Activiteiten

Graag informeren wij je over het laatste nieuws over werken in herkenbaar christelijk onderwijs. We kunnen je ook per e-mail informeren over het laatste nieuws en actuele vacatures. Meld je dan aan voor de vacaturemailing.


Conferentie Focus op Burgerschap 2020 - 18-11-2020

In samenwerking met de PO-Raad, de VO-Raad en Stichting School en Veiligheid wordt op woensdag 18 november een Conferentie Focus op Burgerschap 2020 georganiseerd. Zet de datum vast in je agenda.

Lees verder »

Online pinksterviering op 28 mei: hopen doe je samen! - 28-05-2020

Het nieuwe normaal is voor veel scholen nog even wennen. Klassen die worden opgesplitst, flexibele inzet van leerkrachten en vele andere praktische uitdagingen vragen de nodige aandacht. Om scholen te ondersteunen en ontzorgen bieden Verus en Uitgeverij Kwintessens daarom de mogelijkheid om leerlingen thuis en op school tegelijkertijd te laten deelnemen aan een hoopvolle online pinksterviering.

Lees verder »

Maand van Taal en Wereldburgerschap in het basisonderwijs - 11-09-2020

Van 11 september tot 10 oktober 2020 vindt de maand van Taal en Wereldburgerschap in het basisonderwijs plaats, georganiseerd door Nuffic. De maand wordt gestart met een kick-off.

Lees verder »

Congres ' De lerende leraar in de schijnwerpers' - 06-10-2020

Dit jaarlijkse congres is hét congres over het samen opleiden, begeleiden en professionaliseren van leraren voor de po-, vo- en mbo-sector. Met als thema ‘de lerende leraar in de schijnwerpers’ richt het congres zich op het creëren van een uitdagende leeromgeving en loopbaanontwikkeling voor de leraar.

Lees verder »

Paasvieringen - 12-04-2020

Alles staat op z’n kop vanwege de coronacrisis. Ook de paasvieringen die veel scholen gewoonlijk organiseren kunnen niet doorgaan. En dat terwijl Pasen het belangrijkste christelijke feest is om te vieren. 

Lees verder »

Netwerkbijeenkomst 'Vormen of overtuigen' met dr. Rik Peels - 12-06-2020

Op 12 juni wordt de zesde netwerkbijeenkomst van het LVGS-project 'Identiteit als sterk merk' in samenwerking met het I&K-netwerk gehouden. Spreker is dr. Rik Peels van de VU Amsterdam. Thema is Vormen of overtuigen.

Lees verder »

AVS-Schoolleiderscongres 2020- Kracht! Afgelast i.v.m. Coronavirus - 20-03-2020

Het 25e AVS Schoolleiderscongres dat zou worden gehouden op 25 maart, wordt verplaatst naar het najaar.

Lees verder »

VO-congres 2020 'Samenwerken doen we niet alleen' - 26-03-2020

Het veertiende VO-congres staat deze keer in het teken van de kracht van samenwerking: 'Samenwerken doen we niet alleen'. Op 26 maart brengt de VO-Raad de vele goede voorbeelden die er zijn van scholen die samen met hun omgeving goed onderwijs realiseren naar het VO-congres.

Lees verder »

Onderwijsconferentie 'Met alle respect' - 08-04-2020

Op 8 april 2020 organiseert Stichting School & Veiligheid de vijfde editie van de onderwijsconferentie  'Met Alle Respect'.Deze conferentie gaat in deze vorm niet door. In verband met de coronamaatrdegelen wordt gewerkt aan een online variant. 

Lees verder »

Congres De Staat van het Onderwijs 2020 gaat niet door - 22-04-2020

Tijdens dit jaarlijkse congres presenteert de Inspectie van het Onderwijs normaal gesproken een overzicht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel.

Lees verder »

MBO-congres 'Met andere ogen' - 11-06-2020

Vanwege de coronacrisis is besloten het festival Met andere ogen -dat zou plaatsvinden op 11 juni 2020- te annuleren. Het festival is verplaatst naar 10 juni 2021.

Lees verder »

'Durf je hart te volgen' - Zij-instroom event in Amersfoort - 05-03-2020

Overweeg je een overstap van je huidige baan naar een baan in het basisonderwijs? Dan vraag je je misschien het volgende af: Hoe ziet een werkdag in het basisonderwijs eruit? Past het bij me? Kom op 5 maart 2020 naar het zij-instroom event in Amersfoort, georganiseerd door CorDeo Scholengroep.

Lees verder »

Masterclass 'Zij-instroom en andere doelgroepen voor het onderwijs' - 11-02-2020

Op 11 februari organiseert Voion voor de regio’s van de subsidie ‘Regionale aanpak lerarentekort in het vo en mbo’ de masterclass ‘Zij-instroom en andere doelgroepen voor het onderwijs’. 
Lees verder »

Symposium 'Leraar: een professie met perspectief' - 04-02-2020

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren VO organiseert samen met initiatiefnemers Jurriën Dengerink, Marco Snoek en Bas de Wit een symposium ter gelegenheid van de presentatie van het vervolg op de publicatie 'Beroepsbeeld voor de leraar' uit 2017.

Lees verder »

Netwerkbijeenkomst 'Identiteit als sterk merk' - 31-01-2020

Inspireren - Leren- Verdiepen

Misschien heb je het voornemen om in jouw klas, je lessen of met jouw (christelijke) school/scholengroep (ook) in 2020 een stimulerende omgeving te zijn voor de brede vorming van leerlingen. Of: je hoopt hier zelf door onderzoek, advies of ondersteuning aan bij te kunnen dragen. Zodat leerlingen de ruimte krijgen om te groeien in hun relatie met zichzelf, met de A/ander en de wereld.

Lees verder »

Landelijke conferentie Onderwijsachterstandenbeleid - 12-02-2020

Er is veel onderzoek beschikbaar over onderwijsachterstanden bij kinderen in het basisonderwijs. Ben je geïnteresseerd in de laatste onderzoeksresultaten en wil je weten hoe je dit in de praktijk kunt toepassen kom dan naar de landelijke conferentie Onderwijsachterstandenbeleid op 12 februari 2020. 

Lees verder »

Eerste landelijke conferentie 'Naar inclusiever onderwijs' - 12-02-2020

Op woensdag 12 februari 2020 vindt in Spant! Bussum de eerste landelijke conferentie plaats rond het thema 'Naar Inclusiever Onderwijs'

Lees verder »

Werkconferentie "Leren leren" - 10-12-2019

Deze werkconferentie "Leren leren" is speciaal voor leraren en teamleiders in het voortgezet onderwijs. Aan het eind van de werkconferentie heeft u praktische handvatten hoe u er als docent voor kan zorgen dat leerlingen leren leren.

Lees verder »

Het Docentencongres - 25-11-2019

Het Docentencongres is vóór en dóór docenten uit het voortgezet onderwijs. Docenten kunnen deelnemen aan workshops, trainingen en/of inspiratiesessies op het gebied van eigentijds en toekomstbestendig onderwijs.

Lees verder »

Schoolleider van de Toekomst - 16-01-2020

Hoe geef je leiding aan het onderwijs van de toekomst? Op 16 januari tijdens het symposium ‘Schoolleiders van de Toekomst’ staat die vraag centraal.

Lees verder »

Christelijke hogescholen doen het goed in Keuzegids HBO 2020 - 04-11-2019

Vaak springen de Pabo’s van de kleinere hogescholen er in positieve zin uit volgens de Keuzegids 2020. Ben jij benieuwd wat de christelijke hogescholen jou te bieden hebben voor je PABO- of lerarenopleiding? Kom dan naar een van de open dagen!

Lees verder »

Scholenconferentie Verrassend Passend: de leraar centraal - 19-11-2019

Hét jaarlijkse event van het Steunpunt Passend Onderwijs komt er weer aan! Op dinsdag 19 november 2019 verzamelen leraren, schoolleiders, schoolbestuurders, medewerkers van swv-en, IB’ers, zorgcoördinatoren, jeugdzorg, leerplicht en ambtenaren zich bij de Lindenberg in Nijmegen voor de scholenconferentie Verrassend Passend. 

Lees verder »

Jaarcongres Leve het Jonge Kind! - 05-11-2019

Verwonderen, verkennen en experimenteren: spelenderwijs de toekomst in! Jonge kinderen moeten spelenderwijs de toekomst in kunnen gaan. Dat is de visie van het 8e Jaarcongres Leve het Jonge Kind! op 5 november in de Jaarbeurs Utrecht.

Lees verder »

NRO-congres Samen op Koers - 30-10-2019

Het NRO-congres Samen op Koers is een dag voor ontmoeting, inspiratie en kennisdeling voor mensen die interesse hebben in de combinatie van onderwijs en onderzoek. Het programma bestaat uit 40 sessies, 16 pitches, 3 plenaire lezingen en de uitreiking van de NRO-verbindingsprijzen.

Lees verder »

Innovatie in de klas - 09-10-2019

Hoe kun je als bètadocent innoveren in de klas en samen met collega’s aan de slag gaan met vakoverstijgende thema’s? Daar draait het om tijdens de zevende T3-inspiratiedag op woensdag 9 oktober in Wageningen.

Lees verder »

Nationale Voorleeswedstrijd en Kinderboekenweek - 02-10-2019

Scholen kunnen zich weer aanmelden voor de Nationale Voorleeswedstrijd. Aan dit leesbevorderingsproject voor groep 7 en 8 doen jaarlijks duizenden scholen mee.

De campagne is bedoeld om het enthousiasme van kinderen voor kinder- en jeugdboeken en voor lezen aan te wakkeren. Kinderen leren veel van elkaar tijdens de voorleeswedstrijd. Het wedstrijdelement is voor leerlingen in groep 7 en 8 heel aansprekend. De Kinderboekenweek (2 – 13 oktober) kan een goede aanleiding zijn om een schoolronde te organiseren. Schoolkampioenen moeten vóór 10 december aangemeld worden via www.denationalevoorleeswedstrijd.nl

 

Lees verder »

Week tegen pesten 2019 - 23-09-2019

De Week Tegen Pesten 2019 is van 23 tot en met 27 september. Dit jaar is het thema: Wees een held, met elkaar. Iedereen die een positieve bijdrage levert aan de groep is een held: leraar én leerlingen.

Lees verder »

Conferentie Begaafdheid, creativiteit & talentontwikkeling - 13-11-2019

Op 13 en 14 november 2019 organiseert het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) samen met het het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN) een conferentie bij NBC congrescentrum in Nieuwegein. Het thema van de conferentie is 'Samen talenten stimuleren en vieren'. 

Lees verder »

Save the date: I&K Tweedaagse 2019 - 24-09-2019

Het I&K organiseert op 7 en 8 november een Tweedaagse rondom het vraagstuk “Hoe integreer ik christelijke waarden en burgerschapsvorming in mijn lessen?” Voorafgaand vindt op dinsdag 24 september een walking dinner plaats waar we op een luchtige manier de ingewikkelde materie introduceren.

Lees verder »

LOF-festival: LOF voor de leraar - 18-09-2019

Alle leraren verdienen LOF voor het fantastische werk dat zij doen om het onderwijs beter te maken. Daarom organiseert het LerarenOntwikkelFonds (LOF) op woensdag 18 september het LOF-festival. Dit festival is gratis toegankelijk en vindt plaats in de Reehorst in Ede. Meld je aan en ontmoet pionierende leraren, neem deel aan inspirerende workshops en interessante lezingen en wissel kennis en ervaringen met elkaar uit.

Lees verder »

Week van de loopbaan - 16-09-2019

De Week van  de Loopbaan is een initiatief van Noloc waarbij werkenden, werkzoekenden én werkgevers in de gelegenheid worden gesteld om gratis en vrijblijvend advies in te winnen. Noloc wil hiermee aandacht geven aan het belang van LevenLangOntwikkelen én alle vormen van (persoonlijke) begeleiding van mensen en organisaties op de arbeidsmarkt. Dit jaar is de Week van de Loopbaan 2019 van 16 t/m 21 september

Lees verder »

Rondetafelgesprekken Onderwijsraad met ouders over vrijheid van onderwijs - 05-09-2019

De Onderwijsraad organiseert in het najaar vier rondetafelgesprekken met ouders over vrijheid van onderwijs. Ouders kunnen in deze gesprekken een bijdrage leveren aan de voorbereiding van het advies van de Onderwijsraad over dit onderwerp. De raad nodigt ouders uit hun belangstelling hiervoor kenbaar te maken.

Lees verder »

Ontwikkeladvies 45+ - 18-06-2019

Werk hebben dat bij je past en waar je het naar je zin hebt is belangrijk. Door jezelf te ontwikkelen, zorg je ervoor dat je ook in de toekomst nog met plezier naar je werk gaat. Maar hoe blijf je jezelf ontwikkelen? En wie kan je daar eigenlijk bij helpen?

Lees verder »

Congres PO-Raad 2019 LEF - 14-06-2019

De PO-Raad organiseert jaarlijks een congres. Dit jaar is het thema LEF.

Lees verder »

Congres/symposium Leerproblemen 2019 - 24-05-2019

De Universiteit Leiden organiseert op 24 mei 2019 een congres/symposium Nederlands Vlaamse Interacademiale Leerproblemen. Twee voorbeelden van de thema’s die aan bod komen tijdens de Nederlands Vlaamse Interacademiale Leerproblemen: Hoe effectief is zittenblijven en kan de computer kinderen met dyslexie ondersteunen bij het lezen?

Lees verder »

Girlsday 2019 - 11-04-2019

Tijdens Girlsday openen door heel Nederland bèta-, technische, ICT-bedrijven én technische of ICT-afdelingen van bedrijven hun deuren voor meisjes van 10 tot 15 jaar. De meisjes kunnen deelnemen aan interessante activiteiten, maken kennis met vrouwelijke medewerkers en leren meer over bèta/technische werkzaamheden. Kortom: Girlsday laat meisjes de onontdekte wereld van bèta, techniek en ICT van dichtbij beleven! 

Lees verder »

Congres De Staat van het Onderwijs 2019 - 10-04-2019

Woensdag 10 april 2019 vindt het congres De Staat van het Onderwijs 2019 plaats. Op deze dag presenteert de onderwijsinspectie de bevindingen uit de gelijknamige publicatie en gaat hierover in gesprek. 

Lees verder »

Nationale Buitenlesdag - 02-04-2019

Dinsdag 2 april 2019 is het weer Nationale Buitenlesdag. Op deze dag geven leerkrachten in heel Nederland buiten les. Dat is niet alleen goed voor de leerprestaties van kinderen, maar het is ook nog eens heel leuk.

Lees verder »

Betatechniekdag 2019 - 28-03-2019

De Bètatechniekdag is een conferentie georganiseerd door de NVON, met volop inspiratie en informatie voor bètadocenten en toa’s in het voortgezet onderwijs. De nadruk ligt op de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie en techniek in het vmbo en de onderbouw van havo/vwo. Dit schooljaar vindt de Bètatechniekdag plaats op donderdag 28 maart. Het thema is stilstaan bij beweging. 

Lees verder »

Overstap naar het basisonderwijs in Bunschoten? - 12-03-2019

Speciaal voor zij-instromers wordt op 12 maart 2019 informatie gegeven over de inhoud van het zij-instroomtraject voor groepsleerkrachten basisonderwijs bij VCO Bunschoten en VVGO in Bunschoten. Er is gelegenheid om vragen te stellen. Aanmelding voor deze bijeenkomst is verplicht en kan per mail aan VVGO of VCO Bunschoten.

Lees verder »

Open dagen christelijke hogescholen - 16-02-2019

Ben jij benieuwd wat de christelijke hogescholen jou te bieden hebben voor je PABO- of lerarenopleiding? Kom dan naar een van de open dagen!

Lees verder »

Kruispunten: over onderwijs, religie en filosofie - 11-02-2019

Verus organiseert drie middagen leergesprekken voor wie interesse heeft. In deze leergesprekken worden thema’s behandeld die zich bevinden op het kruispunt van onderwijs, religie en filosofie. Elk thema wordt verbonden aan een notie die bekend is uit het onderwijs.

Lees verder »

NOT 2019 - 22-01-2019

De Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) vindt plaats van 22-26 januari 2019 in de Jaarbeurshallen in Utrecht onder het thema 'Voor beter onderwijs'.

Lees verder »

VMBO-conferentie 2019 'Samen toekomst maken' - 13-03-2019

Op 13 maart 2019 organiseert Sardes samen met het Platform TL, Stichting Platforms vmbo en de VO-raad de landelijke vmbo-conferentie. De conferentie is gericht op docenten, teamleiders, directieleden en andere professionals die werken met en voor de vmbo-leerling.

Lees verder »

Onderwijstentoonstelling 'Wijze Raad' - 04-03-2019

In het Onderwijsmuseum in Dordrecht is de tentoonstelling 'Wijze Raad' vanaf 23 februari tot 2 juni 2019 te bezichtigen. Met deze tentoonstelling viert de Onderwijsraad haar 100-jarig bestaan. 

Lees verder »

Student Leadership Conference 2020 - 21-09-2020

Dit jaar zal de Student Leaderschip Conference in Budapest online worden gehouden in verband met de onzekere omstandigheden vanwege Corona. Het betekent dat er nu één conferentie zal zijn in plaats van de twee conferenties die gepland stonden.

Lees verder »