Activiteiten

Graag informeren wij je over het laatste nieuws over werken in herkenbaar christelijk onderwijs. We kunnen je ook per e-mail informeren over het laatste nieuws en actuele vacatures. Meld je dan aan voor de vacaturemailing.


Met talent samenwerken! 2e Landelijke conferentie vso - pro - (v)mbo - 22-09-2021

Jongeren uit het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en entree-opleidingen van het mbo hebben talent. Daarmee gaan ze de arbeidsmarkt op en redden ze zich in de samenleving. Aan de scholen de opdracht dat talent aan te spreken en deze jongeren een goede voorbereiding te geven op de overstap van school naar werk. Dan helpt het dat de scholen hun betrokkenheid op de leerling ook met elkaar afstemmen. Kortom: met talent samenwerken helpt ze verder!

Dit motto staat centraal op de 2e landelijke conferentie voor pro, vso en de (v)mbo-opleidingen die zich inzetten voor deze jongeren. Woensdag 22 september 2021 bij het Hart van Holland in Nijkerk.

Lees verder »

Panel over privaat aanbod in het onderwijs - 17-06-2021

Op 17, 22 en 24 juni houdt de Onderwijsraad online panels over privaat aanbod in het onderwijs. Hoe kun je zorgen voor gelijke kansen als een deel van de leerlingen gebruik maakt van private huiswerkbegeleiding? 

Lees verder »

researchED Nederland 2021 - 19-06-2021

researchED 2021 komt eraan! Wat is researchED? researchED is een ‘grassroots’ beweging voor en door docenten met als doel de kloof tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk te dichten en pseudowetenschap tegen te gaan. Op zaterdag 19 juni wordt researchED Nederland 2021 georganiseerd. 

Lees verder »

NPO-inspiratiebijeenkomst voor schoolleiders VO met Onderwijs-OMT - 29-06-2021

Op dinsdag 29 juni organiseert de VO-raad voor schoolleiders een tweede inspiratiebijeenkomst over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). 

Lees verder »

Masterclass: De stem van de lerende over leiderschap voor leren - 09-06-2021

Het Lectoraat Goede Onderwijspraktijken van VIAA organiseert dit cursusjaar een serie masterclasses over De stem van de lerende. Op 9 juni een verdieping:  ‘De stem van de lerende over leiderschap voor leren‘ 

Lees verder »

NOT 2021 verplaatst naar eind 2021 - 30-11-2021

NOT 2021: dé vakbeurs voor professionals in de kinderopvang, buitenschoolse opvang, het primair of voortgezet onderwijs en hét startpunt om alles te weten te komen over de laatste innovaties en ontwikkelingen in de onderwijswereld.

Lees verder »

Verus: Dag van de HOOP 2021 - 03-06-2021

Het is op 3 juni weer zover: de jaarlijkse Dag van de HOOP. Net zoals vorig jaar krijgt deze dag vanwege de coronacrisis een iets ander karakter, omdat er nog steeds beperkingen zijn om deze dag samen groots te vieren.

Lees verder »

Webinar SLO: Kansrijke overgang PO-VO in coronatijd - 08-06-2021

Leerlingen die dit jaar de overstap van het po naar het vo maken, hebben door de coronapandemie al anderhalf jaar veel onderwijs online gevolgd. Hoe bereid je deze leerlingen optimaal voor op de overstap? In hoeverre gaat de warme overdracht er anders uitzien dan anders?

Lees verder »

Conferentie Staat van het Onderwijs - 11-05-2021

Op 11 mei worden onderwijsprofessionals uitgenodigd om tijdens een conferentie van de Onderwijsinspectie nader in gesprek te gaan over de Staat van het Onderwijs 2021.

Lees verder »

EurECA online conferentie 21 en 22 mei Teachers of hope - Anchored in heaven - 21-05-2021

Op Europees niveau hebben christelijke docenten vanuit allerlei denominaties de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en te bemoedigen via internationale conferenties, georganiseerd vanuit EurECA. 

Lees verder »

Digitaal Congres PO-Raad 2021 'Toekomst van goed onderwijs' - 26-05-2021

Digitalisering van het onderwijs: in een rap tempo en met veel impact. De sector was al in beweging en in 2020 is een hogere versnelling ingezet. Dat vraagt best veel van schoolbesturen, schoolleiders, leraren en ander onderwijspersoneel.   

 

Lees verder »

Verus 2021 online - 26-05-2021

Je bent van harte welkom op het jaarlijkse event voor het katholiek en christelijk onderwijs: VERUS 2021 op woensdag 26 mei 2021. Vanwege de coronamaatregelen dit jaar volledig online.

Lees verder »

Inschrijving digitale congres-serie PO-Raad geopend: De Toekomst van Goed Onderwijs - 24-03-2021

Het PO-Raad congres, maar dan net even anders. Het digitale evenement 'de Toekomst van Goed Onderwijs' wordt verspreid over zes afleveringen, waarin verschillende thema's behandeld worden rondom digitalisering van het onderwijs. Aanmelden is vanaf nu mogelijk.

Lees verder »

25e jubileum AVS met online Schoolleiderscongres op 21 april 2021 - 21-04-2021

Met meer dan duizend bezoekers is het AVS Schoolleiderscongres ieder jaar hét evenement voor schoolleiders. Juist in deze tijd wil de AVS veel schoolleiders weer ontmoeten, inspireren en toerusten: met een prachtige 25e congreseditie op woensdag 21 april 2021, van 9.00 – 13.30 uur.

Lees verder »

Onderwijsconferentie Met Alle Respect! - 14-04-2021

Met Alle Respect! is een conferentie over sociale veiligheid in het onderwijs. Elke leraar wil een veilige sfeer in de klas creëren en zorgen dat iedereen zichzelf kan zijn. Maar dit is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Op woensdag 14 april in de Jaarbeurs in Utrecht of online delen inspirerende sprekers hun deskundigheid, je maakt kennis met praktische tools en je gaat in gesprek met andere onderwijsprofessionals die zich inzetten voor een sociaal veilig schoolklimaat.

Lees verder »

Online eindsymposium 'Gelijke kansen voor een diverse jeugd' - 16-03-2021

Vijf (!) onderzoeksprogramma’s over jeugd naderen hun ontknoping… Het zijn de onderzoeksprogramma’s van het startimpulsproject ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’ van de route Jeugd van de Nationale Wetenschapsagenda. Allemaal gestart in januari 2018 en uiterlijk dit voorjaar afgerond. Op 16 maart wordt daarom een kort en krachtig eindcongres georganiseerd.

Lees verder »

Het Nationaal Online Onderwijsdebat 1 maart 2021 - 01-03-2021

Hoe gaat de salariskloof tussen het primair en voortgezet onderwijs gedicht worden? Moet de ouderbijdrage worden afgeschaft? En is latere selectie de oplossing voor kansenongelijkheid?

Lees verder »

Literatuurmiddag Willem Barnard voor Neerlandici - 12-03-2021

De schat aan gedichten en liederen van Willem Barnard (1920 – 2010) ook bekend als Guillaume van der Graft, verdient aandacht van allen die betrokken zijn op kerk, geloof en poëzie. Zijn bijdrage aan de Nederlandse literatuur is moeilijk te overschatten. Driestar Educatief besteedt een literatuurmiddag aan hem.

Lees verder »

Jubileumcongres Didactiefonline 'Koers houden' - 24-03-2021

Didactief organiseert een gratis online jubileumcongres op woensdagmiddag 24 maart en jij kunt erbij zijn! 

Lees verder »

Online congres Onderwijsinzicht over onderwijs en ict - 15-01-2021

Het jaar 2020 gaat in alle opzichten de (digitale) boeken in. Flexibel en hybride onderwijs staat nu vol in de aandacht. Met de spotlight op ict. Welke oplossingen en ervaringen nemen we mee naar 2021? Wat werkt wel, wat werkt niet, wat moeten we beter organiseren? Hoe kijkt de wetenschap naar de flexibilisering van onderwijs? Onderwijsinzicht is een congres, georganiseerd door de PO-Raad, VO-Raad, Kennisnet en SIVON die onder het thema flexibilisering in het onderwijs online van start gaat op 15 januari 2021.

Lees verder »

Online conferentie Passend Onderwijs 'Stappen vooruit!' - 27-11-2020

In de evaluatie van passend onderwijs zijn de initiatieven voor integratie van regulier en speciaal onderwijs naar voren gekomen als dé voorbeelden voor de doorontwikkeling van passender onderwijs. Ter inspiratie en stimulans hiervoor wordt op 27 november 2020 een landelijke conferentie georganiseerd over verdergaande samenwerking of integratie van speciaal en regulier onderwijs. Deze conferentie zal vanwege de Corona-maatregelen online georganiseerd worden.

Lees verder »

Open dagen en online voorlichting voor lerarenopleidingen en PABO's - 18-03-2021

In het eerste kwartaal van het jaar zijn de open dagen voor de lerarenopleidingen en de PABO's. Vanwege corona lukt het de hogescholen en universiteiten niet overal fysieke bijeenkomsten te beleggen. Inschrijven is overal verplicht. 

Lees verder »

Online themabijeenkomst Anders Organiseren: ‘Hoe zet je onderwijsassistenten en anders bevoegden zo goed mogelijk in?’ - 08-10-2020

Veel scholen in het primair onderwijs zijn bezig, of zoeken naar manieren, om hun onderwijs anders te organiseren. Soms ligt hier het lerarentekort aan ten grondslag, of zoeken scholen naar manieren om de werkdruk te verlagen. Door taken binnen de school anders te verdelen, kunnen leraren zich meer richten op hun primaire taak: het geven van goed onderwijs. Maar hoe zet je onderwijsassistenten en anders bevoegdheden zo goed mogelijk in? En wat vraagt dit van scholen ten aanzien van strategische HRM en het organiseren van lessen en roosters?

Lees verder »

Denksessie Toekomst van de Schoolleider – digitaal - 08-10-2020

Wat heb jij, als schoolleider, nodig om jouw vak aantrekkelijk, beheersbaar, leuk, afwisselend en inspirerend te maken en te houden? Dat is de centrale vraag in het project ‘Toekomstagenda Schoolleiders’. Ga in gesprek met collega-schoolleiders en deel ideeën en ontwikkelingen. Doe mee aan de ZOOM-sessies die de AVS vanaf eind september faciliteert.

Lees verder »

Conferentie Focus op Burgerschap 2020 - 18-11-2020

In samenwerking met de PO-Raad, de VO-Raad en Stichting School en Veiligheid wordt op woensdag 18 november een Conferentie Focus op Burgerschap 2020 georganiseerd. 

Lees verder »

Online pinksterviering op 28 mei: hopen doe je samen! - 28-05-2020

Het nieuwe normaal is voor veel scholen nog even wennen. Klassen die worden opgesplitst, flexibele inzet van leerkrachten en vele andere praktische uitdagingen vragen de nodige aandacht. Om scholen te ondersteunen en ontzorgen bieden Verus en Uitgeverij Kwintessens daarom de mogelijkheid om leerlingen thuis en op school tegelijkertijd te laten deelnemen aan een hoopvolle online pinksterviering.

Lees verder »

Maand van Taal en Wereldburgerschap in het basisonderwijs - 11-09-2020

Van 11 september tot 10 oktober 2020 vindt de maand van Taal en Wereldburgerschap in het basisonderwijs plaats, georganiseerd door Nuffic. De maand wordt gestart met een kick-off.

Lees verder »

Congres ' De lerende leraar in de schijnwerpers' - 06-10-2020

Dit jaarlijkse congres is hét congres over het samen opleiden, begeleiden en professionaliseren van leraren voor de po-, vo- en mbo-sector. Met als thema ‘de lerende leraar in de schijnwerpers’ richt het congres zich op het creëren van een uitdagende leeromgeving en loopbaanontwikkeling voor de leraar.

Lees verder »

Paasvieringen - 12-04-2020

Alles staat op z’n kop vanwege de coronacrisis. Ook de paasvieringen die veel scholen gewoonlijk organiseren kunnen niet doorgaan. En dat terwijl Pasen het belangrijkste christelijke feest is om te vieren. 

Lees verder »

Netwerkbijeenkomst 'Vormen of overtuigen' met dr. Rik Peels - 12-06-2020

Op 12 juni wordt de zesde netwerkbijeenkomst van het LVGS-project 'Identiteit als sterk merk' in samenwerking met het I&K-netwerk gehouden. Spreker is dr. Rik Peels van de VU Amsterdam. Thema is Vormen of overtuigen.

Lees verder »

AVS-Schoolleiderscongres 2020- Kracht! Afgelast i.v.m. Coronavirus - 20-03-2020

Het 25e AVS Schoolleiderscongres dat zou worden gehouden op 25 maart, wordt verplaatst naar het najaar.

Lees verder »

VO-congres 2020 'Samenwerken doen we niet alleen' - 26-03-2020

Het veertiende VO-congres staat deze keer in het teken van de kracht van samenwerking: 'Samenwerken doen we niet alleen'. Op 26 maart brengt de VO-Raad de vele goede voorbeelden die er zijn van scholen die samen met hun omgeving goed onderwijs realiseren naar het VO-congres.

Lees verder »

Congres De Staat van het Onderwijs 2020 gaat niet door - 22-04-2020

Tijdens dit jaarlijkse congres presenteert de Inspectie van het Onderwijs normaal gesproken een overzicht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel.

Lees verder »

MBO-congres 'Met andere ogen' online I - 10-06-2021

Het congres Met andere ogen is in drie digitale sessies gepland in 2021-2022, waarvan de eerste op 10 juni 2021 en het Festival Met andere ogen op 9 juni 2022. 

Lees verder »

'Durf je hart te volgen' - Zij-instroom event in Amersfoort - 05-03-2020

Overweeg je een overstap van je huidige baan naar een baan in het basisonderwijs? Dan vraag je je misschien het volgende af: Hoe ziet een werkdag in het basisonderwijs eruit? Past het bij me? Kom op 5 maart 2020 naar het zij-instroom event in Amersfoort, georganiseerd door CorDeo Scholengroep.

Lees verder »

Masterclass 'Zij-instroom en andere doelgroepen voor het onderwijs' - 11-02-2020

Op 11 februari organiseert Voion voor de regio’s van de subsidie ‘Regionale aanpak lerarentekort in het vo en mbo’ de masterclass ‘Zij-instroom en andere doelgroepen voor het onderwijs’. 
Lees verder »

Symposium 'Leraar: een professie met perspectief' - 04-02-2020

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren VO organiseert samen met initiatiefnemers Jurriën Dengerink, Marco Snoek en Bas de Wit een symposium ter gelegenheid van de presentatie van het vervolg op de publicatie 'Beroepsbeeld voor de leraar' uit 2017.

Lees verder »

Netwerkbijeenkomst 'Identiteit als sterk merk' - 31-01-2020

Inspireren - Leren- Verdiepen

Misschien heb je het voornemen om in jouw klas, je lessen of met jouw (christelijke) school/scholengroep (ook) in 2020 een stimulerende omgeving te zijn voor de brede vorming van leerlingen. Of: je hoopt hier zelf door onderzoek, advies of ondersteuning aan bij te kunnen dragen. Zodat leerlingen de ruimte krijgen om te groeien in hun relatie met zichzelf, met de A/ander en de wereld.

Lees verder »

Landelijke conferentie Onderwijsachterstandenbeleid - 12-02-2020

Er is veel onderzoek beschikbaar over onderwijsachterstanden bij kinderen in het basisonderwijs. Ben je geïnteresseerd in de laatste onderzoeksresultaten en wil je weten hoe je dit in de praktijk kunt toepassen kom dan naar de landelijke conferentie Onderwijsachterstandenbeleid op 12 februari 2020. 

Lees verder »

Eerste landelijke conferentie 'Naar inclusiever onderwijs' - 12-02-2020

Op woensdag 12 februari 2020 vindt in Spant! Bussum de eerste landelijke conferentie plaats rond het thema 'Naar Inclusiever Onderwijs'

Lees verder »

Werkconferentie "Leren leren" - 10-12-2019

Deze werkconferentie "Leren leren" is speciaal voor leraren en teamleiders in het voortgezet onderwijs. Aan het eind van de werkconferentie heeft u praktische handvatten hoe u er als docent voor kan zorgen dat leerlingen leren leren.

Lees verder »

Het Docentencongres - 25-11-2019

Het Docentencongres is vóór en dóór docenten uit het voortgezet onderwijs. Docenten kunnen deelnemen aan workshops, trainingen en/of inspiratiesessies op het gebied van eigentijds en toekomstbestendig onderwijs.

Lees verder »

Schoolleider van de Toekomst - 16-01-2020

Hoe geef je leiding aan het onderwijs van de toekomst? Op 16 januari tijdens het symposium ‘Schoolleiders van de Toekomst’ staat die vraag centraal.

Lees verder »

Christelijke hogescholen doen het goed in Keuzegids HBO 2020 - 04-11-2019

Vaak springen de Pabo’s van de kleinere hogescholen er in positieve zin uit volgens de Keuzegids 2020. Ben jij benieuwd wat de christelijke hogescholen jou te bieden hebben voor je PABO- of lerarenopleiding? Kom dan naar een van de open dagen!

Lees verder »

Scholenconferentie Verrassend Passend: de leraar centraal - 19-11-2019

Hét jaarlijkse event van het Steunpunt Passend Onderwijs komt er weer aan! Op dinsdag 19 november 2019 verzamelen leraren, schoolleiders, schoolbestuurders, medewerkers van swv-en, IB’ers, zorgcoördinatoren, jeugdzorg, leerplicht en ambtenaren zich bij de Lindenberg in Nijmegen voor de scholenconferentie Verrassend Passend. 

Lees verder »

Jaarcongres Leve het Jonge Kind! - 05-11-2019

Verwonderen, verkennen en experimenteren: spelenderwijs de toekomst in! Jonge kinderen moeten spelenderwijs de toekomst in kunnen gaan. Dat is de visie van het 8e Jaarcongres Leve het Jonge Kind! op 5 november in de Jaarbeurs Utrecht.

Lees verder »

NRO-congres Samen op Koers - 30-10-2019

Het NRO-congres Samen op Koers is een dag voor ontmoeting, inspiratie en kennisdeling voor mensen die interesse hebben in de combinatie van onderwijs en onderzoek. Het programma bestaat uit 40 sessies, 16 pitches, 3 plenaire lezingen en de uitreiking van de NRO-verbindingsprijzen.

Lees verder »

Innovatie in de klas - 09-10-2019

Hoe kun je als bètadocent innoveren in de klas en samen met collega’s aan de slag gaan met vakoverstijgende thema’s? Daar draait het om tijdens de zevende T3-inspiratiedag op woensdag 9 oktober in Wageningen.

Lees verder »

Nationale Voorleeswedstrijd en Kinderboekenweek - 02-10-2019

Scholen kunnen zich weer aanmelden voor de Nationale Voorleeswedstrijd. Aan dit leesbevorderingsproject voor groep 7 en 8 doen jaarlijks duizenden scholen mee.

De campagne is bedoeld om het enthousiasme van kinderen voor kinder- en jeugdboeken en voor lezen aan te wakkeren. Kinderen leren veel van elkaar tijdens de voorleeswedstrijd. Het wedstrijdelement is voor leerlingen in groep 7 en 8 heel aansprekend. De Kinderboekenweek (2 – 13 oktober) kan een goede aanleiding zijn om een schoolronde te organiseren. Schoolkampioenen moeten vóór 10 december aangemeld worden via www.denationalevoorleeswedstrijd.nl

 

Lees verder »

Week tegen pesten 2019 - 23-09-2019

De Week Tegen Pesten 2019 is van 23 tot en met 27 september. Dit jaar is het thema: Wees een held, met elkaar. Iedereen die een positieve bijdrage levert aan de groep is een held: leraar én leerlingen.

Lees verder »

Conferentie Begaafdheid, creativiteit & talentontwikkeling - 13-11-2019

Op 13 en 14 november 2019 organiseert het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) samen met het het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN) een conferentie bij NBC congrescentrum in Nieuwegein. Het thema van de conferentie is 'Samen talenten stimuleren en vieren'. 

Lees verder »

Save the date: I&K Tweedaagse 2019 - 24-09-2019

Het I&K organiseert op 7 en 8 november een Tweedaagse rondom het vraagstuk “Hoe integreer ik christelijke waarden en burgerschapsvorming in mijn lessen?” Voorafgaand vindt op dinsdag 24 september een walking dinner plaats waar we op een luchtige manier de ingewikkelde materie introduceren.

Lees verder »

LOF-festival: LOF voor de leraar - 18-09-2019

Alle leraren verdienen LOF voor het fantastische werk dat zij doen om het onderwijs beter te maken. Daarom organiseert het LerarenOntwikkelFonds (LOF) op woensdag 18 september het LOF-festival. Dit festival is gratis toegankelijk en vindt plaats in de Reehorst in Ede. Meld je aan en ontmoet pionierende leraren, neem deel aan inspirerende workshops en interessante lezingen en wissel kennis en ervaringen met elkaar uit.

Lees verder »

Week van de loopbaan - 16-09-2019

De Week van  de Loopbaan is een initiatief van Noloc waarbij werkenden, werkzoekenden én werkgevers in de gelegenheid worden gesteld om gratis en vrijblijvend advies in te winnen. Noloc wil hiermee aandacht geven aan het belang van LevenLangOntwikkelen én alle vormen van (persoonlijke) begeleiding van mensen en organisaties op de arbeidsmarkt. Dit jaar is de Week van de Loopbaan 2019 van 16 t/m 21 september

Lees verder »

Rondetafelgesprekken Onderwijsraad met ouders over vrijheid van onderwijs - 05-09-2019

De Onderwijsraad organiseert in het najaar vier rondetafelgesprekken met ouders over vrijheid van onderwijs. Ouders kunnen in deze gesprekken een bijdrage leveren aan de voorbereiding van het advies van de Onderwijsraad over dit onderwerp. De raad nodigt ouders uit hun belangstelling hiervoor kenbaar te maken.

Lees verder »

Ontwikkeladvies 45+ - 18-06-2019

Werk hebben dat bij je past en waar je het naar je zin hebt is belangrijk. Door jezelf te ontwikkelen, zorg je ervoor dat je ook in de toekomst nog met plezier naar je werk gaat. Maar hoe blijf je jezelf ontwikkelen? En wie kan je daar eigenlijk bij helpen?

Lees verder »

Congres PO-Raad 2019 LEF - 14-06-2019

De PO-Raad organiseert jaarlijks een congres. Dit jaar is het thema LEF.

Lees verder »

Congres/symposium Leerproblemen 2019 - 24-05-2019

De Universiteit Leiden organiseert op 24 mei 2019 een congres/symposium Nederlands Vlaamse Interacademiale Leerproblemen. Twee voorbeelden van de thema’s die aan bod komen tijdens de Nederlands Vlaamse Interacademiale Leerproblemen: Hoe effectief is zittenblijven en kan de computer kinderen met dyslexie ondersteunen bij het lezen?

Lees verder »

Girlsday 2019 - 11-04-2019

Tijdens Girlsday openen door heel Nederland bèta-, technische, ICT-bedrijven én technische of ICT-afdelingen van bedrijven hun deuren voor meisjes van 10 tot 15 jaar. De meisjes kunnen deelnemen aan interessante activiteiten, maken kennis met vrouwelijke medewerkers en leren meer over bèta/technische werkzaamheden. Kortom: Girlsday laat meisjes de onontdekte wereld van bèta, techniek en ICT van dichtbij beleven! 

Lees verder »

Congres De Staat van het Onderwijs 2019 - 10-04-2019

Woensdag 10 april 2019 vindt het congres De Staat van het Onderwijs 2019 plaats. Op deze dag presenteert de onderwijsinspectie de bevindingen uit de gelijknamige publicatie en gaat hierover in gesprek. 

Lees verder »

Nationale Buitenlesdag - 02-04-2019

Dinsdag 2 april 2019 is het weer Nationale Buitenlesdag. Op deze dag geven leerkrachten in heel Nederland buiten les. Dat is niet alleen goed voor de leerprestaties van kinderen, maar het is ook nog eens heel leuk.

Lees verder »

Betatechniekdag 2019 - 28-03-2019

De Bètatechniekdag is een conferentie georganiseerd door de NVON, met volop inspiratie en informatie voor bètadocenten en toa’s in het voortgezet onderwijs. De nadruk ligt op de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie en techniek in het vmbo en de onderbouw van havo/vwo. Dit schooljaar vindt de Bètatechniekdag plaats op donderdag 28 maart. Het thema is stilstaan bij beweging. 

Lees verder »

Overstap naar het basisonderwijs in Bunschoten? - 12-03-2019

Speciaal voor zij-instromers wordt op 12 maart 2019 informatie gegeven over de inhoud van het zij-instroomtraject voor groepsleerkrachten basisonderwijs bij VCO Bunschoten en VVGO in Bunschoten. Er is gelegenheid om vragen te stellen. Aanmelding voor deze bijeenkomst is verplicht en kan per mail aan VVGO of VCO Bunschoten.

Lees verder »

Open dagen christelijke hogescholen - 16-02-2019

Ben jij benieuwd wat de christelijke hogescholen jou te bieden hebben voor je PABO- of lerarenopleiding? Kom dan naar een van de open dagen!

Lees verder »

Kruispunten: over onderwijs, religie en filosofie - 11-02-2019

Verus organiseert drie middagen leergesprekken voor wie interesse heeft. In deze leergesprekken worden thema’s behandeld die zich bevinden op het kruispunt van onderwijs, religie en filosofie. Elk thema wordt verbonden aan een notie die bekend is uit het onderwijs.

Lees verder »

NOT 2019 - 22-01-2019

De Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) vindt plaats van 22-26 januari 2019 in de Jaarbeurshallen in Utrecht onder het thema 'Voor beter onderwijs'.

Lees verder »

VMBO-conferentie 2019 'Samen toekomst maken' - 13-03-2019

Op 13 maart 2019 organiseert Sardes samen met het Platform TL, Stichting Platforms vmbo en de VO-raad de landelijke vmbo-conferentie. De conferentie is gericht op docenten, teamleiders, directieleden en andere professionals die werken met en voor de vmbo-leerling.

Lees verder »

Onderwijstentoonstelling 'Wijze Raad' - 04-03-2019

In het Onderwijsmuseum in Dordrecht is de tentoonstelling 'Wijze Raad' vanaf 23 februari tot 2 juni 2019 te bezichtigen. Met deze tentoonstelling viert de Onderwijsraad haar 100-jarig bestaan. 

Lees verder »

Student Leadership Conference 2020 - 21-09-2020

Dit jaar zal de Student Leaderschip Conference in Budapest online worden gehouden in verband met de onzekere omstandigheden vanwege Corona. Het betekent dat er nu één conferentie zal zijn in plaats van de twee conferenties die gepland stonden.

Lees verder »