Week van Inclusief Onderwijs 2023

06-02-2023

 

Ook in 2023 is er weer een Week van Inclusief Onderwijs. Van 6 tot en met 10 februari 2023 staan we stil bij activiteiten die vanuit het platform Naar Inclusiever Onderwijs en haar samenwerkingspartners worden uitgevoerd.

Speciale aandacht gaat uit naar de werkagenda die in voorbereiding is bij de landelijke overheid – de Routekaart naar inclusief onderwijs – en naar belangrijke thema’s, praktijkvoorbeelden en onderzoek op het gebied van de toegankelijkheid van het onderwijs, sociale integratie/leerlingenparticipatie en bestuurlijke samenwerking van gemeenten en onderwijs bij het werken aan inclusiever onderwijs.

Thema’s van de week zijn daarnaast:

  • Aftrap Week van Inclusief Onderwijs – Werken aan inclusiever onderwijs: stand van zaken en ontwikkelingen in praktijk en beleid
  • Het recht op onderwijs van leerlingen met auditieve en visuele beperkingen
  • Het belang van leerlingenparticipatie bij het realiseren van inclusiever onderwijs
  • Samenspel tussen gemeenten en onderwijs bij het werken aan inclusiever onderwijs

    Sprekers/deelnemende organisaties zijn: College voor de Rechten van de Mens / Annet de Klerk (Koninklijke Kentalis) / Marcel Janssen (Koninklijke Visio) / JongPIT / Henk-Willem Laan (Stichting het Gehandicapte Kind) / Ufuk Kâhya (wethouder gemeente Den Bosch) / Ingrid Hoogstrate (VNG) / Martijn Sanders (ministerie van Onderwijs) / Dolf van Veen (NCOJ) / Verus / VOS/ABB / samenwerkingsverbanden po en vo en gemeenten.

Praktische informatie

  • Data: 6 t/m 10 februari 2023
  • Locatie: online 
  • Voor wie: professionals en bestuurders in het onderwijs en aanpalende werkterreinen (opvang, welzijn, jeugdhulp/gezondheidszorg e.d.), gemeenten en organisaties voor leerlingen, ouders, leraren, begeleiders en schoolleiders, en andere belangstellenden.
  • Kosten: gratis deelname na aanmelding

Aanmelding

Bron: Steunpunt Passend Onderwijs« Terug naar het overzicht