de benoemingscommissie.
 • Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Organisatie: SCO Delft
Contactpersoon: dhr. Robert Lock, bestuurder
Telefoon: 015-2154880

Tell a friend

Vul onderstaand formulier in en breng een kennis op de hoogte van de volgende vacature:
Directeur kindcentrum


Uw gegevens


Gegevens ontvanger