Aantal leerlingen in brugklas gaat stijgen

19-08-2022

 

Jaarlijks maakt het ministerie van OCW een prognose van het aantal leerlingen en studenten in het bekostigde onderwijs. Op basis hiervan is de verwachte ontwikkeling zichtbaar gemaakt. Onder deze link is de verwachting van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs te vinden, uitgesplitst naar onderwijssoort. Dat meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

De resultaten van de raming zijn meer onzeker dan in eerdere ramingen, omdat ze tot stand zijn gekomen tijdens de uitbraak van COVID-19 in Nederland en de daaropvolgende maatregelen, en de formatie van het kabinet Rutte IV. Er is rekening gehouden met de mogelijke effecten daarvan op de onderwijsdeelname voor zover dat bekend was voor 15 december 2021. Gebeurtenissen na deze datum, zoals de oorlog in Oekraïne, zijn niet meegenomen.

Verschillen tussen onderwijstypen
Het geraamde aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs in schooljaar 2022-'23 is 939,2 (x 1.000). De verwachting is dat het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs na een schommeling, net als in het primair onderwijs, zal gaan stijgen. Wel zijn er verschillen tussen onderwijstypen. De brugklassen zullen naar verwachting eerst wat groter worden en vanaf 2024 wat kleiner dan nu. De bovenbouw wordt wat kleiner, met name het vmbo. Wanneer de leerlingen de brugklas verlaten, gaan ze relatief vaker naar het havo en het vwo, en minder vaak naar het vmbo.

Bron: OCWincijfers« Terug naar het overzicht