Netwerkbijeenkomst 'Identiteit als sterk merk'

31-01-2020

 

Inspireren - Leren- Verdiepen

Misschien heb je het voornemen om in jouw klas, je lessen of met jouw (christelijke) school/scholengroep (ook) in 2020 een stimulerende omgeving te zijn voor de brede vorming van leerlingen. Of: je hoopt hier zelf door onderzoek, advies of ondersteuning aan bij te kunnen dragen. Zodat leerlingen de ruimte krijgen om te groeien in hun relatie met zichzelf, met de A/ander en de wereld.

Met dit voornemen bevindt je je in goed gezelschap. Meld je aan voor de volgende netwerkbijeenkomst vanuit de leerstoel Christelijke Identiteit, op vrijdag 31 januari 2020 in Doorn! In het ochtendgedeelte staan we met Bram de Muynck stil bij de rol van de leraar bij vorming. 's Middags verzorgt de Verkenningsgroep Vorming VO (Huib van Leeuwen namens GSR, Martin Jan de Jong en Mathilde Tempelman-Lam van Greijdanus, Jacomijn van der Kooij van Verus en Berber Vreugdenhil vanuit de TU Kampen) een workshop. Deze Verkenningsgroep werkt samen aan een conceptueel kader voor vorming, aan vormingscurricula, aan instrumentarium voor reflectie op vorming en aan manieren waarop leraren kunnen worden toegerust om met vorming bezig te zijn. In de workshop kan ook jij daar stappen in gaan zetten en aan meewerken.

Open inschrijving door te mailen naar projectbureau.ciasm@gmail.com. Meer info: Klaas Koelewijn, 06-36419417

Locatie: Het Brandpunt, Postweg 18, Doorn

Bron: Identiteitsplein.nl« Terug naar het overzicht