Online Landelijke conferentie ‘Passender en inclusiever!’

28-01-2022

 

Als we passend onderwijs willen doorontwikkelen naar inclusiever onderwijs, is de integratie van regulier en speciaal onderwijs daarvoor een belangrijke stimulans. Tijdens deze conferentie komen goede voorbeelden, kansen, beperkingen en de rol van toezicht aan bod.

Deze landelijke conferentie wordt georganiseerd door het Steunpunt Passend Onderwijs en NCOJ. Je kunt kiezen uit verschillende sessies om je te verdiepen in bestuurlijke vragen en oplossingen, wat samenwerking betekent voor de zorgstructuur of juridische aspecten, hoe de Inspectie initiatieven in de praktijk omarmt en meer. Natuurlijk maak je ook kennis met ontwikkelingen in de praktijk.

Aanmelden
Lees meer over de Landelijke conferentie ‘Passender en inclusiever!’ door integratie regulier en speciaal onderwijs op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs en meld je aan.

Bron: PO-Raad« Terug naar het overzicht