Activiteiten

Graag informeren wij je over het laatste nieuws over werken in herkenbaar christelijk onderwijs. We kunnen je ook per e-mail informeren over het laatste nieuws en actuele vacatures. Meld je dan aan voor de vacaturemailing.


Wegwijs in welbevinden – Dé dag voor funderend onderwijs - 14-10-2024

Save the date! Op 14 oktober 2024 organiseert het Nationaal Programma Onderwijs dé conferentie voor onderwijsprofessionals in het funderend onderwijs: Wegwijs in welbevinden.

Lees verder »

Netwerkbijeenkomst 10 jaar passend onderwijs - 19-06-2024

Passend onderwijs bestaat 10 jaar. Dat is een mooi moment om terug te blikken. Maar óók een heel moment om vooruit te kijken! We zijn immers halverwege de route naar inclusief onderwijs. Op 19 juni gaan we tijdens het webinar van 9.00 tot 10.30 uur in gesprek met de spelers van het eerste uur.

Lees verder »

Uitvoering van personeelsbeleid in de praktijk: vanuit juridisch perspectief - 08-10-2024

Binnen Verus krijgen wij veel vragen over zaken die te maken hebben met Personeel & Organisatie in het onderwijs. De wet- en regelgeving blijkt lastig, ook voor ervaren P&O'ers die van buiten het onderwijs komen. In deze 3-daagse leergang Personeelsbeleid maken we je wegwijs in wat er in het onderwijs zoal speelt. De nadruk ligt daarbij op de praktische toepasbaarheid.

Lees verder »

In gesprek over goede levensbeschouwelijke educatie voor alle leerlingen in het VO - 22-05-2024

Expertisecentrum LERVO (Levensbeschouwing en Religie in het Voortgezet Onderwijs) zet in op goede levensbeschouwelijke educatie voor alle leerlingen in het VO. Het is een samenwerking van een brede groep opleiders, onderzoekers en docenten. Op woensdag 22 mei a.s. organiseert LERVO een bijeenkomst voor bestuurders, schoolleiders en docenten in het openbaar en bijzonder onderwijs.

Lees verder »

Workshop Jonge startende leraren in het po in Week van Samen Opleiden - 08-04-2024

Hoe hou je jonge startende leraren geïnspireerd? Wat zoeken zij in een baan in het onderwijs? Hoe kunnen schoolorganisaties een aantrekkelijke werkomgeving voor hen creëren?

Lees verder »

Congres De Staat van het Onderwijs 2024 - 17-04-2024

Jaarlijks brengt de Inspectie van het Onderwijs de Staat van het Onderwijs uit. Feiten en cijfers worden bijeen gebracht en tonen meerjarige ontwikkelingen en resultaten. Op woensdag 17 april wordt De Staat van het Onderwijs 2024 gepresenteerd, tijdens het gelijknamige congres in DeFabrique te Utrecht.

Lees verder »

Verus-event met thema Prestatiefascinatie - 20-11-2024

Op 20 november 2024 organiseert Verus een groot onderwijsevenement om alle betrokkenen bij het onderwijs met elkaar te verenigen. Het overkoepelende thema is al bepaald: Prestatiefascinatie.

Lees verder »

Conferentie Naar Inclusiever Onderwijs 2024 - 12-06-2024

Het Platform Naar Inclusiever Onderwijs, waar Verus bij betrokken is, nodigt je graag uit om onze jaarlijkse conferentie bij te wonen op 12 juni 2024. Een dag die niet gemist mag worden door iedereen die zich inzet voor inclusiever onderwijs. Of je nu een eind op weg bent, de eerste stappen zet of je nog oriënteert op het kiezen van een goed spoor.

Lees verder »

Ontmoeting (digitaal) van het Netwerk Inclusiever Onderwijs - 28-03-2024

Binnen de vereniging Verus leven ideeën en ontwikkelingen op het terrein van inclusiever onderwijs die de moeite van het delen waard zijn. Ook hebben leden vragen over deze ontwikkeling en hoe hier (nog verder) handen en voeten aan te geven. Op 28 maart van 10-12:00u is er een nieuwe digitale ontmoeting.

Lees verder »

Skills The Finals 2024 - 21-03-2024

Tijdens Skills The Finals in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch ontdekken scholieren welke beroepen ze leuk vinden en doen ze belangrijke ervaring op voor hun toekomstige studiekeuze. Net als in de echte wereld wordt de praktijk van beroepen nagebootst in de LOB Experience met ruim negentig beroepenchallenges. Daarnaast gaan ruim 600 finalisten uit het (v)mbo met elkaar de strijd aan in 60 vakwedstrijden: Wie wordt de beste van Nederland in zijn of haar vakgebied?

Lees verder »

VO-congres: Een duik in de belevingswereld van leerlingen - 11-04-2024

Tijdens het VO-congres in het NBC in Nieuwegein op 11 april 2024 staat het perspectief van de leerling centraal.

Lees verder »

Onderwijsverbetering door Ontwikkelkracht - 14-02-2024

In de regiobijeenkomsten die AVS organiseert, gaan schooldirecteuren en middenmanagers in gesprek over hoe onderwijsonderzoek en de dagelijkse lespraktijk beter met elkaar verbonden kunnen worden. Kees Theunis en Mireille Dees, beiden van het NRO, nemen je mee in hoe je kennis uit onderzoek kunt vinden om tot doeltreffende aanpakken te komen.

Lees verder »

Schoolleiderscongres De arena van het onderwijs - 15-03-2024

AVS organiseert voor schoolleiders in maart 2024 het schoolleiderscongres De Arena van het onderwijs

Lees verder »

Netwerkbijeenkomst: Van individueel naar inclusief onderwijs - 02-02-2024

Een pleidooi voor minder labelen en meer aandacht voor de kracht van onderwijs: hierom draait de netwerkbijeenkomst Van individueel naar inclusief onderwijs, dat op 2 februari 2024 in Utrecht wordt gehouden. Onderwijswetenschapper Bert Wienen verzorgt een lezing en er is genoeg ruimte voor de vertaling naar de eigen praktijk. 

LET OP: de locatie is gewijzigd van de TUU naar het Catharijneconvent. Lees verder.

Lees verder »

Onderwijsavond NIVOZ: Hoe geef je onderwijs met hart en ziel in een digitale context? - 24-01-2024

Stichting Nivoz organiseert een onderwijsavond met Remco Pijpers en Haike de Visser met als thema Hoe geef je onderwijs met hart en ziel in een digitale context? Digitale leermiddelen en ontwikkelingen bieden prachtige mogelijkheden om het pedagogisch-didactisch handelen te versterken. Maar blinde toepassing draagt risico’s met zich mee. Hoe verhoud je je tot de kansen, verwachtingen én gevaren? Hoe zorg je voor de pedagogische ruimte waarin je vanuit een open blik doordachte keuzes kunt maken? Op dinsdagavond 23 januari in het Rotterdamse Dokhuis kun je met elkaar in gesprek over deze vraagstukken.

Lees verder »

Personeelsbeleid in het onderwijs 2024 - 07-03-2024

Binnen Verus krijgen wij veel vragen over zaken die te maken hebben met Personeel & Organisatie in het onderwijs. De wet- en regelgeving blijkt lastig, ook voor ervaren P&O'ers die van buiten het onderwijs komen. In deze 3-daagse leergang Personeelsbeleid maken we je wegwijs in wat er in het onderwijs zoal speelt. De nadruk ligt daarbij op de praktische toepasbaarheid.

Lees verder »

Symposium Grip op informeel onderwijs? - 15-12-2023

Op vrijdag 15 december organiseert het Centrum voor Religie en Recht in samenwerking met Verus, MissieNL en VGS een symposium over het thema informeel onderwijs. 

Lees verder »

Webinar ‘Online sociaal gedrag & digitale geletterdheid’ - 22-11-2023

Hoe kun je vormgeven aan lessen en discussies over online sociaal gedrag? Daarover vertellen experts van Kennisnet en het netwerk Mediawijsheid op 22 november in een gratis online sessie.

Lees verder »

Roadshow implementatie cao primair onderwijs - 09-11-2023

Aan de slag met de cao primair onderwijs 2023-2024. De PO-Raad organiseert op vier locaties in Nederland bijeenkomsten om met elkaar door te praten over de implementatie van de nieuwe cao. Op 28 september hebben de PO-Raad en de vakbonden een akkoord gesloten voor een cao primair onderwijs 2023-2024. Wat kom je tegen bij de implementatie van deze cao en waar wil je over doorpraten met collega's?

Lees verder »

Conferentie 'Het potentieel van de TL: een kwestie van lef' - 16-11-2023

Platform-TL nodigt je uit voor de jaarlijkse inspiratiedag op donderdag 16 november 2023, in het bruisende Nunspeet. Het thema van dit jaar is "Ontgrendel het potentieel van de TL: durf jij het aan?"

Lees verder »

Landelijke conferentie 10-14 onderwijs - 31-10-2023

Op 31 oktober organiseert het Netwerk 10-14 Onderwijs haar jaarlijkse conferentie rond alle ontwikkelingen in het 10-14 onderwijs.

Lees verder »

Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo - 14-12-2023

De eerstvolgende online bijeenkomst van het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy staat op de planning voor donderdag 14 december. Meer informatie over het programma volgt.

Lees verder »

Verus Identiteitsdag 2023: Iedereen is welkom!? - 29-11-2023

Welke rol speelt levensbeschouwing bij het omgaan met diversiteit op school? Welke dilemma’s, kansen en mooie praktijken zien we als het gaat om levensbeschouwelijke en seksuele verschillen? Noteer de Identiteitsdag van Verus op 29 november als de dag waarop we elkaar hierover gaan inspireren. Van harte welkom bij Antropia in Driebergen!

Lees verder »

Webinar 'Dat hoeven ze toch niet te weten...?' - 31-10-2023

Nivoz, Sardes en Verus willen de schaduwzijden van de meritocratie aan de kaak stellen en organiseren daarom op dinsdagavond 31 oktober 2023 een tweede webinar met als titel ‘Dat hoeven ze toch niet te weten…..?’ over Bildung en filosofie op het vmbo. Je kunt je aanmelden voor het webinar.

Lees verder »

Nationale Onderwijsweek 2-6 oktober - 02-10-2023

In de Nationale Onderwijsweek krijgt het onderwijs een podium om al het moois dat er in de sector gebeurt te delen. Dit jaar staat de week in het teken van 'de taal van het hart'.

Lees verder »

Landelijke dag Platform PIE en M&T - 12-10-2023

Het dagprogramma en de workshops van de Landelijke Dag op 12 oktober 2023 zijn bekend. Er is weer een mooi programma samengesteld met inspirerende sprekers. De dag vindt plaats op De Meerwaarde in Barneveld.

Lees verder »

Netwerkbijeenkomst ‘Een veilige plek, en dus? - 22-09-2023

Op 22 september is de netwerkbijeenkomst ‘Een veilige plek, en dus?’, georganiseerd door het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit. Veel christelijke scholen bezinnen zich op vragen rond genderidentiteit en seksuele diversiteit – of ze doen dat niet, uit verlegenheid. Tijdens de netwerkbijeenkomst van 22 september 2023 laten we de praktijk aan het woord. We horen de verhalen van de schoolvloer, de ervaringen met het ontwikkelen van beleid, het gesprek met leerlingen en hun ouders, nieuwe vormen van aandacht voor leerlingen die dat nodig hebben.

Lees verder »

VO-congres Ruimte voor leiderschap - 28-09-2023

Het VO-congres op 28 september 2023 staat in het teken van ‘Ruimte voor leiderschap’. Ruimte is een sleutelwoord in de vorig jaar gepresenteerde ‘Agenda voor de toekomst’. Dit jaar onderzoeken we met elkaar hoe we in de waan van de dag toch ruimte voor leerlingen, leraren en voor onszelf kunnen creëren en wat voor bijzonders dat oplevert.

Lees verder »

NIVOZ Onderwijsavond met Gerdien Bertram-Troost: Goed onderwijs is bezield onderwijs - 28-06-2023

Gerdien Bertram-Troost sluit een reeks NIVOZ-onderwijsavonden in Driebergen af op woensdag 28 juni 2023. Ze is hoogleraar Onderwijs in levensbeschouwelijk en pedagogisch perspectief aan de VU. Hoe kunnen we in het onderwijs juist vanuit verschillende levensvisies en levensbeschouwingen met elkaar verbinden en wat is daarvoor nodig? En wat is het belang van de vrijheid van onderwijs binnen ons onderwijssysteem?

Lees verder »

Webevent Onderwijsloket: een overstap naar het onderwijs - 27-06-2023

Ken je vanuit je eigen netwerk mensen die een carrière in het onderwijs overwegen? Het Onderwijsloket heeft een aantal online events georganiseerd, waarin zij meer informatie geven over deze overstap en deelnemers kunnen kennismaken met mensen die de stap hebben gemaakt.

Lees verder »

Landelijke IKC-dag 2023: Een plek voor ieder kind - 29-09-2023

Dit jaar wordt voor de tiende keer de landelijke IKC-dag georganiseerd. Op deze feestelijke en inspirerende tiende editie staat diversiteit en inclusie voor kinderen en jongeren centraal. Hoe zorgen we dat onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg, welzijn en gemeenten gezamenlijk de beweging maken naar een inclusieve omgeving? En hoe maak je dit voor jouw organisatie concreet?

Lees verder »

OnderwijsInzicht 2023 - 15-09-2023

OnderwijsInzicht is het onderwijscongres voor schoolbestuurders, schoolleiders en ict-verantwoordelijken in het primair en voortgezet onderwijs laten bijpraten over actuele vraagstukken rondom ict in het onderwijs.

Lees verder »

Masterclass werkgeluk en onderwijskwaliteit - 01-06-2023

Scholen die hoog scoren op werkgeluk hebben veel minder personeelsverloop en ziekteverzuim. Klassewerkplek geeft scholen die uitblinken in hun bijdrage aan het werkgeluk van leerkrachten een voorbeeldfunctie. In deze interactieve sessie op donderdag 1 juni (van 12.30-16.00 uur) bij de AVS in Utrecht ga je zelf aan de slag met dit thema aan de hand van (jouw) cases.

Lees verder »

De Staat van het Onderwijs 2023 - 10-05-2023

Het rapport De Staat van het Onderwijs wordt gepresenteerd door inspecteur-generaal van het Onderwijs Alida Oppers tijdens het gelijknamige congres in DeFabrique in Utrecht. Naast de presentatie van het rapport zijn er workshops en activiteiten rondom de thema’s uit De Staat van het Onderwijs 2023.

Lees verder »

Netwerkbijeenkomst Onderweg Naar Identiteitsvol Burgerschapsonderwijs - 09-06-2023

Iedereen die hart heeft voor christelijk onderwijs is van harte welkom om deel te nemen aan deze bijeenkomst over curriculumontwikkeling.

Lees verder »

Digitale bijeenkomst kennisgroep financiën (vragenuur) PO - 12-04-2023

Tijdens de digitale bijeenkomst van de kennisgroep financiën brengt de PO-Raad, samen met beleidsmedewerkers van OCW en DUO, je kort op de hoogte van actualiteiten op het gebied van bekostiging, subsidies, ontwikkelingen in de kosten, financiële verantwoording, relevante wet- en regelgeving, etc.

Lees verder »

Conferentie Naar Inclusiever Onderwijs - 14-06-2023

Het Platform Naar Inclusiever Onderwijs, waar Verus actief bij betrokken is, nodigt je graag uit om de jaarlijkse conferentie over inclusiever onderwijs bij te wonen in Spant! in Bussum. Een dag die niet gemist mag worden door iedereen die zich inzet voor inclusiever onderwijs. Of je nu een eind op weg bent, de eerste stappen zet of je nog oriënteert op het kiezen van een goed spoor.

Lees verder »

Dwars door de Nacht op weg naar de Paasviering - 06-04-2023

De veertigdagentijd staat weer voor de deur. Een periode waarin we reizen van donker naar licht. Op start.verus.nl zijn ook dit jaar nieuwe ‘Dwars door de Nacht’-video’s en werkvormen te vinden om in de klas stil te staan bij deze bijzondere tijd. Op Witte Donderdag (6 april) vieren we vervolgens samen het licht, tijdens de live online Paasviering op start.verus.nl.

Lees verder »

Girls' Day 2023: meisjes laten kennismaken met bèta, techniek en IT - 30-03-2023

Tijdens Girls’ Day op 30 maart zetten meer dan 200 bedrijven door heel Nederland hun deuren open om meisjes tussen de 10 en 15 jaar kennis te laten maken met bèta, techniek en IT. Er is nog ruimte voor scholen in de regio’s Dordrecht, Den Haag, Amersfoort, Leiden en Brabant om deel te nemen. Girls’ Day is een initiatief van stichting VHTO, die zich inzet voor de deelname van meisjes en vrouwen in de bèta, techniek en IT sectoren.

Lees verder »

Netwerk Personeel & Organisatie. Ga jij met ons in gesprek? - 14-02-2023

Na een mooie herstart van het netwerk P&O in oktober, gaan we op 14 februari 2023 met elkaar in gesprek over grensoverschrijdend gedrag. Ook besteden we in deze bijeenkomst aandacht aan de P&O-aspecten van IKC's en andere samenwerkingen tussen instellingen die onder verschillende wettelijke regimes vallen. Je bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Lees verder »

Skills the Finals (inclusief LOB-Experience) - 23-03-2023

Tijdens Skills The Finals strijden zo’n 600 finalisten uit de vakwedstrijden Skills Talents (vmbo) en Skills Heroes (mbo) twee dagen om Nederlands kampioen te worden in hun vakgebied. Wie wordt de beste bloembinder, metselaar, kok of mechatronicus? Beleef het mee op donderdag 23 en/of vrijdag 24 maart in Amsterdam.

Lees verder »

ChatGPT: wat kan dit betekenen voor het onderwijs? - 16-02-2023

ChatGPT, een tool van OpenAI die moeiteloos hele essays, gedichten, verhalen en boekverslagen produceert, begint voor opschudding te zorgen. Ook in het Nederlandse onderwijs. Daarom organiseert Kennisnet een bijeenkomst waarin we de beweging rond ChatGPT uitleggen en duiden. In de sessie willen we met onderwijsprofessionals in gesprek over de vragen die de chatbot oproept.

Lees verder »

Schoolleiderscongres Samen maken we school - 17-03-2023

Als schooldirecteur ben je continu aan het bouwen, ontwikkelen en vernieuwen. Maar dat kan je niet alleen! Door samen te werken met je team en externe partners, door de verbinding op te zoeken, kan je het onderwijs écht versterken. ‘Samen maken we school’ is dan ook niet voor niets het thema van het AVS Schoolleiderscongres 2023 op 17 maart in DeFabrique in Utrecht.

Lees verder »

Netwerkbijeenkomst doelgericht en eigentijds onderwijs - 03-02-2023

Het Masterplan Basisvaardigheden van het ministerie van OCW ligt op de bespreektafels. Minister Wiersma verlangt van scholen betere prestaties als het gaat om de basisvaardigheden. De kerndoelen voor taal en rekenen/wiskunde worden aangescherpt. En er komen nieuwe kerndoelen voor burgerschap en digitale geletterdheid. Scholen moeten aan de slag met hun curriculum en doelgericht eigentijds onderwijs maken.

Lees verder »

Verus 2023 - 31-05-2023

Er zijn van die dagen die je niet wilt missen...
De school dreigt uit haar voegen te klappen door de ene na de andere maakbare meetoplossing. We worden geacht achterstanden weg te werken via het National Programma Onderwijs. De niveaus van basisvaardigheden moeten omhoog door het Masterplan van de minister. Er valt genoeg te doen, maar waar draait het nu écht om in het onderwijs? Kortom, er is meer dan ooit behoefte aan geïnspireerd goed onderwijs.

Lees verder »

Week van Inclusief Onderwijs 2023 - 06-02-2023

Ook in 2023 is er weer een Week van Inclusief Onderwijs. Van 6 tot en met 10 februari 2023 staan we stil bij activiteiten die vanuit het platform Naar Inclusiever Onderwijs en haar samenwerkingspartners worden uitgevoerd.

Lees verder »

Gratis toegang tot EBSCO Education Source voor onderwijsprofessionals - 02-01-2023

Tot november 2023 krijgen leraren en andere onderwijsprofessionals die werkzaam zijn op een po, vo of mbo school in Nederland toegang tot EBSCO Education Source: een database met wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek. 

Lees verder »

Anders kijken naar het masterplan: Wat brengt jou inspiratie in het onderwijs? - 11-01-2023

Onderwijsmensen werken vanuit inspiratie, willen zich laten inspireren en inspireren. Maar in de huidige praktijk is er vaak weinig ruimte voor inspiratie, mede door het dominante doel-middel denken. Terwijl geïnspireerd goed onderwijs juist vraagt om ruimte voor alle leerlingen, leerkrachten en bestuurders om eigen inzichten te verwerven en de wereld vorm te geven. 

Lees verder »

Hoe hoger, hoe beter? Publiekswebinar! - 28-11-2022

Op maandagavond 28 november organiseren Verus, Nivoz en Sardes, binnen hun gezamenlijke campagne Solitair of Solidair, een publiekswebinar over de keerzijde van het meritocratisch ideaal. Gastspreker is Marilse Eerkens, sociaal psycholoog, journalist voor o.a. De Correspondent en auteur van het boek ‘Als ze maar gelukkig worden’.

Lees verder »

Informatiebijeenkomst NRO over Nederlandse Onderwijspremie voor mbo en ho - 21-11-2022

Het NRO organiseert op maandag 21 november 2022, van 15:00 tot 17:00 uur een online informatiebijeenkomst over De Nederlandse Onderwijspremie voor het mbo en ho. 

Lees verder »

Nationale Onderwijs Tentoonstelling 2023 - 24-01-2023

De Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) is het grootste vakevent voor professionals in de kinderopvang, buitenschoolse opvang, het primair en voortgezet onderwijs. Voor ont­wik­ke­ling én groei.

Lees verder »

Personeelsbeleid in het onderwijs - 09-03-2023

Verus krijgt veel vragen over zaken die te maken hebben met Personeel & Organisatie in het onderwijs. De wet- en regelgeving blijkt lastig, ook voor ervaren P&O'ers die van buiten het onderwijs komen.

Lees verder »

Digitale Inspiratiesessie in het kader van Onderwijs & Zorg: omgaan met moeilijk gedrag - 13-10-2022

Op donderdagmiddag 13 oktober van 14:30-16:30u organiseert het Netwerk Onderwijs en Zorg van Verus een Digitale Inspiratiesessie voor alle geïnteresseerde Verus-leden. Het thema luidt: Perspectiefwisseling van leerkrachten in het omgaan met ‘moeilijk’ gedrag.

Lees verder »

Conferentie | De volgende stap, hoe zorgen we voor een soepele doorstroom? - 05-10-2022

Zoals de naam van de conferentie al verklapt, draait het op woensdag 5 oktober 2022 om overgangen. Zeker voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte zijn overgangen, bijvoorbeeld van kinderopvang naar school, van po naar vo of van ISK naar regulier onderwijs, kwetsbare momenten in de (school) loopbaan. Wat kunnen scholen i.s.m. samenwerkingsverbanden en partners doen om de overgangsmomenten te ondersteunen? En wat is jouw rol als begeleider hierin?

Lees verder »

Verus Identiteitsdag 2022 Veelkleurig burgerschapsonderwijs - 09-11-2022

Op woensdag 9 november organiseert Verus de Identiteitsdag over de relatie tussen burgerschapsonderwijs en levensbeschouwing. 

Lees verder »

Start leernetwerk Begeleiding Startende Leraren - 18-10-2022

Hoe scholen met leerlingen willen omgaan, de visie op onderwijs en de identiteit van de school reflecteert ook op het opleiden, begeleiden en professionaliseren van leraren. Verandert uw visie en beleid op de professionalisering van uw leraren mee met het veranderende onderwijs? En welke plek heeft de begeleiding van startende leraren hierin?

Lees verder »

VO-congres 2022: Samen werken aan de toekomst van ons onderwijs - 23-11-2022

Door een brand in het congrescentrum NBC kon het VO-congres op 22 september niet doorgaan. Het VO-congres vindt nu plaats op woensdag 23 november 2022 in Utrecht.

Op het congres ga je met elkaar in gesprek over de toekomst van ons onderwijs. Ervaringen en goede voorbeelden kunnen worden uitgewisseld en je gaat zoeken naar oplossingen voor zaken waar we tegenaan lopen – in de scholen, in onze rol als schoolleider of bestuurder, in ons gesprek met politiek en samenleving.

Lees verder »

Congres over de maatschappelijke opdracht van christelijk onderwijs - 23-09-2022

Als het goed is heb je vrijdag 23 september 2022 al genoteerd in je agenda. Want dan organiseert Verus in samenwerking met het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit van de Theologische Universiteit Kampen-Utrecht het congres Wat is jouw kompas in onzekere tijden? Kansen voor geloof-waardig onderwijs. Het programma begint steeds meer vorm te krijgen. Je kunt je vanaf nu aanmelden.

Lees verder »

Ontwikkeling Telt! Festival - 22-09-2022

Het Ontwikkeling Telt! Festival is bedoeld voor iedereen die zich inzet voor betere basisvaardigheden en een leven lang ontwikkelen. Dit jaar bestaat het festival uit een combinatie van een online dag en een fysieke bijeenkomst. Het uitwisselen van kennis en ervaring staat centraal op beide festivaldagen.

Lees verder »

OnderwijsInzicht 2022-de waarde(n) van ICT - 09-09-2022

OnderwijsInzicht is het onderwijscongres voor schoolbestuurders, schoolleiders en ICT-verantwoordelijken in het primair en voortgezet onderwijs die alles willen weten over het benutten van ict in het onderwijs.

Lees verder »

Inspiratie op het Spoor - netwerkbijeenkomst MBO - 17-06-2022

Nieuwe inzichten opdoen voor jouw mbo-school? Kom op 17 juni naar het Spoorwegmuseum in Utrecht voor ‘Inspiratie op het Spoor’, de netwerkbijeenkomst voor mbo-professionals.

Lees verder »

Het geheim van de smid: Ontmoetingsdag over didactiek als christelijke praktijk - 10-06-2022

Didactiek als christelijke praktijk: een ingewikkeld onderwerp waarmee geworsteld wordt door veel docenten en leerkrachten die als christen met hun ambacht bezig willen zijn. 

Lees verder »

Conferentie Naar inclusiever onderwijs 2022 - 01-06-2022

Op woensdag 1 juni 2022 organiseert het Platform Naar Inclusiever Onderwijs de tweede conferentie 'Naar Inclusiever Onderwijs' in het Spant Congrescentrum in Bussum. Dit is het vervolg op de uiterst succesvolle eerste conferentie in februari 2020 met 650 deelnemers.

Lees verder »

MBO-congres 2022 - 24-05-2022

Op dinsdag 24 mei organiseert DUO het jaarlijkse MBO-congres. We doen dit samen met MBO Digitaal (voorheen saMBO-ICT), de MBO Raad, SBB en het Ministerie van OCW. Het congres vindt dit jaar opnieuw plaats in het vernieuwde Muntgebouw in Utrecht. Daarnaast bieden we ook de optie om de sessies online bij te wonen.

Lees verder »

VERUS 2022 - 18-05-2022

Wat fijn dat we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten! Je bent van harte welkom op hét jaarlijkse event voor het katholiek en christelijk onderwijs: VERUS 2022 op woensdag 18 mei 2022 in Spant! Bussum. Het thema is: 'In je element. Met vallen en opstaan mens zijn'.

Lees verder »

Online presentatie Staat van het Onderwijs 2022 - 13-04-2022

Op woensdag 13 april presenteert inspecteur-generaal van het Onderwijs Alida Oppers de publicatie 'De Staat van het Onderwijs 2022'. De presentatie is rond het middaguur live online te volgen en is ook later terug te kijken.

Lees verder »

Online inspiratiesessies loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling - 21-04-2022

Het Expertisepunt LOB nodigt schoolleiders uit voor online inspiratiesessies waarin loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling (LOB) centraal staat.

Lees verder »

Online onderwijsconferentie Met alle respect 2022 "Heb jij je leerling in beeld?" - 30-03-2022

Wat gebeurt er écht in jouw klas, in de school? In de drukte van alledag handelen we al snel op basis van het beeld dat we denken van een leerling te hebben, maar klopt dat beeld ook? Heb jij je leerling in beeld? Dat is de centrale vraag van de conferentie 'Met Alle Respect! 2022' van Stichting School & Veiligheid.

Lees verder »

Online Paasviering 'Dwars door de nacht' - 14-04-2022

Samen van donker naar licht met lesmateriaal voor Veertigdagentijd en Pasen'. Verus heeft samen met uitgeverij Kwintessens twee online programma's ontwikkeld.

Lees verder »

Onderwijsavond NIVOZ met Karen Heij en Paul Frissen: Voorbij de eindtoets. - 13-04-2022

Op de voorlaatste NIVOZ-onderwijsavond van het schooljaar - op woensdagavond 13 april 2022 - gaan we ervan uit dat Karen Heij met Paul Frissen weer op het Maitland-podium (live) te zien zijn. 'Voorbij de eindtoets' gaat over ongelijkheid en de rol van toetsing in ons onderwijs.

Lees verder »

‘Weten Wat Werkt: Een routekaart voor interventie bij schoolweigering' - 09-03-2022

Op 9 maart worden de resultaten van het NRO-onderzoek "Weten Wat Werkt: Een routekaart voor interventie bij schoolweigering' online gedeeld. Hoe kunnen we kinderen en jongeren helpen die niet of zeer beperkt naar school gaan door emotionele stress (zoals angst, depressie en onverklaarde lichamelijke klachten)? 

Lees verder »

Onderwijsevent over de maatschappelijke diensttijd - 17-02-2022

MDT ofwel maatschappelijke diensttijd. Wat is dat en hoe ervaren jongeren dat? MDT Onderwijs organiseert een online onderwijsevent op 17 februari.

Lees verder »

Online Landelijke conferentie ‘Passender en inclusiever!’ - 28-01-2022

Als we passend onderwijs willen doorontwikkelen naar inclusiever onderwijs, is de integratie van regulier en speciaal onderwijs daarvoor een belangrijke stimulans. Tijdens deze conferentie komen goede voorbeelden, kansen, beperkingen en de rol van toezicht aan bod.

Lees verder »

Congres lerarenopleiders 2022 - 17-03-2022

Op 17 en 18 maart 2022 organiseren Velov en Velon weer het jaarlijkse congres voor lerarenopleiders in Nederland en België. Het thema wordt 'eigentijds professioneel’: hoe geef je als beroepsgroep samen vorm aan de professionalisering van lerarenopleiders, en garandeer je in dit vak de kwaliteit van onderwijs? 

Lees verder »

Online Netwerkbijeenkomst Kansengelijkheid - 21-01-2022

Op de 9e netwerkbijeenkomst van het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit staat kansengelijkheid centraal. Een onderwijskundig thema dat in de geschiedenis al vaker op de beleidsagenda’s stond. In coronatijd is het opnieuw actueel geworden. 

Lees verder »

Ontmoetingsdag "Het geheim van de smid" over didactiek als christelijke praktijk - 18-03-2022

Onlangs verscheen het boek van David Smith, ‘On Christian Teaching’ practicing faith in the classroom, in een Nederlandse vertaling: ‘Geloven in lesgeven’, didactiek als christelijke praktijk. Smith stelt dat de lespraktijk (handelen en houding) de christelijke identiteit zichtbaar kan maken. Je bent op 18 maart 2022 van harte welkom op de ontmoetingsdag bij de CHE in Ede over dit thema. Verus is een van de organisatoren.

Lees verder »

Nationale wetenschapsagenda over religie en wetenschap - 21-01-2022

De Nationale Wetenschapsagenda heeft het deze week over ‘hoe verhoudt de wetenschap zich tot religie’.

Lees verder »

AVS-schoolleiderscongres - 18-03-2022

Vanaf 2 december is het mogelijk om (met vroegboekkorting) in te schrijven voor het AVS Schoolleiderscongres dat plaatsvindt op vrijdag 18 maart 2022 in het NBC Nieuwegein.

Lees verder »

Inspiratiebijeenkomst flexrooster VO - 07-12-2021

Een van de grote uitdagingen aan het aanbieden van onderwijs op maat is het rooster. Op het Laurens Lyceum is er ruimte voor differentiëren, maatwerk en vakoverstijgend leren. Tijdens deze inspiratiebijeenkomst vertelt het Laurens Lyceum waar zij nu staan, tegen welke uitdagingen ze aanlopen en welke positieve ervaringen ze zien.

Lees verder »

OnderwijsInzicht 2022 - 14-01-2022

OnderwijsInzicht is het onderwijscongres voor schoolbestuurders, schoolleiders en ICT-verantwoordelijken in het primair en voortgezet onderwijs die alles willen weten over het benutten van ict in het onderwijs.

Lees verder »

Waar kijk jij naar uit? Aan de slag met Advent in de klas - 03-12-2021

De adventsperiode is begonnen! Door de aanhoudende coronacrisis is het voor veel mensen moeilijk om hoop te houden en vooruit te blijven kijken.

Lees verder »

Online Kennisdelingssessie 'Zij-instroom en samen opleiden'' - 16-12-2021

Op donderdag 16 december van 14.00 – 16.30 uur vindt een online bijeenkomst plaats omtrent zij-instroom en Samen Opleiden voor partnerschappen po, vo en mbo. 

Lees verder »

Landelijke conferentie vmbo-mbo: ‘Samenwerken in harmonie’ - 18-11-2021

De samenwerking tussen vmbo en mbo is inmiddels in veel vormen mogelijk. Het is daarom tijd hier nu écht werk van te maken. Deze conferentie geeft daarvoor de aanzet met inspirerende sprekers en praktijkvoorbeelden.

Lees verder »

Ik vergeet je niet - 12-11-2021

Afscheid nemen van vrienden, goede kennissen of familie is een intens proces. Door de coronacrisis heeft dit een hele andere dimensie gekregen, waarbij er op afstand of zelfs online afscheid moet worden genomen. Ook leerlingen hebben zo hun opa’s, oma’s of andere dierbaren soms op afstand vaarwel moeten zeggen. 

Lees verder »

MediaMasters-Samen mediawijs in de klas - 04-11-2021

MediaMasters is een spannende serious game over de kansen en gevaren van (digitale) media in het basisonderwijs en speciaal onderwijs. Jouw klas kan meedoen aan deze wedstrijd.

Lees verder »

(Online) AOB-25 jarig Jubileumfestival ‘Een Klasse Apart’ - 27-11-2021

Op 27 november is het jubileumcongres van de AOb, waarbij de buitengewone prestatie die alle medewerkers dagelijks leveren in het onderwijs gevierd wordt. 

Lees verder »

Online MBO-congres deel 2 Met andere ogen - 11-11-2021

Met andere ogen is een bijeenkomst van de Federatie Christelijk MBO. In deze tweede online bijeenkomst is filmmaker Joeri Bleumer te gast.

Lees verder »

Een coach voor startende leraren in uw organisatie - 03-11-2021

Een goede begeleiding van startende leraren is essentieel om uitval uit het onderwijs te voorkomen. Elke school heeft wel een begeleidingsstructuur voor de startende leraar op papier. Toch blijkt het in de praktijk niet altijd even eenvoudig om hieraan invulling te geven: wat is de rol van de begeleidende coach naast de beoordelende leidinggevende? Hoe voer je een ontwikkelingsgericht drie-gesprek met de startende leraar? Hoe werk je daarin als leidinggevende samen met de coach?

Lees verder »

Identiteitsdag Verus 2021 - 03-11-2021

Op woensdag 3 november 2021 organiseert Verus de Identiteitsdag, met als thema De school als bouwplaats. Hoe geef je vanuit positieve vrijheid vorm aan onderwijs waar je je ook echt verantwoordelijk voor voelt? En hoe vertel je het verhaal van je school aan ouders, leerlingen, de raad van toezicht en andere betrokkenen?

Lees verder »

Dag van de leraar - 05-10-2021

‘Leraren maken het verschil!’ en de Jaarbeurs organiseren op 5 oktober de Dag van de Leraar, een kosteloos evenement voor alle leraren, om hen in het zonnetje te zetten én te inspireren.

Lees verder »

Symposium mens worden - 15-10-2021

Theologie en pedagogiek zijn diepgaand met elkaar verbonden. Maar waarom? En hoe? Daarover gaat het pas verschenen boek Mens worden. Op 15 oktober wordt een symposium georganiseerd door het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit en kun je hierover met elkaar in gesprek.

Lees verder »

Nationale onderwijsweek 4-8 oktober 2021 - 04-10-2021

In de Nationale Onderwijsweek van 4-8 oktober wordt het onderwijs en al haar professionals een podium gegeven door de Stichting Nationale Onderwijsweek om van al het moois dat er in de sector gebeurt te delen en erover in gesprek te gaan.

Lees verder »

Online sessies burgerschapsvorming - 13-10-2021

Online sessie burgerschapsvorming: De paradox van democratisch burgerschap. Samen met UCSIA en Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert Verus 5 online sessies over burgerschapsvorming op verschillende data, waarvan de eerste op 13 oktober 2021.

Lees verder »

Bijeenkomst leraren en passend onderwijs - Webinarserie leraren en passend onderwijs in de klas - 28-09-2021

Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert samen met het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren een drietal webinars over dilemma’s die er in de klas en in de school spelen als het gaat om passend onderwijs.

Lees verder »

8e Landelijke IKC-dag - 17-09-2021

Op 17 september vindt de Landelijke IKC-dag 2021 plaats! Voor het eerst zal deze conferentie volledig online plaatsvinden. Het centrale thema van de dag is Met een blik op de wereld, het IKC als leerplaats voor het leven. Gert Biesta is keynote speaker tijdens deze online conferentie.

Lees verder »

Met talent samenwerken! 2e Landelijke conferentie vso - pro - (v)mbo - 22-09-2021

Jongeren uit het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en entree-opleidingen van het mbo hebben talent. Daarmee gaan ze de arbeidsmarkt op en redden ze zich in de samenleving. Aan de scholen de opdracht dat talent aan te spreken en deze jongeren een goede voorbereiding te geven op de overstap van school naar werk. Dan helpt het dat de scholen hun betrokkenheid op de leerling ook met elkaar afstemmen. Kortom: met talent samenwerken helpt ze verder!

Dit motto staat centraal op de 2e landelijke conferentie voor pro, vso en de (v)mbo-opleidingen die zich inzetten voor deze jongeren. Woensdag 22 september 2021 bij het Hart van Holland in Nijkerk.

Lees verder »

Panel over privaat aanbod in het onderwijs - 17-06-2021

Op 17, 22 en 24 juni houdt de Onderwijsraad online panels over privaat aanbod in het onderwijs. Hoe kun je zorgen voor gelijke kansen als een deel van de leerlingen gebruik maakt van private huiswerkbegeleiding? 

Lees verder »

researchED Nederland 2021 - 19-06-2021

researchED 2021 komt eraan! Wat is researchED? researchED is een ‘grassroots’ beweging voor en door docenten met als doel de kloof tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk te dichten en pseudowetenschap tegen te gaan. Op zaterdag 19 juni wordt researchED Nederland 2021 georganiseerd. 

Lees verder »

NPO-inspiratiebijeenkomst voor schoolleiders VO met Onderwijs-OMT - 29-06-2021

Op dinsdag 29 juni organiseert de VO-raad voor schoolleiders een tweede inspiratiebijeenkomst over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). 

Lees verder »

Masterclass: De stem van de lerende over leiderschap voor leren - 09-06-2021

Het Lectoraat Goede Onderwijspraktijken van VIAA organiseert dit cursusjaar een serie masterclasses over De stem van de lerende. Op 9 juni een verdieping:  ‘De stem van de lerende over leiderschap voor leren‘ 

Lees verder »

Verus: Dag van de HOOP 2021 - 03-06-2021

Het is op 3 juni weer zover: de jaarlijkse Dag van de HOOP. Net zoals vorig jaar krijgt deze dag vanwege de coronacrisis een iets ander karakter, omdat er nog steeds beperkingen zijn om deze dag samen groots te vieren.

Lees verder »

Webinar SLO: Kansrijke overgang PO-VO in coronatijd - 08-06-2021

Leerlingen die dit jaar de overstap van het po naar het vo maken, hebben door de coronapandemie al anderhalf jaar veel onderwijs online gevolgd. Hoe bereid je deze leerlingen optimaal voor op de overstap? In hoeverre gaat de warme overdracht er anders uitzien dan anders?

Lees verder »

Conferentie Staat van het Onderwijs - 11-05-2021

Op 11 mei worden onderwijsprofessionals uitgenodigd om tijdens een conferentie van de Onderwijsinspectie nader in gesprek te gaan over de Staat van het Onderwijs 2021.

Lees verder »

EurECA online conferentie 21 en 22 mei Teachers of hope - Anchored in heaven - 21-05-2021

Op Europees niveau hebben christelijke docenten vanuit allerlei denominaties de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en te bemoedigen via internationale conferenties, georganiseerd vanuit EurECA. 

Lees verder »

Digitaal Congres PO-Raad 2021 'Toekomst van goed onderwijs' - 26-05-2021

Digitalisering van het onderwijs: in een rap tempo en met veel impact. De sector was al in beweging en in 2020 is een hogere versnelling ingezet. Dat vraagt best veel van schoolbesturen, schoolleiders, leraren en ander onderwijspersoneel.   

 

Lees verder »

Verus 2021 online - 26-05-2021

Je bent van harte welkom op het jaarlijkse event voor het katholiek en christelijk onderwijs: VERUS 2021 op woensdag 26 mei 2021. Vanwege de coronamaatregelen dit jaar volledig online.

Lees verder »

Inschrijving digitale congres-serie PO-Raad geopend: De Toekomst van Goed Onderwijs - 24-03-2021

Het PO-Raad congres, maar dan net even anders. Het digitale evenement 'de Toekomst van Goed Onderwijs' wordt verspreid over zes afleveringen, waarin verschillende thema's behandeld worden rondom digitalisering van het onderwijs. Aanmelden is vanaf nu mogelijk.

Lees verder »

25e jubileum AVS met online Schoolleiderscongres op 21 april 2021 - 21-04-2021

Met meer dan duizend bezoekers is het AVS Schoolleiderscongres ieder jaar hét evenement voor schoolleiders. Juist in deze tijd wil de AVS veel schoolleiders weer ontmoeten, inspireren en toerusten: met een prachtige 25e congreseditie op woensdag 21 april 2021, van 9.00 – 13.30 uur.

Lees verder »

Onderwijsconferentie Met Alle Respect! - 14-04-2021

Met Alle Respect! is een conferentie over sociale veiligheid in het onderwijs. Elke leraar wil een veilige sfeer in de klas creëren en zorgen dat iedereen zichzelf kan zijn. Maar dit is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Op woensdag 14 april in de Jaarbeurs in Utrecht of online delen inspirerende sprekers hun deskundigheid, je maakt kennis met praktische tools en je gaat in gesprek met andere onderwijsprofessionals die zich inzetten voor een sociaal veilig schoolklimaat.

Lees verder »

Online eindsymposium 'Gelijke kansen voor een diverse jeugd' - 16-03-2021

Vijf (!) onderzoeksprogramma’s over jeugd naderen hun ontknoping… Het zijn de onderzoeksprogramma’s van het startimpulsproject ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’ van de route Jeugd van de Nationale Wetenschapsagenda. Allemaal gestart in januari 2018 en uiterlijk dit voorjaar afgerond. Op 16 maart wordt daarom een kort en krachtig eindcongres georganiseerd.

Lees verder »

Het Nationaal Online Onderwijsdebat 1 maart 2021 - 01-03-2021

Hoe gaat de salariskloof tussen het primair en voortgezet onderwijs gedicht worden? Moet de ouderbijdrage worden afgeschaft? En is latere selectie de oplossing voor kansenongelijkheid?

Lees verder »

Literatuurmiddag Willem Barnard voor Neerlandici - 12-03-2021

De schat aan gedichten en liederen van Willem Barnard (1920 – 2010) ook bekend als Guillaume van der Graft, verdient aandacht van allen die betrokken zijn op kerk, geloof en poëzie. Zijn bijdrage aan de Nederlandse literatuur is moeilijk te overschatten. Driestar Educatief besteedt een literatuurmiddag aan hem.

Lees verder »

Jubileumcongres Didactiefonline 'Koers houden' - 24-03-2021

Didactief organiseert een gratis online jubileumcongres op woensdagmiddag 24 maart en jij kunt erbij zijn! 

Lees verder »

Online congres Onderwijsinzicht over onderwijs en ict - 15-01-2021

Het jaar 2020 gaat in alle opzichten de (digitale) boeken in. Flexibel en hybride onderwijs staat nu vol in de aandacht. Met de spotlight op ict. Welke oplossingen en ervaringen nemen we mee naar 2021? Wat werkt wel, wat werkt niet, wat moeten we beter organiseren? Hoe kijkt de wetenschap naar de flexibilisering van onderwijs? Onderwijsinzicht is een congres, georganiseerd door de PO-Raad, VO-Raad, Kennisnet en SIVON die onder het thema flexibilisering in het onderwijs online van start gaat op 15 januari 2021.

Lees verder »

Online conferentie Passend Onderwijs 'Stappen vooruit!' - 27-11-2020

In de evaluatie van passend onderwijs zijn de initiatieven voor integratie van regulier en speciaal onderwijs naar voren gekomen als dé voorbeelden voor de doorontwikkeling van passender onderwijs. Ter inspiratie en stimulans hiervoor wordt op 27 november 2020 een landelijke conferentie georganiseerd over verdergaande samenwerking of integratie van speciaal en regulier onderwijs. Deze conferentie zal vanwege de Corona-maatregelen online georganiseerd worden.

Lees verder »

Open dagen en online voorlichting voor lerarenopleidingen en PABO's - 18-03-2021

In het eerste kwartaal van het jaar zijn de open dagen voor de lerarenopleidingen en de PABO's. Vanwege corona lukt het de hogescholen en universiteiten niet overal fysieke bijeenkomsten te beleggen. Inschrijven is overal verplicht. 

Lees verder »

Online themabijeenkomst Anders Organiseren: ‘Hoe zet je onderwijsassistenten en anders bevoegden zo goed mogelijk in?’ - 08-10-2020

Veel scholen in het primair onderwijs zijn bezig, of zoeken naar manieren, om hun onderwijs anders te organiseren. Soms ligt hier het lerarentekort aan ten grondslag, of zoeken scholen naar manieren om de werkdruk te verlagen. Door taken binnen de school anders te verdelen, kunnen leraren zich meer richten op hun primaire taak: het geven van goed onderwijs. Maar hoe zet je onderwijsassistenten en anders bevoegdheden zo goed mogelijk in? En wat vraagt dit van scholen ten aanzien van strategische HRM en het organiseren van lessen en roosters?

Lees verder »

Denksessie Toekomst van de Schoolleider – digitaal - 08-10-2020

Wat heb jij, als schoolleider, nodig om jouw vak aantrekkelijk, beheersbaar, leuk, afwisselend en inspirerend te maken en te houden? Dat is de centrale vraag in het project ‘Toekomstagenda Schoolleiders’. Ga in gesprek met collega-schoolleiders en deel ideeën en ontwikkelingen. Doe mee aan de ZOOM-sessies die de AVS vanaf eind september faciliteert.

Lees verder »

Conferentie Focus op Burgerschap 2020 - 18-11-2020

In samenwerking met de PO-Raad, de VO-Raad en Stichting School en Veiligheid wordt op woensdag 18 november een Conferentie Focus op Burgerschap 2020 georganiseerd. 

Lees verder »

Student Leadership Conference 2020 - 21-09-2020

Dit jaar zal de Student Leaderschip Conference in Budapest online worden gehouden in verband met de onzekere omstandigheden vanwege Corona. Het betekent dat er nu één conferentie zal zijn in plaats van de twee conferenties die gepland stonden.

Lees verder »

Online pinksterviering op 28 mei: hopen doe je samen! - 28-05-2020

Het nieuwe normaal is voor veel scholen nog even wennen. Klassen die worden opgesplitst, flexibele inzet van leerkrachten en vele andere praktische uitdagingen vragen de nodige aandacht. Om scholen te ondersteunen en ontzorgen bieden Verus en Uitgeverij Kwintessens daarom de mogelijkheid om leerlingen thuis en op school tegelijkertijd te laten deelnemen aan een hoopvolle online pinksterviering.

Lees verder »

Maand van Taal en Wereldburgerschap in het basisonderwijs - 11-09-2020

Van 11 september tot 10 oktober 2020 vindt de maand van Taal en Wereldburgerschap in het basisonderwijs plaats, georganiseerd door Nuffic. De maand wordt gestart met een kick-off.

Lees verder »

Congres ' De lerende leraar in de schijnwerpers' - 06-10-2020

Dit jaarlijkse congres is hét congres over het samen opleiden, begeleiden en professionaliseren van leraren voor de po-, vo- en mbo-sector. Met als thema ‘de lerende leraar in de schijnwerpers’ richt het congres zich op het creëren van een uitdagende leeromgeving en loopbaanontwikkeling voor de leraar.

Lees verder »

Paasvieringen - 12-04-2020

Alles staat op z’n kop vanwege de coronacrisis. Ook de paasvieringen die veel scholen gewoonlijk organiseren kunnen niet doorgaan. En dat terwijl Pasen het belangrijkste christelijke feest is om te vieren. 

Lees verder »

Netwerkbijeenkomst 'Vormen of overtuigen' met dr. Rik Peels - 12-06-2020

Op 12 juni wordt de zesde netwerkbijeenkomst van het LVGS-project 'Identiteit als sterk merk' in samenwerking met het I&K-netwerk gehouden. Spreker is dr. Rik Peels van de VU Amsterdam. Thema is Vormen of overtuigen.

Lees verder »

'Durf je hart te volgen' - Zij-instroom event in Amersfoort - 05-03-2020

Overweeg je een overstap van je huidige baan naar een baan in het basisonderwijs? Dan vraag je je misschien het volgende af: Hoe ziet een werkdag in het basisonderwijs eruit? Past het bij me? Kom op 5 maart 2020 naar het zij-instroom event in Amersfoort, georganiseerd door CorDeo Scholengroep.

Lees verder »

AVS-Schoolleiderscongres 2020- Kracht! Afgelast i.v.m. Coronavirus - 20-03-2020

Het 25e AVS Schoolleiderscongres dat zou worden gehouden op 25 maart, wordt verplaatst naar het najaar.

Lees verder »

VO-congres 2020 'Samenwerken doen we niet alleen' - 26-03-2020

Het veertiende VO-congres staat deze keer in het teken van de kracht van samenwerking: 'Samenwerken doen we niet alleen'. Op 26 maart brengt de VO-Raad de vele goede voorbeelden die er zijn van scholen die samen met hun omgeving goed onderwijs realiseren naar het VO-congres.

Lees verder »

Congres De Staat van het Onderwijs 2020 gaat niet door - 22-04-2020

Tijdens dit jaarlijkse congres presenteert de Inspectie van het Onderwijs normaal gesproken een overzicht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel.

Lees verder »

Masterclass 'Zij-instroom en andere doelgroepen voor het onderwijs' - 11-02-2020

Op 11 februari organiseert Voion voor de regio’s van de subsidie ‘Regionale aanpak lerarentekort in het vo en mbo’ de masterclass ‘Zij-instroom en andere doelgroepen voor het onderwijs’. 
Lees verder »

Symposium 'Leraar: een professie met perspectief' - 04-02-2020

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren VO organiseert samen met initiatiefnemers Jurriën Dengerink, Marco Snoek en Bas de Wit een symposium ter gelegenheid van de presentatie van het vervolg op de publicatie 'Beroepsbeeld voor de leraar' uit 2017.

Lees verder »

MBO-congres 'Met andere ogen' online II - 31-03-2022

Het congres Met andere ogen is in drie digitale sessies gepland in 2021-2022, waarvan de eerste op 10 juni 2021 en het Festival Met andere ogen op 9 juni 2022. 

Lees verder »

Netwerkbijeenkomst 'Identiteit als sterk merk' - 31-01-2020

Inspireren - Leren- Verdiepen

Misschien heb je het voornemen om in jouw klas, je lessen of met jouw (christelijke) school/scholengroep (ook) in 2020 een stimulerende omgeving te zijn voor de brede vorming van leerlingen. Of: je hoopt hier zelf door onderzoek, advies of ondersteuning aan bij te kunnen dragen. Zodat leerlingen de ruimte krijgen om te groeien in hun relatie met zichzelf, met de A/ander en de wereld.

Lees verder »

Landelijke conferentie Onderwijsachterstandenbeleid - 12-02-2020

Er is veel onderzoek beschikbaar over onderwijsachterstanden bij kinderen in het basisonderwijs. Ben je geïnteresseerd in de laatste onderzoeksresultaten en wil je weten hoe je dit in de praktijk kunt toepassen kom dan naar de landelijke conferentie Onderwijsachterstandenbeleid op 12 februari 2020. 

Lees verder »

Eerste landelijke conferentie 'Naar inclusiever onderwijs' - 12-02-2020

Op woensdag 12 februari 2020 vindt in Spant! Bussum de eerste landelijke conferentie plaats rond het thema 'Naar Inclusiever Onderwijs'

Lees verder »

Werkconferentie "Leren leren" - 10-12-2019

Deze werkconferentie "Leren leren" is speciaal voor leraren en teamleiders in het voortgezet onderwijs. Aan het eind van de werkconferentie heeft u praktische handvatten hoe u er als docent voor kan zorgen dat leerlingen leren leren.

Lees verder »

Het Docentencongres - 25-11-2019

Het Docentencongres is vóór en dóór docenten uit het voortgezet onderwijs. Docenten kunnen deelnemen aan workshops, trainingen en/of inspiratiesessies op het gebied van eigentijds en toekomstbestendig onderwijs.

Lees verder »

Schoolleider van de Toekomst - 16-01-2020

Hoe geef je leiding aan het onderwijs van de toekomst? Op 16 januari tijdens het symposium ‘Schoolleiders van de Toekomst’ staat die vraag centraal.

Lees verder »

Christelijke hogescholen doen het goed in Keuzegids HBO 2020 - 04-11-2019

Vaak springen de Pabo’s van de kleinere hogescholen er in positieve zin uit volgens de Keuzegids 2020. Ben jij benieuwd wat de christelijke hogescholen jou te bieden hebben voor je PABO- of lerarenopleiding? Kom dan naar een van de open dagen!

Lees verder »

Scholenconferentie Verrassend Passend: de leraar centraal - 19-11-2019

Hét jaarlijkse event van het Steunpunt Passend Onderwijs komt er weer aan! Op dinsdag 19 november 2019 verzamelen leraren, schoolleiders, schoolbestuurders, medewerkers van swv-en, IB’ers, zorgcoördinatoren, jeugdzorg, leerplicht en ambtenaren zich bij de Lindenberg in Nijmegen voor de scholenconferentie Verrassend Passend. 

Lees verder »

Jaarcongres Leve het Jonge Kind! - 05-11-2019

Verwonderen, verkennen en experimenteren: spelenderwijs de toekomst in! Jonge kinderen moeten spelenderwijs de toekomst in kunnen gaan. Dat is de visie van het 8e Jaarcongres Leve het Jonge Kind! op 5 november in de Jaarbeurs Utrecht.

Lees verder »

NRO-congres Samen op Koers - 30-10-2019

Het NRO-congres Samen op Koers is een dag voor ontmoeting, inspiratie en kennisdeling voor mensen die interesse hebben in de combinatie van onderwijs en onderzoek. Het programma bestaat uit 40 sessies, 16 pitches, 3 plenaire lezingen en de uitreiking van de NRO-verbindingsprijzen.

Lees verder »

Innovatie in de klas - 09-10-2019

Hoe kun je als bètadocent innoveren in de klas en samen met collega’s aan de slag gaan met vakoverstijgende thema’s? Daar draait het om tijdens de zevende T3-inspiratiedag op woensdag 9 oktober in Wageningen.

Lees verder »

Nationale Voorleeswedstrijd en Kinderboekenweek - 02-10-2019

Scholen kunnen zich weer aanmelden voor de Nationale Voorleeswedstrijd. Aan dit leesbevorderingsproject voor groep 7 en 8 doen jaarlijks duizenden scholen mee.

De campagne is bedoeld om het enthousiasme van kinderen voor kinder- en jeugdboeken en voor lezen aan te wakkeren. Kinderen leren veel van elkaar tijdens de voorleeswedstrijd. Het wedstrijdelement is voor leerlingen in groep 7 en 8 heel aansprekend. De Kinderboekenweek (2 – 13 oktober) kan een goede aanleiding zijn om een schoolronde te organiseren. Schoolkampioenen moeten vóór 10 december aangemeld worden via www.denationalevoorleeswedstrijd.nl

 

Lees verder »

Week tegen pesten 2019 - 23-09-2019

De Week Tegen Pesten 2019 is van 23 tot en met 27 september. Dit jaar is het thema: Wees een held, met elkaar. Iedereen die een positieve bijdrage levert aan de groep is een held: leraar én leerlingen.

Lees verder »

Conferentie Begaafdheid, creativiteit & talentontwikkeling - 13-11-2019

Op 13 en 14 november 2019 organiseert het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) samen met het het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN) een conferentie bij NBC congrescentrum in Nieuwegein. Het thema van de conferentie is 'Samen talenten stimuleren en vieren'. 

Lees verder »

Save the date: I&K Tweedaagse 2019 - 24-09-2019

Het I&K organiseert op 7 en 8 november een Tweedaagse rondom het vraagstuk “Hoe integreer ik christelijke waarden en burgerschapsvorming in mijn lessen?” Voorafgaand vindt op dinsdag 24 september een walking dinner plaats waar we op een luchtige manier de ingewikkelde materie introduceren.

Lees verder »

LOF-festival: LOF voor de leraar - 18-09-2019

Alle leraren verdienen LOF voor het fantastische werk dat zij doen om het onderwijs beter te maken. Daarom organiseert het LerarenOntwikkelFonds (LOF) op woensdag 18 september het LOF-festival. Dit festival is gratis toegankelijk en vindt plaats in de Reehorst in Ede. Meld je aan en ontmoet pionierende leraren, neem deel aan inspirerende workshops en interessante lezingen en wissel kennis en ervaringen met elkaar uit.

Lees verder »

Week van de loopbaan - 16-09-2019

De Week van  de Loopbaan is een initiatief van Noloc waarbij werkenden, werkzoekenden én werkgevers in de gelegenheid worden gesteld om gratis en vrijblijvend advies in te winnen. Noloc wil hiermee aandacht geven aan het belang van LevenLangOntwikkelen én alle vormen van (persoonlijke) begeleiding van mensen en organisaties op de arbeidsmarkt. Dit jaar is de Week van de Loopbaan 2019 van 16 t/m 21 september

Lees verder »

Rondetafelgesprekken Onderwijsraad met ouders over vrijheid van onderwijs - 05-09-2019

De Onderwijsraad organiseert in het najaar vier rondetafelgesprekken met ouders over vrijheid van onderwijs. Ouders kunnen in deze gesprekken een bijdrage leveren aan de voorbereiding van het advies van de Onderwijsraad over dit onderwerp. De raad nodigt ouders uit hun belangstelling hiervoor kenbaar te maken.

Lees verder »

Ontwikkeladvies 45+ - 18-06-2019

Werk hebben dat bij je past en waar je het naar je zin hebt is belangrijk. Door jezelf te ontwikkelen, zorg je ervoor dat je ook in de toekomst nog met plezier naar je werk gaat. Maar hoe blijf je jezelf ontwikkelen? En wie kan je daar eigenlijk bij helpen?

Lees verder »

Congres PO-Raad 2019 LEF - 14-06-2019

De PO-Raad organiseert jaarlijks een congres. Dit jaar is het thema LEF.

Lees verder »

Congres/symposium Leerproblemen 2019 - 24-05-2019

De Universiteit Leiden organiseert op 24 mei 2019 een congres/symposium Nederlands Vlaamse Interacademiale Leerproblemen. Twee voorbeelden van de thema’s die aan bod komen tijdens de Nederlands Vlaamse Interacademiale Leerproblemen: Hoe effectief is zittenblijven en kan de computer kinderen met dyslexie ondersteunen bij het lezen?

Lees verder »

Girlsday 2019 - 11-04-2019

Tijdens Girlsday openen door heel Nederland bèta-, technische, ICT-bedrijven én technische of ICT-afdelingen van bedrijven hun deuren voor meisjes van 10 tot 15 jaar. De meisjes kunnen deelnemen aan interessante activiteiten, maken kennis met vrouwelijke medewerkers en leren meer over bèta/technische werkzaamheden. Kortom: Girlsday laat meisjes de onontdekte wereld van bèta, techniek en ICT van dichtbij beleven! 

Lees verder »

Congres De Staat van het Onderwijs 2019 - 10-04-2019

Woensdag 10 april 2019 vindt het congres De Staat van het Onderwijs 2019 plaats. Op deze dag presenteert de onderwijsinspectie de bevindingen uit de gelijknamige publicatie en gaat hierover in gesprek. 

Lees verder »

Nationale Buitenlesdag - 02-04-2019

Dinsdag 2 april 2019 is het weer Nationale Buitenlesdag. Op deze dag geven leerkrachten in heel Nederland buiten les. Dat is niet alleen goed voor de leerprestaties van kinderen, maar het is ook nog eens heel leuk.

Lees verder »

Betatechniekdag 2019 - 28-03-2019

De Bètatechniekdag is een conferentie georganiseerd door de NVON, met volop inspiratie en informatie voor bètadocenten en toa’s in het voortgezet onderwijs. De nadruk ligt op de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie en techniek in het vmbo en de onderbouw van havo/vwo. Dit schooljaar vindt de Bètatechniekdag plaats op donderdag 28 maart. Het thema is stilstaan bij beweging. 

Lees verder »

Overstap naar het basisonderwijs in Bunschoten? - 12-03-2019

Speciaal voor zij-instromers wordt op 12 maart 2019 informatie gegeven over de inhoud van het zij-instroomtraject voor groepsleerkrachten basisonderwijs bij VCO Bunschoten en VVGO in Bunschoten. Er is gelegenheid om vragen te stellen. Aanmelding voor deze bijeenkomst is verplicht en kan per mail aan VVGO of VCO Bunschoten.

Lees verder »

Open dagen christelijke hogescholen - 16-02-2019

Ben jij benieuwd wat de christelijke hogescholen jou te bieden hebben voor je PABO- of lerarenopleiding? Kom dan naar een van de open dagen!

Lees verder »

Kruispunten: over onderwijs, religie en filosofie - 11-02-2019

Verus organiseert drie middagen leergesprekken voor wie interesse heeft. In deze leergesprekken worden thema’s behandeld die zich bevinden op het kruispunt van onderwijs, religie en filosofie. Elk thema wordt verbonden aan een notie die bekend is uit het onderwijs.

Lees verder »

NOT 2019 - 22-01-2019

De Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) vindt plaats van 22-26 januari 2019 in de Jaarbeurshallen in Utrecht onder het thema 'Voor beter onderwijs'.

Lees verder »

VMBO-conferentie 2019 'Samen toekomst maken' - 13-03-2019

Op 13 maart 2019 organiseert Sardes samen met het Platform TL, Stichting Platforms vmbo en de VO-raad de landelijke vmbo-conferentie. De conferentie is gericht op docenten, teamleiders, directieleden en andere professionals die werken met en voor de vmbo-leerling.

Lees verder »

Onderwijstentoonstelling 'Wijze Raad' - 04-03-2019

In het Onderwijsmuseum in Dordrecht is de tentoonstelling 'Wijze Raad' vanaf 23 februari tot 2 juni 2019 te bezichtigen. Met deze tentoonstelling viert de Onderwijsraad haar 100-jarig bestaan. 

Lees verder »

Conferentie MBO als speelveld - 16-06-2023

Op vrijdag 16 juni 2023 kun je nieuwe inzichten en kennis opdoen tijdens de landelijke conferentie ‘MBO als speelveld’ georganiseerd door de projecten van de MBO Raad in het Stadion Galgenwaard in Utrecht. Kom sparren en laat je inspireren door jouw mbo-collega’s in een sportieve omgeving!

Lees verder »

Managementdag SPV 12 juni 2023 - 12-06-2023

Op 12 juni 2023 vindt de managementdag van SPV plaats bij the Colour Kitchen Zuilen in Utrecht. Dit jaar staat de samenwerking tussen vmbo en bedrijfsleven centraal en wordt er aandacht besteed aan de vraag wat we kunnen leren van onderzoek in het vmbo.

Lees verder »