Symposium mens worden

15-10-2021

 

Theologie en pedagogiek zijn diepgaand met elkaar verbonden. Maar waarom? En hoe? Daarover gaat het pas verschenen boek Mens worden. Op 15 oktober wordt een symposium georganiseerd door het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit en kun je hierover met elkaar in gesprek.

Het hedendaagse onderwijs voelt de druk van een cultuur van meetbaarheid, de drang naar beheersing en de gerichtheid op output. De existentiële stem van de pedagogiek is hard nodig om erop te wijzen waar onderwijs werkelijk om draait.

De inzet van de pedagogiek raakt hier aan de christelijk-theologische traditie. Deze verwantschap verkennen en vruchtbaar maken: daarvan wil het boek Mens worden een eerste proeve zijn.

SPREKERS SYMPOSIUM
Wolter Huttinga, auteur ‘Mens worden’, theoloog
Gert Biesta, Professor of Education
Theo van der Zee, Onderzoeker bij Verus

 

Meer informatie en aanmelden

Bron: Weetwatjegelooft.nl« Terug naar het overzicht