Het geheim van de smid: Ontmoetingsdag over didactiek als christelijke praktijk

10-06-2022

 

Didactiek als christelijke praktijk: een ingewikkeld onderwerp waarmee geworsteld wordt door veel docenten en leerkrachten die als christen met hun ambacht bezig willen zijn. 

Je bent als het ware op zoek naar ‘het geheim van de smid’, omdat je graag gebruikmaakt van de kneepjes van het vak en de gereedschappen die je daarbij helpen.

In zijn boek On Christian Teaching. Practicing faith in the classroom schrijft dr. David Smith precies daarover: didactiek als christelijke praktijk. Het boek verscheen in Nederlandse vertaling als Geloven in lesgeven en daardoor is het gedachtegoed van Smith nu goed toegankelijk. Smith stelt dat de lespraktijk (handelen en houding) de christelijke identiteit zichtbaar kan maken. Daarvoor is bezinning op didactiek en verbeelding nodig.

David Smith komt naar Nederland en samen met hem willen we op zoek naar het geheim van zijn aanpak. Hoe kun je onderwijspraktijken zo inrichten dat ze de christelijke identiteit zichtbaar maken? Past de (Amerikaanse) aanpak van Smith ook in de Nederlandse context?

We nodigen je van harte uit op vrijdag 10 juni 2022 om samen met David Smith en vele andere onderwijsmensen na te denken over deze vragen. Neem je good practice mee, want er is veel tijd beschikbaar voor ontmoeting en het delen van ideeën. Samen willen we de christelijke onderwijspraktijk doordenken en verder uitbouwen. Welkom!

Programma

  • Inloop vanaf 9.30 uur
  • Opening (10.00 uur)
  • Inleiding door dr. David Smith
  • Inhoudelijke reactie vanuit het PO, VO, HBO en Expertisecentrum Onderwijs en identiteit
  • Lunchpauze met een inspiratieplein voor ontmoeting, reflectie, delen van good practices enz.
  • Doorpraten in kleine groepen
  • Slotdebat met Smith, de co-referenten en de zaal
  • Sluiting en borrel (15.30 uur)

Inschrijving
De kosten voor deze dag bedragen € 40,00. Dit is inclusief een exemplaar van het boek Geloven in lesgeven (Buijten & Schipperheijn Motief 2020) (tenzij je dit boek bij een eerdere aanmelding al hebt ontvangen).

Meer informatie en aanmelding

Bron: Weetwatjegelooft.nl« Terug naar het overzicht