Nieuws

Graag informeren wij je over het laatste onderwijsnieuws en over werken in herkenbaar christelijk onderwijs. We kunnen je ook per e-mail informeren over het laatste nieuws en actuele vacatures. Meld je dan aan voor de vacaturemailing.


Burgerschapswet krijgt brede steun in Eerste Kamer - 16-06-2021

De meeste fracties in de Eerste Kamer staan achter de aangescherpte burgerschapswet, waarmee minister Arie Slob scholen meer duidelijkheid wil bieden over burgerschapsvorming.

Lees verder »

Autoriteit Persoonsgegevens adviseert scholen te stoppen met Google - 08-06-2021

De diensten van techbedrijf Google, waaronder Gmail, Docs en Classroom, voldoen mogelijk niet aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Europees geldende privacywet. Daarom adviseert toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) scholen te stoppen met het gebruik van deze diensten. Hierover schrijven het Financieele Dagblad en de NRC.

Lees verder »

Onderzoek naar succesfactoren voor meer mannen voor de klas - 15-06-2021

Meesters zijn schaars. En hoewel het aandeel mannelijke instromers in de pabo lijkt te zijn gestegen in de afgelopen jaren, zijn ze nog steeds sterk in de minderheid. Maar wat kunnen opleiders en scholen doen om mannen te binden en te behouden voor het primair onderwijs? In opdracht van het ministerie van OCW heeft ResearchNed onderzoek verricht naar mogelijke succesfactoren.

Lees verder »

AIVD: hoger onderwijs is zich totaal niet bewust van digitale dreiging - 09-06-2021

Er is totaal geen bestuurlijke aandacht voor digitale veiligheid bij hogescholen en universiteiten, zegt Erik Akerboom, de baas van de AIVD. De economische en nationale veiligheid wordt daarmee op het spel gezet.

Lees verder »

Onderwijsraad: verbind Nationaal Programma Onderwijs aan structurele investeringen - 03-06-2021

Verbind het Nationaal Programma Onderwijs aan structurele investeringen in het onderwijs en leg dit vast in het regeerakkoord. Dat meldt de Onderwijsraad in een advies over het NPO.

Lees verder »

Inzet extra personeel met NPO-geld, waar moet je op letten? - 28-05-2021

In verband met de beschikbaar gestelde middelen via het Nationaal Programma Onderwijs kunnen schoolbesturen de komende tijd extra personeel inschakelen. Bij veel besturen leeft de vraag hoe zij de inzet van personeel kunnen vormgeven en waar ze op moeten letten in het kader van geldende wetgeving en de cao. In deze handreiking zet de PO-Raad de belangrijkste aandachtspunten voor het PO op een rij.

Lees verder »

Van vrijheid van onderwijs naar vrijheid voor onderwijs - 21-05-2021

Vrijheid van onderwijs, oftewel artikel 23 van de Grondwet, is een thema dat de laatste tijd op veel belangstelling kan rekenen in de pers, politiek en veel organisaties in en rondom het onderwijs. Onder redactie van Verusadviseur en hoogleraar Chris Hermans is de bundel Vrijheid voor onderwijs: een uitnodiging tot wisseling van perspectief geschreven.

Lees verder »

Carrière switch: aan de slag voor de klas! - 20-05-2021

Wat is nodig om een carrièreswitch van de financiële sector naar het onderwijs soepel te laten verlopen? Uit welke stappen bestaat deze overstap eigenlijk en wie is waar verantwoordelijk voor?

Lees verder »

Jawohl: steeds meer mbo-studenten kiezen Duits - 19-05-2021

Het vak Duits wordt steeds populairder in het mbo, vermeldt de MBO-raad. Sinds de invoering van de keuzedelen in het mbo in 2014, stijgt het aantal studenten dat Duits kiest. 

Lees verder »

De vele voordelen van een plusklas - 17-05-2021

Leerlingen die uitblinken, hebben uitdagend onderwijs nodig. Verrijkingsprogramma’s kunnen de schoolprestaties verbeteren, het zelfvertrouwen vergroten en het verlies van motivatie voor schoolwerk voorkomen. Ook blijkt dat een plusklas op lange termijn een positief effect heeft.

Lees verder »

Volgens Fontys is hoogbegaafdheid ook onderdeel van diversiteit en inclusie - 12-05-2021

Hoogbegaafdheid kan in het hoger onderwijs problemen als verveling en faalangst met zich meebrengen. Bij Fontys is hiernaar onderzoek gedaan, waaruit verschillende praktische handvatten voor zowel studenten als docenten zijn gekomen.

Lees verder »

Menukaart interventies funderend onderwijs bekend voor Nationaal Programma Onderwijs - 10-05-2021

Een menukaart met 24 bewezen effectieve of aannemelijke maatregelen is op 10 mei 2021 gelanceerd door het ministerie van OCW. Scholen kunnen de maatregelen gebruiken bij het invullen van hun eigen schoolplan in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs na corona (NPO).

Lees verder »

Aantal ondersteuners in basisonderwijs groeit flink - 04-05-2021

Bijna duizend voltijdbanen voor onderwijsondersteuners kwamen er vorig jaar bij op basisscholen. De groep beslaat nu 17 procent van het personeel, blijkt uit de jongste cijfers van uitvoeringsorganisatie DUO. En dat is goed nieuws voor het basisonderwijs, aldus Rosalinde Stins van de AOb. "Mits zij ook echt die extra handen in de klas kunnen zijn, en niet de gaten opvullen die door het lerarentekort ontstaan."

Lees verder »

Rapport: goede zorg en het juiste onderwijs buiten bereik voor veel Nederlandse kinderen - 30-04-2021

Te veel Nederlandse kinderen wachten. Op jeugdzorg, passend onderwijs of op een verblijfsvergunning. Hun problemen verergeren door de coronacrisis.

Lees verder »

VMBO wordt praktischer - 29-04-2021

Het vmbo gaat veranderen. In 2024 verdwijnen de gemengde en de theoretische leerweg om plaats te maken voor één nieuwe leerweg met een praktijkgericht programma. Wat mogen we verwachten? Didactief online schets een beeld.

Lees verder »

Sterke loonstijging in het onderwijs - 19-04-2021

De loonkosten (per gewerkt uur) in het onderwijs zijn in 2020 met 5,5 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Gecorrigeerd voor veranderingen in de werknemersstructuur blijkt de loonkostenstijging het grootst te zijn geweest in het onderwijs. Dat blijkt uit cijfers van het Central Bureau voor de Statistiek (CBS).

Lees verder »

Middenschool 2.0: analyse en oplossingen - 21-04-2021

De Onderwijsraad wil de overgang po/vo flink vertimmeren, blijkens het rapport Later selecteren, beter differentiëren. Slecht idee, schrijft Jan Drentje op Didactief Online. Hij legt uit waarom het rapport rammelt.

Lees verder »

Later selecteren geeft leerlingen meer kansen - 16-04-2021

De Onderwijsraad adviseert in het advies Later selecteren, beter differentiëren: stel het moment van selectie naar een schoolsoort van het voortgezet onderwijs uit tot na een brede brugperiode.

Lees verder »

Ondanks cruciale positie steeds minder schoolleiders - 14-04-2021

Op 14 april is de Staat van de Schoolleider 2021 door twee schoolleiders aangeboden aan inspecteur-generaal van het Onderwijs Alida Oppers en de ministers Slob en Van Engelshoven via een online publicatie.

Lees verder »

Staat van het Onderwijs 2021: focus op de basisvaardigheden - 15-04-2021

De verschillen in het onderwijs zijn in het coronajaar groter geworden, zeker op het gebied van de basisvaardigheden. Dat is de hoofdconclusie uit de Staat van het Onderwijs, het jaarlijkse verslag van de Onderwijsinspectie over de toestand van het Nederlandse onderwijs. De oproep die inspecteur-generaal van het onderwijs Alida Oppers dan ook deed: focus op die basisvaardigheden.

Lees verder »

‘Eenheidsdrang nu hét geloof in onderwijsland’ - 14-04-2021

Diversiteit is het devies, maar conformiteit de praktijk. Bij de seculiere meerderheid. Maar net zo goed bij het reformatorisch onderwijs, stelt de Amsterdamse professor dr. Michael Merry. ‘Hoeveel ruimte geven jullie écht aan mensen die anders denken?’

Lees verder »

Samen slimmer PO komt met tool-kit voor ontwikkeling en talent - 06-04-2021

"Door taken anders te organiseren, benutten we talent en verhogen we het werkplezier van leraren''. Daarmee opent de PO-Raad de uitkomsten van een ontwikkelgroep van HR-managers. Zij komen met een toolkit voor het primair onderwijs om aanwezig onderwijstalent optimaal te benutten. 

Lees verder »

Problemen bij start online aanvragen lerarenbeurs - 01-04-2021

De website van uitvoeringsorganisatie DUO lag middernacht ‘plat’ toen de aanvraagperiode voor de lerarenbeurs op 1 april 0.00 uur inging. Meerdere leraren waren rond dat tijdstip tevergeefs bezig met inloggen om een aanvraag in te dienen volgens de AOb.

Lees verder »

Docenten moeten leren hun pedagogische keuzes te onderbouwen - 31-03-2021

Volgens Carlos van Kan, lector pedagogiek aan Hogeschool Rotterdam, moet er tijdens de lerarenopleiding meer aandacht komen voor pedagogische vraagstukken. Zo kan het ontwikkelen van een pedagogische identiteit docenten bijvoorbeeld helpen omgaan met maatschappelijke verwachtingen.

Lees verder »

Verkenning: Van vakdocent VO naar bevoegd leraar PO - 29-03-2021

Het Arbeidsmarktplatform PO heeft een verkenning uitgevoerd naar het aantal bevoegde vakdocenten in het voortgezet onderwijs dat niet werkzaam is in het vo en ook niet in het primair onderwijs. Dit is de zogeheten stille reserve.

Lees verder »

Onderwijsassistenten en leraarondersteuners vooral ingezet om leraar te ontlasten - 29-03-2021

De belangrijkste reden van werkgevers om onderwijsassistenten of leraarondersteuners in te zetten, is om leraren te ontlasten. Dat geldt voor maar liefst 84% van de werkgevers.

Lees verder »

Onderwijsraad pleit voor meer focus in het werk van leraren - 25-03-2021

Het advies Tijd voor focus  van de Onderwijsraad is vandaag verschenen. In dit advies doet de raad verschillende aanbevelingen om de werkdruk in het onderwijs te verminderen. Maar er is ook meer menskracht nodig en de bekostiging moet structureel omhoog. Verus leverde inbreng voor het advies van de Onderwijsraad.

Lees verder »

Rondom zij-instroom in coronatijd - 23-03-2021

De coronacrisis heeft ook gevolgen voor zij-instroom trajecten. Bijvoorbeeld omdat de praktijkonderdelen van de opleiding zijn opgeschort of noodgedwongen een andere inhoud krijgen, of omdat de begeleiding vanuit school tijdelijk is komen te vervallen. Dit zorgt voor vragen bij schoolbesturen en zij-instromers.

Lees verder »

Studenten gaan eindexamenkandidaten helpen - 17-03-2021

Studenten gaan eindexamenkandidaten helpen bij het wegwerken van eventuele leerachterstanden door de coronacrisis. Middelbare scholen betalen een vaste prijs voor de bijlessen en hopen direct studenten te interesseren voor het lerarenvak. 

Lees verder »

Universiteiten starten nieuwe masteropleiding voor leraren - 17-03-2021

Vier universiteiten hebben plannen ingediend om vanaf september 2022 een educatieve master primair onderwijs aan te bieden. Hiermee kunnen studenten in twee jaar tijd zowel de graad ‘master of science’ als hun lesbevoegdheid voor het primair onderwijs behalen.

Lees verder »

In memoriam: Martin Jan de Jong. Een moedig en waarachtig schoolleider - 13-03-2021

‘Niemand mag klein gehouden worden en niemand klein gemaakt worden’, een gevleugelde uitspraak van Martin Jan de Jong, sinds 2009 bestuurder van het Greijdanus. Op 6 maart 2021 overleed Martin Jan, vandaag namen velen afscheid van hem.

Lees verder »

Een werkgever in het christelijk onderwijs over Onderwijstalenten - 11-03-2021

Hoe denkt een onderwijswerkgever nu zelf over het gebruik van het vacatureplatform Onderwijstalenten en waarom wordt het gebruikt? 

Lees verder »

Lang niet alle leerlingen verlaten het primair onderwijs met fundamenteel schrijfvaardigheidsniveau - 11-03-2021

Aan het eind van het basisonderwijs behaalt 73% van de leerlingen het fundamentele niveau 1F voor schrijfvaardigheid. In het speciaal basisonderwijs is dit 33% meldt de inspectie van het onderwijs.

Lees verder »

Regeling Lerarenbeurs gewijzigd - 08-03-2021

In een Kamerbrief van 8 maart 2021 laat het Ministerie van OCW weten dat de Regeling Lerarenbeurs is gewijzigd. Zo krijgen de afgewezen aanvragers 2020 voorrang. De aanvraagperiode voor de Lerarenbeurs loopt van 1 april tot en met 15 mei 2021.

Lees verder »

Voor veel jongeren is democratie een vaag begrip - 02-03-2021

De helft van de tweedeklassers staat onverschillig tegenover de democratie. De kenniskloof tussen vwo’ers en vmbo’ers is verontrustend, vinden UvA-onderzoekers.

Lees verder »

Nog veel leerlingen thuis - 02-03-2021

Vanwege corona en afstandsonderwijs waren scholen niet verplicht om verzuimmeldingen door te geven aan gemeenten. Hierdoor zijn de verzuimcijfers van de leerplichttelling 2019-2020 niet met eerdere jaren te vergelijken. Toch laten de verzuimcijfers wel zien dat er nog veel leerlingen niet naar school gaan, ondanks de inspanningen van scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten. Dat schrijft demissionair minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees verder »

SURF en SIVON spreken Google aan op privacy risico’s voor het onderwijs - 01-03-2021

In het onderwijs worden steeds meer (persoons)gegevens digitaal opgeslagen en uitgewisseld. Het is belangrijk dat dit op een veilige en verantwoorde manier gebeurt. Uit onderzoek in opdracht van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) blijkt dat er privacyrisico’s kleven aan het gebruik van Google G Suite*. 

Lees verder »

Waardering en ook zorgen bij Debat Nationaal Programma Onderwijs - 25-02-2021

De Tweede Kamer debatteerde 25 februari met de ministers Van Engelshoven en Slob over het Nationaal Programma Onderwijs. Met het plan wordt de komende 2,5 jaar een forse financiële impuls aan het onderwijs gegeven om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Scholen kunnen op basis van de eigen situatie keuzes maken in de maatregelen.

Lees verder »

Slob en Van Engelshoven presenteren 'ongekende' onderwijsplannen - 17-02-2021

Het kabinet trekt 8,5 miljard uit voor het onderwijs, bedoeld om de achterstanden in te lopen die leerlingen en studenten hebben opgelopen door de coronacrisis. De demissionaire ministers Van Engelshoven en Slob hebben vanmiddag een pakket aan maatregelen gepresenteerd voor alle schooltypen, variërend van het basisonderwijs tot de universiteiten.

Lees verder »

Oplossen tekort personeel nog steeds belangrijkste uitdaging voor primair onderwijs - 11-02-2021

De belangrijkste uitdaging voor de primair onderwijssector is het tekort aan (gekwalificeerd) personeel. Daarnaast staat het primair onderwijs voor verschillende andere uitdagingen waarbij ondersteuning gewenst is.

Lees verder »

Een kwart van de Nederlanders in de arbeidsmarkt is niet- of laag digitaal vaardig en verdient minder - 16-02-2021

Mensen met lage digitale vaardigheden hebben relatief vaak geen betaald werk en als ze werk hebben, hebben ze een relatief laag uurloon. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van CPB-onderzoek.

Lees verder »

Leer kinderen om vragen te stellen, dan komen ze verder - 15-02-2021

Vraaggestuurd onderwijs kan leerlingen vanuit een intrinsieke motivatie laten leren. Voor leerkrachten vormt het echter een grote uitdaging, weet Harry Stokhof, lerarenopleider bij de HAN. Hij deed jarenlang onderzoek naar effectief vraaggestuurd leren, en weet inmiddels hoe belangrijk de voorbereiding van een vraaggestuurd leerproces is.

Lees verder »

‘Praten over onderwijsachterstanden voelt als diskwalificatie van de leerkracht’ - 11-02-2021

Onderwijsachterstanden en -vertragingen. Twee termen die nu veelvuldig worden genoemd als er wordt gesproken over de impact van de coronapandemie op het Nederlandse onderwijs.

Lees verder »

Geen draagvlak onder leraren: brede onderwijsbevoegdheid van tafel - 01-02-2021

De commissie die een nieuw bevoegdhedenstelsel voor leraren zou ontwerpen, is gestrand. De helft van de commissie, waaronder de leraren, vindt het idee om één brede onderwijsbevoegdheid in te voeren een 'accident waiting to happen’, meldt de redactie Onderwijsblad van de AOb.

Lees verder »

Zevende hogeschool in samenwerking schoolleiderschap bij Penta Nova - 29-01-2021

In het samenwerkingsverband voor schoolleiderschap Penta Nova is een zevende hogeschool toegetreden als partner. Met de toetreding van Hogeschool de Kempel in Helmond is Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap ook vertegenwoordigd in het zuiden van het land.

Lees verder »

Eindtoets in de media - 25-01-2021

Leve het Onderwijs, een beweging van schoolbestuurders, roept op het verplichten van toetsen, waaronder ook de eindtoets, te stoppen. Leraren kunnen volgens hen prima zelf bepalen of ze toetsen en wanneer ze dat doen.

Lees verder »

Nationaal Programma voor onderwijs tijdens en na corona - 28-01-2021

De achterstanden die leerlingen en studenten oplopen door de schoolsluitingen worden niet binnen één schooljaar ingelopen. In een brief aan de Tweede Kamer lanceert demissionair minister Slob een Nationaal Programma voor onderwijs tijdens en na de coronacrisis.

Lees verder »

Leer ze lezen - 28-01-2021

Lezen is misschien wel het belangrijkste schoolvak. Immers, zonder goede leesvaardigheid ben je nergens, op school noch in de samenleving. Een goede basis leggen op de basisschool is van levensbelang. In Leer ze lezen, praktische inzichten uit onderzoek voor leraren basisonderwijs zijn 23 kernpublicaties uit de schatkamer van het internationale onderzoek bijeengebracht.

Lees verder »

Misbruik ADHD-medicatie door Nederlandse studenten - 19-01-2021

Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat 16% van de studenten ADHD-medicatie gebruikt zonder recept. Dit is niet zonder gezondheidsrisico en kan zelfs dodelijke gevolgen hebben, meldt Science Guide. De Groningse onderzoekers noemen deze cijfers dan ook schrikbarend.

Lees verder »

ROC Menso Alting Groningen scoort opnieuw hoog in MBO Keuzegids 2021 - 15-01-2021

Studenten beoordelen ROC Menso Alting in Groningen als een fijne en goede school. Ook de onderwijsinspectie is tevreden over de kwaliteit van het onderwijs. De Keuzegids MBO heeft alle MBO opleidingen in Nederland beoordeeld en dit onderzoek meegewogen. ROC Menso Alting scoort het hoogst in Noord-Nederland. Op nummer 1 in heel Nederland staat net als vorig jaar het reformatorisch Hoornbeeck College. Menso Alting staat opnieuw op nummer 2. 

Lees verder »

Verliezers en winnaars van de COVID-generatie - 12-01-2021

Er is de laatste tijd veel aandacht voor leerlingen die achterstanden opgelopen hebben in de lockdowns. Maar er zijn ook winnaars. Onderzoekers van de VU kijken naar het totaalplaatje en komen met aanbevelingen. Didactiefonline schrijft erover.

Lees verder »

Scholen en docenten moeten vrij zijn om de waardigheid van iedere leerling te zoeken - 14-01-2021

Op 28 december kwam een aflevering van Klassen op tv. Het meisje Esma heeft als voorlopig advies vmbo-basis. Ze hoopt op vmbo-kader als definitief advies. Dit verlegen en bescheiden meisje zorgt ervoor dat kijkers het met haar te doen hebben. De directeur, die echt denkt dat Esma meer in huis heeft, zegt: ‘maar ja, het advies moet eigenlijk gebaseerd zijn op de feiten die we nu hebben en die we nu zien en niet op wat we iemand gunnen of wat we denken dat iemand aan zou kunnen.’ ‘Eigenlijk’: ze is de gevangene van de aanpak die gevraagd wordt. Berend Kamphuis en Mark Buck schreven er voor Verus een blog over.

Lees verder »

Zwolse pabo doet mee aan proef, student kiest direct voor werken met jongere of oudere kinderen - 11-01-2021

Het kabinet wil meer studenten warm maken voor het basisonderwijs. Om de pabo aantrekkelijker te maken is een experiment gestart waarbij de student gelijk al kan kiezen voor werk in de onder- of bovenbouw. Dit moet vooral jongens over de streep trekken om voor de pabo te kiezen. De pabo van hogeschool Viaa in Zwolle is als eerste pabo in het land al gestart met de specialisaties.

Lees verder »

Pabo wordt opgesplitst om meer mannen aan te trekken - 08-01-2021

Vanaf 2022 komt er een pabo voor het jongere en voor het oudere kind. Zo hoopt OCW dat meer mannen naar de pabo gaan omdat die nu geen zin hebben om stage te lopen bij de kleuters.

Lees verder »

Van Vroonhoven maakt indruk - 23-12-2020

Het lerarentekort zal waarschijnlijk weer domineren in 2021. Aanjager Aanpak Lerarentekort Merel van Vroonhoven veegde na Sinterklaas de minister de mantel uit: het is tijd voor samenhangende, fact-based actie. Monique Marreveld van Didactiefonline wijdt er een blog aan.

Lees verder »

Opleiding en inkomen ouders grote invloed op schoolsucces kind - 18-12-2020

Kinderen van ouders met een lager inkomen of opleidingsniveau beginnen al voor de basisschool met een achterstand en zij halen die tijdens hun schoolloopbaan niet in.

Lees verder »

Kabinet: basisscholen niet eerder open dan 18 januari - 31-12-2020

De basisscholen en kinderopvangcentra gaan niet eerder open. Dat heeft het kabinet besloten vanwege de hoge besmettingscijfers en de toenemende druk op de zorg. Dat betekent dat ze in ieder geval tot maandag 18 januari 2021 dicht blijven.

Lees verder »

Impact coronamaatregelen op het onderwijs: hogere werkdruk, lager welzijn - 31-12-2020

De coronamaatregelen hebben grote gevolgen voor het onderwijs. Het NRO vroeg leraren en andere onderwijsprofessionals in het po, vo en mbo met welke vragen zij zitten en welke thema's op hun school spelen in relatie tot de maatregelen. 

Lees verder »

Onderwijstalenten wordt dienstverlening van Verus - 01-01-2021

Onderwijstalenten.nl is als dienstverleningsplatform in Nederland uniek, omdat het zich specifiek op het onderwijsveld richt voor de werving van personeel met een christelijke identiteit. In 2010 is het vacatureplatform online gezet als dienstverlening van LVGS (de Landelijke Vereniging Gereformeerde Scholen). Eind december 2020 is de LVGS opgegaan in Verus. Het vacatureplatform Onderwijstalenten wordt geïntegreerd in de dienstverlening van Verus.

Lees verder »

Scholen geven vooral afstandsonderwijs rond kerstvakantie - 14-12-2020

Vanaf woensdag 16 december 2020 tot en met tenminste zondag 17 januari in het nieuwe jaar gaan de scholen in het primair en voortgezet onderwijs, het mbo en hoger onderwijs dicht.

Lees verder »

Lerarentekort in VO blijft groeien - 11-12-2020

Zoals ieder jaar zijn de nieuwe ramingen voor het lerarentekort gedeeld met de Tweede Kamer. Anders dan in het po, waar de voorspelde tekorten voor de komende jaren minder groot zijn dan eerder verwacht, blijft het tekort in het voortgezet onderwijs juist groeien met ongeveer dezelfde snelheid.

Lees verder »

Lerarentekort in PO in 2025 iets minder dan verwacht - 12-12-2020

In 2025 wordt er een personeelstekort van 1439 fte verwacht, dit blijkt uit de Kamerbrief lerarenbeleid en onderwijsarbeidsmarkt 2020. Dit tekort komt bovenop het huidige tekort aan leraren en directeuren. Hiermee is het verwachte tekort lager dan eerdere prognoses.

Lees verder »

Advent 2020: waar kijk jij naar uit? - 29-11-2020

Nu is het weer Advent.... Voor velen is het door de coronacrisis een lastig jaar en daardoor moeilijker dan ooit om hoop te houden en vooruit te kijken. Daarom lanceert Verus specifiek Adventsmateriaal voor scholen.

Lees verder »

65 deelnemers voor traject Excellente Scholen 2021-2023 - 25-11-2020

Ondanks de coronacrisis doen 24 scholen voor primair onderwijs, 9 scholen voor speciaal onderwijs en 32 afdelingen voor voortgezet onderwijs mee aan het traject Excellente Scholen 2021-2023. Het aantal deelnemers is daarmee nagenoeg gelijk aan dat van vorig jaar. 

Lees verder »

De digitale sprong: impact corona op ICT-ambities leraren - 19-11-2020

Toen de scholen in maart hun deuren moesten sluiten, schakelden leraren in rap tempo over op onderwijs op afstand. De PO-Raad en Kennisnet doen onderzoek naar hoe dit onderwijs werd ingericht en ervaren.

Lees verder »

Jaarrapport Integratie: verschillen in onderwijs en op arbeidsmarkt kleiner - 11-11-2020

De afgelopen jaren is de arbeidsparticipatie van mensen met een migratieachtergrond sterker gestegen en de bijstandsafhankelijkheid sterker gedaald, dan die van mensen met een Nederlandse achtergrond. Kinderen met een migratieachtergrond krijgen vaker een hoger schooladvies en zitten vaker op de havo of het vwo dan tien jaar geleden. 

Lees verder »

210 miljoen voor ondersteuning op school - 16-11-2020

Het kabinet trekt 210 miljoen euro uit waarmee basisscholen, middelbare scholen en mbo-instellingen extra hulp kunnen inschakelen in deze coronatijd. 

Lees verder »

‘Geen mens mag de indruk krijgen dat hij of zij er minder toe doet’ - 12-11-2020

Met gemengde gevoelens kijkt voorzitter Berend Kamphuis, bestuurder van Verus, terug op het politieke debat over de burgerschapswet. 'Een aantal idealen waarvoor we hard hebben gewerkt, lijkt te worden verwezenlijkt. Tegelijk is het debat over de vrijheid van onderwijs in een hoek van polarisatie en onbegrip terechtgekomen', zo schrijft hij in zijn blog.

Lees verder »

Geloof jij in de toekomst van het christelijk onderwijs in Nederland? - 12-11-2020

René Tromp, bestuurder LEV Scholengroep, geeft een terugblik over het gereformeerd onderwijs en een vooruitblik voor de toekomst van het christelijk onderwijs. Aanleiding is het opgaan van de vereniging LVGS in Verus tijdens komende jaarwisseling. Een bloemlezing uit zijn column in de laatste nieuwsbrief van LVGS.

Lees verder »

Stuur je leerlingen de school uit - burgerschap leer je niet in de klas - 23-10-2020

Leerlingen die van school komen hebben normen en waarden, weten wat democratie is en kunnen omgaan met verschillende bevolkingsgroepen. Dat is het doel van burgerschapsonderwijs. Hoe scholen goede burgers maken van hun leerlingen verschilt. Scholengemeenschap Guido kiest voor maatschappelijke diensttijd. “We sturen de leerlingen de school uit. Burgerschap leer je niet in de klas, maar in de maatschappij”, stelt leraar Erik-Jan Hakvoort.

Lees verder »

Leermotivatie daalt bij online lessen in VO - 23-10-2020

De motivatie actief mee te doen in online lessen, ijverig te leren en de leermotivatie is lager in de havo-/vwo-bovenbouwklassen dan bij andere leerlagen. 

Lees verder »

Podcast Verus over vrijheid van onderwijs - 28-10-2020

Verus lanceert een nieuwe podcast: pdcst drieëntwintig. In deze podcastserie gaat journaliste en presentatrice Rinke Verkerk in gesprek met invloedrijke stemmen uit de maatschappij over de vraag wat het belang van de vrijheid van onderwijs is, in een gepolariseerd Nederland. De eerste vijf podcasts zijn nu te beluisteren.

Lees verder »

Meer dan 4000 leerlingen op Greijdanus - 17-10-2020

Op de officiële teldatum van het onderwijs passeerde het Greijdanus het aantal van 4000 leerlingen. Op de locaties in Zwolle, Meppel, Hardenberg en Enschede was dat reden voor een feestje.

Lees verder »

Geloven in lesgeven - 19-10-2020

Geloven in lesgeven is de Nederlandse vertaling van On Christian Teaching, in 2018 verschenen bij Eerdmans in Grand Rapids. Het past helemaal bij dit boek dat de vertaling tot stand kwam op initiatief van twee docenten: Jurrian Fahner, senior docent godsdienst en klassieke talen en Jan Bollemaat, senior docent godsdienst en mens en religie, beiden verbonden aan Greijdanus.

Lees verder »

Arbeidsmarkt PO in 2020 - 07-10-2020

Ieder jaar publiceert het Arbeidsmarktplatform PO een analyse met cijfers en trends over het werk in het primair onderwijs. Deze arbeidsmarktanalyse voor het primair onderwijs is voor 2020 in beeld gebracht. Wat viel op? Vooral dat het aandeel onderwijsondersteuners flink steeg, het aantal directiefuncties daalde en dat het aandeel jongeren stijgt.

Lees verder »

Pensioengolf in onderwijs hoger dan andere jaren - 05-10-2020

De eerste negen maanden van 2020 zijn meer dan 12.000 werknemers uit het onderwijs met pensioen gegaan. Dat zijn er ruim 3.000 meer dan gemiddeld de afgelopen vier jaar. Dat heeft zeker te maken met de vervroeging van de aow-leeftijd en misschien ook met de coronacrisis volgens het Onderwijsblad van de AOb.

Lees verder »

IPSE Studies: Beloning in primair onderwijs bovengemiddeld gestegen - 05-10-2020

De beloning van werknemers in primair onderwijs is in de periode 2000-2018 bovengemiddeld gestegen. Dat blijkt uit onderzoek door Jos Blank en Alex van Heezik van het Instituut voor Publieke Sector en Efficiëntie Studies (IPSE Studies) in Delft.

Lees verder »

Les op afstand update - 06-10-2020

Op 1 oktober is de vernieuwde website Les op afstand live gegaan. Ook dit schooljaar is het nog nodig dat scholen soms afstandsonderwijs geven, bijvoorbeeld bij ziekte of quarantaine van leraren of wanneer leerlingen thuis moeten blijven. 

Lees verder »

Alle leraren academisch geschoold in strijd tegen slechte leesvaardigheid - 29-09-2020

De sleutel om de dramatische leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen het hoofd te bieden ligt bij de pabo. Maak die dan ook academisch, zeggen wetenschappers tegen de Tweede Kamer volgens een verslag in Science Guide.

Lees verder »

VMBO Guido Amersfoort start het jaar met maatschappelijke diensttijd - 30-09-2020

Een groep eindexamenscholieren van het GSG Guido VMBO in Amersfoort begon afgelopen week met hun maatschappelijke diensttijd (MDT). 

Lees verder »

Christelijke scholen bezorgd om nieuwe wet burgerschapsonderwijs - 29-09-2020

Burgerschap Onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs stuit op bezwaar bij christelijke schoolbesturen. Ze vinden het te eenzijdig, kopt NRC.

Lees verder »

Week tegen pesten - 21-09-2020

Bijna zes op de tien kinderen van 9 tot 13 jaar in Nederland zijn of worden gepest. Dat blijkt uit een representatief onderzoek in opdracht van het NOS Jeugdjournaal onder ruim 1000 kinderen van 9 tot 13 jaar, uitgevoerd door onderzoeksbureau No Ties.

Lees verder »

Onderwijsbegroting 2021: alle belangrijke punten op een rij - 16-09-2020

De Onderwijsbegroting ligt op tafel en biedt inzicht in hoe komend jaar het geld in ons onderwijs zal worden besteed. Verus zet de belangrijkste punten voor je op een rijtje én kijkt met een kritische blik naar de begroting. "Juist in deze onzekere tijd moet er opnieuw aandacht worden gegeven aan de pedagogische opdracht van de school", aldus voorzitter Berend Kamphuis.

Lees verder »

Beleidshervormingen en de professionaliteit van de leraar - 14-09-2020

Door overheidsbeleid voelen leraren en huisartsen zich steeds meer miskend in hun beroep, constateert bestuurskundige Wiljan Hendrikx in een onderzoek (2019) . Zijn tip voor leraren: maak werk van een gedeeld professioneel zelfbeeld.

Lees verder »

Onderwijsraad komt met werkprogramma 2021 - 11-09-2020

Wat zijn kansen en risico’s van technologie voor onderwijsleerprocessen? Hoe kunnen differentiatie en selectie in het onderwijsstelsel kansengelijkheid vergroten in plaats van deze te beperken? Hoe kan het hoger onderwijs het beste worden ingericht? En hoe kan het externe toezicht de kwaliteit van onderwijs het beste borgen? 

Lees verder »

Lerarentekort houdt aan - 08-09-2020

Nu de corona-crisis in andere bedrijfstakken voor kaalslag zorgt, melden zij-instromers zich massaal aan bij schoolbesturen. Exit lerarentekort? Nee. Door een enorme pensioengolf en een verhoogde raming van het aantal leerlingen blijft het probleem urgent volgens de AOb.

Lees verder »

Snotneuzen stressfactor in het onderwijs - 08-09-2020

Natuurlijk moeten leraren voorrang krijgen bij het testen. En graag snel een beetje... Kopt de column van Aleid Truijens in de Volkskrant. De grootste zorg is nu niet een landelijke schoolsluiting ten gevolge van corona, maar de dagelijkse snotneuzen, die leiden tot het acuut naar huis sturen van klassen en een hoop stress bij ouders en werkgevers.

Lees verder »

Waardengestuurd onderwijs - 02-09-2020

Scholen vertegenwoordigen waarden, als een brug tussen de levensbeschouwelijke visie en dagelijkse onderwijspraktijk.  Voor dit waardengestuurde onderwijs is echter meer nodig dan alleen het formuleren van die waarden.

Lees verder »

AVS pleit voor voorrang onderwijspersoneel voor coronatest - 31-08-2020

Schoolleiders zijn bij de start van het schooljaar veel tijd kwijt met het zorgdragen voor voldoende personeel, dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder 600 schooldirecteuren.

Lees verder »

Lerarenopleidingen selecteren te eenzijdig op studiesucces - 20-08-2020

In de selectie van nieuwe studenten is de vraag hoe succesvol een student de opleiding zal doorlopen leidend. De vraag of iemand een goede leraar zal worden, wordt niet systematisch of doelgericht verkend. Dit meldt Science Guide naar aanleiding van een recent onderzoek.

Lees verder »

Baankansen zijn het grootst in ICT, onderwijs en zorg volgens UWV - 13-08-2020

Ondanks de oplopende werkloosheid is er in sommige sectoren nog steeds een tekort aan personeel. Uitkeringsinstantie UWV heeft een lijst gepubliceerd met de meest en minst kansrijke beroepen sinds het uitbreken van de coronacrisis.

Lees verder »

Als de samenleving onderwijs respecteert, voelt elke leraar dat tot in zijn klas - 17-08-2020

Ook in Belgie ontdekt de maatschappij het belang van onderwijs in corona-tijd. Klasse.be interviewde Dirk de Wachter.

Lees verder »

Onderwijsraad: geen passend, maar inclusief onderwijs - 23-07-2020

Een landelijke toelaatbaarheidsverklaring en een landelijke norm voor lichte onderwijsondersteuning: op weg naar inclusiever onderwijs wil de Onderwijsraad een en ander aan passend onderwijs verspijkeren. De raad kiest daarmee een andere route dan de onderzoekers van de eindevaluatie.

Lees verder »

Kleuters zijn wezenlijk anders - 08-08-2020

Volgens hoogleraar Sieneke Goorhuis in het Friesch Dagblad zijn kleuters wezenlijk anders. Prof. dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer (1946) schreef bijna vijftien jaar artikelen over jonge kinderen in het Friesch Dagblad. Vandaag verschijnt haar laatste, over het belang van cultuur. Het is tijd dat anderen haar werk gaan overnemen. ,,Ik ben klaar.” 

Lees verder »

In memoriam emeritus hoogleraar Dolf van den Berg Onderwijskunde - 15-07-2020

Emeritus hoogleraar Dolf van den Berg Onderwijskunde (Radboud Universiteit) pleitte al jaren voor het loslaten van het leerstofjaarklassensysteem. We moeten toe naar ‘ontwikkelingsgericht onderwijs’. Hij richtte daartoe op 79-jarige leeftijd de Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs op. Tijdens het overhandigen van de eerste exemplaren van het gezamenlijk geschreven boek Onderwijs na Covid-19 kwam op 7 juli j.l. Van den Bergs hart tot stilstand. Diezelfde avond overleed hij in het RadboudUMC.

Lees verder »

Nederlandse leraar ervaart minder stress dan Noordwest-Europese collega's - 16-07-2020

Uit het internationale onderzoek ‘Teaching and Learning International Survey’ (TALIS) blijkt dat in Nederland een op de drie leraren werkstress ervaart. Ondanks dat dit een hoog percentage is, is dit lager dan in de meeste andere landen (gemiddeld 49%). In Noordwest-Europa blijkt Nederland het laagste aandeel leraren te hebben dat werkstress ervaart.

Lees verder »

PABO's starten met opleidingsroute voor het jongere of oudere kind - 16-07-2020

Studenten van zes verschillende pabo’s kunnen vanaf september 2020 kiezen voor een specialisatie voor het jonge kind vanaf de start van hun opleiding. Eén van die Pabo's is Hogeschool VIAA.

Daarnaast biedt de hogeschool ook de specialisatie aan voor het oudere kind en is daarmee de eerste hogeschool in Nederland die beide specialisaties gaat aanbieden.

Lees verder »

Kamer: versoepel instroomeisen PABO - 08-07-2020

Motivatie moet een grotere rol spelen in de toelating voor de pabo vindt de VVD. Afgelopen week nam de Tweede Kamer met algemene stemmen een motie aan om de instroomeisen te versoepelen.

Lees verder »

Landelijke taskforce voor aanpak lerarentekort - 02-07-2020

Een landelijke taskforce is nodig bij de aanpak tegen het leraren- en schoolleiderstekort. Deze aanpak moet leiden tot meer slagkracht, intensievere regionale samenwerking en minder versnippering, zoals nu het geval is. Zo kan de begeleiding van startende leerkrachten en zij-instromers beter.

Lees verder »

Meer aanmeldingen PABO door coronacrisis? - 29-06-2020

Het aantal aanmeldingen voor de pabo is dit jaar hoger dan de afgelopen jaren. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging Hogescholen. Meer aankomend studenten kiezen dus voor een opleiding tot leraar in het basisonderwijs.

Lees verder »

Regionale arbeidsmarktanalyses primair onderwijs - 25-06-2020

De arbeidsmarkt in het primair onderwijs is de afgelopen jaren in een rap tempo veranderd. Tot enkele jaren geleden was het voor (startende) leraren nog moeilijk om aan een baan te komen. Die tijd is nu voorbij: het lerarentekort in de sector neemt de komende jaren toe. Toch zal niet elke regio in dezelfde mate te maken krijgen met dit tekort.

Lees verder »

Onderwijstalent ontwikkelen en duurzaam loopbaanbeleid - 18-06-2020

Slechts 44 procent van het onderwijspersoneel in het primair onderwijs is tevreden over de huidige loopbaanontwikkelingsmogelijkheden. Deze tevredenheid wordt vooral beïnvloed door de mate waarin men de kans krijgt om te doen waar men goed in is. Dat blijkt uit de verkenning ‘Op weg naar gedifferentieerd loopbaanbeleid’ van het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds.

Lees verder »

Het gymnasium is juist een verheffingsinstrument - 24-06-2020

Twee weken geleden stelden Michael Merry en Willem Boterman in hun wetenschappelijk paper dat het categorale gymnasium in Nederland bijdraagt aan ongelijkheid in het onderwijs. De onderzoekers stellen dat het daarom vreemd is dat dit instituut nog bestaat. Vincent de Haan schrijft op ScienceGuide een interessant opinie-artikel waarin hij betoogt dat hun conclusie niet deugt.

Lees verder »

Scholen voor voortgezet onderwijs na zomervakantie weer volledig open - 25-06-2020

Scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs kunnen na de zomervakantie weer helemaal open. Vanaf 1 juli hoeven leerlingen in de school geen 1,5 meter afstand meer te bewaren. Dat is gisteren bekend gemaakt tijdens de persconferentie van premier Rutte.

Lees verder »

Onderwijsraad adviseert over inclusiever onderwijs - 24-06-2020

Het onderwijs kan en moet inclusiever. Dat stelt de Onderwijsraad in het advies 'Steeds Inclusiever' aan de minister voor Basis- en Voortgezet onderwijs en Media met het oog op het einde van de vijfjarige beleidsperiode Passend onderwijs.

Lees verder »

KNAW Onderwijsprijs voor leerling Lise Klapwijk van GSR Rotterdam - 10-06-2020

Op 9 juni was de feestelijke uitreiking van de KNAW Onderwijsprijs voor de beste profielwerkstukken van vwo-scholieren. In elk van de vier profielen werden een eerste, tweede en derde prijs toegekend. De winnaars krijgen een toelage voor hun eerste collegejaar. Lise Klapwijk van de GSR Rotterdam won de eerste prijs in de categorie Economie & Maatschappij. 

Lees verder »

Lichte daling instroom technische profielen en studies - 15-06-2020

In de instroom in de technische profielen en studies is, na een aantal jaren stabilisatie, nu een lichte afname te zien. Dit blijkt uit de jaarlijkse Monitor Techniekpact die op 15 juni is gepubliceerd tijdens de Jaarconferentie Techniekpact.

Lees verder »

Lespakket met extra aandacht voor hygiëne in de klas - 13-06-2020

Hoe was je nu goed je handen? Hoe werkt de overdracht van griepvirussen? Nu hygiëne om extra aandacht vraagt, stelt het Rode Kruis een gratis lespakket beschikbaar voor basisscholen.

Lees verder »

Advies Onderwijsraad: investeer juist nu in onderwijs - 10-06-2020

Door de noodmaatregelen en de gevolgen van de crisis zien jongeren kansen wegvallen om zich te ontwikkelen en op de arbeidsmarkt een plek te vinden. Volgens de Onderwijsraad is het nu zaak te blijven investeren in goed onderwijs voor kinderen en jongeren. 

Lees verder »

Routes naar leraarschap - 01-06-2020

Hoe word je leraar in Nederland? Uit inspectieonderzoek blijkt: er zijn bijna vierhonderd routes. Didactief schrijft er een artikel over 'Chaos in routes naar leraarschap'

Lees verder »

Middelbare scholen hanteren andere overgangsnormen vanwege corona - 25-05-2020

Een meerderheid van de middelbare scholen (53 procent) hanteert niet de normale ‘overgangsvormen’ dit schooljaar. Ruim een derde van de scholen (38 procent) heeft zittenblijven dit jaar helemaal afgeschaft. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant.

Lees verder »

(Mentale) gezondheid Nederlandse jongeren verbeterd; toenemende schooldruk aandachtspunt - 19-05-2020

De (mentale) gezondheid van Nederlandse jongeren is tussen 2014 en 2018 verbeterd, en is over het algemeen ook beter dan die van jongeren in veel andere Europese landen. Met name de toegenomen schooldruk vraagt echter nog aandacht. Dit blijkt uit de recente resultaten van het vierjaarlijkse internationale HBSC-onderzoek (Health Behaviour in School-aged Children) van de World Health Organisation naar de gezondheid en het welzijn van kinderen uit Europa (en Canada).;

Lees verder »

Middelbare scholen open, maar nog lang niet terug naar 'normaal' - 18-05-2020

Vanwege de anderhalvemetermaatregel moeten middelbare scholen scherp kiezen welke leerlingen straks weer naar school mogen. Kwetsbare kinderen krijgen prioriteit.

Lees verder »

Weer op school- praktische informatie voor herstart op locatie - 12-05-2020

Het ministerie van OCW heeft samen met andere partijen twee websites ontwikkeld om scholen te helpen bij de herstart op locatie: weeropschool.nl en weeraanwezigopschool.nl. Laatstgenoemde site geeft informatie om ook de leerlingen die niet uit zichzelf komen, weer terug op school te krijgen.

Lees verder »

Voorjaarsnota: 481 miljoen voor onderwijs - 29-04-2020

Het kabinet maakt structureel 481 miljoen euro vrij voor het onderwijs. Daarvan gaat circa 450 miljoen euro uit de algemene middelen naar een financiële tegenvaller die was ontstaan door hogere aantallen leerlingen en studenten dan verwacht. Voor de landelijke aanpak van het lerarentekort komt er 32 miljoen euro extra.

Lees verder »

Indienen Leraren Ontwikkel Fonds- aanvraag - 01-05-2020

Naar verwachting is het mogelijk om een LOF-aanvraag vanaf woensdag 13 mei 7.00 uur via DUS-I in te dienen. De aanvraagtermijn loopt dan naar verwachting tot en met 27 mei.

Lees verder »

Laten we eens beginnen met lezen - 27-04-2020

Misschien vinden leerkrachten, schoolbestuurders en ouders deze week een gaatje om De staat van het onderwijs te lezen, de digitale turf waarin de Onderwijsinspectie de stand van zaken in ons onderwijs peilt, aan de hand van onderzoeksresultaten. De editie-2020 kwam afgelopen week uit; er was, begrijpelijk, weinig aandacht voor.

Lees verder »

Topvrouwen en schoolleiders gaan van elkaar leren - 25-04-2020

Twaalf schoolleiders uit het basisonderwijs en twaalf topvrouwen van grote ondernemingen als ABN Amro, De Hermitage, KPMG en ACM zijn de kopgroep in een nieuw uitwisselingsprogramma. De twaalf koppels gaan van elkaar leren via een speciaal cross mentoring initiatief.

Lees verder »

Herstart scholen, maar nog wel zorgen - 22-04-2020

Bijna 80 procent van de schoolleiders voert al gesprekken over scenario’s om scholen te herstarten. In vrijwel alle gevallen worden meerdere scenario’s besproken, zoals halve klassen aangevuld met afstandsonderwijs (57%), voorrang voor kwetsbare leerlingen (47%), halve klassen zonder afstandsonderwijs (43%), alle klassen een dagdeel (30%), alle klassen aangevuld met afstandsonderwijs (28%), eerst onderbouw en dan bovenbouw (11%).

Lees verder »

Toelatingseisen pabo blijven van kracht - 17-04-2020

In tegenstelling tot wat diverse media vorige week berichtten zijn de toelatingseisen voor de pabo niet versoepeld volgens de Vereniging Hogescholen. ​​​​​​​

Lees verder »

Netwerk van christelijke VO-scholen - 14-04-2020

In corona-tijden is online contact meer dan ooit van belang. Het platform Identiteit & Kwaliteit verbindt een netwerk van VO-scholen en drie christelijke HBO-instellingen.

Lees verder »

Ruim 5000 onvindbare kinderen en wat je als school moet doen... - 09-04-2020

Het bericht van de AVS van vandaag, over ruim 5000 onvindbare kinderen, heeft inmiddels landelijke bekendheid gekregen. Verus legt je uit hoe de zorgplicht van scholen eruit ziet, die geconfronteerd worden met een onvindbaar kind.

Lees verder »

Onderhandelingsakkoord voor CAO-VO - 09-04-2020

De VO-raad en de onderwijsbonden hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de werknemers in het voortgezet onderwijs.

Lees verder »

Urgentie als hefboom voor onderwijsontwikkeling - 09-04-2020

Begin dit schooljaar was het zover voor het Greijdanus Meppel: na een aantal jaar ontwikkelen en uitproberen, voerde de school een 80-minutenrooster in. En toen kwam de corona-crisis. Tegen de verwachting in, blijkt het 80-minuten rooster juist nu een uitkomst.

Lees verder »

Ouders en scholen tevreden met eerste schoolweken op afstand - 31-03-2020

Schoolleiders (88%) zijn tevreden over de manier waarop scholen onderwijs bieden op afstand tijdens de coronacrisis, dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder 1028 schoolleiders.

Lees verder »

Corona en levensbeschouwing - 30-03-2020

Jong en oud in het onderwijs heeft ook behoefte om stil te staan bij de emotionele impact van Corona. Hoe geef je daar als christelijke school invulling aan?

Lees verder »

Digitaal huisbezoek - 26-03-2020

Relatie, relatie, relatie. Het is dé voorwaarde om tot leren te komen. Hoe onderhoudt je die relatie als leraar met thuiswerkende leerlingen? Gedragsdeskundige dr. Kees van Overveld deelde op LinkedIn voorbeeldvragen ter inspiratie en kreeg honderden reacties. “Nu alle werkbladen gekopieerd zijn, zou ik leraren willen oproepen een digitaal huisbezoek te brengen.”

Lees verder »

VGPO De Oosthoek wordt Scholengroep Hannah - 25-03-2020

Scholengroep Hannah is met ingang van 25 maart 2020 de nieuwe naam voor VGPO De OosthoekHannah is een scholengroep met twaalf basisscholen in het oosten van het land. Elke school is een christelijke gemeenschap.

Lees verder »

Geen centraal eindexamen voor middelbare scholieren - 24-03-2020

De centrale eindexamens voor middelbare scholieren gaan dit jaar niet door, heeft minister Slob in overleg met onderwijsvertegenwoordigers besloten. Scholen voor voortgezet onderwijs moeten op basis van de schoolexamens gaan beslissen of leerlingen geslaagd zijn of niet. 

Lees verder »

Eindtoets groep 8 gaat dit jaar niet door - 18-03-2020

Minister Arie Slob heeft aangekondigd dat de scholen dit jaar geen eindtoets gaan afnemen bij de leerlingen in groep 8.

Lees verder »

Stimulans creativiteit voor onderwijs op afstand - 17-03-2020

De overheid heeft bekendgemaakt dat scholen grotendeels tot 6 april tijdelijk dicht gaan. Dit is besloten naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus. Door deze nieuwe situatie zoeken scholen manieren om het onderwijs zo goed mogelijk voort te zetten. Een noodgedwongen, enorme stimulans voor digitaal onderwijs en het ontwikkelen van creativiteit om onderwijs op afstand te kunnen geven.

Lees verder »

Corona-aanpak vraagt om tijdelijke sluiting scholen - 15-03-2020

Het kabinet heeft besloten dat basisscholen, middelbare scholen en mbo-instellingen vanaf morgen, 16 maart, tot en met 6 april sluiten. Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen zoals de zorg, onderwijs, politie, openbaar vervoer en brandweer is  wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten.

Lees verder »

Hoe maak je een succes van je zij-instromers? - 16-03-2020

Lang niet alle zij-instromers vinden gemakkelijk hun draai in het onderwijs, blijkt uit een rondvraag. “Ze komen vaak bedrogen uit. Lesgeven is niet meer zoals toen ze zelf op school zaten”, merkt een schoolbestuurder op. Hoe zorg je als schoolorganisatie dat zij-instromers goed aarden?

Lees verder »

Tien procent korting en gratis workshop bij Van Dam Loopbaanbegeleiding voor LVGS-leden - 11-03-2020

LVGS-leden krijgen 10% korting op de tarieven van Van Dam Loopbaanbegeleiding. Dit bedrijf verzorgt loopbaanbegeleiding, vitaliseringstrajecten en externe re-integratietrajecten vanuit hun locaties in Groningen, Drachten, Zwolle, Almelo, Hardenberg, Veenendaal, Amersfoort, Gouda en Sliedrecht.

Lees verder »

Unieke samenwerking in VO-PO - 11-03-2020

Scholengemeenschap Guido (VO) en GBS De Regenboog (PO), gaan een unieke samenwerking aan. Leerlingen van basisschool De Regenboog gaan tot 1 januari 2024 inwonen bij GSG Guido op de Paladijnenweg. Het gaat om 4 groepen, zo’n 100 leerlingen.

Lees verder »

De mens die je wordt - samenwerken rond vormingscurriculum - 05-03-2020

Burgerschapsvorming op school? Dat is te mager. Onderwijs gaat om brede vorming. Dat vinden Greijdanus en GSR Rotterdam. Zij werken samen aan een groot project rondom vorming en een eigen vormingscurriculum. “Het is de kérn van wat onderwijs is.”

Lees verder »

Basisscholen meer in regie voor vergroten vitaliteit medewerkers - 26-02-2020

Schoolbesturen Cordeo Scholengroep en Stip Openbaar Basisonderwijs Hilversum zijn met TNO een driejarig actie-onderzoek gestart om werkdruk in het basisonderwijs te verlagen en veerkracht en vitaliteit van leerkrachten te vergroten.

Lees verder »

Interview 'Weg met de educatieve apartheid' - 19-02-2020

Prof. dr. Dolf van den Berg is emeritus-hoogleraar van de Radboud Universiteit in Nijmegen en werd uitgenodigd door de VO-Raad een onderzoek te starten ter evaluatie van passend onderwijs. Dat resulteerde o.a. in zijn essay ‘De toekomst van ons onderwijsstelsel’ . Hij doet daar radicale voorstellen voor de omvorming van ons onderwijs. Het interview 'Weg met de educatieve apartheid' geeft achtergrondinformatie.

Lees verder »

Praktijkpabo CHE in Zeeland - 21-02-2020

Vijf basisschoolbesturen uit Zeeland, Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard starten samen met de Christelijke Hogeschool Ede een Praktijkpabo.

Lees verder »

Korting collegegeld voor leraren die ander vak willen geven - 19-02-2020

Leraren die een tweede studie willen doen, om les te kunnen geven in vakken waar grote tekorten zijn, krijgen een korting van zo'n 3500 euro op het collegegeld. Met die maatregel wil het kabinet het lerarentekort aanpakken.

Lees verder »

Structureel muziekonderwijs in het basisonderwijs in 2020 - 12-02-2020

Meermuziekindeklas.nl wil structureel muziekonderwijs voor alle 1,6 miljoen kinderen op de basisschool in 2020. Muziek draagt op een unieke manier bij aan de ontwikkeling van kinderen – wetenschappelijk onderzoek toont dat keer op keer aan. Het bevordert bijvoorbeeld de sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van het brein. 

Lees verder »

Leraar: een professie met perspectief - 06-02-2020

Didactief komt met een gratis bundeling van verdiepende artikelen rond onderzoek over loopbaanontwikkeling en het beroepsprofiel van leraren. 

Lees verder »

Meer studenten voor lerarenopleiding in het basisonderwijs - 12-02-2020

Het aantal studenten dat kiest voor een lerarenopleiding in het basisonderwijs is opnieuw toegenomen. In collegejaar 2019/2020 startten 452 studenten meer in bij de pabo dan het jaar ervoor, een toename van 9,5%. Opvallend is dat het aantal mannen harder stijgt dan het aantal vrouwen.

Lees verder »

Tweede Kamer wil veranderingen in het primair onderwijs - 11-02-2020

Scholen en samenwerkingsverbanden moeten per direct stoppen met het vragen van een eigen bijdrage aan ouders van hoogbegaafde kinderen, stelt de Tweede Kamer. Ook moeten deze leerlingen passend onderwijs krijgen. Daarnaast stemde de Kamer vorige week voor een aantal andere veranderingen voor het primair onderwijs. In dit bericht lees je de belangrijkste besluiten. 

Lees verder »

Vragen- en kennisplatform voor leraren Edualdo - 05-02-2020

Op de website Edualdo.nl kunnen leraren kennis en ervaring uitwisselen over het onderwijs, van multimediagebruik in de klas tot projectmatig werken. Sinds oktober 2019 is Edualdo ook ingericht voor leraren in het primair onderwijs.

Lees verder »

Laat leraren openhartig zijn, dan komt de ziel van het onderwijs weer in beeld - 01-02-2020

In een essay in Trouw zoekt Hester IJsseling een nieuwe pedagogiek.‘Laat leraren die het veel te druk hebben, de tijd nemen.’

Lees verder »

Basisschool Schatgraver Zwolle staakt niet, maar heeft een ‘meeloper‘ én een minister in de klas - 30-01-2020

Basisschool De Schatgraver in Zwolle doet niet mee aan de landelijke onderwijsstaking. Groep 7/8 zit deze donderdagochtend gewoon in de klas, maar om nou te zeggen dat het een normale schooldag is....

Lees verder »

Minister Slob wil één cao voor basis- en voortgezet onderwijs - 30-01-2020

Minister Slob pleit voor één cao voor het basis- en voortgezet onderwijs. Dit is nodig om het salarisverschil tussen beide sectoren te kunnen overbruggen. Het bedrag dat nodig is om dit verschil daadwerkelijk te dichten – 560 miljoen euro – levert de minister er echter niet bij.

Lees verder »

Onderwijsraad pleit voor strategische lange-termijn-visie voor hele onderwijs - 28-01-2020

De Onderwijsraad adviseert de minister van OCW in de toekomst niet meer te werken met een vierjaarlijkse agenda voor alleen het hoger onderwijs, maar in plaats daarvan een strategische visie te ontwikkelen voor het hele onderwijs. Dat staat in een advies dat de raad gisteren uitbracht over de nieuwe strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek Houdbaar voor de toekomst van minister Van Engelshoven.

Lees verder »

9 miljoen voor zij-instromers - 27-01-2020

Er komt 9 miljoen euro vrij voor zij-instromers in het onderwijs. Dat maakte minister Slob bekend bij de presentatie van noodplannen voor het lerarentekort, die door Amsterdam, Rotterdam en Den Haag werden aangeboden.

Lees verder »

“Dat de hersenen van jongens achterlopen is een neuromythe” - 22-01-2020

“Jongens verschillen onderling meer dan ze van meisjes verschillen." Hersenonderzoeker Lara Wierenga (Universiteit Leiden) ging op zoek naar de verschillen in de hersenontwikkeling van jongens en meisjes, maar vond ze niet.

Lees verder »

Toekomst van ons onderwijs - 22-01-2020

Op 21 januari lanceerde een brede onderwijscoalitie in Dudok in Den Haag het discussiestuk ‘Toekomst van ons onderwijs’, dat als startpunt dient voor een brede dialoog over noodzakelijke vernieuwingen in het onderwijs.

Lees verder »

Middelbare scholen slaan alarm: niveau nieuwe brugklassers omlaag - 14-01-2020

Middelbare scholen moeten vaker brugklassers bijspijkeren die met achterstanden van de basisscholen komen. Door het lerarentekort merken ze dat meer leerlingen niet het gewenste niveau hebben. 

Lees verder »

Wordt burgerschap in onderwijs een vorm van dressuur? - 14-01-2020

Scholen­koepels vinden dat de minister zich te veel bemoeit met het onderwijs in burgerschap. ‘Dit dreigt een vorm van dressuur te worden.’

Lees verder »

Verus en LVGS kiezen voor versterking diversiteit - 09-10-2020

Het Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS) zal opgaan in Verus, de vereniging van katholiek en christelijk onderwijs. Dat staat in een overeenkomst ondertekend door de voorzitters van beide organisaties tijdens de algemene ledenvergadering van LVGS op vrijdag 9 oktober 2020.

Lees verder »

Menso Alting Groningen in Noorden tweede in Keuzegids MBO 2020 - 13-01-2020

Het christelijke Menso Alting in Groningen staat tweede op de lijst van beste roc's (regionale opleidingscentra) van ons land, met 69,5 punten.

Lees verder »

Lerarentekort minder groot dan verwacht, maar nog steeds te groot - 02-01-2020

In een jaarlijkste brief van Minister van Engelshoven aan de Tweede Kamer wordt de belangrijkste informatie over de onderwijsarbeidsmarkt op een rij gezet, gebaseerd op recente gegevens en rapportages.

Lees verder »

Klas vol gapende leerlingen verleden tijd - 21-12-2019

Vanaf het begin van dit schooljaar starten de lessen op het Greijdanus College in Enschede niet meer om half negen maar om half tien. Dat is een bewuste keuze. Directeur Martin Brouwer: „De scholieren zijn wakkerder en meer gefocust op leren.”

Lees verder »

Armoede komt zelden alleen - 12-12-2019

DUO en Didactief bevroegen zevenhonderd leraren in het po: bijna een derde vindt dat de school meer kan doen voor leerlingen die opgroeien in armoede. 

Lees verder »

Vijf succesfactoren voor inclusiever onderwijs - 13-12-2019

“Ik mag niet meer doorverwijzen.” Dat beeld hebben veel leraren van inclusief onderwijs. “Onhaalbaar natuurlijk”, weet Neely Anne de Ronde, lector inclusieve klassen  aan Driestar hogeschool . Ze pleit ervoor de term ‘inclusief’ te vervangen door ‘inclusiever’. En ze noemt vijf succesfactoren voor inclusiever onderwijs.

Lees verder »

CAO-akkoord in basisonderwijs, in voortgezet onderwijs niet. - 12-12-2019

Na een jaar steggelen is er een cao-akkoord in het basisonderwijs. Onder leiding van bemiddelaar Mariëtte Hamer zijn de vakbonden en de werkgevers het eens geworden over een loonsverhoging van 4,5 procent voor al het onderwijspersoneel. Het voortgezet onderwijs is nog niet zover.

Lees verder »

Segregatie in het onderwijs, waardoor wordt dat veroorzaakt? - 06-12-2019

In het kader van de geplande Onderwijsdialoog op 9 december 2019 meldt de Onderwijsraad dat segregatie in het onderwijs maar beperkt te maken heeft met het bestaan van bijzondere en openbare scholen zoals vaak gesuggereerd wordt. Uitgebreide nauwkeurige rapporten van de onderwijsinspectie onderbouwen dit. De keuzes van ouders en hun opleidingsniveau lijken segregatie meer te beïnvloeden dan wordt verondersteld.

Lees verder »

Leesplezier stimuleren om leesvaardigheid op te krikken - 04-12-2019

De schoolprestaties van vijftienjarigen zakken in Nederland steeds verder weg. De leesvaardigheid van middelbare scholieren in ons land is met een flinke klap gedaald tot onder het gemiddelde van de 37 rijke landen die meedoen aan het driejaarlijkse Pisa-onderzoek.

Lees verder »

Onderwijsraad organiseert op 9 december grote Onderwijsdialoog - 03-12-2019

Al ruim 100 jaar zorgt artikel 23 van de Grondwet ervoor dat we in Nederland vrijheid van onderwijs hebben én dat de overheid zorg draagt voor het onderwijs. Midden 2020 brengt de Onderwijsraad een verkenning uit naar de vrijheid van onderwijs. 

Lees verder »

PO-Raad lanceert website Primair Onderwijs in Cijfers - 28-11-2019

Ben je op zoek naar informatie over aantallen leerlingen, opleiding en ontwikkeling van leraren of over de financiën in het primair onderwijs? Op de nieuwe website www.primaironderwijsincijfers.nl presenteert de PO-Raad cijfers over het primair onderwijs. 

Lees verder »

Waarom is er geen mannenquotum in het onderwijs? - 20-11-2019

Leraar Marcel Janse van het OdyZee College in het Zeeuwse Kloetinge vraagt zich in het Algemeen Dagblad af waarom er in het onderwijs nog geen mannenquotum is. Zijn vraag staat in het kader van Internationale Mannendag.

Lees verder »

Inclusief onderwijs. In Canada lukt het wel. - 21-11-2019

Elke dag reizen zo’n 45 kinderen uit Bunschoten-Spakenburg met busjes naar het speciaal basisonderwijs in Amersfoort. Dus nu hij sámen met een collega-schoolbestuur in Bunschoten-Spakenburg nieuwbouw krijgt, dacht Hans van Tricht: Dat moet anders. Ze gingen naar Canada voor een studiereis Inclusief Onderwijs. “Dit heeft positieve gevolgen voor de hele samenleving.”

Lees verder »

Vier op de tien jongeren ervaart smartphone als belasting - 12-11-2019

39% van de jongeren ervaart de smartphone als een belasting. Ze voelen vooral de druk om ‘altijd maar bereikbaar te moeten zijn’ en vinden dat hun telefoon te veel afleiding geeft.

Lees verder »

Briefadvies Onderwijsraad over uitbesteding bekostiging particulier onderwijs - 08-11-2019

Voor alle leerlingen moet er op reguliere scholen een passende plek te vinden zijn, vindt de Onderwijsraad. De raad adviseert de minister daarom om niet wettelijk te regelen dat leerlingen met behulp van bekostiging door het Rijk onderwijs kunnen volgen op een particuliere school. Wel kunnen publieke scholen bij particuliere scholen expertise en materiaal inkopen.

Lees verder »

Publicatie over ervaringen met zij-instroom - 15-11-2019

Hoe meer zij-instromers voor de klas, hoe meer het lerarentekort daalt. Dat is de gedachte achter de subsidie waarmee samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs in 2017 en 2018 zijn gestimuleerd om meer zij-instromers in dienst te nemen. Welke inzichten en tips leverde deze projecten op?

Lees verder »

Mobiliteit in het basisonderwijs - 15-11-2019

Hoe zit het met de mobiliteit van leraren in het primair onderwijs (po) in tijden van lerarentekort? Arbeidsmarktplatform PO liet het onderzoeken.

Lees verder »

Alliantie 'Divers voor de Klas' van start - 05-11-2019

Hoe zorgen we voor meer diversiteit in de lerarenteams? En waarom kiezen er eigenlijk zo weinig mannen voor de pabo? Terechte vragen waar het onderwijs al enige tijd mee worstelt. Schoolteams zijn nog geen goede afspiegeling van de samenleving. En dat moet anders. Daarom hebben de PO-Raad, Meestert! en het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs (LOBO) zich verenigd in de Alliantie ‘Divers voor de Klas’. Op 4 november 2019 vond de startbijeenkomst plaats op de Christelijke Hogeschool in Ede (CHE).

Lees verder »

Onderwijssoap over staking 6 november door draai AOb - 04-11-2019

Vrijdag, vijf dagen voordat schoolleiders voor de eerste keer samen met leraren zouden staken – komt het kabinet toch met 460 miljoen euro aan extra investeringen voor het onderwijs. Structurele stappen voor schoolleiders zijn geborgd in een convenant. Ook is er aandacht voor de strategische positionering van schoolleiders vastgelegd. Daarmee leek de onderwijsstaking voor 6 november ook van de baan. 

Lees verder »

PABO VIAA topopleiding in Keuzegids hbo 2020 - 30-10-2019

De opleidingen van Hogeschool Viaa hebben allemaal een eerste of tweede plaats behaald in de opleidingscategorieën in de Keuzegids hbo 2020.

Lees verder »

Scheve genderverdeling in basisonderwijs komt niet door afname mannen - 30-10-2019

Volgens ScienceGuide komt de scheve genderverdeling in het basisonderwijs niet door afname van het aantal mannen, maar heeft het een andere oorzaak. Valt het huidige lerarentekort terug te voeren op de introductie van de pabo, zoals in het programma Zondag met Lubach werd gesteld? “Dat is te kort door de bocht,” stelt associate lector Gerda Geerdink (HAN), “maar het is hoog tijd voor maatregelen om de homogeniteit binnen het basisonderwijs te doorbreken.”

Lees verder »

Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties voor leraren - 29-10-2019

Vanaf 29 oktober 2019 kunnen alle leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs een jaar lang gratis toegang krijgen tot meer dan een miljoen wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek. Aanleiding voor deze pilot is de roep vanuit het onderwijsveld om vrije toegang tot wetenschappelijke publicaties over onderwijsonderzoek.

Lees verder »

Kleuters mogen weer kleuter zijn - 18-10-2019

Kleuters mogen vanaf 2021 geen ‘schoolse’ toetsen meer maken. En een jaar langer kleuteren geldt niet meer als zittenblijven. Deze politieke beloften zijn een doorbraak in een jarenlange discussie over het jonge kind.

Lees verder »

Bijles voor een op drie middelbare scholieren - 14-10-2019

In Nederland krijgt bijna een op de drie middelbare scholieren buiten school extra bijles, examentraining of huiswerkbegeleiding. Bij basisschoolleerlingen in groep 8 krijgt een op de vier dit soort aanvullend onderwijs.

Lees verder »

Onderwijsatlas arbeidsmarkt Primair Onderwijs 2019 - 04-10-2019

Is het voor veel scholen op dit moment al moeilijk om vacatures te vervullen, de komende jaren neemt het tekort nog verder in omvang toe.
Volgens de prognoses blijft het aantal zij-instromers stijgen. In bepaalde regio’s, zoals in Limburg en Amsterdam, ligt het aandeel mannelijke leraren hoger dan het landelijk gemiddelde. Hoe de arbeidsmarktsituatie in iedere regio nu en in de toekomst eruitziet, staat in de vierde Onderwijsatlas over het primair onderwijs.

Een helder overzicht op basis van landkaarten, grafieken en tabellen geven inzicht in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De atlas valt deze week in de brievenbus van schoolbestuurders en scholen.

Lees verder »

Erken dat bijzonder onderwijs beter presteert - 08-10-2019

Onderzoeken wijzen uit dat in de meeste landen bijzondere scholen het aanzienlijk beter doen dan openbare scholen. “Wie onderwijsvrijheid opgeeft omwille van anti-religieus sentiment, offert de kwaliteit van het onderwijs op voor zijn ideologie”, schrijven universitair docent pedagogische wetenschappen Orhan Agirdag en hoogleraar filosofie van het onderwijs Michael S. Merry maandag 7 oktober in NRC. “Ironisch genoeg zijn het liberale seculieren die het meest ideologisch zijn in dit debat.”

Lees verder »

Scholen kunnen meer doen om leerlingen te motiveren - 10-10-2019

Nederlandse scholen zetten zich in om leerlingen te motiveren, maar laten daarbij mogelijkheden onbenut, aldus de Inspectie van het Onderwijs. Motiverend onderwijs blijkt meer buiten dan in de klas plaats te vinden, in de vorm van extra aanbod.

Lees verder »

Premier gaat in gesprek met bonden over onderwijsnoodpakket - 28-09-2019

Op verzoek van PO-Raad, VO-raad en de bonden in het onderwijs komt er op 16 oktober een gesprek met premier Mark Rutte en minister Arie Slob over het zogenoemde noodpakket.

Lees verder »

Ik durf het bijna niet te zeggen, maar.... - 30-09-2019

...moeten we als onderwijssector niet zélf meer laten zien wat wel goed bij ons gaat? Zo reageert Arnoud Messelink, bestuurder CorDeo Scholengroep & Stichting Koalah op LinkedIn op alle negatieve beeldvorming in de media over het onderwijs. Hij komt zelf met een positief, eigen verhaal over het onderwijs.

 

Lees verder »

Inhuren docenten via uitzendbureaus onder kritiek - 25-09-2019

De helft van de basisschooldirecteuren en directeuren in het speciaal onderwijs vindt dat commerciële bemiddeling op scholen wettelijk verboden moet worden. Het inhuren van leerkrachten via uitzendbureaus of detacheerders is volgens hen verspilling van publiek geld.

Lees verder »

Personeelstekort grootste uitdaging voor schoolleiders - 25-09-2019

Het personeelstekort is komend jaar de grootste uitdaging voor schoolleiders, zo blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Bij liefst 72% van alle schoolleiders is er een personeelstekort. 

Lees verder »

Slimmer, maar niet gelukkiger? - 10-09-2019

Vandaag verscheen het SCP-rapport  De sociale staat van Nederland 2019. Het planbureau kopte hierover zelf: Kwaliteit van leven Nederlanders hoog, maar neemt niet toe ondanks economische groei. De onderzoekers constateren dat de kwaliteit van leven niet evenredig meegroeit met de economische welvaart. We betalen voor onze economische opleving met, onder meer, een soms ziekmakende prestatiedruk.

Lees verder »

Nieuwe regionale arbeidsmarktanalyses voor het VO - 10-09-2019

Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de komende jaren in de regio? Voion heeft hierover 18 actuele regionale arbeidsmarktanalyses - waaronder voor de G4 - gepubliceerd. De analyses bieden inzicht in de cijfermatige ontwikkelingen als het gaat om de vraag naar leraren, het aanbod van leraren en de onvervulde vraag in uw regio.

Lees verder »

Onorthodoxe maatregelen nodig voor opvang lerarentekort? - 10-09-2019

Om op korte termijn de ergste gevolgen van het lerarentekort te kunnen opvangen, zijn onorthodoxe maatregelen onafwendbaar. De PO-Raad steunt dan ook de schoolbesturen uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere (G5) die vorige week de noodklok luidden. Ze roept de Tweede Kamer op mee te denken welke noodmaatregelen snel kunnen worden genomen.

Lees verder »

Ruimte voor hoger salaris in primair onderwijs - 12-09-2019

Het kabinet stelt structureel 285 miljoen euro beschikbaar voor de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. Minister Slob roept de sociale partners op om snel afspraken te maken over de besteding hiervan.

Lees verder »

Vijf redenen om trots te zijn op de Vrijheid van onderwijs - 03-09-2019

Hoe past Artikel 23 van de Grondwet in onze tijd? Deze vraag staat centraal in een rondetafelgesprek van de Onderwijscommissie op 4 september 2019. Verus geeft de deelnemers vijf redenen om trots te zijn op de vrijheid van onderwijs en betoogt dat het de taak van het onderwijs én de overheid is om die weerbaar te maken.

Lees verder »

Kwart van de bètastudenten geïnteresseerd in leraarschap - 28-08-2019

Er heerst een tekort aan middelbare schoolleraren in de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica. Hoewel het aantal studenten bij bèta-opleidingen de laatste tien jaar sterk is gestegen, blijft het aantal bètastudenten bij de lerarenopleiding constant.

Science Guide meldt in een uitgebreid verslag dat er wel degelijk bètastudenten geïnteresseerd zijn in leraarschap. Het artikel is zeer lezenswaardig, omdat er ook ingegaan wordt op de onderwijscontext: carrièrewaarden, sociaal contact, intellectuele uitdaging, status, comfort, work-life-balance. Els van Rooij vroeg met een vragenlijst aan negenhonderd studenten van verschillende bètarichtingen uit Delft, Leiden en Groningen welke carrière ze aspireerden. 

Lees verder »

Zij-instroom voor PABO meer dan verdubbeld - 19-08-2019

Het aantal zij-instromers voor de pabo neemt sterk toe, zo blijkt uit cijfers van het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs. Dit jaar hebben zich al ruim duizend mensen aangemeld die hun huidige baan willen verruilen voor een baan als juf of meester. Vorig jaar waren dat er 450.

Lees verder »

Bijzonder onderwijs blijft bron van discussie - 03-08-2019

Nu er twee islamitische scholen voor ophef zorgen - het Haga Lyceum en een nog op te richten school in Naaldwijk - laait de discussie over bijzonder onderwijs weer in alle hevigheid op. Diverse dagbladen besteedden er ruime aandacht aan, waaronder Trouw.

Lees verder »

Duits en Frans als tweede taal belangrijk voor Nederland in Europa - 09-08-2019

Op vakantie in Duitsland of Frankrijk besef je pas goed hoe belangrijk het spreken van de taal is. Het Duitsland Instituut Amsterdam sloeg volgens het NRC alarm: het vak Duits op Nederlandse scholen komt in de verdrukking. Hetzelfde geldt voor het Frans. Er zijn plannen om lagere scholen en het voortgezet onderwijs niet langer te verplichten om naast Engels een tweede vreemde taal aan te bieden. Die tweede keuzetaal kan Frans zijn of Duits, maar evengoed Chinees of Turks.

Lees verder »

Nieuw jasje voor Onderwijstalenten - 28-08-2019

Ja, u ziet het goed! Onderwijstalenten heeft een nieuwe look: een compleet vernieuwde website. Achter de schermen is hard gewerkt door EigenSteil om in de zomervakantie de vernieuwde website met alle inhoud correct over te kunnen zetten, zodat werkgevers en sollicitanten zo min mogelijk hinder ondervinden. Niet alleen is de lay-out van Onderwijstalenten vernieuwd, ook alle functionaliteiten zijn aangepast. We hopen daarmee weer vijf jaar vooruit te kunnen.

Lees verder »

Zomervakantiesluiting - 17-07-2020

Onderwijstalenten is, evenals de voorgaande jaren, tijdens de zomervakantie van alle scholen gedurende vier weken (18 juli tot 15 augustus) gesloten. De projectleider is in deze periode niet bereikbaar. Het platform Onderwijstalenten blijft online, maar vacatures worden in deze periode niet geplaatst of verwijderd.

Lees verder »

Animo onder leerkrachten om meer te werken is beperkt - 17-07-2019

Leerkrachten in het primair onderwijs werken over het algemeen om persoonlijke redenen (bijvoorbeeld voor de kinderen zorgen) in deeltijd. Dit lijkt het moeilijk te maken deze leerkrachten te motiveren meer te werken, om zo bij te dragen aan het oplossen van het lerarentekort. In geval van nood zijn leerkrachten wel vaak loyaal aan hun school en leerlingen. Dat blijkt uit een enquête van het Arbeidsmarktplatform PO onder 900 leerkrachten in het po, waarvan de resultaten zijn verwerkt in de factsheet ‘Deeltijdwerk nader bekeken. Verkenning naar motieven voor deeltijdwerk in het primair onderwijs.’

Lees verder »

Klein deel werkloze leraren kan terug voor de klas - 15-07-2019

Een klein deel, zo’n 2.750 van de 11.000 leraren uit het primair onderwijs die op dit moment een ww-uitkering ontvangen, kan in potentie terugkeren voor de klas. Voorwaarden voor terugkeer zijn een lagere werkdruk, kleinere klassen en minder administratie.

Lees verder »

Nu nog groter lerarentekort in basisonderwijs dan in 2018 - 08-07-2019

Uit onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van de PO-Raad blijkt dat scholen in het primair onderwijs alle moeite moeten doen om te voorkomen dat tienduizenden leerlingen bij de start van het nieuwe schooljaar zonder leraar zitten. Zij komen nu nog zo’n 3500 leraren tekort.

Lees verder »

Dit leert jongeren wat werkelijk gelukkig maakt - 04-07-2019

De maatschappelijke diensttijd helpt jongeren te leren hoe ze een waardevol onderdeel kunnen zijn van de maatschappij, weten ze na een jaar in ‘proeftuin’ Guido Arnhem. Ook andere scholen onderzoeken hoe de maatschappelijke diensttijd hun reguliere onderwijs kan aanvullen. “Het onderwijs moet jongeren leren wat werkelijk gelukkig maakt.”

Lees verder »

Een stelsel van bevoegdheden en een cao voor hele onderwijs - 02-07-2019

Ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob willen een nieuw bevoegdhedenstelsel ontwerpen voor het hele onderwijs. Ook zouden leerkrachten uit alle sectoren onder één cao moeten vallen. Wat er met de eerstegraadsopleidingen moet gebeuren blijft echter onbenoemd. De ministers gaan in samenwerking met leraren, scholen en lerarenopleidingen werken aan een ontwerp voor een nieuw bevoegdhedenstelsel. Dit ontwerp moet eind 2020 klaar zijn en de mogelijkheid bieden om bevoegdheden over sectoren heen te stapelen. Hierbij moet overigens opgemerkt worden dat de sectoren hbo en wo buiten beschouwing worden gelaten.

Lees verder »

Minister: geen grote wijzigingen in passend onderwijs - 28-06-2019

Het geduld in de Kamer met passend onderwijs raakt op, zo bleek tijdens het algemeen overleg naar aanleiding van de dertiende voortgangsrapportage passend onderwijs. Het speciaal onderwijs groeit, leraren zijn ontevreden en het aantal thuiszitters blijft hoog. Minister Slob (Onderwijs) ziet op dit moment echter niets in grote wijzigingen. Hij wil de evaluatie van 2020 afwachten.

Lees verder »

CAO-overleg PO afgeknapt - 28-06-2019

De vakbonden hebben aangegeven op dit moment niet door te willen praten over een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao. Rinda den Besten: ,,Ik vind dit heel jammer. We wilden in deze cao een eerlijke beloning realiseren voor onderwijsondersteunend personeel en schooldirectie. Daar zitten ze al een jaar op te wachten. Dat kan nu niet doorgaan. Ook waren we bereid een mooie loonsverhoging voor iedereen af te spreken.’’

Lees verder »

Lancering multimediaal Identiteitsplein LVGS voor christelijk onderwijs - 10-04-2019

LVGS lanceert op 8 februari 2019 een nieuwe, multimediale plek voor inspiratie en informatie over identiteit in het christelijk onderwijs. Bestaat er iets als christelijke wiskunde? Hoe kijk je als christen naar je leerlingen? Hoe ga je om met spannende situaties in de klas? Het zijn zomaar drie vragen die aan bod komen op Identiteitsplein.  Identiteitsplein.nl biedt christelijk onderwijspersoneel een plek voor inspiratie, visie, informatie en discussie. Een plek om samen te zoeken naar oude en nieuwe manieren om geloof en onderwijs samen te brengen.

Lees verder »

Marnix Niemeijer kwartiermaker voor expliciet christelijk onderwijs onder Verus - 30-04-2019

Marnix Niemeijer onderzoekt dit jaar in opdracht van Verus hoe scholen die expliciet protestants-christelijk onderwijs willen geven, door Verus beter ondersteund kunnen worden.

Lees verder »

Weer naar school: geef leerlingen mentaal een goede start - 13-05-2020

Let goed op de sociaal-emotionele behoeften van leerlingen als de schooldeuren weer opengaan, is het advies van directeur Martin Brouwer van Greijdanus Enschede. Dat leerde hij na de vuurwerkramp, vandaag twintig jaar geleden.

Lees verder »

Kabinet heeft plannen voor eindtoets basisschool - 24-02-2020

Leerlingen uit groep 8 moeten zich vanaf schooljaar 2022-2023 gelijktijdig op 1 april aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau. Ook verandert de eindtoets in een doorstroomtoets. Dat staat in een wetsvoorstel waarover belanghebbenden tot en met 22 maart hun mening kunnen geven.

Lees verder »

Met Pabo-diploma voor de klas in VO, mag dat? - 24-04-2019

Pabo-gediplomeerden die het certificaat 'Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis- en kader' hebben behaald mogen voortaan bevoegd in de onderbouw van het vmbo basis- en kader lesgeven in de vakken Nederlands en rekenen-wiskunde en de gevolgde keuzevakken die op het certificaat staan vermeld. Dat is het gevolg van een op 20 februari 2019 gepubliceerd besluit waarin minister Slob een ontheffing geeft voor de gecertificeerde pabo-gediplomeerden.

Lees verder »