‘Weten Wat Werkt: Een routekaart voor interventie bij schoolweigering'

09-03-2022

 

Op 9 maart worden de resultaten van het NRO-onderzoek "Weten Wat Werkt: Een routekaart voor interventie bij schoolweigering' online gedeeld. Hoe kunnen we kinderen en jongeren helpen die niet of zeer beperkt naar school gaan door emotionele stress (zoals angst, depressie en onverklaarde lichamelijke klachten)? 

Deze vraag stond centraal in het door het NRO gesubsidieerde onderzoek 'Weten Wat Werkt: Een routekaart voor interventie bij schoolweigering, gebaseerd op de meningen van belanghebbenden'. Tijdens deze bijeenkomst worden de resultaten van dit onderzoek tijdens een feestelijke launch gepresenteerd.

De term schoolweigering is in het wetenschappelijk onderzoek gangbaar, echter in de praktijk nog minder bekend. Het verwijst naar de in het onderzoek genoemde groep jongeren die veel spanning ervaren bij het naar school gaan. Professionals en ouders worstelen regelmatig met de vraag hoe deze jongeren het beste begeleid kunnen worden.

Om een beeld te kunnen vormen van mogelijke bouwstenen in de ondersteuning van jongeren met schoolweigering, zijn in dit onderzoek 21 interventies geïnterviewd, die zich specifiek richten op deze jongeren. Het betreft zowel interventies vanuit onderwijs en jeugdhulp als interventies die een combinatie van beiden zijn. Ook de ervaringen van jongeren en ouders die deel hebben genomen aan de interventies zijn in het onderzoek meegenomen.

Op 9 maart worden de resultaten van het onderzoek gedeeld. Daarnaast heb je de mogelijkheid deel te nemen aan workshops en kun je persoonlijk in gesprek gaan met de professionals die hebben deelgenomen aan het onderzoek. Ook wordt er aandacht geschonken aan het landelijke Kennisteam Schoolweigering, van waaruit dit onderzoek is ontstaan.

Praktische informatie
Wanneer: woensdag 9 maart 2022
Tijd: 13.00 tot 16.00 uur
Waar: Online
Voor wie: alle professionals binnen onderwijs, gemeente en jeugdhulp die te maken hebben met jongeren die schoolverzuim laten zien.
Kosten: Er zijn geen kosten aan verbonden.


DIRECT AANMELDEN

Bron: VO-Raad, Nederlands Jeugd Instituut« Terug naar het overzicht