Ontwikkeling Telt! Festival

22-09-2022

 

Het Ontwikkeling Telt! Festival is bedoeld voor iedereen die zich inzet voor betere basisvaardigheden en een leven lang ontwikkelen. Dit jaar bestaat het festival uit een combinatie van een online dag en een fysieke bijeenkomst. Het uitwisselen van kennis en ervaring staat centraal op beide festivaldagen.

Er zijn drie centrale thema's:

Iedereen doet mee - Hoe zorgen we als overheid, onderwijs en bedrijfsleven voor een doorlopende leerlijn waarin de basisvaardigheden lezen, schrijven en/of rekenen, maar ook digitale en gezondheidsvaardigheden een plek krijgen? Hoe kunnen 'kwetsbare' groepen zich blijvend ontwikkelen en meer regie krijgen over hun eigen leerroute?


Succesvol samenwerken - Om iedereen goed mee te kunnen laten doen, is het hard nodig dat alle betrokken partijen goed en succesvol samenwerken en elkaar weten te vinden. Hoe kunnen we integraal samenwerken, elkaar versterken en het individu echt centraal stellen? Welke onverwachte samenwerkingen kunnen succesvol zijn? Welke knelpunten kom jij tegen en wat is nodig om die op te lossen?

Veranderende arbeidsmarkt en samenleving - De enorme krapte op de arbeidsmarkt vormt dé uitdaging van deze tijd. Hoe stimuleren we mensen om zich om te scholen naar de sectoren waarin de tekorten het grootst zijn? Hoe versterken we leren op de werkvloer?

Meer informatie over het programma volgt op de festivalwebsite.

Het ‘Ontwikkeling Telt! Festival’ is een samenwerking van het actieprogramma Tel mee met Taal en het actieprogramma Leven Lang Ontwikkelen.

Data
22 september 2022: online bijeenkomst
13 oktober 2022: Postillion Den Haag (naast station Hollands Spoor)

Kosten
Deelname is kosteloos.

Aanmelden
DIRECT AANMELDEN

 

Bron: VO-Raad« Terug naar het overzicht