Verus Identiteitsdag 2022 Veelkleurig burgerschapsonderwijs

09-11-2022

 

Op woensdag 9 november organiseert Verus de Identiteitsdag over de relatie tussen burgerschapsonderwijs en levensbeschouwing. 

In een democratische samenleving zijn religieuze en levensbeschouwelijke thema’s geen probleem, maar juist super interessant.

  • Wat geef je leerlingen bijvoorbeeld mee over de manier om met levensbeschouwelijke verschillen om te gaan?
  • Hoe kleurt de eigen identiteit van leerlingen en van de school de invulling die je aan burgerschapsonderwijs geeft?
  • Welke levensbeschouwelijke activiteiten en inspiratiebronnen dragen bij aan de vorming tot burger?

Programma

Veel scholen en besturen zijn op hun eigen manier bezig om burgerschapsvorming een plek te geven in hun onderwijs. Je ontkomt daarbij niet aan de vraag hoe de eigen identiteit van de school daarin mee kleur geeft. Tijdens deze dag verkennen we daarom de uitdagende relatie tussen de levensbeschouwelijke vorming van leerlingen en het burgerschapsprogramma.

Vragen die daarbij aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe dragen de verschillende elementen van levensbeschouwelijke vorming op school bij aan de burgerschapsvorming? 
  • Kunnen we spreken van ‘levensbeschouwelijke burgerschapsvorming’ in het geplande en het ongeplande deel van het schoolleven en in het handelen van leraren/docenten?  
  • Hoe ontwikkel je een goed burgerschapsprogramma vanuit de eigen identiteit van de school en vanuit de maatschappelijke context en leerlingpopulatie? 
  • De levensbeschouwelijke diversiteit in je lerarenteam maakt het soms lastig om over ‘de’ identiteit te spreken. Hoe kun je dan het gesprek aangaan, juist met het oog op burgerschapsvorming?
  • Welke betekenisvolle rol kunnen levensbeschouwelijke bronnen spelen bij de burgerschapsvorming van leerlingen?
  • Wat betekent de verbinding van levensbeschouwing en burgerschap voor de vormgeving van vieringen, lessen levensbeschouwing, dagopeningen, maatschappelijke projecten? 

In het programma zijn verschillende sessies voor primair en voortgezet onderwijs en maken we gebruik van de ervaringen in het MBO. De verschillende deelsessies gaan in op het belang van visievorming en het van daaruit vormgeven van een samenhangend en doelgericht programma. Daarbij maken we dankbaar gebruik van kennis en ervaring van onze leden.

Aanmelden en meer informatie

Bron: Verus« Terug naar het overzicht