Gratis toegang tot EBSCO Education Source voor onderwijsprofessionals

02-01-2023

 

Tot november 2023 krijgen leraren en andere onderwijsprofessionals die werkzaam zijn op een po, vo of mbo school in Nederland toegang tot EBSCO Education Source: een database met wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek. 

Werk je in het vo of het mbo? Via Kennisnet Entree Federatie krijg je toegang tot de database.

Werk je in het po? Dan is de kans groot dat jouw school nog niet is aangesloten op Entree Federatie van Kennisnet en kun je je via de KB, de nationale bibliotheek, aanmelden.

Ga naar Aanmelden & Inloggen voor de Entree Federatie URL of voor het KB-aanmeldproces.

Achtergrond

Toegang tot EBSCO Education Source voor onderwijsprofessionals is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de KB, de nationale bibliotheek. De vijf initiatiefnemers werkten voor deze samenwerking al aan het verbeteren van de toegankelijkheid van wetenschappelijke literatuur en kennisdeling uit onderzoek binnen het onderwijs.

Zowel de sectorraden als het NRO en de KB hebben veel gesprekken gevoerd met onderwijsprofessionals. Wat herhaaldelijk terugkwam in deze gesprekken was de wens om meer wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek te kunnen raadplegen.

Wat in 2019 begon als pilot, is na drie jaar een structurele aanvulling op het aanbod van kennis uit onderwijsonderzoek voor leraren en andere onderwijsprofessionals.

Bron: Voordeleraar« Terug naar het overzicht