Identiteitsdag Verus 2021

03-11-2021

 

Op woensdag 3 november 2021 organiseert Verus de Identiteitsdag, met als thema De school als bouwplaats. Hoe geef je vanuit positieve vrijheid vorm aan onderwijs waar je je ook echt verantwoordelijk voor voelt? En hoe vertel je het verhaal van je school aan ouders, leerlingen, de raad van toezicht en andere betrokkenen?

De afgelopen twee corona-schooljaren hebben scholen onder moeilijke omstandigheden geprobeerd om goed onderwijs te blijven geven. Dat leidde vaak tot nieuwe inzichten in wat leerlingen nodig hebben. Het maakte ook zichtbaar hoe ongelijk de kansen zijn die leerlingen in het huidige onderwijs krijgen. Hoe verschillend de opgave voor verschillende scholen vaak is. En dus hoe belangrijk het is om daarin zelf de ruimte te nemen.

Thema: De school als bouwplaats

Vragen die we bij het programma van deze Identiteitsdag op het oog hebben zijn:

  • Hoe vertel ik het verhaal over goed onderwijs op mijn school?
  • Wat is daarbij de betekenis van onze identiteit? Hoe geven we daaraan vorm met ouders en leerlingen?
  • Wat is mijn rol als bestuurder of directeur/schoolleider daarin?
  • Wat betekent ons verhaal van goed onderwijs en onze identiteit voor de inspiratie van leraren?

Ochtendprogramma
Het openingsverhaal wordt verzorgd door Thijs Caspers. Na een interactieve ronde gaan we in gesprek met Erik Borgman naar aanleiding van zijn publicatie De school als bouwplaats.

THIJS CASPERS (1980) is theoloog en essayist. Hij gaat het hebben over de vrijheid van onderwijs en de kracht van het onbekende. De vrijheid van onderwijs geeft ruimte aan jonge mensen om toe te groeien naar hun talenten en vermogens om van daaruit spelenderwijs bezield bij te dragen aan de wereld van morgen. Maar hoe kom je bij deze talenten? En wat schept de omgeving en inbedding om daar te komen?

Thijs pleit ervoor niet primair in te zetten op zaken als controle, beheersing en efficiency, maar om de waarde van creativiteit, spontaniteit en improvisatie te onderkennen. Het zijn precies deze ‘houdingsaspecten’ die bijdragen aan goed onderwijs en die jongeren helpen om hun plaats te vinden in de wereld.

ERIK BORGMAN (1957) is hoogleraar theologie aan de Universiteit van Tilburg. Hij ziet de school als de bouwplaats van de samenleving en legt het verband tussen de vrijheid voor onderwijs en hedendaagse maatschappelijke uitdagingen. 'Een school is niet de plaats waar leerlingen worden toegerust om de huidige samenleving zoveel mogelijk te continueren. En ook niet om optimaal te functioneren in de samenleving zoals wij denken dat zij zal zijn. Wij ontwikkelen de gedachte dat het onderwijs leerlingen moet vormen tot bouwers van de samenleving van de toekomst doordat zij zichzelf investeren en zo ontdekken wat zij kunnen en willen, verlangen en hopen,' aldus Erik. De vrijheid voor onderwijs is nodig om hierin te doen wat nodig is.

Over de uitdagingen en het belang van de vrijheid voor onderwijs gaan we met hem in gesprek, en laten we ons prikkelen om vervolgens, na de lunch, zelf aan de slag te gaan op een 'bouwplaats' naar keuze.

Lees meer en meld je aan

Bron: Verus« Terug naar het overzicht