Nieuws

Graag informeren wij je over het laatste onderwijsnieuws en over werken in herkenbaar christelijk onderwijs. We kunnen je ook per e-mail informeren over het laatste nieuws en actuele vacatures. Meld je dan aan voor de vacaturemailing.


Bijzonder onderwijs blijft bron van discussie - 03-08-2019

Nu er twee islamitische scholen voor ophef zorgen - het Haga Lyceum en een nog op te richten school in Naaldwijk - laait de discussie over bijzonder onderwijs weer in alle hevigheid op. Diverse dagbladen besteedden er ruime aandacht aan, waaronder Trouw.

Lees verder »

Duits en Frans als tweede taal belangrijk voor Nederland in Europa - 09-08-2019

Op vakantie in Duitsland of Frankrijk besef je pas goed hoe belangrijk het spreken van de taal is. Het Duitsland Instituut Amsterdam sloeg volgens het NRC alarm: het vak Duits op Nederlandse scholen komt in de verdrukking. Hetzelfde geldt voor het Frans. Er zijn plannen om lagere scholen en het voortgezet onderwijs niet langer te verplichten om naast Engels een tweede vreemde taal aan te bieden. Die tweede keuzetaal kan Frans zijn of Duits, maar evengoed Chinees of Turks.

Lees verder »

Nieuw jasje voor Onderwijstalenten - 17-08-2019

Ja, u ziet het goed! Onderwijstalenten heeft een nieuwe look: een compleet vernieuwde website. Achter de schermen is hard gewerkt door EigenSteil om in de zomervakantie de vernieuwde website met alle inhoud correct over te kunnen zetten, zodat werkgevers en sollicitanten zo min mogelijk hinder ondervinden. Niet alleen is de lay-out van Onderwijstalenten vernieuwd, ook alle functionaliteiten zijn aangepast. We hopen daarmee weer vijf jaar vooruit te kunnen.

Lees verder »

Zomervakantiesluiting - 22-07-2019

Onderwijstalenten is, evenals de voorgaande jaren, tijdens de zomervakantie van alle scholen gedurende vier weken (22 juli tot 19 augustus) gesloten. De projectleider is in deze periode niet bereikbaar. Het platform Onderwijstalenten blijft online, maar vacatures worden in deze periode niet geplaatst of verwijderd.

Lees verder »

Animo onder leerkrachten om meer te werken is beperkt - 17-07-2019

Leerkrachten in het primair onderwijs werken over het algemeen om persoonlijke redenen (bijvoorbeeld voor de kinderen zorgen) in deeltijd. Dit lijkt het moeilijk te maken deze leerkrachten te motiveren meer te werken, om zo bij te dragen aan het oplossen van het lerarentekort. In geval van nood zijn leerkrachten wel vaak loyaal aan hun school en leerlingen. Dat blijkt uit een enquête van het Arbeidsmarktplatform PO onder 900 leerkrachten in het po, waarvan de resultaten zijn verwerkt in de factsheet ‘Deeltijdwerk nader bekeken. Verkenning naar motieven voor deeltijdwerk in het primair onderwijs.’

Lees verder »

Klein deel werkloze leraren kan terug voor de klas - 15-07-2019

Een klein deel, zo’n 2.750 van de 11.000 leraren uit het primair onderwijs die op dit moment een ww-uitkering ontvangen, kan in potentie terugkeren voor de klas. Voorwaarden voor terugkeer zijn een lagere werkdruk, kleinere klassen en minder administratie.

Lees verder »

Nu nog groter lerarentekort in basisonderwijs dan in 2018 - 08-07-2019

Uit onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van de PO-Raad blijkt dat scholen in het primair onderwijs alle moeite moeten doen om te voorkomen dat tienduizenden leerlingen bij de start van het nieuwe schooljaar zonder leraar zitten. Zij komen nu nog zo’n 3500 leraren tekort.

Lees verder »

Dit leert jongeren wat werkelijk gelukkig maakt - 04-07-2019

De maatschappelijke diensttijd helpt jongeren te leren hoe ze een waardevol onderdeel kunnen zijn van de maatschappij, weten ze na een jaar in ‘proeftuin’ Guido Arnhem. Ook andere scholen onderzoeken hoe de maatschappelijke diensttijd hun reguliere onderwijs kan aanvullen. “Het onderwijs moet jongeren leren wat werkelijk gelukkig maakt.”

Lees verder »

Een stelsel van bevoegdheden en een cao voor hele onderwijs - 02-07-2019

Ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob willen een nieuw bevoegdhedenstelsel ontwerpen voor het hele onderwijs. Ook zouden leerkrachten uit alle sectoren onder één cao moeten vallen. Wat er met de eerstegraadsopleidingen moet gebeuren blijft echter onbenoemd. De ministers gaan in samenwerking met leraren, scholen en lerarenopleidingen werken aan een ontwerp voor een nieuw bevoegdhedenstelsel. Dit ontwerp moet eind 2020 klaar zijn en de mogelijkheid bieden om bevoegdheden over sectoren heen te stapelen. Hierbij moet overigens opgemerkt worden dat de sectoren hbo en wo buiten beschouwing worden gelaten.

Lees verder »

Minister: geen grote wijzigingen in passend onderwijs - 28-06-2019

Het geduld in de Kamer met passend onderwijs raakt op, zo bleek tijdens het algemeen overleg naar aanleiding van de dertiende voortgangsrapportage passend onderwijs. Het speciaal onderwijs groeit, leraren zijn ontevreden en het aantal thuiszitters blijft hoog. Minister Slob (Onderwijs) ziet op dit moment echter niets in grote wijzigingen. Hij wil de evaluatie van 2020 afwachten.

Lees verder »

CAO-overleg PO afgeknapt - 28-06-2019

De vakbonden hebben aangegeven op dit moment niet door te willen praten over een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao. Rinda den Besten: ,,Ik vind dit heel jammer. We wilden in deze cao een eerlijke beloning realiseren voor onderwijsondersteunend personeel en schooldirectie. Daar zitten ze al een jaar op te wachten. Dat kan nu niet doorgaan. Ook waren we bereid een mooie loonsverhoging voor iedereen af te spreken.’’

Lees verder »

Lancering multimediaal Identiteitsplein LVGS voor christelijk onderwijs - 10-04-2019

LVGS lanceert op 8 februari 2019 een nieuwe, multimediale plek voor inspiratie en informatie over identiteit in het christelijk onderwijs. Bestaat er iets als christelijke wiskunde? Hoe kijk je als christen naar je leerlingen? Hoe ga je om met spannende situaties in de klas? Het zijn zomaar drie vragen die aan bod komen op Identiteitsplein.  Identiteitsplein.nl biedt christelijk onderwijspersoneel een plek voor inspiratie, visie, informatie en discussie. Een plek om samen te zoeken naar oude en nieuwe manieren om geloof en onderwijs samen te brengen.

Lees verder »

Marnix Niemeijer kwartiermaker voor expliciet christelijk onderwijs onder Verus - 30-04-2019

Marnix Niemeijer onderzoekt dit jaar in opdracht van Verus hoe scholen die expliciet protestants-christelijk onderwijs willen geven, door Verus beter ondersteund kunnen worden.

Lees verder »

Met Pabo-diploma voor de klas in VO, mag dat? - 24-04-2019

Pabo-gediplomeerden die het certificaat 'Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis- en kader' hebben behaald mogen voortaan bevoegd in de onderbouw van het vmbo basis- en kader lesgeven in de vakken Nederlands en rekenen-wiskunde en de gevolgde keuzevakken die op het certificaat staan vermeld. Dat is het gevolg van een op 20 februari 2019 gepubliceerd besluit waarin minister Slob een ontheffing geeft voor de gecertificeerde pabo-gediplomeerden.

Lees verder »