Start leernetwerk Begeleiding Startende Leraren

18-10-2022

 

Hoe scholen met leerlingen willen omgaan, de visie op onderwijs en de identiteit van de school reflecteert ook op het opleiden, begeleiden en professionaliseren van leraren. Verandert uw visie en beleid op de professionalisering van uw leraren mee met het veranderende onderwijs? En welke plek heeft de begeleiding van startende leraren hierin?

Het leernetwerk Begeleiding Startende Leraren is ontwikkeld voor scholen die hun visie, beleid en programma voor de begeleiding van startende leraren willen (door)ontwikkelen of herzien. Deelnemende scholen krijgen inzicht in de manier waarop ze hun onderwijsvisie kunnen verbinden aan hun visie op de begeleiding van startende leraren. Tevens wordt er gewerkt aan de vertaling van visie naar beleid en krijgen deelnemers handvatten om het beleid te operationaliseren naar een eigen inductieprogramma.

Aanleiding voor het leernetwerk Begeleiding Startende Leraren is het feit dat schoolbesturen ervoor moeten zorgen dat startende leraren een effectief inwerk- en begeleidingsprogramma volgen, als onderdeel van hun strategisch personeelsbeleid. Het opleiden en begeleiden van nieuwe leraren is immers een belangrijke, maatschappelijke opdracht voor schoolbesturen en scholen. Het is ook in het belang van het behoud van de startende leraar, extra van toepassing bij het huidige lerarentekort. In dit leernetwerk ondersteunt de VO-raad scholen bij het realiseren van deze opdracht. 

Meer informatie en aanmelding

Bron: VO-Raad

 « Terug naar het overzicht