Vacature

Lid dagelijks bestuur

(0,4-0,6 fte)

Florion - - Zwolle

Werkzaamheden

Het toezichthoudend bestuur van Florion is op zoek naar een lid dagelijks bestuur, die met de andere bestuurder collegiaal en integraal verantwoordelijk is voor Florion en die een impuls geeft aan geloofwaardig onderwijs.  Op deze functie is de bestuurders cao PO (salarisindicatie B4) van toepassing.

            

Florion is een vereniging voor gereformeerd basisonderwijs; 420 medewerkers op 22 basisscholen in 15 gemeenten verzorgen geloofwaardig onderwijs aan ruim 3500 leerlingen: bijbelgetrouw en waardenvol onderwijs, gegeven door professionele medewerkers die geloven in God. De missie is om kinderen in Zwolle en omstreken te laten floreren, zodat ze tot volle ontplooiing komen in een rijke, veilige en eigentijdse leeromgeving.

 

In deze jonge organisatie, ontstaan uit een fusie in 2017, zijn locatiedirecteuren integraal verantwoordelijk voor hun school. Er is regelmatig gezamenlijk overleg in een directeurenoverleg, waarin met respect voor ieders vakmanschap beleid wordt afgestemd. Het bestuur geeft binnen vastgestelde kaders veel ruimte en verwacht dat locatiedirecteuren en bovenschoolse medewerkers ruimte én verantwoordelijkheid nemen. 

 

De omvang van de organisatie en de ambities van bestuur en locatiedirecteuren vragen om een nieuwe manier van overleg, afstemming en ontwikkeling. De eerste gedachten gaan uit naar het vormen van lerende netwerken waarin kernwaarden van Florion zoals relatie, ruimte, resultaat, rekenschap en vieren, zichtbaar en tastbaar worden. 

 

Op onderwijskundig gebied ligt er Florionbreed de wens om in de komende jaren meer aandacht te geven aan persoonsvorming. Bij alle onderwijskundige keuzes is er de wens om te sturen op het stimuleren van eigenheid van kinderen in relatie tot de wereld als beelddragers van God.

 

Florion vormt samen met VGPO De Oosthoek, het Greijdanus (VO) een samenwerkingsverband GO|ON waarin gezamenlijke diensten als ICT, communicatie en administratie zijn ondergebracht. De IKC-ontwikkeling krijgt met name vorm in samenwerking met KleurRijk. Binnen SCOPE worden, samen met VIAA, toekomstige leerkrachten opgeleid.

Wat wij vragen

Uit uw cv en sollicitatie blijkt dat u beschikt over

  • bestuurlijke kwaliteiten;
  • kennis van organisatieontwikkeling;
  • ervaring met beheer van middelen;
  • kennis van het onderwijsveld is een pre.

U onderschrijft het identiteitsdocument van Florion en u bent in staat deze identiteit uit te dragen. 

 

Uit gesprekken met u blijkt dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:

  • leiderschap: u geeft anderen de ruimte om op basis van hun vakmanschap beslissingen te nemen en beleid te ontwikkelen. U investeert in de relatie met locatiedirecteuren en zet in op zelfsturing en eigenaarschap van alle medewerkers. Waar nodig, zet u uw eigen wijsheid in bij lastige beslissingen. Status en hiërarchie zijn voor u geen belangrijke drijfveren.
  • verbindend vermogen: in een grote organisatie weet u mensen te verbinden aan de koers van de organisatie. U bent gericht op samenwerking met interne en externe partners. U zorgt dat er voldoende onderlinge ontmoetingsmomenten en mogelijkheden zijn om tot afstemming en ontwikkeling te komen binnen de eigen organisatie.
  • communicatieve vaardigheden: u bent in staat om de identiteit van Florion uit te dragen en waardevolle gesprekken met medewerkers te voeren. U bent een goede sparringpartner voor de andere bestuursleden. U communiceert soepel in alle relevante netwerken. U zet in op de dialoog.
  • organiserend vermogen: u bent in staat taken en verantwoordelijkheden te delegeren en uw eigen werk efficiënt in te richten. U houdt zicht op de grote lijnen van alle portefeuilles en u bent in staat de waan van de dag op voldoende afstand te houden. U organiseert actief uw toegankelijkheid en zichtbaarheid bij medewerkers.

Wat wij bieden

Op deze functie is de bestuurders cao PO (salarisindicatie B4) van toepassing.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel