Nieuws

Graag informeren wij je over het laatste onderwijsnieuws en over werken in herkenbaar christelijk onderwijs. We kunnen je ook per e-mail informeren over het laatste nieuws en actuele vacatures. Meld je dan aan voor de vacaturemailing.


Kamerbrief doorstroomtoets neemt onduidelijkheid rond toetsverschillen niet weg - 17-07-2024

De PO-Raad heeft met verbazing kennisgenomen van een brief over de doorstroomtoets die het ministerie van OCW vandaag naar de Kamer heeft gestuurd. Daarin stelt staatssecretaris Mariëlle Paul dat de verschillen tussen de doorstroomtoetsen ‘simpelweg een reflectie zijn van het feit dat niet alle scholen dezelfde scores kunnen behalen’, en stelt vast dat dat een gegeven is ‘dat aandacht verdient en dat (juist) door de doorstroomtoetsen nog beter zichtbaar is gemaakt.’

Lees verder »

Een escalatieladder in de klas? - 12-07-2024

Onenigheid met een collega? Een leerling die je het bloed onder de nagels vandaan haalt? Of een serieuze woordenwisseling met een ouder? De vraag is: hoe los je het op? De escalatieladder is een populaire manier om het conflict in kaart te brengen. Maar: wat kun je nou met zo’n ladder? In dit artikel lees je er alles over.

Lees verder »

CHE wint 1,2 miljoen euro bij Nederlandse onderwijspremie voor virtual realityproject - 09-07-2024

EDE De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) heeft de eerste prijs gewonnen voor de Nederlandse onderwijspremie met het onderzoeksproject ‘De klas op orde met Virtual Reality’. De hogeschool won de prijs samen met de Rijksuniversiteit Groningen, Saxion Hogeschool en de Thomas More Hogeschool.

Lees verder »

PO-Raad: kom met lange termijnplan onderwijsarbeidsmarkt - 09-07-2024

De PO-Raad roept staatssecretaris Mariëlle Paul (Funderend Onderwijs en Emancipatie) op werk te maken van een lange termijnplan voor een stabiele onderwijsarbeidsmarkt. Daarnaast vraagt de sectororganisatie onder andere om te stoppen met de bezuinigingen op onderwijs en de juiste voorwaarden te bieden voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit.

Lees verder »

Zomervakantiesluiting Onderwijstalenten 2024 - 17-07-2024

Onderwijstalenten is, evenals de voorgaande jaren, tijdens de zomervakantie van alle scholen gedurende vier weken (20 juli tot 19 augustus) gesloten. De adviseurs zijn in deze periode niet bereikbaar. Het platform Onderwijstalenten blijft online, maar vacatures worden in deze periode niet geplaatst of handmatig gearchiveerd.

Lees verder »

Onderwijsregio’s: subsidieregeling 2025 en zorgen AVS - 19-06-2024

De ontwikkeling van de onderwijsregio’s die bedoeld zijn om de personeelstekorten te verkleinen, gaat een nieuwe fase in. Vanaf 17 juni kunnen deelnemende besturen of penvoerders van schoolorganisaties gebruikmaken van de de Subsidieregeling Landelijk dekkend netwerk onderwijsregio’s voor kalenderjaar 2025.  Hiervoor is ruim 152 miljoen euro beschikbaar. De AVS (Algemene Vereniging Schoolleiders) uit zorgen over deze regeling.

Lees verder »

Eppo Bruins nieuwe minister van OCW - 18-06-2024

Voormalig CU-Kamerlid Eppo Bruins wordt de nieuwe minister van OCW. Dat meldt de NOS. Bruins, die momenteel voorzitter is van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI), zal het ministerschap bekleden namens Nieuw Sociaal Contract.

Lees verder »

Cursus Ethiek draagt sterk bij aan persoonlijkheidsvorming studenten - 18-06-2024

Een cursus Levensbeschouwing en Ethiek draagt niet alleen bij aan de professionele vorming van toekomstig docenten maatschappijleer, zien lerarenopleiders Arjan Barendse en Bas Banning – hoewel het studenten ook stimuleert om zich professioneel op te stellen. Hun cursus behandelt verschillende ethische theorieën en behelst ook het bezoeken van levensbeschouwelijke plekken. Beide elementen hebben hetzelfde doel: “Het stimuleren van een empathische basishouding.”

Lees verder »

Onderwijssector: verhoog btw-tarief op leermiddelen niet - 13-06-2024

De voorgenomen btw-verhoging voor boeken gaat het primair en voortgezet onderwijs volgens de eerste voorzichtige schattingen jaarlijks 60 miljoen euro meer kosten. Dit schrijven VO-raad, PO-Raad, AVS, AOb, CNV Onderwijs, LAKS en Ouders & Onderwijs aan de Tweede Kamer in aanloop naar het eerstvolgende debat op 10 juni 2024. De onderwijsorganisaties pleiten voor een btw-uitzonderingspositie voor fysieke en digitale leermiddelen.

Lees verder »

Minister pleit voor meer praktijkgericht onderwijs voor alle leerlingen - 13-06-2024

Vraagstukken praktisch oplossen helpt veel leerlingen om zaken beter te snappen en geeft ze bovendien vaardigheden en een onmisbare ervaring mee voor toekomstige stappen in het onderwijs en de arbeidsmarkt. Op de middelbare school wordt vooral gekeken naar wat een leerling moet kennen of kunnen binnen theoretische vakken. Praktische vaardigheden zijn in veel gevallen een ondergeschoven kindje en worden minder gewaardeerd.

Lees verder »

Nieuwe cao MBO: loonsverhoging van bijna drie procent - 13-06-2024

De onderwijsvakbonden en de MBO Raad zijn het eens geworden over een kortdurende en beleidsarme cao. In de cao, die loopt tot eind december, is afgesproken dat de lonen per 1 juni met 2,95 procent omhoog gaan.

Lees verder »

Namens Nederland: onderwijs prioriteit - 13-06-2024

In januari nodigde de AVS schoolleiders uit om deel te nemen aan een landelijke enquête, onder de naam Namens Nederland, voor het leveren van input om samen vorm te geven aan de toekomst van Nederland. Nu is het zover! Het rapport van Namens Nederland 2024 is gereed en staat bol van de inzichten en ideeën voor de toekomst van ons mooie land.

Lees verder »

Advies Wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid - 11-06-2024

Op verzoek van de minister van Onderwijs heeft de Onderwijsraad geadviseerd over het Wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid en arbeidsvoorwaarden. De raad onderschrijft het belang van strategisch personeelsbeleid voor de kwaliteit van het onderwijs en de aantrekkelijkheid van het beroep. Maar de raad ziet dit wetsvoorstel niet als een passend middel om de beoogde doelen te bereiken. De raad adviseert de minister daarom indiening van het wetsvoorstel te heroverwegen.

Lees verder »

Eerste onderzoek naar effecten aangescherpt smartphonebeleid op leerlingen - 30-05-2024

Een smartphonevrije school zorgt voor meer real-life interactie tussen leerlingen en minder afleiding in de les. Tegelijkertijd zijn er ook aandachtspunten, bijvoorbeeld het feit dat sommige leerlingen de afleiding dan net zo makkelijk op hun laptop lijken te vinden, en dat extra begeleiding nodig kan zijn voor sociaal minder vaardige leerlingen bij het aangaan van real-life interacties met klasgenoten. Dit zijn enkele voorzichtige conclusies uit het – eerste Nederlandse – onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen naar de effecten van een smartphonevrije school op leerlingen.

Lees verder »

Kabinet onderzoekt dwingendere opleidingskeuzes - 30-05-2024

De demografische krimp en de arbeidsmarkttekorten zetten de vrije studiekeuze van jongeren onder druk. In de toekomst kan de overheid de capaciteit op bepaalde opleidingen begrenzen en studenten nog actiever richting opleidingen voor tekortsectoren sturen. Binnenkort komt OCW met een onderzoek naar sturende maatregelen.

Lees verder »

AOb-actie brengt steeds meer betalende scholen in beeld voor stagiairs - 29-05-2024

De AOb-kaart brengt steeds meer in beeld welke scholen betalen voor een stage. Op dit moment staan er ruim driehonderd scholen op de kaart die hun eerste, tweede en derdejaars stagiairs een vergoeding geven tussen 50 en 750 euro.

Lees verder »

Onderwijsplannen in hoofdlijnenakkoord 2024 PVV/VVD/NSC/BBB - 29-05-2024

De afgelopen week hebben de PVV, BBB, NSC en VVD ingestemd met het door hun fractievoorzitters bereikte akkoord ‘Hoop, lef en trots’. Het nieuwe kabinet gaat op basis van het hoofdlijnenakkoord werken aan tien hoofdpunten waaronder: ‘Toegankelijke publieke voorzieningen; zorg en onderwijs’. AVS is op het eerste oog niet ontevreden met de plannen voor het onderwijs, maar moet nog zien of er voldoende financiering beschikbaar komt.

Lees verder »

Prijsvraag: maak kans op een compleet verzorgde dag naar VERUS2024 - 15-05-2024

Toetsen, leerlingen met elkaar vergelijken, afstroomcijfers en pisa-scores: we zien steeds minder de mens achter deze data. Er is een samenleving gecreëerd waarin prestaties bepalen wie je bent: kortom, we zijn gefascineerd door prestaties. Tijdens VERUS2024 op 20 november 2024 in de Kunstlinie Almere verdiepen we ons in deze prestatiefascinatie, maar we willen ook perspectief en hoop meegeven. Dat doen we met inspirerende sprekers, met muziek, maar ook met elkaar. Jij kunt met jouw schoolteam een volledig verzorgde dag, inclusief begeleiding, winnen naar dit event. Lees hier hoe je kans maakt op dit ‘schoolreisje’!

Lees verder »

Vierdaagse schoolweek? Liever niet! - 15-05-2024

Kan de vierdaagse schoolweek het lerarentekort terugdringen zonder de prestaties te schaden, zoals Fadie Hanna en Marjolein Zee betogen in het aprilnummer van Didactief?

Lees verder »

Onderwijsraad informeert Tweede Kamer over advies schoolbesturen - 15-05-2024

De Onderwijsraad heeft in een brief aan de Tweede Kamer het advies Een duidelijke positie voor schoolbesturen nader toegelicht. In het advies uit 2023 zet de raad uiteen wat nodig is om schoolbesturen hun verantwoordelijkheden waar te laten maken. Zowel de overheid als schoolbesturen staan het nodige te doen om die verhoudingen te herstellen. Een bestelwijziging is daarvoor volgens de Onderwijsraad niet nodig.

Lees verder »

Spannende weken voor scholieren: de eindexamens zijn begonnen - 14-05-2024

In veel gymzalen staan de tafels en stoelen in lange rijen opgesteld. Smartphones en slimme horloges zijn daar deze dagen verboden. De eindexamens zijn begonnen en bijna 200.000 leerlingen gaan vandaag hun laatste en belangrijkste weken op de middelbare school in.

Lees verder »

Het onderwijs is niet gebaat bij enig chagrijn - 13-05-2024

De laatste Staat van het Onderwijs (2024) heeft veel losgemaakt in diverse media. Klinkende cijfers, maar het blijft ploeteren. Als we tenminste de koppen in de kranten moeten geloven. Vandaag schreef iemand dat het nog nooit echt goed geweest is in het onderwijs. Elk jaar bleek weer hoe ellendig het gesteld is in ons werk; je zou er onderhand moedeloos van worden. Wie wil er nog werken in zo’n zinkend schip?

Lees verder »

Landelijke uitbreiding waarschuwing schoolzones in navigatiesystemen - 29-04-2024

Gemeenten en scholen zoeken naar allerlei manieren om de verkeersveiligheid rond scholen te verbeteren. Aan het begin en einde van een schooldag is het namelijk druk rondom scholen. 

Lees verder »

Zo geef je een startende collega een zachte landing in het team - 19-04-2024

Een op de vijf pabo-afgestudeerden verlaat het onderwijs binnen vijf jaar. Onderzoek wijst uit dat goede begeleiding en de juiste ondersteuning een positieve invloed hebben. Wat kun je als team doen voor je startende collega, zodat die met plezier voor de klas staat en kan groeien in zijn vak?

Lees verder »

Webinarreeks Versterken van de pedagogische basis - 25-04-2024

Kinderen en jongeren bijstaan vanuit vanzelfsprekende dagelijkse relaties. Door gezin, vrienden, buren, vanuit de kinderopvang en het onderwijs en via wijk- en sportactiviteiten. Hoe sterker die pedagogische basis, hoe beter vragen en problemen die bij opgroeien horen, in het gewone leven kunnen worden opgepakt.

Lees verder »

Verrassend Passend - 22-04-2024

Overal in het land werken leraren, scholen en samenwerkingsverbanden in primair en voortgezet onderwijs aan inclusiever onderwijs, zo laat deze verzameling praktijkvoorbeelden zien van Steunpunt Passend Onderwijs. Ze doen dat op verschillende manieren, maar hebben allemaal dezelfde idealen: alle kinderen gelijke kansen en thuisnabij onderwijs bieden. Uit de ervaringen blijkt dat niet alleen kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte, maar álle kinderen profijt hebben van inclusief onderwijs.

Lees verder »

Havo-leerlingen stappen vaker over naar het mbo - 18-04-2024

Steeds meer havo-leerlingen kiezen voor het mbo. In drie jaar tijd is die groep meer dan verdubbeld. Verruilden in 2020 nog 3545 leerlingen het vierde jaar van de havo voor het mbo, in 2023 waren dat er 8080. Dat blijkt uit cijfers van DUO.

Lees verder »

Beheersing basisvaardigheden bij mbo’ers zorgwekkend - 05-04-2024

De situatie is zorgwekkend en er moet, hoewel er geen geld is, op korte termijn iets veranderen, zegt minister Dijkgraaf. Hij wil strengere opleidingseisen voor mbo-docenten door verplichte scholing in de basisvaardigheden.

Lees verder »

Benchmarkt mbo 2022 - 11-04-2024

De MBO Raad heeft woensdag 10 april de Benchmark mbo 2022 gepresenteerd aan de Vaste Kamercommissie OCW. Het is de 18e keer dat de bekostigde mbo-scholen van Nederland op deze wijze sectorinformatie bieden. De benchmark geeft informatie over prestaties van de mbo-scholen en is een breed en algemeen beeld van de sector.

Lees verder »

Reacties op kamerbrief Fundamentele Herijking onderwijs van minister Paul - 11-04-2024

Het onderwijsveld reageert op de sturingsbrief die minister Paul aan de Tweede Kamer heeft gestuurd op 5 april naar aanleiding van het IBO-rapport. Uit de Kamerbrief van demissionair minister Paul rondom sturing in het funderend onderwijs blijkt, dat OCW deze sturingsoverload terug wil dringen door méér centrale sturing.

Lees verder »

Kabinet kent 351,6 miljoen euro toe aan technologieonderwijs - 27-03-2024

Het programma Techkwadraat kan van start. Dit programma heeft als doel technologieonderwijs voor ieder kind toegankelijk te maken, ongeacht achtergrond of sociaaleconomische status. Ieder kind krijgt een stevige basis van technische, digitale en praktische vaardigheden mee. De brede oriëntatie biedt de mogelijkheid tot goede en weloverwogen studie- of beroepskeuzes.

Lees verder »

Onderwijsexperts zijn plannetjes Tweede Kamer zat: 'Focus op de basis' - 28-03-2024

"Geen week van het Geld" of andere aparte projecten, "geen verplicht schoolzwemmen" en ook "geen moestuin". In de hoorzitting 'Lees- en Taalvaardigheid' in de Tweede Kamer is de boodschap van de uitgenodigde deskundigen glashelder: focus, kies en 'stop met de overbelasting van de leraren.

Lees verder »

Af van laag- en hoogopgeleid - 28-03-2024

Hoog- of laagopgeleid: als het aan minister Dijkgraaf ligt, stappen we zo snel mogelijk af van zulke termen. Door een label laag- of hoogopgeleid op je te plakken, houd je ongelijkheid in stand. De aanpassing van het taalgebruik is volgens de minister een volgende stap naar de gelijke waardering van alle vormen van vervolgonderwijs en de herwaardering van beroepsonderwijs.

Lees verder »

Basiscijfers Jeugd en regioschetsen 2023 gepubliceerd - 22-03-2024

Jongeren die een mbo opleiding doen hebben de meeste kans op werk wanneer zij een opleiding volgen tot verzorgende- IG, eerste monteur service en onderhoud werktuigbouwen gastheer- of vrouw.

Lees verder »

Vertrek leraar vaak te voorkomen - 05-03-2024

Waarom zeggen leraren hun baan op? ResearchNed vroeg het ruim 300 leraren in het po, vo en mbo die van baan veranderden. Belangrijkste conclusie: vertrekkende leraren zijn meestal positief over het leraarschap, maar schoolleiders kunnen nog veel doen om hen te behouden.

Lees verder »

Schoolleiders: ‘Maak voorschoolse educatie gratis’ - 14-03-2024

Gemeente Den Haag heeft besloten om voorschoolse educatie voor kinderen met een taalachterstand gratis te maken. Is dit eigenlijk niet een geweldig idee voor heel Nederland? ‘Ja’, roepen meer dan 200 directeuren in het basisonderwijs massaal. Dit is hun reactie op een peiling die de Academie en Vakvereniging voor Schoolleiders (AVS) begin maart onder haar leden heeft gehouden. De uitkomsten zijn overweldigend.

Lees verder »

Jong startende professionals in het primair onderwijs: wat willen ze en wat hebben ze nodig? - 06-03-2024

Het is belangrijk dat iedereen op een goede manier kan werken in het primair onderwijs. Dus óók jong startende professionals. Wat zoeken zij in een baan in het onderwijs? Hoe kun je als schoolorganisatie zorgen voor een aantrekkelijke werkomgeving? 

Lees verder »

Instroom, inschrijvingen en diploma’s 2023/2024 HBO - 15-03-2024

Ten opzichte van vorig studiejaar is de instroom in het hbo dit jaar met een verschil van -0,2% nagenoeg gelijk gebleven, met 107.524 eerstejaars in 2023. Dit is opmerkelijk, aangezien zowel het aantal examenkandidaten als de slagingspercentages van het havo, vwo en mbo in 2023 gedaald zijn ten opzichte van 2022. 

Lees verder »

Girls' Day 2024: meisjes laten kennismaken met bèta, techniek en IT - 01-03-2024

Tijdens Girls’ Day op 11 april 2024 openen door heel Nederland bedrijven hun deuren om meisjes tussen de 10 en 15 jaar kennis te laten maken met bèta, techniek en IT. Er is nog ruimte voor scholen in de regio’s Groningen (stad), Assen, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Utrecht en Zuid-Limburg om deel te nemen. Girls’ Day is een initiatief van stichting VHTO, die zich inzet voor de deelname van meisjes en vrouwen in de bèta-, techniek- en -IT sectoren.

Lees verder »

Rekenvaardigheden veel tweedeklassers niet op niveau - 27-02-2024

De rekenvaardigheid van veel 14-jarigen ligt onder het beoogde niveau van het referentiekader rekenen. Het is de vraag of ze aan het einde van het vo de wettelijk gevraagde referentieniveaus 2F (vmbo) en 3F (havo/vwo) halen. Dat blijkt uit het Peilonderzoek Rekenen en Wiskunde dat de Inspectie van het Onderwijs heeft gepresenteerd

Lees verder »

Groei doelfinanciering leidt tot meer tijdelijke contracten in onderwijs - 21-02-2024

Doelfinanciering, waaronder subsidies, vormt een steeds groter deel van de totale inkomsten van scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Percentages van 10 tot 20% van de totale financiering zijn inmiddels gebruikelijk.

Lees verder »

Kenniscentrum Hoogbegaafdheid - 28-02-2024

Begin 2022 is door het ministerie van OCW een subsidie toegekend aan het National Talent Centre of the Netherlands voor het ontwikkelen van een landelijk Kenniscentrum Hoogbegaafdheid. Met dit kenniscentrum beoogt het ministerie dat de professionals die werken met begaafde leerlingen toegang hebben tot actuele en toepasbare kennis en expertise. De opzet is om voort te bouwen op bestaande kennis, antwoorden op praktijkvragen snel vindbaar te maken en mensen, organisaties en netwerken worden met elkaar verbonden.

Lees verder »

Zien en gezien worden: waarom Atlant Basisonderwijs afstapte van beoordelen in de klas - 15-02-2024

Van in de klas met een ‘afvinklijstje’ worden beoordeeld, naar het voeren van ontwikkelingsgesprekken met je schooldirecteur. Bij Atlant Basisonderwijs is één ding duidelijk: voor vitale en veerkrachtige medewerkers moet je écht met elkaar in gesprek. Zo weet je wat er bij de leerkracht speelt, welke belemmeringen of ontwikkelingen zij zelf zien én je leert elkaar beter kennen.

Lees verder »

AVS start unieke opleiding zij-instroom schoolleiders - 07-02-2024

AVS start dit voorjaar, in samenwerking met ATTC, een unieke opleiding voor zij-instromers. Zo willen we meer potentiële schoolleiders voor dit boeiende vak aantrekken. Lesmomenten vinden in de avond plaats, deelnemers volgen een startmodule en krijgen een assessment. Op donderdag 1 februari vond in Utrecht een inspirerende sessie voor geïnteresseerden plaats.

Lees verder »

Koester de zij-instromer - 08-02-2024

Zij-instromers zijn inmiddels goed voor ruim een derde van alle nieuwe leerkrachten in het basisonderwijs. Ook in het voortgezet onderwijs neemt hun aantal toe. Tegelijk wordt aan alle kanten aan ze getrokken.

Lees verder »

Het team heeft mij zien groeien, als een bloem die open gaat - 13-02-2024

Het interview met Renske te Riet laat zien hoe de banenafspraak jonge mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een mooie toekomst biedt. In het gesprek met de PO-Raad deelt ze haar ervaringen over haar persoonlijke en professionele groei.

Lees verder »

Brief aan het nieuwe kabinet - 25-01-2024

Aan probleemdossiers geen gebrek in het onderwijs. Waar moet een nieuw kabinet meteen mee aan de slag? Drie experts komen met goede raad. In de nieuwste Didactiefonline-blog.

Lees verder »

Internationale schakelklassen lopen over - 24-01-2024

Sinds de oorlog in Oekraïne is de druk op internationale schakelklassen landelijk sterk toegenomen. In combinatie met het lerarentekort en de wankele bekostiging ontstaan er grote problemen.

Lees verder »

Haal drempels naar beroepsonderwijs weg - 18-01-2024

De in- en doorstroom vanuit het voorgezet onderwijs naar het mbo en hbo stokt, terwijl vakmensen juist harder nodig zijn dan ooit. Versterking van het beroepsonderwijs is noodzakelijk, bepleiten de voorzitters van de VO-raad, MBO-Raad en de Vereniging Hogescholen in een ingezonden opiniestuk in de Telegraaf op 16 januari 2024.

Lees verder »

Onderzoek naar ervaringen leraren en leerlingen met schoolvak Chinees - 24-01-2024

Hoe kijken leerlingen en leraren aan tegen het schoolvak Chinees? In hoeverre vinden zij de inhouden van de huidige vwo-programma’s relevant? En hoe kijken zij naar het conceptprogramma Chinees voor havoleerlingen? Onder andere deze vragen stonden centraal in een onderzoek dat SLO heeft uitgevoerd in het kader van de actualisatie van de examenprogramma’s.

Lees verder »

Ruim 1 op de 5 scholen in het gespecialiseerd onderwijs heeft een wachtlijst - 16-01-2024

Uit een peiling onder alle scholen voor gespecialiseerd onderwijs blijkt dat 22 procent van de scholen die de vragenlijst heeft ingevuld een wachtlijst heeft. Bij elkaar wachten er op deze scholen 700 leerlingen op een plek. Doorgerekend naar het gehele gespecialiseerd onderwijs gaat het om ongeveer 1630 leerlingen.

Lees verder »

Lerarenopleidingen kunnen rol spelen in behouden van leraren - 16-01-2024

Het basis- en voortgezet onderwijs kampt niet alleen met een lerarentekort, ook de uitval onder docenten is hoog. Mogelijkheden voor professionele ontwikkeling lijken het werkplezier van docenten te kunnen verhogen en hun kans op uitval daardoor te verlagen, blijkt uit Amsterdams onderzoek naar docenten die deelnamen aan ontwikkelingstrajecten. Lerarenopleidingen kunnen een belangrijke rol spelen door zulke trajecten te ontwikkelen en aan te bieden.

Lees verder »

Bijna 40% schoolorganisaties had werknemers via banenafspraak - 10-01-2024

Bijna 40% van de schoolorganisaties in het primair onderwijs had in 2022 werknemers uit de doelgroep banenafspraak in dienst. Ook zien we dat een groot deel van de schoolorganisaties acties heeft ondernomen om in de toekomst meer mensen met een arbeidsbeperking aan een reguliere baan te helpen. Dat blijkt uit de rapportage over de voortgang op de Banenafspraak van de overheids- en onderwijssectoren.

Lees verder »

Positieve effecten van Programma Schoolmaaltijden - 03-01-2024

Het Programma Schoolmaaltijden zorgt ervoor dat leerlingen met meer energie in de klas zitten en dat er in gezinnen minder stress is over voedselonzekerheid. Dat is de conclusie van een onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW.

Lees verder »

Spijbelonderzoek: 'Ouders denken dat hun kind dat niet doet, maar dat is juist de truc' - 03-01-2024

Misschien heb je het zelf ook wel eens gedaan; spijbelen. Onopgemerkt afwezig zijn terwijl docenten denken dat je bijvoorbeeld bij de tandarts bent. Terwijl je eigenlijk met vrienden aan het hangen bent of gewoon even geen zin hebt. Onderwijssocioloog (en oud-leerplichtambtenaar) René Halberstadt deed promotieonderzoek naar de wereld van spijbelaars en ontdekte hoe ouders, scholen en leerlingen ermee omgaan: "Heel veel ouders denken dat hun kind niet spijbelt, maar dat is juist de truc!"

Lees verder »

Nieuwe indicator 'Baankans' op website KiesMBO - 22-12-2023

Scholen kunnen bij de loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) die zij bieden aan leerlingen gebruikmaken van de website KiesMBO, met hierop informatie over alle mbo-opleidingen in Nederland. Op deze website wordt voor alle opleidingen nu ook informatie gegeven over de baankans die je er (naar verwachting) mee hebt.

Lees verder »

Onderwijsministers waarschuwen: grote tekorten aan leraren blijven - 15-12-2023

Het tekort aan leraren blijft alarmerend hoog, ondanks alle plannen en maatregelen die er de afgelopen jaren zijn bedacht. Met die waarschuwing komen demissionair onderwijsministers Mariëlle Paul en Robbert Dijkgraaf in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees verder »

De Grote Kerstfilm: het verhaal van Driekoningen - 25-12-2023

De Grote Kerstfilm – Het verhaal van Driekoningen neemt jongeren mee rondom het verhaal van de drie koningen uit de welbekende kerstvertelling. De drie koningen komen door een gat in de tijd in het jaar 2023 terecht, en belanden daarbij in de achtertuin van de 12-jarige Mintaka. Samen met haar buurjongen Gijs besluit zij de koningen te helpen terugkeren naar hun eigen tijd om het zo voorgoed verdwijnen van Kerst te voorkomen.

Lees verder »

Sociale partners publiceren definitieve CAO VO 2023-2024 - 12-12-2023

In de afgelopen periode hebben sociale partners de afspraken uit het onderhandelaarsakkoord CAO VO 2023/2024 vertaald naar cao-teksten. De definitieve tekst van de CAO VO 2023/2024 is nu te downloaden.

Lees verder »

Grote zorgen over leesvaardigheid van Nederlandse scholieren - 06-12-2023

Nederlandse leerlingen zijn steeds minder vaardig op het vlak van lezen, wiskunde en natuurwetenschappen; met name de leesvaardigheid van leerlingen daalde fors. Deze daling in basisvaardigheden - nodig om als zelfstandig en mondig burger succesvol te kunnen deelnemen aan de samenleving - doet zich voor door heel Europa, mogelijk mede als gevolg van de COVID-19 pandemie. Dat blijkt uit de resultaten van het PISA-2022 onderzoek van de OESO, die op 5 december zijn gepubliceerd.

Lees verder »

Onderwijsraad adviseert nieuw kabinet lange termijnvisie met structurele bekostiging - 29-11-2023

De Onderwijsraad roept het nog te vormen kabinet op om voor het onderwijs niet te kiezen voor tijdelijke investeringen en losstaande voornemens. Het onderwijs heeft volgens hen een kabinetoverstijgende lange termijnvisie nodig met focus en een structurele bekostiging.

Lees verder »

Sterke afname van het aantal bekostigde mbo-studenten - 17-11-2023

Op basis van voorlopige DUO-cijfers blijkt een sterke daling van het aantal mbo-studenten in het lopende studiejaar. Het totaal aantal studenten is gedaald met 10 duizend studenten, van 477 duizend tot 467 duizend studenten. ”Hiermee gaat vermoedelijk heel wat talent verloren, terwijl we mbo’ers ontzettend hard nodig hebben”, zegt MBO Raad-voorzitter Adnan Tekin

Lees verder »

Nieuwe expertisepunten voor rekenen-wiskunde en voor digitale geletterheid - 24-11-2023

Demissionair minister Paul heeft het startsein gegeven voor het online Expertisepunt Rekenen-Wiskunde. Ze deed dit op 17 november 2023 in Utrecht. Het expertisepunt moet de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs bevorderen. Op 22 november volgde het Expertisepunt digitale geletterdheid.

Lees verder »

Kinderopvangsector komt met Kinderopvangakkoord voor nieuw kabinet - 29-11-2023

Alle partijen in de kinderopvangsector roepen in hun Kinderopvangakkoord een nieuw kabinet op om prioriteit te geven aan brede toegankelijkheid van de kinderopvang. De ambitie van het akkoord is om de kinderopvang zo snel mogelijk toegankelijk te maken voor ieder kind van nul tot twaalf jaar. Of de ouders nu werken of niet.

Lees verder »

Flitspeiling verkiezingen: Verusleden staan op het gebied van onderwijs het meest achter D66 en ChristenUnie - 16-11-2023

Als vereniging voor christelijk en katholiek onderwijs is Verus benieuwd wat onze scholen vinden van het onderwijsbeleid van Rutte IV en welke stemkeuzes zij maken als het gaat om onderwijsgerelateerde zaken.

Lees verder »

Week van de Mediawijsheid 10-17 november - 13-11-2023

Als je actief bent op sociale media krijg je te maken met reacties. Vaak zijn deze positief, maar ook negatieve berichten kunnen de overhand krijgen. We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar er zijn grenzen. Haatspraak? Scheldpartijen? Kwetsende opmerkingen of ongepaste 'humor'? #hierniet

Lees verder »

Met de nieuwe Onderwijsatlas 2023 in één oogopslag zicht op de arbeidsmarktsituatie - 06-11-2023

Het is zover: de nieuwe Onderwijsatlas 2023 is gepubliceerd. Deze informatieve gids is speciaal voor schoolleiders, beleidsmakers en HR-adviseurs die willen weten hoe de huidige arbeidsmarkt in het primair onderwijs ervoor staat en hun schoolorganisatie willen vergelijken met de arbeidsmarktsituatie in de regio.

Lees verder »

AVS en PO-Raad sluiten zich aan bij landelijke mobieltjesafspraak - 07-11-2023

Academie & Vakvereniging Schoolleiders (AVS) en de PO-Raad sluiten zich aan bij de landelijke afspraak die mobiele telefoons en devices uit het klaslokaal weert. Uit een ledenpeiling van beide verenigingen blijkt dat schoolleiders en bestuurders vinden dat ook het basisonderwijs zich achter de afspraak moet scharen.

Lees verder »

Onderwijsminister Dijkgraaf investeert € 8,5 miljoen in samenwerking mbo en bedrijfsleven in de regio - 26-10-2023

Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) heeft de tweede aanvraagronde van 2023 afgerond. Het fonds stelt € 8,5 miljoen beschikbaar voor negen projecten die de samenwerking tussen mbo-onderwijs en de arbeidsmarkt in de regio versterken.

Lees verder »

Gratis toegang tot EBSCO Education Source voor onderwijsprofessionals - 01-11-2023

Tot november 2026 krijgen leraren en andere onderwijsprofessionals die werkzaam zijn op een po, vo of mbo school in Nederland toegang tot EBSCO Education Source: een database met wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek.

Lees verder »

Scholen hebben grote reserves, maar dat heeft zijn oorzaken - 26-10-2023

Follow The Money, platform voor onderzoeksjournalistiek, constateert in een uitgebreide analyse dat in het funderend onderwijs de reserves hard groeien. Basis- en middelbare scholen hebben in totaal 8 miljard euro op de bank staan, aldus FTM. Daar stopt de analyse echter niet. Het onderzoek gaat ook uitgebreid in op de oorzaken van de groei van de reserves, zoals onzekerheid over de overheidsbekostiging en de vele potjes met tijdelijk geld die de overheid ter beschikking stelt.

Lees verder »

Onderzoek naar toenemende omvang tijdelijke subsidies en oormerken in bekostiging - 25-10-2023

PO-Raad en VO-raad laten onderzoek doen naar de toenemende omvang van tijdelijke subsidies en oormerken in de bekostiging van het primair en voortgezet onderwijs. Uit signalen en een eerste inventarisatie blijkt de zogenaamde doelfinanciering in beide sectoren enorm toe te nemen met als gevolg dat schoolorganisaties niet duurzaam kunnen investeren in onderwijskwaliteit. De PO-Raad vraagt schoolorganisaties om mee te werken aan het onderzoek, zodat de verdere gevolgen goed in kaart kunnen worden gebracht.

Lees verder »

Onderzoek arbeidsmarkttoelage: positief en ongemak - 11-10-2023

Het Arbeidsmarktplatform PO presenteerde afgelopen week twee onderzoeken over de impact van de arbeidsmarkttoelage en drijfveren om in het onderwijs te werken. Hoewel onderwijspersoneel -waaronder schoolleiders – overwegend positief is over de toelage is men kritisch op de selectieve toekenning en effecten van deze financiële prikkel.

Lees verder »

Help! Hoe maak ik het Israëlisch-Palestijns conflict bespreekbaar in de klas? - 11-10-2023

Dat wat in de samenleving gebeurt, komt vaak ook de school binnen. Zo ook met het conflict tussen Israël en de Palestijnse gebieden. Leerlingen kunnen hun zorgen of mening uiten in de klas, wat daarna kan leiden tot een groter gesprek in de groep. Je kunt ook zelf de regie in handen nemen en het conflict bespreekbaar maken. Maar is dit verstandig? En hoe doe je dat dan?

Lees verder »

Kamer ongelukkig met rolvervaging Inspectie en NVAO bij toezicht onderwijskwaliteit - 13-10-2023

De Kamer vindt dat de rol van de Inspectie en de NVAO onduidelijk is. Docenten worden nu door beide organisaties van het kastje naar de muur gestuurd als zij problemen met de onderwijskwaliteit van een opleiding melden. De minister erkent dat, maar laat de aanpak daarvan aan een nieuw kabinet.

Lees verder »

De arbeidsmarkt in beeld: Arbeidsmarktanalyse PO 2023 - 06-10-2023

Er werken steeds meer onderwijsprofessionals zoals onderwijsassistenten en lerarenondersteuners naast leraren in het primair onderwijs. Waren er in 2018 nog zo’n 37.000 onderwijsondersteuners, in 2022 zijn dit er bijna 53.000: een stijging van 46 procent. Het aantal vacatures voor onderwijsondersteunend personeel is zelfs met 159 procent gegroeid.

Lees verder »

Onderzoek I&O Research wijst uit: gros mbo’ers liefst aan de slag in eigen regio - 18-09-2023

Veel mbo’ers zien de eigen regio als meest kansrijke omgeving om hun dromen, ambities en verwachtingen op werkgebied waar te maken. Dit blijkt uit onderzoek dat de MBO Raad door I&O Research liet uitvoeren onder mbo-studenten en recent afgestudeerde mbo’ers. Een andere uitkomst is het optimisme onder de mbo’ers over gelijke kansen op de arbeidsmarkt, al hebben ze ook zorgen over onderwaardering en de bewuste zoektocht van werkgevers naar mensen met een andersoortig diploma.

Lees verder »

Onderwijsraad: herstel de bestuurlijke verhoudingen tussen schoolbesturen en overheid - 28-09-2023

De overheid moet consistent sturen en zorgen voor een duidelijke positie voor schoolbesturen. Op hun beurt moeten schoolbesturen ervoor zorgen dat beslissingen over onderwijs zoveel mogelijk op school worden genomen en dat zij extern samenwerken als dat nodig is voor publieke belangen. Dit adviseert de Onderwijsraad in het advies Een duidelijke positie voor schoolbesturen. Schoolbesturen vormen een onmisbaar knooppunt in het bestel tussen school, overheid en de maatschappelijke omgeving, maar de bestuurlijke verhoudingen zijn verstoord geraakt.

Lees verder »

Cao-akkoord voor basis- en voortgezet onderwijs, 10 procent erbij - 12-09-2023

Medewerkers in het basis- en middelbaar onderwijs krijgen een loonsverhoging van 10 procent. Dat is het resultaat van een cao-akkoord tussen de vakbonden CNV, AOb, FvOv en AVS enerzijds en de werkgevers (PO-Raad en VO-raad) anderzijds. Hiermee zijn de geplande lerarenstakingen van 5 oktober van de baan.

Lees verder »

ChatGPT bij toetsen en examens: maak nu heldere afspraken - 08-09-2023

Kennisnet heeft een artikel gepubliceerd waarin je uitgebreid kunt lezen wat de impact van ChatGPT en andere vormen van generatieve AI voor het onderwijs is en gaat zijn. Zij zoomen op één actueel aspect van AI in, namelijk de gevolgen van deze technologie voor toetsing en examinering. Ga je ChatGPT verbieden of onder voorwaarden toestaan bij examens – dat is de vraag. De vervolgvraag is wat dit dan betekent voor de uitvoering van het examenbeleid. Deze kwestie is actueel, want het PTA (Programma ter Toetsing en Afsluiting) wordt nu vastgesteld bij scholen, met als deadline 1 oktober.

Lees verder »

De arbeidsmarkt in beeld: Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2023 nu beschikbaar - 08-09-2023

Hoe ziet de arbeidsmarkt in het primair onderwijs er in 2023 uit? Stromen er meer of juist minder pabostudenten in? Hoe is de verhouding tussen het aantal schoolleiders, leraren en onderwijsondersteuners? En hoe tevreden zijn de onderwijsprofessionals met hun baan?

Lees verder »

9, 10 of 11 jaar: steeds meer kinderen gaan jong naar de middelbare school - 07-09-2023

De afgelopen jaren komt het steeds vaker voor dat kinderen tussen 9 en 11 jaar al naar de middelbare school gaan. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In 2012 waren 2629 kinderen jonger dan 12 jaar toen ze naar de middelbare school gingen. In 2022 was dat aantal gestegen naar 4937 kinderen.

Lees verder »

Zorgen over wetsvoorstel 'verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten' - 06-09-2023

PO-Raad en VO-raad hebben hun zorgen geuit over de uitwerking van het wetsvoorstel 'verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten' voor het funderend onderwijs. In het voorstel van minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wijzigt de tussenpoos van de ketenregeling van zes maanden naar een administratieve vervaltermijn van zestig maanden. Daarnaast vervalt de mogelijkheid om bij cao van de wettelijke ketenregeling (in zowel de duur van en het aantal contracten) af te kunnen wijken. De PO-Raad en VO-raad geven aan dat hierdoor de continuïteit van het onderwijs in gevaar kan komen.

Lees verder »

Honderden basisscholen stoppen met inhuren dure zzp'ers en uitzendkrachten - 04-09-2023

Honderden basisscholen hebben afgesproken geen dure uitzendkrachten of zzp'ers meer in te huren via commerciële bureaus, meldt het FD. In een manifest zeggen de scholen dat ze vinden dat het geld naar het onderwijs moet gaan en niet naar die bureaus. In totaal doen 350 basisscholen mee.

Lees verder »

Een nieuw schooljaar....wat verandert er? - 31-08-2023

AVS zet aan het begin van het nieuwe schooljaar voor jou een aantal zaken op een rij die anders zijn dan voorheen… Soms gaat het om kleine wijzigingen, en soms zijn de veranderingen groot.

Lees verder »

Input voor verkiezingen - 30-08-2023

In de aanloop naar de nieuwe verkiezingen zijn de partijen op dit moment druk bezig met het afronden van hun verkiezingsprogramma. AVS heeft haar inbreng ter ondersteuning aan deze programma’s met diverse politieke partijen gedeeld. AVS vraagt aan de overheid haar zorgen te delen en om de juiste randvoorwaarden met name voor de rol van de schooldirecteur.

Lees verder »

Er is wél een antwoord op het lerarentekort - 25-08-2023

Een vierdaagse schoolweek voor basisschoolleerlingen als gevolg van het lerarentekort is niet te voorkomen, aldus de Onderwijsraad. In Didactiefonline laat Danielle Andrien haar oplossing zien die bijdraagt aan kwaliteit én goed is voor het welbevinden van leerlingen, leerkrachten en ouders. Positief denken in tijden van negatief nieuws. 

Lees verder »

Pieter Omzigt met eigen partij in de politiek en de mogelijke impact op het onderwijs - 21-08-2023

De kogel is door de kerk: Pieter Omtzigt gaat meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen van november dit jaar. Wat zijn de gevolgen voor het hoger onderwijs als hij en zijn partij in oprichting een grote machtsfactor worden in het parlement? Science Guide waagt zich aan een voorspelling.

Lees verder »

Schoolgidsen met informatie over docenten zonder toestemming online - 17-08-2023

De namen, adresgegevens en 06-nummers van duizenden docenten zwerven rond op het internet. Daarvoor waarschuwt Privacy op School in het NOS Radio 1 Journaal. De organisatie, die scholen helpt om de privacy van medewerkers en leerlingen te waarborgen, kwam er na onderzoek achter dat schoolgidsen van zeker 5000 scholen zonder toestemming worden aangeboden door internetondernemers.

Lees verder »

Groei aantal vrouwen in techniekonderwijs geremd - 16-08-2023

Het percentage vrouwelijke leerlingen en studenten dat een bètatechnische onderwijsrichting kiest, is in 2022 gestagneerd. Hoewel de (technische) arbeidsmarkt groeit, blijven de onderwijsaantallen achter en de tekorten in stand. De verwachte krimp binnen het hbo vormt een verdere waarschuwing voor de beschikbare talentpoel. Wel kiezen op het havo voor het eerst evenveel vrouwen als mannen een bètaprofiel. Dat blijkt uit de Monitor Techniekpact 2023. De man-vrouwverschillen tussen hbo en wo, en onder opleidingen, onthullen waar de bètasector nog winst kan behalen.

Lees verder »

Studenten hebben basisbeurs massaal aangevraagd, nog 10 procent te gaan - 14-08-2023

Zo'n 90 procent van de studenten die komend studiejaar recht hebben op een basisbeurs heeft die al aangevraagd. Om de overige 10 procent ook te bereiken, start de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) vandaag een campagne, aan het begin van de introductieweek voor studenten.

Lees verder »

MBO Raad en werknemersorganisaties sluiten onderhandelaarsakkoord cao mbo 2023-2024 - 04-07-2023

De onderhandelingsdelegaties van de MBO Raad en de werknemersorganisaties hebben op 29 juni een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe cao mbo 2023-2024. Belangrijk resultaat van de onderhandelingen is de loonsverhoging van gemiddeld 10% gedurende de looptijd tot 1 juni 2024. Voor de delegaties aan beide zijden van de tafel was een significante bijdrage leveren aan het verlichten van koopkrachtverlies van alle werknemers urgent.

Lees verder »

Vrijheid van onderwijs: Geen extra regels, zorgen over burgerschapsopdracht - 04-07-2023

Anderhalf jaar na de presentatie van het Onderwijsraad-advies Grenzen stellen, ruimte laten, reageert het kabinet door de aanbevelingen over te nemen. In tegenstelling tot voormalig minister Wiersma kiest minister Dijkgraaf niet voor extra regels en dat is zeer terecht. Een cruciaal aandachtspunt blijft volgens Verus de uitwerking van de burgerschapsopdracht. Lees ook de blog van Berend Kamphuis, voorzitter CvB van Verus, waaruit deze quote ''Het levensbeschouwelijk burgerschapsonderwijs van de scholen van Verus wordt gedegradeerd tot een onschuldige toegift, de franje van oranje. Je mag het doen, maar in wezen doet het er niet toe."

Lees verder »

Kabinet geeft dringend advies aan scholen: telefoon uit de klas - 04-07-2023

Het ministerie van Onderwijs komt met een dringend advies voor scholen, waarin staat dat leerlingen geen mobieltje mee de klas in mogen nemen, behalve als daar een speciale reden voor is. Er komt geen wettelijk verbod, maar een richtlijn. Het gaat ook om tablets en smart-horloges.

Lees verder »

‘Nederlands onderwijs is lui geworden en daalt op alle ranglijsten’ - 03-07-2023

Nederland is lui geworden en raakt daardoor internationaal steeds verder achterop, zo stelt Mathieu Segers, hoogleraar Europese Studies aan de Universiteit Maastricht.

Lees verder »

Advies Onderwijsraad lerarentekort - Schaarste schuurt - 29-06-2023

Lerarentekorten houden aan en zijn ongelijk verdeeld, waarschuwt de Onderwijsraad in de verkenning Schaarste schuurt. De raad dringt erop aan dat lerarentekorten niet alleen een probleem mogen zijn van de scholen en schoolbesturen die er het hardst door worden geraakt. En ze mogen de kansenongelijkheid in het onderwijs niet verder vergroten.

Lees verder »

Academische werkplaats Persoonsvorming van start in september - 27-06-2023

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de doorstroming vanuit het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs beter verloopt? Meestal wordt hierbij gedacht aan de aansluiting van de (kern)vakken. Een doorgaande lijn ten behoeve van de christelijke persoonsvorming is echter minstens zo belangrijk. Deze handschoen wordt komend schooljaar in een samenwerkingsconstruct opgepakt in de vorm van een academische werkplaats, waarbij Florion, Greijdanus, Hannahscholen en E-OI samen optrekken.

Lees verder »

Bbl-opleiding techniek of zorg biedt betere startpositie dan universiteit - 22-06-2023

Studenten met een afgeronde bbl-opleiding in de techniek of de zorg hebben een betere startpositie op de arbeidsmarkt dan afgestudeerde wo-studenten. Dit blijkt uit onderzoek van Elsevier Weekblad (EW) en SEO Economisch Onderzoek. Bij het jaarlijkse onderzoek ‘Studie & werk’ is dit jaar voor het eerst ook gekeken naar mbo-studies. MBO Raad-voorzitter Adnan Tekin ontving het eerste exemplaar.

Lees verder »

Instroom lerarenopleidingen daalt nog verder - 23-06-2023

De instroom in de tweedegraads lerarenopleidingen is afgelopen jaar gedaald met bijna 10%. De instroom in tekortvakken geeft extra reden tot zorg, met een daling van 13%. Dit blijkt uit de Kamerbrief van de ministers van onderwijs op 20 juni 2023. In de brief geven ze een tussenstand van ondernomen stappen voor de lerarenstrategie en het werkplan 'Samen voor het beste onderwijs'.

Lees verder »

NPO: Blijvende zorgen over motivatie leerlingen, lerarentekort en werkdruk - 15-06-2023

Een ruime meerderheid (in het vo 74%) van de schoolleiders is tevreden over de mate waarin het lukt om de plannen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) uit te voeren. Dat blijkt uit de vierde voortgangsrapportage. Toch blijft het lerarentekort een obstakel bij de uitvoering van het programma. In het vo kostte het 51% van de schoolleiders veel of zelfs zeer veel moeite om voldoende personeel te vinden voor de uitvoering van interventies. Daarnaast blijven de zorgen over motivatieproblemen bij leerlingen groot.

Lees verder »

Onderwijs zorgt zelf voor stress bij studenten hoger onderwijs - 07-06-2023

Waarom zijn er zoveel dolende studenten? Komt dit door Weltschmerz, voortvloeiend uit oorlog en klimaatproblemen? Of is het antwoord niet zo eenvoudig te geven? Kees Boele, voorzitter van het College van Bestuur van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), betoogt dat de oorzaken voornamelijk besloten liggen in het stelsel van het hoger onderwijs zelf.

Lees verder »

Reactie PO-raad op internetconsultatie wet strategisch personeelsbeleid - 14-06-2023

Het ministerie van OCW heeft een wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid voorgelegd voor internetconsultatie. De PO-Raad heeft eerder aangegeven grote bezwaren te hebben tegen dit wetsvoorstel en de reactie ingediend bij de internetconsultatie. Hierbij een korte samenvatting van het wetsvoorstel en de bezwaren.

Lees verder »

Zomervakantiesluiting 2023 - 17-07-2023

Onderwijstalenten is, evenals de voorgaande jaren, tijdens de zomervakantie van alle scholen gedurende vier weken (22 juli tot 20 augustus) gesloten. De adviseur is in deze periode niet bereikbaar. Het platform Onderwijstalenten blijft online, maar vacatures worden in deze periode niet geplaatst of handmatig gearchiveerd.

Lees verder »

Studenten hogescholen en universiteiten ontvangen vanaf september 2023 weer een basisbeurs - 06-06-2023

Zo’n 435.000 studenten van hogescholen en universiteiten ontvangen vanaf komende september weer een basisbeurs. De Eerste Kamer heeft vandaag unaniem ingestemd met het wetsvoorstel voor de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs. Studenten die daar recht op hebben, kunnen vanaf maandag 19 juni de basisbeurs aanvragen bij DUO.

Lees verder »

Staat van de Schoolleider: voer voor discussie - 15-05-2023

‘We moeten ons vak beter op de kaart zetten’..Wat zijn de belangrijkste speerpunten uit de Staat van de Schoolleider? Wat kunnen we doen aan het oplopende schoolleiderstekort en hoe zorgen we ervoor dat het vak aantrekkelijk blijft om uitstroom te voorkomen en nieuwe mensen aan te trekken? Waar liggen kansen en oplossingen? Tijdens de workshop ‘Staat van de Schoolleider 2023’ deelden ruim 80 schoolleiders, bestuurders en beleidsmakers met elkaar hun inspirerende, inzichten ideeën en praktijkvoorbeelden.

Lees verder »

Oproep: help jij mee om Kenniscentrum (Hoog)begaafdheid te verbeteren? - 10-05-2023

Werk jij als onderwijsprofessional met (hoog)begaafde leerlingen? Of ben jij ouder van een (hoog)begaafd kind? Dan is het Kenniscentrum (Hoog)begaafdheid op zoek naar jou!

Lees verder »

Reactie VO Raad op plannen Wiersma over meer leraren in vaste dienst - 10-05-2023

Minister Wiersma wil wettelijk wil gaan vastleggen dat 80% van de leraren in vaste dienst moet komen en dat leraren na 1 jaar een vast contract moeten krijgen. Nog maar 5% van het budget mag volgens Wiersma besteed worden aan zzp’ers. Hiervoor is een wetsvoorstel ter consultatie online gezet. Henk Hagoort, voorzitter VO-raad, reageert op deze plannen via het NOS Radio 1 Journaal.

Lees verder »

Verstarrend wetsvoorstel strategisch HRM gaat de leerlingen niet helpen - 11-05-2023

De PO-Raad maakt zich grote zorgen over de mogelijke gevolgen van de Wet strategisch HRM. Het ministerie van OCW is deze week met een internetconsultatie over het wetsvoorstel begonnen. ,,Minister Dennis Wiersma presenteert een model waarmee hij top down personeelsbeleid oplegt en zich tot drie cijfers achter de komma met personeelsbeleid van het basis en voortgezet onderwijs bemoeit. Daarmee dreigt hij een papieren werkelijkheid te creëren waarbij vakinhoudelijke HR-kennis wordt vervangen door afvinklijstjes en maakt hij problemen eerder groter dan kleiner'', zegt voorzitter Freddy Weima in een eerste reactie.

Lees verder »

Eerste hulp bij examenvoorbereiding VO - 13-04-2023

Als de eindexamens in aantocht zijn, is het belangrijk om je examenleerlingen extra te ondersteunen bij de voorbereidingen. Het platform ‘Leren voor het examen’ helpt docenten en leerlingen hierbij. De informatie wordt overzichtelijk aangeboden per leerniveau, vak en domein.

Lees verder »

Grof geschut tegen lerarentekort - 05-04-2023

Schoolbesturen en vakorganisaties zijn aan zet om de RATO (Regionale Aanpak Toekomst Onderwijsarbeidsmarkt) concreet in te vullen. Maar van alle kanten klinkt kritiek. Om het lerarentekort terug te dringen zet OCW na jaren voor het eerst grof geschut in: schoolbesturen en lerarenopleidingen moeten per aankomend schooljaar gaan samenwerken in nieuwe ‘onderwijsregio’s’. Op dit moment onderhandelen schoolbesturen en vakorganisaties over de concrete invulling van dit plan.

Lees verder »

Wiersma ontvouwt zijn plannen rond passend onderwijs - 05-04-2023

Kansengelijkheid staat hoog op het lijstje van minister Wiersma en passend onderwijs hoort daarbij. Op 17 maart stuurde de minister van Onderwijs de Werkagenda Route naar inclusief onderwijs 2035 naar de Tweede Kamer en op 30 maart kwam daar de Kamerbrief Samen de schouders onder passend onderwijs achteraan. Hieronder lees je de belangrijkste items.

Lees verder »

Hoogste aantal voortijdige schoolverlaters in tien jaar - 05-04-2023

Steeds meer jongeren gaan zonder diploma van school. In het studiejaar 2021-2022 stopten ruim 30.000 jongeren - bijna allemaal mbo'ers - zonder een zogenoemde startkwalificatie te halen, schrijft onderwijsminister Dijkgraaf aan de Tweede Kamer. Dat zijn er ruim 5000 meer dan het jaar ervoor en het is het hoogste aantal in tien jaar. Een startkwalificatie is een diploma van minimaal de havo, het vwo of mbo niveau 2.

Lees verder »

Groei bij pabo, krimp bij lerarenopleidingen vo - 29-03-2023

De pabo’s zitten met 146 eerstejaars meer dan in 2021 een beetje in de plus. Daar houdt voor de onderwijssector het positieve nieuws op. De lerarenopleidingen voor het beroeps- en voortgezet onderwijs krimpen met 10 procent. Datzelfde geldt voor de academies voor lichamelijke opvoeding.

Lees verder »

Gomarus College twee keer in de prijzen bij landelijke vakwedstrijd Skills Talents - 24-03-2023

Twee teams van het Gomarus College uit Groningen zijn in de prijzen gevallen tijdens de finales van Skills Talents, een vakwedstrijd voor studenten aan Nederlandse vmbo-scholen.

Lees verder »

Helft van de scholen straks zonder directeur - 24-03-2023

Alarmbellen gaan af! Prognoses laten zien dat ongeveer de helft van de huidige schoolleiders binnen nu en tien jaar met pensioen gaat. Met een schoolleiderstekort van 13,6% is dit een donderwolk die boven de scholen hangt. Dit blijkt uit de recente verkenning ‘Schoolleiders werven en behouden door arbeidsvoorwaarden op maat’ dat door het Arbeidsmarktplatform PO is gepubliceerd.

Lees verder »

Bedrijfsleven zou het beroepsonderwijs moeten dragen - 23-03-2023

Gaat het over de verschillende soorten onderwijs, dan spreekt Minister Dijkgraaf graag over een ‘waaier’ in plaats van een ‘ladder’. Oftewel, geen hiërarchie, alleen verschil. Wil hij dat in de praktijk brengen, dat vindt hij goede voorbeelden in de Alpenlanden, betoogt Herman Blom, lector bij NHL Stenden en docent bij de Hochschule Osnabrück. “Zolang beroepsonderwijs niet is ingebed in de praktijk van bedrijven en organisaties, heeft het vooral weg van ‘droogzwemmen', en dat heeft weinig zin.”

Lees verder »

‘Steeds minder plek voor levensbeschouwing in onderwijs, maar burgerschapsopdracht wordt wel opgelegd’ - 17-03-2023

Als levensbeschouwingsdocent op de pabo van Saxion Hogeschool is Carolina Blanken dagelijks bezig met de relatie tussen levensbeschouwing en burgerschapsvorming. Dit probeert zij ook haar studenten, die straks voor de klas komen te staan, mee te geven. Maar het ingewikkelde landschap maakt dat er niet per se makkelijker op. “Ik merk nu de burgerschapsopdracht er ligt, dat identiteit slechts als een klein onderdeel wordt gezien. Dat vind ik bijzonder. Want hoe kun je burger zijn als je niet eerst weet wie je zelf bent, wat je levensbeschouwing is en waarvoor je ’s ochtends uit bed komt?”

Lees verder »

‘Introduceer praktijkgericht onderwijs voor álle vo-leerlingen’ - 09-03-2023

Adnan Tekin in gesprek met VO-raad voorzitter Henk Hagoort: ‘Introduceer praktijkgericht onderwijs voor álle vo-leerlingen’. Vanuit een groeiend aantal vmbo- en mbo-scholen klinken enthousiaste geluiden om die gezamenlijke slag te maken, merken ook verenigingsvoorzitters Adnan Tekin en Henk Hagoort. Al zijn er nog verschillende werelden te winnen. Een gesprek over vo-breed praktijkgericht onderwijs, ‘eerlijker’ inspecteren, de opstap naar het hbo en gaten knippen in institutionele hekken.  

Lees verder »

Breed scala aan loopbaanmogelijkheden voor onderwijsassistenten en lerarenondersteuners - 07-03-2023

Door tekorten en (tijdelijke) subsidies neemt het aantal onderwijsondersteuners in het primair onderwijs snel toe. Hierdoor verandert de samenstelling van het onderwijspersoneel. Inmiddels is ongeveer een kwart van de onderwijsmedewerkers werkzaam in een ondersteunende functie. Welke loopbaanmogelijkheden zijn er? 

Lees verder »

Regionale opgave voorop, niet de structuur - 06-03-2023

Volgens de OESO heeft Nederland een sterk gedecentraliseerd onderwijsstelsel, met veel beslissingsbevoegdheid op het niveau van de school en de schoolorganisaties. Dat biedt veel mogelijkheden om lokale en regionale vraagstukken aan te pakken daar waar het nodig is. Denk aan onderwijs en zorg, huisvesting en kinderopvang. Op vele plekken wordt hier hard aan gewerkt, vaak in goede samenwerking met de gemeenten. 

Lees verder »

Eindexamens wis- en natuurkunde steeds makkelijker - 28-02-2023

Vragen in de eindexamens wis- en natuurkunde zijn in de afgelopen dertig jaar een stuk makkelijker geworden. Dat concluderen twee onderzoekers na het bestuderen van 1500 vragen in het vwo-examen, schrijft Trouw

Lees verder »

Maatregelen tegen pesten....hoe doen ze dat in Canada? - 28-02-2023

Pesten tegengaan is altijd lastig. Slechts drie programma’s tegen pesten zijn echt effectief gebleken, en vaak wordt pesten niet herkend. Zou de overheid een grotere rol moeten spelen om pesten in het onderwijs tegen te gaan? Dat is wat de overheid van het Canadese Ontario doet. Een kijkje over de grens.

Lees verder »

Urenuitbreiding leraren: schoolleider (ook) aan zet - 24-02-2023

Bovenaan het onlangs uitgebrachte rapport Urenuitbreiding in het primair onderwijs staat gelijk een quote van een schoolleider: “Wat ik het krachtige vind aan urenuitbreiding als oplossing voor het personeelstekort, is dat ik hier als schoolleider echt zélf wat aan kan doen en het verschil kan maken.”

Lees verder »

IPTO: Dalende trend in aantal onbevoegd gegeven lessen - 23-02-2023

Het aantal onbevoegd gegeven lessen blijft dalen. Na jaren van flinke dalingen sinds 2014, is de daling de laatste jaren wel afgezwakt. Dat blijkt uit een recent gepubliceerde Integrale Personeelstelling Onderwijs (IPTO)

Lees verder »

Student voor de klas is kwetsbaar - 15-02-2023

Heel wat studenten staan nog voordat ze zijn afgestudeerd voor de klas. ‘Groenpluk’ heet het, als studenten een baan krijgen, voordat ze een diploma hebben behaald. Negen vragen over een praktijk die vanwege het lerarentekort populair is onder werkgevers.

Lees verder »

Wiersma gaat met scholen praten over verbieden mobieltjes - 02-02-2023

Minister Wiersma gaat met scholen praten over het eventueel verbieden van mobieltjes in de klas. In de Tweede Kamer erkende hij dat mobieltjes de les kunnen verstoren, maar hij wees er ook op dat het aan scholen zelf is om daar beleid over te ontwikkelen. "Die ruimte is er en die ruimte pakken scholen ook."

Lees verder »

MBO Raad: Aantal studenten opnieuw gedaald - 14-02-2023

Het aantal nieuwe studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is opnieuw gedaald, zo blijkt uit nieuwe aanmeldcijfers van de MBO Raad. Waar in 2021 nog 153.800 studenten begonnen met hun opleiding, zijn dat er in 2022 151.500. Dit is een daling van 1,5 procent.

Lees verder »

Loopbaanontwikkeling- en begeleiding: doe mee aan de Monitor LOB - 13-02-2023

Om een goed beeld te krijgen van loopbaanontwikkeling- en begeleiding (LOB) in de praktijk én om waardevolle kennis en ervaringen uit het veld op te halen, voert het Expertisepunt LOB voor de derde en laatste keer de Monitor LOB uit.

Lees verder »

Wijsheden en inzichten uit levensbeschouwelijke tradities helpen juist om te oriënteren - 26-01-2023

Er zijn veel beelden en oordelen over bijzonder en openbaar onderwijs, maar ondertussen is er nog veel onwetendheid over wat er achter de schooldeuren gebeurt. Logischerwijs is dat niet bevorderlijk voor het goede gesprek over religie in het onderwijs. Dit schrijft hoogleraar Gerdien Bertram-Troost, die mede namens Verus als hoogleraar Onderwijs in levensbeschouwelijk en pedagogisch perspectief aan de Vrije Universiteit werkt, in een opinie op Nieuw Wij. Lees hieronder haar pleidooi voor bezield onderwijs.

Lees verder »

Griepgolf nekt schooldirecteur - 19-01-2023

De griepgolf legt de angel in het onderwijs bloot. De lerarentekorten zijn al gigantisch, maar door de griepgolf heeft bijna de helft van het aantal schooldirecteuren nóg meer moeite om de bezetting op hun school rond te krijgen. Dat blijkt uit een peiling van AVS, waaraan 669 schoolleiders deze week meewerkten.

Lees verder »

Proeven van het echte leven op de vak-havo - 18-01-2023

Een havo met meer aandacht voor praktijklessen lijkt havo-leerlingen te motiveren en beter voor te bereiden op een vervolgstudie. “Het maakt hun schooltijd leuker. Ze zien de context. Snappen waar ze die wiskunde voor nodig hebben.” Een artikel uit het Onderwijsblad van de AOb over de vak-havo.

Lees verder »

Aantal vmbo-leerlingen met bouwprofiel stijgt met 21% - 18-01-2023

Eind 2022 publiceerde DUO de (voorlopige) leerlingenaantallen van het schooljaar 2022-2023. Voor het tweede jaar op rij laten de aantallen een positief beeld zien voor het beroepsgerichte vmbo.

Lees verder »

Merendeel van de leraren heeft bevoegdheid om voor de klas te staan - 16-01-2023

Het overgrote deel van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs heeft een bevoegdheid. Dat gaf minister Wiersma aan in een reactie op vragen van Tweede Kamerlid Peter Kwint van de SP.

Lees verder »

ChatGPT glipt langs docenten - 16-01-2023

Scholieren gebruiken de geavanceerde tekstgenerator ChatGPT voor allerlei huiswerkopdrachten, zonder dat docenten daardoorheen prikken. Bij de NOS meldden zich ruim 250 scholieren die bevestigen de software te gebruiken voor schoolopdrachten.

Lees verder »

Afspraken over mobieltjes in de klas op schoolniveau maken - 12-01-2023

"We kunnen wel hulpmiddelen aanreiken hoe je over mobiele telefoons in gesprek gaat met leerlingen, docenten en ouders. Maar ik denk niet dat het zin heeft om met landelijke richtlijnen te komen." Dat zei voorzitter van de VO-raad Henk Hagoort op NPO Radio 1 op 11 januari 2023.

Lees verder »

Extra inzet op passend onderwijs voor hoogbegaafden - 13-01-2023

Het kabinet zet in 2023 een aantal maatregelen in gang om het onderwijs aan hoogbegaafden verder te verbeteren. Belangrijke inzet is om tot een passend onderwijsaanbod voor alle hoogbegaafde leerlingen te komen. Hiervoor is dit jaar 23,5 miljoen euro aan subsidie beschikbaar; een verhoging van 9,5 miljoen ten opzichte van 2022.

Lees verder »

Naar een sterke pedagogische basis voor kinderen en jongeren - 22-12-2022

Kinderen en jongeren bijstaan vanuit de vanzelfsprekende dagelijkse relaties. Door buurt en familie, op school, vanuit de kinderopvang en via wijkactiviteiten. Dat bepleiten de VNG, PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) gezamenlijk in de notitie ‘Een sterke basis door een krachtige samenwerking’. Hoe sterker die pedagogische basis, hoe beter vragen en problemen die bij opgroeien horen in het gewone leven kunnen worden opgepakt.

Lees verder »

Schoolleiderstekort weer toegenomen - 19-12-2022

De tekorten aan schoolleiding zijn binnen de G5 licht en buiten de G5 sterk toegenomen. Dat blijkt uit het rapport Personeelstekorten primair onderwijs van CenterData (in opdracht van OCW) dat onlangs is aangeboden aan de Tweede Kamer. Landelijk is het schoolleiderstekort opgelopen van 12,9 naar 13,6 procent.

Lees verder »

Aanmelden voor doorontwikkelen praktijkgerichte havo - 23-12-2022

Scholen die hun praktijkgerichte havo willen doorontwikkelen kunnen zich tot en met 7 april aanmelden bij het ministerie van onderwijs. Ook scholen die nu nog geen praktijkgericht programma aanbieden kunnen zich aanmelden.

Lees verder »

Het I&K Netwerk houdt op te bestaan - 23-12-2022

De decembernieuwsbrief van I&K-netwerk meldt dat het I&K-netwerk ophoudt te bestaan en dat het materiaal en gedachtengoed wordt verankerd binnen de nieuwe christelijke opleidingsschool COS.

Lees verder »

Vrijwillig aanbieden praktijkgericht programma vanaf schooljaar 2024-2025 - 14-12-2022

Vanaf schooljaar 2024-2025 mogen scholen het praktijkgericht programma aanbieden als erkend examenvak in het vrije deel van de gemengde en de theoretische leerweg. Dit gaf minister Wiersma in de Tweede Kamer aan tijdens het tweeminutendebat van 13 december 2022 over de praktijkgerichte programma’s.

Lees verder »

Lerarentekort op basisscholen gestegen tot bijna 10 procent, onder schoolleiders tot ruim 13 procent. - 14-12-2022

Het tekort aan leraren in het basisonderwijs neemt nog steeds toe. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven de ministers Wiersma en Dijkgraaf dat 9700 arbeidsplaatsen niet zijn bezet. Dat staat gelijk aan 9,5 procent van het totaal aantal gewenste leraren.

Lees verder »

Actieplan moet mentale gezondheid jongeren verbeteren - 08-12-2022

Docenten trainen om jongeren te ondersteunen, met jongeren in gesprek over prestatiedruk, en structureel aandacht op school voor welbevinden. Dat zijn speerpunten in het nieuwe actieplan van MIND Us, de stichting die zich inzet voor de mentale gezondheid van jongeren.

Lees verder »

Onderwijspersoneel wil geen collega’s zonder diploma - 09-12-2022

Leraren, schoolleiders en ondersteuners zien de inzet van onbevoegden om het lerarentekort op te lossen niet zitten. Als de kwaliteit van onderwijs hetzelfde moet blijven, of beter, dan is goed opgeleid onderwijspersoneel een must, vindt de beroepsgroep. Dat blijkt uit een enquête die ruim 8500 AOb-leden in het primair en voortgezet onderwijs hebben ingevuld. 

Lees verder »

CHE en Driestar gaan samen met middelbare scholen docenten opleiden - 02-12-2022

In 2030 moet iedereen die docent wil worden op de middelbare school het vak voor een groot deel op die school zelf leren. Twee christelijke hogescholen gaan daarom nu al met tien scholen uit het voortgezet onderwijs samenwerken bij het opleiden van docenten.

Lees verder »

Het personeelstekort blijft stijgen, maar het werken in het primair onderwijs wordt wel steeds aantrekkelijker. - 23-11-2022

Het personeelstekort blijft stijgen, maar het werken in het primair onderwijs wordt wel steeds aantrekkelijker. Dat blijkt uit de Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2022 van het Arbeidsmarktplatform PO.

Lees verder »

Pabo heeft groeikansen zat - 21-11-2022

Ieder jaar levert de voltijd-pabo bijna vierduizend kersverse starters af op de arbeidsmarkt. Te weinig om het lerarentekort op te lossen. Volgens onderzoekers kan de instroom na jaren kwakkelen weer omhoog. De kansen en knelpunten op een rij.

Lees verder »

Edith Hooge: “Goed onderwijs is natuurlijk niet alleen maar onderwijs in essentiële vaardigheden.” - 24-11-2022

De Onderwijsraad ziet dat ons onderwijs onder druk staat. Zorgen over de beheersing van taal en rekenen, lerarentekorten en toenemende kansenongelijkheid vragen nú onze aandacht, zegt Edith Hooge, voorzitter van de Onderwijsraad. De nieuwste Sectorrapportages Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs 2022 weerspiegelen deze zorgwekkende ontwikkelingen. De Onderwijsraad bracht over deze belangrijke thema’s de afgelopen maanden meerdere adviezen uit. Edith Hooge: “Goed onderwijs is natuurlijk niet alleen maar onderwijs in essentiële basisvaardigheden taal en rekenen. Dat is veel breder. Het gaat over voorbereid worden op leven in de samenleving.”

Lees verder »

Terugloop aantal mbo-studenten zeer zorgelijk - 09-11-2022

Het aantal mbo-studenten is dit jaar zo’n vier tot vijf procent lager dan vorig jaar. Dat is zeer zorgelijk, zeggen mbo-bestuurders tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer. Ook het aantal techniek-studenten daalt, deels vanwege ‘groenpluk', waarbij bedrijven studenten weten te verleiden om de instelling ongediplomeerd te verlatenen en alvast aan het werk te gaan.

Lees verder »

Regionale arbeidsmarktanalyses primair onderwijs 2022 - 04-11-2022

De arbeidsmarkt in het primair onderwijs is de afgelopen jaren in een rap tempo veranderd. Jaren geleden was het voor (startende) leraren nog moeilijk om een baan in de sector te vinden. Die tijd is voorbij: de sector heeft te maken met een tekort aan personeel. De personeelstekorten in de sector zijn een groot en groeiend probleem. Toch zal niet elke regio in dezelfde mate te maken krijgen met dit tekort. 

Lees verder »

Proef met bonus voor leraren die meer uren willen werken - 08-11-2022

Minister Wiersma voor primair en voortgezet onderwijs wil leraren die geen volledige baan hebben, verleiden om meer uren voor de klas te gaan staan. Hij begint binnenkort met een proef waarin leraren die meer gaan werken een bonus krijgen. In het basisonderwijs werkt slechts een kwart van de leraren voltijds.

Lees verder »

In EenVandaag: ‘Onterecht imago zit vmbo in de weg’ - 01-11-2022

In de uitzending van EenVandaag van 29 oktober jl. breken schooldirecteur Eric Van ’t Zelfde en - in reactie hierop - VO-raad voorzitter Henk Hagoort een lans voor het vmbo. Henk Hagoort: "Het negatieve beeld dat er bestaat van het vmbo is onterecht, het is een prachtige, kansrijke route."

Lees verder »

Rapport Onderwijsraad: maak doordacht gebruik van intelligente technologie - 18-10-2022

De Onderwijsraad heeft in opdracht van het ministerie van OCW een verkenning gedaan naar de inzet van intelligente technologie. De belangrijkste conclusie: de onderwijssector moet goed nadenken over de inzet van technologie in het onderwijs én de rollen die leraren, schoolleiders, schoolbestuurders en andere onderwijsprofessionals hierbij spelen.

Lees verder »

De Nederlandse Onderwijspremie voor teams in het mbo, het hbo en van universiteiten - 01-11-2022

De inschrijving voor de Nederlandse Onderwijspremie is gestart. Anders dan voorgaande jaren kunnen nu ook mbo-teams worden voorgedragen. De Nederlandse Onderwijspremie is de hoogste onderscheiding in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. De premie wordt uitgereikt aan onderwijsteams van mbo-scholen, hogescholen en universiteiten als blijk van waardering en als impuls voor de vernieuwing en verbetering van het onderwijs.

Lees verder »

Erik Ex kersverse leraar van het Jaar 2022 voor het VO - 10-10-2022

Erik Ex is de kersverse Leraar van het Jaar 2022 (VO)! Deze leraar en Trouw-columnist reisde samen met zijn broer Luuk in 2017/2018 van Finland naar Singapore om scholen te bezoeken.

Lees verder »

Guido-docent wint Media & Onderwijs Prijs - 10-10-2022

‘Als mijn leerlingen niet naar Parijs kunnen, dan halen we Parijs wel naar hier.’, dacht docent Frans Josien Jonker van Guido in de tijd dat leerlingen tijdens de COVID19-pandemie niet op excursie konden. En zo ontstond er een interactieve lessenserie in de vorm van een escaperoom, waarin leerlingen op een speelse manier kennis maken met Parijs en zijn bewoners. Tot haar grote verrassing is haar interactieve lessenserie bekroond met de Media & Onderwijs Prijs.

Lees verder »

Gratis ontbijt op basisscholen met veel kwetsbare leerlingen - 04-10-2022

Leerlingen van zo'n 500 basisscholen krijgen een gratis schoolontbijt. Het kabinet wil op die manier voorkomen dat kinderen uit gezinnen met financiële problemen met een lege maag aan hun schooldag beginnen. "Want dat heeft ongewenste gevolgen voor hun leerprestaties", zeggen de ministers Schouten (Armoedebeleid) en Wiersma (Primair Onderwijs).

Lees verder »

Goed is genoeg - 05-10-2022

Door de toenemende prestatiedruk en de daarbij behorende toetscultuur dreigen jongeren kopje onder te gaan, waarschuwen diverse jongerenorganisaties in een bundel van de Nationale Jeugdraad. Dat moet en kan anders. Maar hoe?

Lees verder »

Dit schooljaar aan de slag met een curriculum EHBO op school? - 27-09-2022

Vanaf dit schooljaar kunnen leerlingen vanaf de onderbouw van het voortgezet onderwijs starten met dit nieuwe curriculum EHBO. EHBO gaat vanzelfsprekend over het aanleren van praktische vaardigheden. Dit curriculum is bestemd voor leerlingen vanaf onderbouw-vo en gericht op zeven levensreddende handelingen.

Lees verder »

VO-Raad begint Platform Schoolleiders - 23-09-2022

Begin 2022 vertelde de VO-Raad dat er, op initiatief van de VO-raad en SRVO, een jaar lang gewerkt zou worden aan een schoolleidersplatform. Een platform dat schoolleiders – van teamleider tot rector - zou faciliteren om de positie en de rol van schoolleiders als individu, maar ook als beroepsgroep te versterken.

Lees verder »

11 pilots innovatieve oplossingen lerarentekort - 20-09-2022

Toen het Arbeidsmarktplatform PO vijf jaar geleden subsidie beschikbaar stelde voor innovatieve oplossingen voor het lerarentekort was de situatie nog niet zo nijpend als nu. De elf geselecteerde pilots geven geen kant-en-klare antwoorden, maar tonen durf, experimenteerdrift en interessante denkrichtingen.

Lees verder »

Onderwijsbegroting 2023 - 20-09-2022

Focus op basisvaardigheden, kansengelijkheid en sneller ingrijpen op de onderwijskwaliteit. Dat is de beknopte samenvatting van de onderwijsbegroting 2023. Beter lezen, schrijven, rekenen en meedoen in de samenleving, oftewel het verbeteren van de basisvaardigheden: jaarlijks wordt hier €1 miljard extra voor uitgetrokken. Dat schrijft het kabinet in het onderwijshoofdstuk van de miljoenennota.

Lees verder »

Landelijk Kenniscentrum Hoogbegaafdheid gestart - 16-09-2022

Het Landelijk Kenniscentrum Hoogbegaafdheid is gestart. Het doel van het Kenniscentrum is om passende ontwikkelmogelijkheden in het onderwijs verder te stimuleren voor de diverse groep leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid. Het Kenniscentrum deelt kennis, expertise en praktijkervaringen en versterkt de samenwerking tussen professionals, ouders en leerlingen. 

Lees verder »

Gomarus College start academische werkplaats burgerschap - 16-09-2022

Sinds het najaar van 2021 is de aangescherpte burgerschapswet van kracht. De boodschap, die meekomt is helder: scholen, ontwikkel je eigen visie, maak doelen en bepaal hoe je wilt volgen wat jullie inzet bij leerlingen teweeg brengt. En dat alles in een veilig schoolklimaat. Het Gomarus College start met alle locaties een academische werkplaats burgerschap.

Lees verder »

Nieuwe regionale arbeidsmarktanalyses VO - 09-09-2022

Op basis van de data van DUO van april 2022 heeft Voion nieuwe regionale arbeidsmarktanalyses gemaakt en toegevoegd aan de website. De analyses helpen schoolleiders en bestuurders om inzicht te krijgen in de meest recente werkgelegenheidsdata voor hun regio en te verwachten personeelstekorten in de toekomst, en hier vervolgens beleid op te kunnen ontwikkelen, op school- bestuurs- en regionaal niveau.

Lees verder »

Groter formatieprobleem bij minder scholen - 06-09-2022

Uit de meest recente AVS peiling blijkt dat een aantal scholen meer fte open heeft staan dan voor de zomer. Het formatieprobleem lijkt voor sommige scholen dus groter geworden. Het goede nieuws is dat meer scholen hun formatie op orde hebben, namelijk 59% van de scholen die in dit onderzoek hebben mee gedaan.

Lees verder »

Geef ze lesstof op papier - 05-09-2022

Dat leerlingen baat hebben bij het lezen van veel boeken is algemeen bekend. Maar wist je dat het mogelijk ook uitmaakt hóe ze die lezen? Uit onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) blijkt dat leerlingen die voornamelijk papieren boeken lezen, teksten beter begrijpen dan leerlingen die digitaal lezen. Ze ervaren bovendien meer leesplezier.

Lees verder »

Minister komt met aanpak om aantal thuiszitters te verminderen - 27-08-2022

Het inrichten van ouder- en jeugdsteunpunten, de mogelijkheid om digitaal lessen te volgen en het beter registreren van afwezigheid in de les. Dit zijn de pijlers uit het plan van minister Wiersma om het aantal thuiszitters te verminderen. Twee wetsvoorstellen moeten dit mogelijk maken.

Lees verder »

Nibud: nieuwe basisbeurs is onvoldoende voor veel studenten - 01-09-2022

De huidige hoge inflatie tempert de positieve gevolgen van de nog in te voeren basisbeurs, zo blijkt uit een berekening van het Nibud. Huishoudens met een inkomen van anderhalf keer modaal moeten fors bezuinigen om mee te kunnen betalen aan de studie van hun kinderen.

Lees verder »

Groeten van docent heeft positieve invloed op student - 25-08-2022

Groeten bij binnenkomst en proberen de namen te leren; zo eenvoudig kan het zijn om als docent een positieve invloed te hebben op het plezier en het gevoel van binding van studenten, blijkt uit Brits onderzoek.
Lees verder »

Minister wil keuzemoment voor vmbo, havo of vwo veranderen - 22-08-2022

Minister Dennis Wiersma van Onderwijs wil dat leerlingen later dan nu een keuze kunnen maken of ze vmbo, havo of vwo gaan volgen. In het najaar komt hij met voorstellen om een einde te maken aan de kansenongelijkheid die er nu heerst in het onderwijs, zegt hij in een interview met het AD.

Lees verder »

Zij-instromers subsidie succesvol - 24-08-2022

De subsidie voor zij-instromers in het primair onderwijs is succesvol gebleken. Met deze subsidie wordt een tegemoetkoming gegeven voor begeleiding en opleiding van zij-instromers, die werken met leren combineren. 

Lees verder »

Aantal leerlingen in brugklas gaat stijgen - 19-08-2022

Jaarlijks maakt het ministerie van OCW een prognose van het aantal leerlingen en studenten in het bekostigde onderwijs. Op basis hiervan is de verwachte ontwikkeling zichtbaar gemaakt. Onder deze link is de verwachting van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs te vinden, uitgesplitst naar onderwijssoort. Dat meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Lees verder »

Uitval startende docenten voorkomen - 16-08-2022

Naar uitval van starters wordt regelmatig onderzoek gedaan. In april 2022 verscheen het rapport 'Uitval startende docenten (vo)' van Voion. Het onderzoek toont aan dat de volgende factoren sterk samenhangen met de kans om uit te vallen als startende docent: een tijdelijk contract, een contract kleiner dan 0,5 fte en instroom op een hogere leeftijd. 

Lees verder »

Focus op lerarentekort schaadt lerarenopleidingen - 05-08-2022

Om het lerarentekort op te lossen wil OCW meer routes naar het leraarschap creëren. Echter, volgens Wouter Schrover in Opinie Science Guide laten bestaande educatieve programma's zien dat deze ambitie niet altijd ten goede komt aan de kwaliteit van de lerarenopleiding.

Lees verder »

PABO in de lift in regio Arnhem-Nijmegen: bijna 20 % meer studenten - 19-08-2022

De opleiding tot leraar basisonderwijs (Pabo) in de regio Arnhem-Nijmegen zit in de lift: dit jaar hebben zich bijna 20% meer voltijd studenten aangemeld bij de HAN voor komend schooljaar.

Lees verder »

Zorgen bij MBO Raad over afname mbo-studenten - 19-07-2022

De MBO Raad maakt zich zorgen over het groeiende tekort aan mbo-studenten. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verwacht komend schooljaar 492.000 mbo'ers, 21.000 minder dan in 2021-2022. Die afname zet de komende jaren waarschijnlijk door.

Lees verder »

OCW wil aanpak leraren- en schoolleiderstekort intensiveren - 05-07-2022

Het onderwijs – met een groot personeelstekort – is in een crisis beland, die sluipenderwijs dagelijks groter wordt. Alle acties ten spijt, is er tot nu toe te weinig voortgang gemaakt in de aanpak van dit probleem. Daarom moeten alle registers open. Van een overheid op afstand naar een integrale lerarenstrategie.

Lees verder »

Leden PO-Raad en VO-raad akkoord met CAO-akkoorden - 13-07-2022

Een ruime meerderheid van de leden van de PO-Raad heeft ingestemd met het voorgelegde onderhandelaarsakkoord. Het gaat daarbij om het akkoord dat op 23 juni door de bonden en de PO-Raad overeengekomen werd. Ook de leden van de VO-raad hebben met een zeer ruime meerderheid (92 % van de uitgebrachte stemmen) ingestemd met het op 22 juni 2022 overeengekomen onderhandelaarsakkoord voor de CAO VO 2022. 

Lees verder »

Basisschool de Fakkel uit Almelo wint de prijs onderzoekswedstrijd - 04-07-2022

Scholengroep Hannah organiseert in samenwerking met het lectoraat Goede Onderwijspraktijken van Hogeschool Viaa in Zwolle een jaarlijkse onderzoekswedstrijd. Basisschool de Fakkel uit Almelo wint de prijs voor goed onderzoek en prima samenwerking.

Lees verder »

Arbeidsmarktanalyse po 2022: meer zij-instromers naar het onderwijs - 30-06-2022

Hoe ziet de arbeidsmarkt in het primair onderwijs er in 2022 uit? Stromen er meer of juist minder pabostudenten in? Hoe is de verhouding tussen het aantal schoolleiders, leraren en onderwijsondersteuners? En hoe tevreden zijn de onderwijsprofessionals met hun baan? 

Lees verder »

Bijna 5 % loonsverhoging voor salarissen voortgezet en primair onderwijs - 23-06-2022

Basisschoolmedewerkers krijgen vanaf juli 4,75 procent loonsverhoging. Dat is afgesproken tussen de vakbonden en de PO-raad, die vandaag een akkoord bereikten over een nieuwe cao.

Het is dezelfde loonsverhoging die medewerkers in het voortgezet onderwijs tegemoet kunnen zien. Gisteren werd bekend dat de vakbonden eruit waren gekomen met de VO-raad.

Lees verder »

Dertien conceptexamenprogramma's vmbo voor 2022-2024 vastgesteld door OCW - 20-06-2022

OCW heeft de conceptexamenprogramma’s van 13 praktijkgerichte programma's voor het vmbo (GL&TL) vastgesteld. Dat is een belangrijke mijlpaal: vanaf september gaan ruim 150 pilotscholen deze conceptexamenprogramma’s beproeven.

Lees verder »

Kinderombudsvrouw: ‘Verbreed de aanpak van pesten’ - 20-06-2022

Kom tot één brede aanpak van pesten, die zich richt op de gehele sociale omgeving waarin kinderen en jongeren actief zijn en waarin bijvoorbeeld ook antidiscriminatiebeleid wordt meegenomen. En bied alle professionals die met kinderen en jongeren werken vanuit deze aanpak goede handvatten om pesten bespreekbaar te maken en tegen te gaan. Hiertoe roept Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer op, op basis van nieuw eigen onderzoek.

Lees verder »

Krimp leerlingaantal primair onderwijs straks ten einde - 22-06-2022

Door een geboortegolf slaat in 2025 de krimp in het basisonderwijs om in een kleine groei. Doordat meer leerlingen doorstromen naar havo en vwo, zien zowel het mbo als het hbo de studentenaantallen juist extra afnemen. Dat blijkt uit de recente ramingen van het ministerie van Onderwijs.

Lees verder »

Getalenteerde vwo’ers hebben profijt van versnelde en/of verrijkte programma’s - 06-06-2022

Versnelde en/of verrijkte programma’s vwo lijken een positief effect te hebben op de schoolprestaties en motivatie van getalenteerde vwo’ers. 

Lees verder »

Mbo'ers voelen zich nauwelijks gehoord: 'Ze denken dat we dom zijn' - 13-06-2022

Mbo-studenten hebben het gevoel dat ze niet gezien of gehoord worden. Dat kan ervoor zorgen dat een grote, belangrijke groep zich niet meer betrokken voelt bij de samenleving, blijkt uit een onderzoek van het RIVM en Amsterdam UMC.

Lees verder »

Belangrijke rol voor schoolleiders bij professionalisering leraren - 10-06-2022

Schoolleiders spelen een belangrijke rol bij (de organisatie van) de professionalisering van hun leraren(teams). Dat blijkt maar weer eens uit het rapport Professionalisering van leraren en docenten (Onderzoek naar professionalisering in brede zin en evaluatie van de Lerarenbeurs).

Lees verder »

Ontwikkelkracht- aanzet tot eigen regie onderwijs op onderwijskwaliteit - 08-06-2022

Een grotendeels door leraren opgezet plan voor kwaliteitsverbetering in het primair en voortgezet onderwijs krijgt 332 miljoen euro vanuit het Nationaal Groeifonds. Eén van de initiatiefnemers, geschiedenisdocent Jasper Rijpma, legt in het Onderwijsblad van de AOb uit wat Ontwikkelkracht moet gaan doen. “Het leraarschap is nog steeds min of meer een einzelgänger-beroep, dat moet veranderen.”

Lees verder »

Meisjes kregen in schooljaar 2020/’21 opnieuw een lager schooladvies - 03-06-2022

Meisjes in groep acht kregen voor het tweede jaar op rij een lager schooladvies dan voor de coronacrisis, dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Lees verder »

Smarter phones, dommere leerlingen? - 30-05-2022

Al ruim 15 jaar zorgt de mobiele telefoon voor de nodige dilemma’s in het klaslokaal. Wat moet je met het ding? Verbieden, gebruiken of negeren? Of loopt het allemaal niet zo’n vaart? Didactief Online wijdt er een onderzoeksartikel aan.

Lees verder »

Winnaar De Nationale Voorleeswedstrijd 2022 bekend - 25-05-2022

De negenentwintigste landelijke finale van De Nationale Voorleeswedstrijd is gewonnen door Guus Janse uit Middelburg van de Regenboogschool (LEV-WN). Guus mag zich nu een jaar lang De Nationale Voorleeskampioen 2022 noemen. In TivoliVredenburg (Utrecht) las hij voor uit Prutsers & pechvogels van Tosca Menten en Jozua Douglas.

Lees verder »

Het HBO krimpt sneller dan verwacht - 24-05-2022

Mbo’ers kiezen eerder voor een baan, havisten leren vaker door voor een vwo-diploma vanwege toegang tot de universiteit en brugklassers gaan minder vaak naar de havo: dat verklaart de toenemende krimp in het hbo, aldus OCW. Universiteiten blijven nog wel groeien.

Lees verder »

Nieuwe inspiratiewebsite met loopbaanperspectieven PO - 23-05-2022

In mei 2022 is de website www.loopbaanlerarenpo.nl gelanceerd. Leraren in het Primair Onderwijs kunnen er zien wat hun ontwikkelmogelijkheden en eventuele volgende stappen in hun carrière zijn.

Lees verder »

Onderzoek toont duidelijk effect van Lerarenbeurs - 13-05-2022

De Lerarenbeurs voorziet duidelijk in een behoefte en wordt door de meeste deelnemers positief beoordeeld. De beurs draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit en positie van leraren en zorgt voor een verhoging van het kwalificatieniveau.

Lees verder »

Eindexamens 2022 - Leren voor het examen - 12-05-2022

Ken je het platform Lerenvoorhetexamen.nl al? Daarop staat alle voorbereiding voor je examen per opleiding. En vind je per vak relevante informatie ter ondersteuning van eindexamenleerlingen, van oude examens tot video's.

Lees verder »

Leerlingen kiezen minder vaak technische profielen - 04-05-2022

Leerlingen kiezen steeds minder vaak voor een bètatechnisch profiel, blijkt uit de jaarlijkse Monitor Techniekpact, die op 2 mei is gepubliceerd. Vooral in de havo en het vwo is er sprake van een terugloop.

Lees verder »

Focus op basisvaardigheden mag geen verarming van het onderwijs betekenen - 12-05-2022

Minister Dennis Wiersma presenteerde vandaag zijn plannen voor de verbetering van de basisvaardigheden. Een goede beheersing van die basisvaardigheden is voor iedere burger van groot van belang. Het is dan ook niet meer dan terecht dat aan het onderwijs wordt gevraagd om daar voldoende aandacht aan te besteden. Verus vindt dat die focus op basisvaardigheden geen versmalling van het onderwijs mag zijn. 

Lees verder »

Onderwijsakkoord: loonkloof gedicht en extra’s voor schoolleiders - 25-04-2022

Het salarisgebouw voor personeel in het primair onderwijs wordt gelijkgetrokken met collega’s in het voortgezet onderwijs. Dit zorgt voor een hoger salaris en dat maakt het aantrekkelijker om in het onderwijs te werken om zo de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Ook schoolleiders verdienen en krijgen meer waardering.

Lees verder »

Meivakantiesluiting 2023 - 03-05-2023

In verband met de meivakantie in alle regio's is Onderwijstalenten in de week van 1 tot en met 5 mei gesloten. De adviseur is in deze periode niet bereikbaar. Het platform Onderwijstalenten blijft online.

Lees verder »

Minder les en onvoldoendes - 21-04-2022

Drie maanden geen Nederlandse les, het vak informatica niet meer kunnen kiezen of vijf verschillende leraren in een halfjaar voor wiskunde. Middelbare scholieren door het hele land hebben last van het toenemende lerarentekort en dat heeft invloed op hun prestaties.

Lees verder »

Passend onderwijs failliet? - 19-04-2022

Didactief Online geeft bij monde van hoofdredacteur Monique Marreveld een kort overzicht over de Staat van het Onderwijs 2021, waarbij Passend Onderwijs de eerste aandacht krijgt. Want voor het eerst sinds de invoering van passend onderwijs zijn er meer leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs dan in 2014. 

Lees verder »

Narratieve visitatie - 15-04-2022

Wil je als school graag doorlopend werken aan christelijke identiteit, gekoppeld aan kwaliteit van goed, vormend, onderwijs? Dat vraagt om reflectie. Maar hoe doe je dat? Er zijn tot op heden nog weinig instrumenten en methoden beschikbaar die een betekenisvolle dialoog over onderwijsontwikkeling vanuit een christelijk perspectief kunnen faciliteren.

​Daar komt nu verandering in.

Lees verder »

Gratis NBV21 Schoolbijbel - 15-04-2022

Er komt een nieuwe schoolbijbel uit: de schooleditie van de NBV21, de nieuwe Bijbel voor de 21e eeuw. Elke basisschool krijgt de gelegenheid om 1 gratis exemplaar te ontvangen voor in de schoolbibliotheek. Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap wil daarmee kinderen inspireren met de Bijbel.

Lees verder »

Staat van het Onderwijs 2022: verscherpte aandacht op basisvaardigheden - 14-04-2022

Woensdag 13 april overhandigde inspecteur-generaal van het Onderwijs Alida Oppers de Staat van het Onderwijs 2022 aan de ministers Dijkgraaf en Wiersma. Veel aandacht ging uit naar de dalende basisvaardigheden en de kansenongelijkheid.

Lees verder »

Wiersma zet in op nieuwe koers aanpak verzuim - 04-04-2022

Onderwijsminister Dennis Wiersma slaat een andere koers in om verzuim in het onderwijs aan te pakken. Door onder meer de verzuimregistratie makkelijker te maken, hoorrecht voor leerlingen te regelen en een uitbreiding van het afstandsonderwijs, hoopt hij dat er minder leerlingen uitvallen.

Lees verder »

Aanvraagronde lerarenbeurs van start - 01-04-2022

Ben je een bevoegd leraar en wil je een opleiding aan een hogeschool of universiteit volgen? Dan kun je van 1 april 18:00 uur tot en met 15 mei 23:59 uur 2022 de lerarenbeurs aanvragen via Mijn DUO. De lerarenbeurs is bestemd voor leraren die werkzaam zijn binnen het primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo.

Lees verder »

Zorgen om leerlingen - 01-04-2022

Omdat veel leerlingen in deze tijd extra aandacht nodig hebben, vind je op de website van Leraar24 nu ook het dossier Zorgen om leerlingen, met daarin artikelen en video's over het ondersteunen van leerlingen om wie je je net wat meer zorgen maakt.

Lees verder »

Wat kost een zij-instromer? - 25-03-2022

ResearchNed Nijmegen deed in opdracht van het Ministerie van OCW onderzoek naar de kosten van zij-instroomtrajecten. De conclusie is dat de subsidie in veel gevallen niet kostendekkend is.

Lees verder »

Onderwijsraad wil extern toezicht in de schoolpraktijk - 24-03-2022

Geef in het extern toezicht op het onderwijs meer prioriteit aan de kwaliteitsbeoordelende taak en zorg voor direct zicht op de onderwijspraktijk.

Lees verder »

Aantal voortijdig schoolverlaters toegenomen - 18-03-2022

Vorig schooljaar is het aantal jongeren (12-23 jaar) dat zonder startkwalificatie van school gaat, weer toegenomen. Het gaat om een stijging van 22.766 naar 24.385 vsv’ers (van 1,72% naar 1,87% van alle vo- en mbo-leerlingen). Deze cijfers zijn op 14 maart door minister Dijkgraaf naar de Tweede Kamer gestuurd. De brief met de verzuimcijfers van het funderend onderwijs wordt op korte termijn verwacht van minister Wiersma.

Lees verder »

‘Experiment met toelatingstoetsen pabo wordt spannend’ - 15-03-2022

Zal de gewenste versoepeling van het toelatingsbeleid van de pabo zorgen voor een overladen eerste studiejaar of zal het ertoe leiden dat studenten gemakkelijker zullen slagen voor de toelatingstoetsen? Lerarenopleiders zijn verdeeld, blijkt tijdens een debat bij de Algemene Onderwijsbond.

Lees verder »

Q&A Oekraïense leerlingen - 10-03-2022

De onderwijsraden krijgen veel vragen van leden binnen over de opvang van kinderen uit Oekraïne op scholen. De meest gestelde vragen zijn o.a. door de PO-Raad op een rij gezet. 

Lees verder »

De dilemma's van passend onderwijs - 14-03-2022

Hij start het interview met de PO-raad met een aanklacht tegen de huidige visie op inclusief onderwijs. Bert Wienen, psycholoog, onderwijswetenschapper en associate lector jeugd bij Windesheim, vindt dat we in het denken over inclusief niet langer het kind als uitgangspunt moeten nemen. Maar hoe moet het dan wel? Op Didactief Online worden de dilemma's binnen passend onderwijs uitvoerig benoemd.

Lees verder »

Voorkomen onnodig zittenblijven - 10-03-2022

Het ministerie van OCW heeft voor het voortgezet onderwijs een nieuwe subsidieregeling gemaakt om onnodig zittenblijven te voorkomen. De regeling heeft als doel dit structureel op te nemen in het beleid van een school en de cultuur en praktijk op school.

Lees verder »

‘Deze tijd schreeuwt om ouders, opvoeders en docenten die steeds weer voorleven en vertellen dat elk kind van waarde is en erbij hoort’ - 08-03-2022

‘Vergeet alles wat ik je in het Frans geleerd heb, maar vergeet nooit om lief te hebben.’ De docent Frans van prof. dr. Gerdien Bertram-Troost gaf haar na haar eindexamen deze belangrijke boodschap mee. Want waar gaat het in onderwijs ten diepste om? Niet om wat we kinderen meegeven aan kennis en vaardigheden, maar om wat ze zelf gaan doen met alles wat ze in onderwijs meegekregen hebben. 

Lees verder »

Lerarentekort maakt andere inzet academische leerkracht onmogelijk - 02-03-2022

Academische leerkrachten zullen zelf het initiatief moeten nemen om hun competenties in te zetten binnen een school, en daarom moeten ze als student worden voorbereid op loopbaangesprekken en functie-onderhandelingen. Dat schrijven Leidse onderzoekers. Door het lerarentekort krijgen academische leerkrachten nu minder tijd voor onderzoek dan ze willen.

Lees verder »

Verkenning Arbeidsmarktplatform PO: hoe behoud en werf je schoolleiders? - 22-02-2022

Het onderwijs kampt naast het tekort aan leraren met een nóg groter schoolleiderstekort. Mede dankzij een aanstaande golf van pensioneringen is de verwachting dat het tekort aan schoolleiders de komende jaren nog verder toe zal nemen. Wat zijn kansrijke initiatieven om schoolleiders te werven en te behouden? Met de verkenning Werven en behouden van schoolleiders brengt het Arbeidsmarktplatform PO deze succesvolle initiatieven in beeld.

Lees verder »

Niet tornen aan vrije studiekeuze MBO-ers - 24-02-2022

De MBO Raad is ontstemd over de uitspraken die techniekvoorman Doekle Terpstra doet in het AD: studenten die naar het mbo willen, zouden moeten worden beperkt in hun studiekeuzes om tekorten in de technieksectoren aan te pakken. Adnan Tekin, voorzitter MBO Raad vindt dat er niet getornd moet worden aan de vrije studiekeuze van MBO-ers.

Lees verder »

Ministerie verlengt lerarenbeurs met een jaar - 22-02-2022

Bevoegde leraren die een opleiding willen volgen, kunnen in ieder geval nog een jaar langer gebruikmaken van de lerarenbeurs. De onderwijsministers laten weten dat ze de subsidieregeling één jaar verlengen, omdat ze nog wachten op onderzoek om de regeling goed te evalueren. Zonder ingrijpen, zou de beurs op 1 april 2022 vervallen.

Lees verder »

Educatieve Master Primair Onderwijs bij Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met Nivoz - 10-02-2022

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) start een tweejarige wetenschappelijke opleiding op in samenwerking met Nivoz en leidt startbekwame, bevoegde leraren op voor het primair onderwijs in een grootstedelijke context met pedagogiek als basis. Per 1 februari 2022 verhuist Nivoz mede om die reden naar Rotterdam.

Lees verder »

Onderwijsmanifest: breng de basis op orde - 08-02-2022

Stel de leraar, het leren en het lesgeven centraal. Onder het motto ‘Het graf gaapt, we moeten voortmaken!’ van de Nederlandse schrijver Gerard van het Reve publiceert het RED-Team Onderwijs vandaag een manifest met een dringend tien-puntenplan om het Nederlandse onderwijs te verbeteren. 

Lees verder »

Eindtoets primair onderwijs per 2024 doorstroomtoets - 08-02-2022

In 2024 is er één aanmeldmoment voor het voortgezet onderwijs. En het schooladvies wordt per dat schooljaar bij een hoger uitvallende score op de doorstroomtoets, in principe naar boven bijgesteld. Vanmiddag stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel dat dit regelt.

Lees verder »

Vertrouwen is essentieel in het onderwijs - 18-02-2022

Wat draagt levensbeschouwelijk onderwijs bij aan de menswording van kinderen en jongeren in een samenleving waar het vertrouwen laag is? Over deze vraag buigt Gerdien Bertram- Troost, hoogleraar Onderwijs in levensbeschouwelijk en pedagogisch perspectief aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam, zich in de rede waarmee zij op 18 februari 2022 haar ambt als hoogleraar officieel aanvaardt. 

Lees verder »

Leraren vernieuwen samen het havo-onderwijs - 03-02-2022

Achttien middelbare scholen uit het midden en het oosten van het land werken sinds 2018 samen met hogeschool Saxion aan de vernieuwing van het havo-onderwijs. 

Lees verder »

Website over nieuwe leerweg in het vmbo online - 01-02-2022

Vanaf 1 februari is alle informatie over de nieuwe leerweg in het vmbo te vinden op een nieuwe website: Nieuweleerweg.nl.

Lees verder »

Lerarentekort primair onderwijs: een op de tien - 26-01-2022

Voor het eerst heeft OCW het landelijk lerarentekort primair onderwijs in beeld. Een uitvraag van Centerdata afgelopen najaar leidde tot een relatief grote respons.

Lees verder »

Kinderen hebben gym keihard nodig, zeker nu - 25-01-2022

De coronacrisis heeft ook de motoriek van leerlingen geen goed gedaan. “Je wilt niet dat kinderen achterop raken, net zomin als met taal of rekenen.” Zitten leerlingen niet veel te veel stil?

Lees verder »

Nieuw e-zine ‘Wat als criminaliteit de school in komt?’ - 20-01-2022

Steekincidenten, wapenbezit en wapengebruik, het ronselen van jonge mensen voor criminele activiteiten, drugsdealen; het zijn zaken waar helaas ook scholen mee te maken krijgen. Wat staat je als school te doen als criminaliteit letterlijk de school of de klas binnenkomt? Welke preventieve maatregelen kan je treffen? Welke samenwerkingspartners heb je hierbij nodig? 

Lees verder »

Ruim baan voor PO opgeheven, info op Onderwijsloket - 20-01-2022

De website Ruim baan voor PO, het online platform voor iedereen met interesse in werken in het primair onderwijs, is opgeheven. De meeste informatie van de website is nu te vinden op Onderwijsloket.

Lees verder »

Europese Commissie investeert een miljard in Europese Universiteiten - 19-01-2022

De Europese Commissie wil het aantal Europese Universiteiten uitbreiden en deze allianties van een wettelijke status voorzien, blijkt uit de recent gepubliceerde Europese strategie voor universiteiten. Science Guide meldt verder dat de Commissie de toereikendheid van de financiering van het hoger onderwijs voortdurend gaan monitoren.

Lees verder »

‘Leer ze rekenen’: gratis boek voor onderwijsprofessionals vanaf 15 januari beschikbaar - 15-01-2022

Op 15 januari wordt tijdens researchED boek het boek ‘Leer ze rekenen’ gelanceerd. Dit boek ondersteunt leraren en schoolleiders uit het basisonderwijs bij het verzorgen van goed reken- en wiskundeonderwijs. ‘Leer ze rekenen’ is mogelijk gemaakt door tien schoolbesturen, het Lerarencollectief, Didactief en de PO-Raad.

Lees verder »

Dossier corona - 11-01-2022

Terugkijken op corona. Daar verlangen we naar. In dit dossier zet Didactief Online alle coronagerelateerde artikelen voor je op een rij, ingedeeld per categorie. Hoe kun je kinderen met een achterstand het beste helpen? Wat leveren zomerscholen op? En hoe organiseer je 'blended learning'?

Lees verder »

Aantal mbo-studenten onderwijsassistent groeit sterk - 08-01-2022

De instroom in de mbo-opleiding onderwijsassistent is in vijf jaar tijd met bijna 30 procent gestegen. Ook steeds meer jongens kiezen voor deze opleiding.

Lees verder »

Begeleiding beginnende leraren te weinig gericht op professionele ontwikkeling - 07-01-2022

De kans dat beginnende leraren uitvallen in het eerste jaar is veel groter dan twintig jaar geleden, schrijven auteurs van Fontys en Zuyd. Het begeleiden van beginnende leraren is daarom extra belangrijk, maar die begeleiding is vaak te weinig gericht op professionele ontwikkeling. Daarnaast lijdt de begeleiding onder de tekorten bij scholen en een gebrek aan diepgaande theorie.

Lees verder »

Arbodiensten zien hoogste stijging ziekmeldingen in onderwijs ooit - 21-12-2021

Onderwijspersoneel in het basisonderwijs en op middelbare scholen meldde zich afgelopen maand meer dan twee keer zo vaak ziek als andere werknemers in Nederland.

Lees verder »

Functiehuis: van functieoverzicht naar Talentenhuis - 21-12-2021

Hoe verander je het functiehuis in een inspirerend instrument voor loopbaan- en teamontwikkeling? Die vraag vormde het beginpunt van een succesvolle zoektocht bij de Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ). Samen Slimmer PO interviewt Janny Huisman, adviseur Organisatie- en teamontwikkeling en team- en loopbaancoach bij OOZ. 

Lees verder »

Nibud: ‘Mbo’ers lopen geld mis’ - 31-12-2021

Mbo-studenten lopen inkomsten uit zorgtoeslag en belastingteruggave mis. Vaak hebben ze recht op deze inkomsten, maar maken ze geen gebruik van de regelingen. Een derde van de mbo’ers heeft geen zorgtoeslag en twee derde doet geen belastingaangifte. Dit blijkt uit het Nibud Mbo-onderzoek 2021.

Lees verder »

Ook in 2022 subsidie beschikbaar voor halen juiste bevoegdheid - 03-01-2022

Leraren in het voortgezet onderwijs die niet de juiste bevoegdheid hebben, kunnen ook in 2022 nog subsidie krijgen voor een kort scholingstraject.

Lees verder »

Onderwijs wordt mooier door religie - 14-12-2021

Scholen die onderwijs geven vanuit een bepaalde religie lijken onder een vergrootglas te liggen. In volzin.nu staat een open brief van Erik Renkema aan docenten hierover.

Lees verder »

Kerstvakantiesluiting 2021 - 20-12-2021

Onderwijstalenten is, evenals de voorgaande jaren, tijdens de kerstvakantie gedurende twee weken (20 december tot en met 2 januari) gesloten. De adviseur is in deze periode niet bereikbaar. Het platform Onderwijstalenten blijft online.

Lees verder »

Nieuw kinderrecht: het recht om te falen - 06-12-2021

Hedendaagse kinderarbeid in Nederland – en hoe we die afschaffen. In de tiende Mulock Houwer-lezing betoogt Bert Wienen dat kinderen en jongeren in onze huidige prestatiesamenleving knechten zijn van de economie, die onder zelfdwang moeten werken aan de beste versie van zichzelf. Een vorm van kinderarbeid dus. 

Lees verder »

Onderwijsraad adviseert publiek karakter onderwijs beter te beschermen - 07-12-2021

De Onderwijsraad adviseert overheid, schoolbesturen en scholen om het publieke karakter van het onderwijs beter te beschermen.

Lees verder »

Een lerarentekort, zegt u? - 18-11-2021

De voorspellingen gaan uit van een vertienvoudiging van het lerarentekort in het primair onderwijs in de komende tien jaar. Louise Elffers is lector Kansrijke schoolloopbanen in een diverse stad (HvA), onderzoeker bij Onderwijswetenschappen (UvA) en schreef voor Didactief Online een columnblog..

 

Lees verder »

Nieuwe website rond preventie van verzuim - 25-11-2021

Hoe kun je als school verzuim van leerlingen helpen voorkomen? Op de nieuwe website Aanwezigopschool.nl vinden scholen zes bouwstenen om samen met alle betrokken partijen tot een goede aanpak hiervoor te komen.

Lees verder »

Directieniveau PO sterk gefeminiseerd - 30-11-2021

In 2020 is 80 procent van de directieleden in het po vrouw, terwijl voor de onderwijsinstellingen in het vo, mbo en hbo het gemiddelde aandeel vrouw onder de 40 procent ligt. Dat blijkt uit de Quickscan genderdiversiteit van SEO economisch onderzoek.

Lees verder »

NOT 2021 gaat niet door - 30-11-2021

De Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) gaat dit jaar niet door. De NOT, die van 30 november t/m 4 december zou plaatsvinden in Jaarbeurs Utrecht, is afgelast.

Lees verder »

Pensioenpiek onderwijspersoneel en vierdaagse schoolweek door lerarentekort - 17-11-2021

De pensioengolf van onderwijspersoneel zet door. In de eerste negen maanden van 2021 gingen ongeveer 12.500 werknemers aan onderwijsinstellingen met pensioen. Dat zijn er ongeveer net zoveel als vorig jaar, toen de hausse aan pensioneringen startte volgens de AOb. Door het oplopende personeelstekort kunnen veel scholen geen invallers meer vinden en moeten bij het minste of geringste klassen naar huis sturen, klassen samenvoegen of zelfs een vierdaagse schoolweek overwegen volgens de AVS.

Lees verder »

In Verbinding: bij het Symbiosetraject van het Guido Arnhem draait het om inclusief onderwijs - 16-11-2021

“We willen met elkaar de beweging maken om zoveel mogelijk inclusief onderwijs aan te bieden”. Janine van Drieënhuizen, sinds twee jaar locatiedirecteur van het Guido Arnhem, is ervan overtuigd dat het beter is voor de ontwikkeling van kinderen als ze samen opgroeien. Zonder tweedeling tussen speciaal en regulier onderwijs – tenzij het echt nodig is. Op haar school is daarom vorig jaar een symbiosetraject opgezet.

Lees verder »

Onderwijsatlas primair onderwijs 2021 toont grote regionale verschillen - 12-11-2021

Steeds meer mensen kiezen ervoor om leraar te worden in het primair onderwijs. Zowel de pabo als ‘alternatieve routes’ naar het leraarschap winnen aan populariteit. Wel zijn er grote regionale verschillen.

Lees verder »

WorldSkills Netherlands introduceert motivatieprogramma vakmanschap - 12-11-2021

WorldSkills Netherlands heeft in samenwerking met het ministerie van OCW een aantrekkelijk en uitdagend motivatieprogramma vakmanschap ontwikkeld voor mbo-studenten en -scholen. 

Lees verder »

Focus en daadkracht - 09-11-2021

Voormalig AFM-topvrouw Merel van Vroonhoven verruilde haar bestuurskamer voor de pabo en een so-klas. De weg die ze aflegde, tekende ze op in haar boek De stap. In haar nieuwe wereld regeert de verbazing: ‘Hoe kun je werken aan achterstanden en kansengelijkheid zónder leraren?’ Didactief tekent haar verbazing uit.

Lees verder »

Een op de tien eindexamenleerlingen had baat bij wegstrepen vak - 02-11-2021

Tien procent van alle eindexamenleerlingen slaagde dit jaar doordat één vak kon worden weggestreept. In het vmbo was wiskunde het populairst om niet mee te laten tellen bij de eindlijst. Op de havo was dat bij geschiedenis het geval en vwo’ers gooiden het vaakst economie buiten het pakket.

Lees verder »

Stichting Auctoraten Voortgezet Onderwijs opgericht - 26-10-2021

Op 26 oktober is de Stichting Auctoraten opgericht. Een Auctoraat is een vindplaats voor onderzoek en ontwikkeling in het Voortgezet Onderwijs.

Lees verder »

Forse achterstanden in voortgezet onderwijs door coronapandemie - 29-10-2021

Op middelbare scholen zijn door de coronapandemie forse achterstanden ontstaan, met name bij leerlingen op het vmbo. Ook bij de basisscholen zijn er achterstanden, maar die zijn kleiner, blijkt uit een rapportage van het ministerie van Onderwijs. 

Lees verder »

Nieuwe meetmethodiek voor het personeelstekort: zicht op de héle ijsberg - 20-10-2021

De sector primair onderwijs kan sinds kort op een nieuwe manier het personeelstekort in kaart brengen. Uit een proef in de vijf grote steden blijkt dat een bredere uitvraag meer inzicht oplevert, vertelt Jakolien Kraeima van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs.

Lees verder »

Loslaten kwaliteitseisen kinderopvangmedewerkers is kortetermijndenken - 12-10-2021

Om de huidige personeelstekorten in de kinderopvang op te vangen, klinkt de oproep van 125 kinderopvangorganisaties om kwalificaties als een goede taalbeheersing los te laten en ongediplomeerden voor de groep te zetten als aantrekkelijk. Maar op de lange termijn is het funest, vindt de MBO Raad. Adnan Tekin: “Het is niet goed voor de heel jonge kinderen in de opvang, niet voor de studenten en uiteindelijk ook slecht voor de kwaliteit van de kinderopvang zelf.”

Lees verder »

Ook onderhandelaarsakkoord voor voortgezet onderwijs - 14-10-2021

Ook de VO-raad heeft met de vakbonden een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe cao. De cao gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2021 en loopt tot 1 januari 2022.

Lees verder »

Onderhandelaarsakkoord primair onderwijs 2021 - 11-10-2021

De PO-Raad, AOb, FNV Onderwijs en Onderzoek, CNV Onderwijs, AVS en FvOv hebben een onderhandelaarsakkoord gesloten over een nieuwe cao voor het primair onderwijs.

Lees verder »

Drie christelijke hogescholen scoren ook dit jaar hoog in de Keuzegids - 07-10-2021

Christelijke hogescholen presteren ook dit jaar weer goed, blijkt uit de donderdag verschenen Keuzegids 2022. Van de dertien middelgrote hogescholen staan drie christelijke hogescholen in de top vier.

Lees verder »

Zij-instromers staan volgens Onderwijsinspectie soms te snel voor de klas - 02-10-2021

Mensen die een carrièreswitch maken en in het onderwijs terechtkomen staan in het basisonderwijs soms te snel voor de klas, meldt de Onderwijsinspectie in een rapport waar Trouw over schrijft. Bij een opleiding die de inspectie evalueerde werken zij-instromers al tijdens hun studie in het onderwijs.

Lees verder »

Onderwijsraad oordeelt hard over incidentpolitiek rond artikel 23 - 06-10-2021

De Onderwijsraad heeft in zijn advies over de vrijheid van onderwijs Grenzen stellen, ruimte laten een aantal belangwekkende conclusies getrokken die een ander licht werpen op discussies over de vrijheid van onderwijs. Verus heeft veel waardering voor dit advies vanuit rechtsstatelijk perspectief en wil dat aanvullen met een visie vanuit maatschappelijk-pedagogisch perspectief: er is vrijheid vóór onderwijs nodig met het oog op een samenleving van vrije mensen.

Lees verder »

Kinderombudsvrouw: pesten wellicht strafbaar - 28-09-2021

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer wil pesten wellicht strafrechtelijk aanpakken, zegt ze in een interview in het AD.

Lees verder »

Leven lang ontwikkelen moet een nieuwe taak worden voor het hbo en wo - 30-09-2021

Als er een nieuw kabinet is, moet leven lang ontwikkelen een wettelijke taak van het onderwijs worden, zegt VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg in Science Guide.

Lees verder »

Jongens? Doe niet moeilijk - 10-09-2021

Al langer is er aandacht voor sekseverschillen in het onderwijs. Jongens doen het relatief slechter dan meisjes. Maar is er wel sprake van een ‘jongensprobleem’? En hoe kijken mannelijke leerlingen daar zelf naar? Didactief Online heeft docenten en jongens er zelf naar gevraagd.

Lees verder »

Minder uitval onder startende leraren primair onderwijs - 20-09-2021

De afgelopen jaren is de uitval van startende leraren flink gedaald. Waar in 2013 nog 22 procent van de starters het basisonderwijs binnen een jaar verliet, was dat in 2018 nog maar 9 procent. Begeleiding speelt een belangrijke rol in deze ontwikkeling. Dat blijkt uit Verkenning Startende leraren in coronatijd.

Lees verder »

Nationale Onderwijsfilm 2021 - 14-09-2021

Ook dit jaar wordt weer de Nationale Onderwijsfilm gekozen. Vijf films en – documentaires zijn voorgedragen door Eye Filmmuseum, het Nationaal Onderwijsmuseum en door het vakblad Van12tot18. De genomineerde films zetten stuk voor stuk aan tot diepgaande gesprekken en actie. Andermaal verzorgt stichting NIVOZ de verkiezing van de publieksprijs.

Lees verder »

Vijf vacatures, geen enkele sollicitant - 10-09-2021

Een remedial teacher voor de klas, een stagiair met een eigen groep: de nood loopt op. Alleen landelijk en langetermijnbeleid kan de schade van het lerarentekort beperken, analyseert het Onderwijsblad van de AOb.

Lees verder »

Leraren- en schoolleiderstekort blijft problematisch, wel groei aantal mensen dat wil werken in het basisonderwijs - 09-09-2021

De instroom van nieuwe studenten op de pabo is de afgelopen jaren explosief gegroeid. Kozen in 2016 nog zo’n 4.220 studenten voor deze opleiding, in 2020 is dit aantal gestegen tot ongeveer 6.850 studenten, een toename van ruim 62 procent. Ook is er een forse stijging van het aantal zij-instromers in het beroep. Dat blijkt uit de ‘Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2021. De arbeidsmarkt in beeld’, een publicatie van het Arbeidsmarktplatform PO. Over de tekorten aan directiepersoneel en onderwijsondersteunend personeel is minder bekend, maar er zijn sterke signalen voor een te krappe arbeidsmarkt.

Lees verder »

De Wet Arbeidsmarkt in Balans leidt tot meer ontslagen flexwerkers - 08-09-2021

De Wet Arbeidsmarkt in Balans van 1 januari 2020 maakt vaste arbeidsrelaties meer aantrekkelijk voor werkgevers en flexibele arbeidsrelaties minder. Uit onderzoek van de ABN AMRO blijkt dat de WAB zijn doel voorbij is geschoten. Vanaf mei 2019, toen de Eerste Kamer voor de WAB stemde, hebben werkgevers meer dan 77.000 tijdelijke contracten opgezegd, maar deze zijn niet vervangen door vaste contracten.

Lees verder »

In Trouw: bij coronabesmetting niet meer hele klas in quarantaine - 07-09-2021

Kinderarts en OMT-lid Karoly Illy vertelt in Trouw dat het OMT het ministerie van volksgezondheid adviseert om de corona-maatregelen in het onderwijs te versoepelen vanaf 20 september. 

Lees verder »

Vacatures in Verus nieuwsbrief voortaan op Onderwijstalenten - 01-09-2021

Behalve het laatste onderwijsnieuws dat relevant is voor de leden, neemt Verus ook wekelijks vacatures mee in de nieuwsbrief. Sinds begin dit jaar (na het opgaan van de LVGS in Verus) behoort het vacatureplatform Onderwijstalenten, voor vacatures in het christelijk onderwijs, tot Verus. Om optimaal gebruik van dit platform te maken en de leden van Verus extra service te bieden, gaan de vacatures in de Verus nieuwsbrief op in het platform Onderwijstalenten.

Lees verder »

Geen discussie: ‘Natuurlijk blijft fysiek onderwijs de norm in het mbo’ - 30-08-2021

De mbo-scholen zijn weer open, en dat is een zegen. Adnan Tekin, voorzitter MBO Raad: “School is niet alleen een leeromgeving maar ook een leefomgeving.’ Groot is dan ook het onbegrip voor de ophef die door onjuiste beelden op socials en in de media ontstaat: mbo-scholen zouden na de coronacrisis willen ‘overschakelen’ op een onverantwoord aandeel online onderwijs. “De kern van het mbo is en blijft fysiek onderwijs voor elke student, op school.”

Lees verder »

Zo verleid je leerlingen tot techniek - 26-08-2021

Hoe verleid je leerlingen te kiezen voor techniek? Een klein onderzoek onder docenten geeft zicht op succesfactoren.

Lees verder »

Focus op de christelijke docent - 25-08-2021

Hoe organiseer je christelijk onderwijs in een seculiere samenleving? PThU-bestuurder Kees Boele beantwoordt deze vraag in zijn nieuwste boek zo: vergeet de christelijke school en focus op de christelijke docent. In een blog bespreekt Verus-adviseur Dico Baars het recent verschenen boek Van zuil naar zout.

Lees verder »

Toch extra budget voor Lerarenbeurs beschikbaar - 25-08-2021

De Tweede Kamer heeft op 6 juli j.l. een amendement van de PvdA aangenomen dat regelt dat 17,1 miljoen euro per direct extra ter beschikking wordt gesteld aan de Lerarenbeurs. Alle aanvragers die waren afgewezen omdat het subsidieplafond was bereikt, hebben inmiddels een bericht ontvangen dat hun aanvraag alsnog is toegekend. 

Lees verder »

Aantal gezinnen dat aanklopt voor steun voor schoolspullen bijna verdubbeld - 21-08-2021

Bij het nieuwe schooljaar horen een nieuwe agenda, nieuwe schriften, pennen, soms zelfs een nieuwe etui, tas, gymkleding of rekenmachine. En voor sommige gezinnen nieuwe geldzorgen. Want al die schoolspullen kosten al snel tientallen euro's per kind, en dat is voor is niet elk gezin haalbaar.

Lees verder »

Het belang van leerkrachten als leesbevorderaars - 26-07-2021

Als docenten zelf veel lezen, besteden zij in hun lessen meer aandacht aan leesbevordering. Docenten stimuleren de leesmotivatie met werkvormen die de relatie, autonomie en competentie van leerlingen versterken.

Lees verder »

Zes tips om goed te starten op een nieuwe school - 23-08-2021

De eerste schooldag is in aantocht. Voor leerlingen een spannende dag en zeker ook voor docenten. Helemaal als je na de zomervakantie start op een nieuwe school. Gelukkig zijn er genoeg tips voor een vliegende start.

Lees verder »

Regionale arbeidsmarktanalyses PO - 05-08-2021

De arbeidsmarkt in het primair onderwijs is de afgelopen jaren in een rap tempo veranderd. Jaren geleden was het voor (startende) leraren nog moeilijk om een baan in de sector te vinden. Die tijd is voorbij: de sector heeft te maken met een tekort aan personeel. De personeelstekorten in de sector zijn een groot en groeiend probleem.

Lees verder »

Dossier Didactief online: gelijke kansen - 06-07-2021

In het onderwijs streven we naar een optimale ontwikkeling voor alle kinderen. Toch is ongelijkheid ook in Nederland een hardnekkig en zwaarwegend probleem. Hoe is dit zo ontstaan? En wat kun je als leraar zelf doen om alle leerlingen gelijke kansen te geven?

Lees verder »

Zomervakantiesluiting 2022 - 23-07-2022

Onderwijstalenten is, evenals de voorgaande jaren, tijdens de zomervakantie van alle scholen gedurende vier weken (23 juli tot 20 augustus) gesloten. De adviseur is in deze periode niet bereikbaar. Het platform Onderwijstalenten blijft online, maar vacatures worden in deze periode niet geplaatst of handmatig gearchiveerd.

Lees verder »

Bijna de helft van nieuwe aanvragen Lerarenbeurs afgewezen - 05-07-2021

Er zijn voor komend schooljaar in alle onderwijssectoren in totaal 5.895 aanvragen gedaan voor de Lerarenbeurs. Daarvan zijn 4.676 aanvragen toegekend. Dit betreft vooral herhaalaanvragen en vorig jaar afgewezen aanvragen.

Lees verder »

30 miljoen coronasubsidie komt bij private bijlesbedrijven terecht - 25-06-2021

Van de ruim 90 miljoen euro die de overheid het afgelopen jaar uitkeerde aan middelbare scholen om onderwijsachterstanden weg te werken, is naar schatting een derde uitgegeven aan private partijen. Dit blijkt uit een enquête van platform voor onderzoeksjournalistiek Investico voor Trouw, EenVandaag en De Groene Amsterdammer onder 547 middelbare scholen met 135 respondenten.

Lees verder »

Kindvolgsystemen voor het jonge kind - 18-06-2021

Het SLO komt naast een update van alle informatie met een overzicht waarin alle kind-volgsystemen voor zowel peuters als kleuters, in overzichtelijke tabellen zijn geplaatst. 

Lees verder »

Geen middenschool, maar betere leraren. Dat kunnen we leren van Finland. - 17-06-2021

Kansenongelijkheid bestrijd je met radicale kwaliteitsverbetering van het basisonderwijs, stellen Anna Bosman en Sezgin Cihangir in een prikkelend opinieartikel in Trouw. Zo bestrijd je ook het lerarentekort: kijk maar naar Finland.

Lees verder »

Ruim 30 procent lerarentekort opgevangen met onbevoegden - 23-06-2021

De grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Almere vangen ruim 30 procent van hun lerarentekort op met het inzetten van onbevoegden. De tekorten zijn fors hoger dan het aantal vacatures doet vermoeden. Dat blijkt uit een rapport van Centerdata over het primair onderwijs dat ministers Slob en Van Engelshoven afgelopen week aan de Tweede Kamer stuurden.

Lees verder »

Burgerschapswet krijgt brede steun in Eerste Kamer - 16-06-2021

De meeste fracties in de Eerste Kamer staan achter de aangescherpte burgerschapswet, waarmee minister Arie Slob scholen meer duidelijkheid wil bieden over burgerschapsvorming.

Lees verder »

Autoriteit Persoonsgegevens adviseert scholen te stoppen met Google - 08-06-2021

De diensten van techbedrijf Google, waaronder Gmail, Docs en Classroom, voldoen mogelijk niet aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Europees geldende privacywet. Daarom adviseert toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) scholen te stoppen met het gebruik van deze diensten. Hierover schrijven het Financieele Dagblad en de NRC.

Lees verder »

Onderzoek naar succesfactoren voor meer mannen voor de klas - 15-06-2021

Meesters zijn schaars. En hoewel het aandeel mannelijke instromers in de pabo lijkt te zijn gestegen in de afgelopen jaren, zijn ze nog steeds sterk in de minderheid. Maar wat kunnen opleiders en scholen doen om mannen te binden en te behouden voor het primair onderwijs? In opdracht van het ministerie van OCW heeft ResearchNed onderzoek verricht naar mogelijke succesfactoren.

Lees verder »

AIVD: hoger onderwijs is zich totaal niet bewust van digitale dreiging - 09-06-2021

Er is totaal geen bestuurlijke aandacht voor digitale veiligheid bij hogescholen en universiteiten, zegt Erik Akerboom, de baas van de AIVD. De economische en nationale veiligheid wordt daarmee op het spel gezet.

Lees verder »

Onderwijsraad: verbind Nationaal Programma Onderwijs aan structurele investeringen - 03-06-2021

Verbind het Nationaal Programma Onderwijs aan structurele investeringen in het onderwijs en leg dit vast in het regeerakkoord. Dat meldt de Onderwijsraad in een advies over het NPO.

Lees verder »

Inzet extra personeel met NPO-geld, waar moet je op letten? - 28-05-2021

In verband met de beschikbaar gestelde middelen via het Nationaal Programma Onderwijs kunnen schoolbesturen de komende tijd extra personeel inschakelen. Bij veel besturen leeft de vraag hoe zij de inzet van personeel kunnen vormgeven en waar ze op moeten letten in het kader van geldende wetgeving en de cao. In deze handreiking zet de PO-Raad de belangrijkste aandachtspunten voor het PO op een rij.

Lees verder »

Van vrijheid van onderwijs naar vrijheid voor onderwijs - 21-05-2021

Vrijheid van onderwijs, oftewel artikel 23 van de Grondwet, is een thema dat de laatste tijd op veel belangstelling kan rekenen in de pers, politiek en veel organisaties in en rondom het onderwijs. Onder redactie van Verusadviseur en hoogleraar Chris Hermans is de bundel Vrijheid voor onderwijs: een uitnodiging tot wisseling van perspectief geschreven.

Lees verder »

Carrière switch: aan de slag voor de klas! - 20-05-2021

Wat is nodig om een carrièreswitch van de financiële sector naar het onderwijs soepel te laten verlopen? Uit welke stappen bestaat deze overstap eigenlijk en wie is waar verantwoordelijk voor?

Lees verder »

Jawohl: steeds meer mbo-studenten kiezen Duits - 19-05-2021

Het vak Duits wordt steeds populairder in het mbo, vermeldt de MBO-raad. Sinds de invoering van de keuzedelen in het mbo in 2014, stijgt het aantal studenten dat Duits kiest. 

Lees verder »

De vele voordelen van een plusklas - 17-05-2021

Leerlingen die uitblinken, hebben uitdagend onderwijs nodig. Verrijkingsprogramma’s kunnen de schoolprestaties verbeteren, het zelfvertrouwen vergroten en het verlies van motivatie voor schoolwerk voorkomen. Ook blijkt dat een plusklas op lange termijn een positief effect heeft.

Lees verder »

Volgens Fontys is hoogbegaafdheid ook onderdeel van diversiteit en inclusie - 12-05-2021

Hoogbegaafdheid kan in het hoger onderwijs problemen als verveling en faalangst met zich meebrengen. Bij Fontys is hiernaar onderzoek gedaan, waaruit verschillende praktische handvatten voor zowel studenten als docenten zijn gekomen.

Lees verder »

Menukaart interventies funderend onderwijs bekend voor Nationaal Programma Onderwijs - 10-05-2021

Een menukaart met 24 bewezen effectieve of aannemelijke maatregelen is op 10 mei 2021 gelanceerd door het ministerie van OCW. Scholen kunnen de maatregelen gebruiken bij het invullen van hun eigen schoolplan in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs na corona (NPO).

Lees verder »

Aantal ondersteuners in basisonderwijs groeit flink - 04-05-2021

Bijna duizend voltijdbanen voor onderwijsondersteuners kwamen er vorig jaar bij op basisscholen. De groep beslaat nu 17 procent van het personeel, blijkt uit de jongste cijfers van uitvoeringsorganisatie DUO. En dat is goed nieuws voor het basisonderwijs, aldus Rosalinde Stins van de AOb. "Mits zij ook echt die extra handen in de klas kunnen zijn, en niet de gaten opvullen die door het lerarentekort ontstaan."

Lees verder »

Rapport: goede zorg en het juiste onderwijs buiten bereik voor veel Nederlandse kinderen - 30-04-2021

Te veel Nederlandse kinderen wachten. Op jeugdzorg, passend onderwijs of op een verblijfsvergunning. Hun problemen verergeren door de coronacrisis.

Lees verder »

VMBO wordt praktischer - 29-04-2021

Het vmbo gaat veranderen. In 2024 verdwijnen de gemengde en de theoretische leerweg om plaats te maken voor één nieuwe leerweg met een praktijkgericht programma. Wat mogen we verwachten? Didactief online schets een beeld.

Lees verder »

Sterke loonstijging in het onderwijs - 19-04-2021

De loonkosten (per gewerkt uur) in het onderwijs zijn in 2020 met 5,5 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Gecorrigeerd voor veranderingen in de werknemersstructuur blijkt de loonkostenstijging het grootst te zijn geweest in het onderwijs. Dat blijkt uit cijfers van het Central Bureau voor de Statistiek (CBS).

Lees verder »

Middenschool 2.0: analyse en oplossingen - 21-04-2021

De Onderwijsraad wil de overgang po/vo flink vertimmeren, blijkens het rapport Later selecteren, beter differentiëren. Slecht idee, schrijft Jan Drentje op Didactief Online. Hij legt uit waarom het rapport rammelt.

Lees verder »

Later selecteren geeft leerlingen meer kansen - 16-04-2021

De Onderwijsraad adviseert in het advies Later selecteren, beter differentiëren: stel het moment van selectie naar een schoolsoort van het voortgezet onderwijs uit tot na een brede brugperiode.

Lees verder »

Ondanks cruciale positie steeds minder schoolleiders - 14-04-2021

Op 14 april is de Staat van de Schoolleider 2021 door twee schoolleiders aangeboden aan inspecteur-generaal van het Onderwijs Alida Oppers en de ministers Slob en Van Engelshoven via een online publicatie.

Lees verder »

Staat van het Onderwijs 2021: focus op de basisvaardigheden - 15-04-2021

De verschillen in het onderwijs zijn in het coronajaar groter geworden, zeker op het gebied van de basisvaardigheden. Dat is de hoofdconclusie uit de Staat van het Onderwijs, het jaarlijkse verslag van de Onderwijsinspectie over de toestand van het Nederlandse onderwijs. De oproep die inspecteur-generaal van het onderwijs Alida Oppers dan ook deed: focus op die basisvaardigheden.

Lees verder »

‘Eenheidsdrang nu hét geloof in onderwijsland’ - 14-04-2021

Diversiteit is het devies, maar conformiteit de praktijk. Bij de seculiere meerderheid. Maar net zo goed bij het reformatorisch onderwijs, stelt de Amsterdamse professor dr. Michael Merry. ‘Hoeveel ruimte geven jullie écht aan mensen die anders denken?’

Lees verder »

Samen slimmer PO komt met tool-kit voor ontwikkeling en talent - 06-04-2021

"Door taken anders te organiseren, benutten we talent en verhogen we het werkplezier van leraren''. Daarmee opent de PO-Raad de uitkomsten van een ontwikkelgroep van HR-managers. Zij komen met een toolkit voor het primair onderwijs om aanwezig onderwijstalent optimaal te benutten. 

Lees verder »

Problemen bij start online aanvragen lerarenbeurs - 01-04-2021

De website van uitvoeringsorganisatie DUO lag middernacht ‘plat’ toen de aanvraagperiode voor de lerarenbeurs op 1 april 0.00 uur inging. Meerdere leraren waren rond dat tijdstip tevergeefs bezig met inloggen om een aanvraag in te dienen volgens de AOb.

Lees verder »

Docenten moeten leren hun pedagogische keuzes te onderbouwen - 31-03-2021

Volgens Carlos van Kan, lector pedagogiek aan Hogeschool Rotterdam, moet er tijdens de lerarenopleiding meer aandacht komen voor pedagogische vraagstukken. Zo kan het ontwikkelen van een pedagogische identiteit docenten bijvoorbeeld helpen omgaan met maatschappelijke verwachtingen.

Lees verder »

Verkenning: Van vakdocent VO naar bevoegd leraar PO - 29-03-2021

Het Arbeidsmarktplatform PO heeft een verkenning uitgevoerd naar het aantal bevoegde vakdocenten in het voortgezet onderwijs dat niet werkzaam is in het vo en ook niet in het primair onderwijs. Dit is de zogeheten stille reserve.

Lees verder »

Onderwijsassistenten en leraarondersteuners vooral ingezet om leraar te ontlasten - 29-03-2021

De belangrijkste reden van werkgevers om onderwijsassistenten of leraarondersteuners in te zetten, is om leraren te ontlasten. Dat geldt voor maar liefst 84% van de werkgevers.

Lees verder »

Onderwijsraad pleit voor meer focus in het werk van leraren - 25-03-2021

Het advies Tijd voor focus  van de Onderwijsraad is vandaag verschenen. In dit advies doet de raad verschillende aanbevelingen om de werkdruk in het onderwijs te verminderen. Maar er is ook meer menskracht nodig en de bekostiging moet structureel omhoog. Verus leverde inbreng voor het advies van de Onderwijsraad.

Lees verder »

Rondom zij-instroom in coronatijd - 23-03-2021

De coronacrisis heeft ook gevolgen voor zij-instroom trajecten. Bijvoorbeeld omdat de praktijkonderdelen van de opleiding zijn opgeschort of noodgedwongen een andere inhoud krijgen, of omdat de begeleiding vanuit school tijdelijk is komen te vervallen. Dit zorgt voor vragen bij schoolbesturen en zij-instromers.

Lees verder »

Studenten gaan eindexamenkandidaten helpen - 17-03-2021

Studenten gaan eindexamenkandidaten helpen bij het wegwerken van eventuele leerachterstanden door de coronacrisis. Middelbare scholen betalen een vaste prijs voor de bijlessen en hopen direct studenten te interesseren voor het lerarenvak. 

Lees verder »

Universiteiten starten nieuwe masteropleiding voor leraren - 17-03-2021

Vier universiteiten hebben plannen ingediend om vanaf september 2022 een educatieve master primair onderwijs aan te bieden. Hiermee kunnen studenten in twee jaar tijd zowel de graad ‘master of science’ als hun lesbevoegdheid voor het primair onderwijs behalen.

Lees verder »

In memoriam: Martin Jan de Jong. Een moedig en waarachtig schoolleider - 13-03-2021

‘Niemand mag klein gehouden worden en niemand klein gemaakt worden’, een gevleugelde uitspraak van Martin Jan de Jong, sinds 2009 bestuurder van het Greijdanus. Op 6 maart 2021 overleed Martin Jan, vandaag namen velen afscheid van hem.

Lees verder »

Een werkgever in het christelijk onderwijs over Onderwijstalenten - 11-03-2021

Hoe denkt een onderwijswerkgever nu zelf over het gebruik van het vacatureplatform Onderwijstalenten en waarom wordt het gebruikt? 

Lees verder »

Lang niet alle leerlingen verlaten het primair onderwijs met fundamenteel schrijfvaardigheidsniveau - 11-03-2021

Aan het eind van het basisonderwijs behaalt 73% van de leerlingen het fundamentele niveau 1F voor schrijfvaardigheid. In het speciaal basisonderwijs is dit 33% meldt de inspectie van het onderwijs.

Lees verder »

Regeling Lerarenbeurs gewijzigd - 08-03-2021

In een Kamerbrief van 8 maart 2021 laat het Ministerie van OCW weten dat de Regeling Lerarenbeurs is gewijzigd. Zo krijgen de afgewezen aanvragers 2020 voorrang. De aanvraagperiode voor de Lerarenbeurs loopt van 1 april tot en met 15 mei 2021.

Lees verder »

Voor veel jongeren is democratie een vaag begrip - 02-03-2021

De helft van de tweedeklassers staat onverschillig tegenover de democratie. De kenniskloof tussen vwo’ers en vmbo’ers is verontrustend, vinden UvA-onderzoekers.

Lees verder »

Nog veel leerlingen thuis - 02-03-2021

Vanwege corona en afstandsonderwijs waren scholen niet verplicht om verzuimmeldingen door te geven aan gemeenten. Hierdoor zijn de verzuimcijfers van de leerplichttelling 2019-2020 niet met eerdere jaren te vergelijken. Toch laten de verzuimcijfers wel zien dat er nog veel leerlingen niet naar school gaan, ondanks de inspanningen van scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten. Dat schrijft demissionair minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees verder »

SURF en SIVON spreken Google aan op privacy risico’s voor het onderwijs - 01-03-2021

In het onderwijs worden steeds meer (persoons)gegevens digitaal opgeslagen en uitgewisseld. Het is belangrijk dat dit op een veilige en verantwoorde manier gebeurt. Uit onderzoek in opdracht van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) blijkt dat er privacyrisico’s kleven aan het gebruik van Google G Suite*. 

Lees verder »

Waardering en ook zorgen bij Debat Nationaal Programma Onderwijs - 25-02-2021

De Tweede Kamer debatteerde 25 februari met de ministers Van Engelshoven en Slob over het Nationaal Programma Onderwijs. Met het plan wordt de komende 2,5 jaar een forse financiële impuls aan het onderwijs gegeven om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Scholen kunnen op basis van de eigen situatie keuzes maken in de maatregelen.

Lees verder »

Slob en Van Engelshoven presenteren 'ongekende' onderwijsplannen - 17-02-2021

Het kabinet trekt 8,5 miljard uit voor het onderwijs, bedoeld om de achterstanden in te lopen die leerlingen en studenten hebben opgelopen door de coronacrisis. De demissionaire ministers Van Engelshoven en Slob hebben vanmiddag een pakket aan maatregelen gepresenteerd voor alle schooltypen, variërend van het basisonderwijs tot de universiteiten.

Lees verder »

Oplossen tekort personeel nog steeds belangrijkste uitdaging voor primair onderwijs - 11-02-2021

De belangrijkste uitdaging voor de primair onderwijssector is het tekort aan (gekwalificeerd) personeel. Daarnaast staat het primair onderwijs voor verschillende andere uitdagingen waarbij ondersteuning gewenst is.

Lees verder »

Een kwart van de Nederlanders in de arbeidsmarkt is niet- of laag digitaal vaardig en verdient minder - 16-02-2021

Mensen met lage digitale vaardigheden hebben relatief vaak geen betaald werk en als ze werk hebben, hebben ze een relatief laag uurloon. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van CPB-onderzoek.

Lees verder »

Leer kinderen om vragen te stellen, dan komen ze verder - 15-02-2021

Vraaggestuurd onderwijs kan leerlingen vanuit een intrinsieke motivatie laten leren. Voor leerkrachten vormt het echter een grote uitdaging, weet Harry Stokhof, lerarenopleider bij de HAN. Hij deed jarenlang onderzoek naar effectief vraaggestuurd leren, en weet inmiddels hoe belangrijk de voorbereiding van een vraaggestuurd leerproces is.

Lees verder »

‘Praten over onderwijsachterstanden voelt als diskwalificatie van de leerkracht’ - 11-02-2021

Onderwijsachterstanden en -vertragingen. Twee termen die nu veelvuldig worden genoemd als er wordt gesproken over de impact van de coronapandemie op het Nederlandse onderwijs.

Lees verder »

Geen draagvlak onder leraren: brede onderwijsbevoegdheid van tafel - 01-02-2021

De commissie die een nieuw bevoegdhedenstelsel voor leraren zou ontwerpen, is gestrand. De helft van de commissie, waaronder de leraren, vindt het idee om één brede onderwijsbevoegdheid in te voeren een 'accident waiting to happen’, meldt de redactie Onderwijsblad van de AOb.

Lees verder »

Zevende hogeschool in samenwerking schoolleiderschap bij Penta Nova - 29-01-2021

In het samenwerkingsverband voor schoolleiderschap Penta Nova is een zevende hogeschool toegetreden als partner. Met de toetreding van Hogeschool de Kempel in Helmond is Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap ook vertegenwoordigd in het zuiden van het land.

Lees verder »

Eindtoets in de media - 25-01-2021

Leve het Onderwijs, een beweging van schoolbestuurders, roept op het verplichten van toetsen, waaronder ook de eindtoets, te stoppen. Leraren kunnen volgens hen prima zelf bepalen of ze toetsen en wanneer ze dat doen.

Lees verder »

Nationaal Programma voor onderwijs tijdens en na corona - 28-01-2021

De achterstanden die leerlingen en studenten oplopen door de schoolsluitingen worden niet binnen één schooljaar ingelopen. In een brief aan de Tweede Kamer lanceert demissionair minister Slob een Nationaal Programma voor onderwijs tijdens en na de coronacrisis.

Lees verder »

Leer ze lezen - 28-01-2021

Lezen is misschien wel het belangrijkste schoolvak. Immers, zonder goede leesvaardigheid ben je nergens, op school noch in de samenleving. Een goede basis leggen op de basisschool is van levensbelang. In Leer ze lezen, praktische inzichten uit onderzoek voor leraren basisonderwijs zijn 23 kernpublicaties uit de schatkamer van het internationale onderzoek bijeengebracht.

Lees verder »

Misbruik ADHD-medicatie door Nederlandse studenten - 19-01-2021

Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat 16% van de studenten ADHD-medicatie gebruikt zonder recept. Dit is niet zonder gezondheidsrisico en kan zelfs dodelijke gevolgen hebben, meldt Science Guide. De Groningse onderzoekers noemen deze cijfers dan ook schrikbarend.

Lees verder »

ROC Menso Alting Groningen scoort opnieuw hoog in MBO Keuzegids 2021 - 15-01-2021

Studenten beoordelen ROC Menso Alting in Groningen als een fijne en goede school. Ook de onderwijsinspectie is tevreden over de kwaliteit van het onderwijs. De Keuzegids MBO heeft alle MBO opleidingen in Nederland beoordeeld en dit onderzoek meegewogen. ROC Menso Alting scoort het hoogst in Noord-Nederland. Op nummer 1 in heel Nederland staat net als vorig jaar het reformatorisch Hoornbeeck College. Menso Alting staat opnieuw op nummer 2. 

Lees verder »

Verliezers en winnaars van de COVID-generatie - 12-01-2021

Er is de laatste tijd veel aandacht voor leerlingen die achterstanden opgelopen hebben in de lockdowns. Maar er zijn ook winnaars. Onderzoekers van de VU kijken naar het totaalplaatje en komen met aanbevelingen. Didactiefonline schrijft erover.

Lees verder »

Scholen en docenten moeten vrij zijn om de waardigheid van iedere leerling te zoeken - 14-01-2021

Op 28 december kwam een aflevering van Klassen op tv. Het meisje Esma heeft als voorlopig advies vmbo-basis. Ze hoopt op vmbo-kader als definitief advies. Dit verlegen en bescheiden meisje zorgt ervoor dat kijkers het met haar te doen hebben. De directeur, die echt denkt dat Esma meer in huis heeft, zegt: ‘maar ja, het advies moet eigenlijk gebaseerd zijn op de feiten die we nu hebben en die we nu zien en niet op wat we iemand gunnen of wat we denken dat iemand aan zou kunnen.’ ‘Eigenlijk’: ze is de gevangene van de aanpak die gevraagd wordt. Berend Kamphuis en Mark Buck schreven er voor Verus een blog over.

Lees verder »

Zwolse pabo doet mee aan proef, student kiest direct voor werken met jongere of oudere kinderen - 11-01-2021

Het kabinet wil meer studenten warm maken voor het basisonderwijs. Om de pabo aantrekkelijker te maken is een experiment gestart waarbij de student gelijk al kan kiezen voor werk in de onder- of bovenbouw. Dit moet vooral jongens over de streep trekken om voor de pabo te kiezen. De pabo van hogeschool Viaa in Zwolle is als eerste pabo in het land al gestart met de specialisaties.

Lees verder »

Pabo wordt opgesplitst om meer mannen aan te trekken - 08-01-2021

Vanaf 2022 komt er een pabo voor het jongere en voor het oudere kind. Zo hoopt OCW dat meer mannen naar de pabo gaan omdat die nu geen zin hebben om stage te lopen bij de kleuters.

Lees verder »

Van Vroonhoven maakt indruk - 23-12-2020

Het lerarentekort zal waarschijnlijk weer domineren in 2021. Aanjager Aanpak Lerarentekort Merel van Vroonhoven veegde na Sinterklaas de minister de mantel uit: het is tijd voor samenhangende, fact-based actie. Monique Marreveld van Didactiefonline wijdt er een blog aan.

Lees verder »

Opleiding en inkomen ouders grote invloed op schoolsucces kind - 18-12-2020

Kinderen van ouders met een lager inkomen of opleidingsniveau beginnen al voor de basisschool met een achterstand en zij halen die tijdens hun schoolloopbaan niet in.

Lees verder »

Kabinet: basisscholen niet eerder open dan 18 januari - 31-12-2020

De basisscholen en kinderopvangcentra gaan niet eerder open. Dat heeft het kabinet besloten vanwege de hoge besmettingscijfers en de toenemende druk op de zorg. Dat betekent dat ze in ieder geval tot maandag 18 januari 2021 dicht blijven.

Lees verder »

Impact coronamaatregelen op het onderwijs: hogere werkdruk, lager welzijn - 31-12-2020

De coronamaatregelen hebben grote gevolgen voor het onderwijs. Het NRO vroeg leraren en andere onderwijsprofessionals in het po, vo en mbo met welke vragen zij zitten en welke thema's op hun school spelen in relatie tot de maatregelen. 

Lees verder »

Onderwijstalenten wordt dienstverlening van Verus - 01-01-2021

Onderwijstalenten.nl is als dienstverleningsplatform in Nederland uniek, omdat het zich specifiek op het onderwijsveld richt voor de werving van personeel met een christelijke identiteit. In 2010 is het vacatureplatform online gezet als dienstverlening van LVGS (de Landelijke Vereniging Gereformeerde Scholen). Eind december 2020 is de LVGS opgegaan in Verus. Het vacatureplatform Onderwijstalenten wordt geïntegreerd in de dienstverlening van Verus.

Lees verder »

Scholen geven vooral afstandsonderwijs rond kerstvakantie - 14-12-2020

Vanaf woensdag 16 december 2020 tot en met tenminste zondag 17 januari in het nieuwe jaar gaan de scholen in het primair en voortgezet onderwijs, het mbo en hoger onderwijs dicht.

Lees verder »

Lerarentekort in VO blijft groeien - 11-12-2020

Zoals ieder jaar zijn de nieuwe ramingen voor het lerarentekort gedeeld met de Tweede Kamer. Anders dan in het po, waar de voorspelde tekorten voor de komende jaren minder groot zijn dan eerder verwacht, blijft het tekort in het voortgezet onderwijs juist groeien met ongeveer dezelfde snelheid.

Lees verder »

Lerarentekort in PO in 2025 iets minder dan verwacht - 12-12-2020

In 2025 wordt er een personeelstekort van 1439 fte verwacht, dit blijkt uit de Kamerbrief lerarenbeleid en onderwijsarbeidsmarkt 2020. Dit tekort komt bovenop het huidige tekort aan leraren en directeuren. Hiermee is het verwachte tekort lager dan eerdere prognoses.

Lees verder »

Advent 2020: waar kijk jij naar uit? - 29-11-2020

Nu is het weer Advent.... Voor velen is het door de coronacrisis een lastig jaar en daardoor moeilijker dan ooit om hoop te houden en vooruit te kijken. Daarom lanceert Verus specifiek Adventsmateriaal voor scholen.

Lees verder »

65 deelnemers voor traject Excellente Scholen 2021-2023 - 25-11-2020

Ondanks de coronacrisis doen 24 scholen voor primair onderwijs, 9 scholen voor speciaal onderwijs en 32 afdelingen voor voortgezet onderwijs mee aan het traject Excellente Scholen 2021-2023. Het aantal deelnemers is daarmee nagenoeg gelijk aan dat van vorig jaar. 

Lees verder »

De digitale sprong: impact corona op ICT-ambities leraren - 19-11-2020

Toen de scholen in maart hun deuren moesten sluiten, schakelden leraren in rap tempo over op onderwijs op afstand. De PO-Raad en Kennisnet doen onderzoek naar hoe dit onderwijs werd ingericht en ervaren.

Lees verder »

Jaarrapport Integratie: verschillen in onderwijs en op arbeidsmarkt kleiner - 11-11-2020

De afgelopen jaren is de arbeidsparticipatie van mensen met een migratieachtergrond sterker gestegen en de bijstandsafhankelijkheid sterker gedaald, dan die van mensen met een Nederlandse achtergrond. Kinderen met een migratieachtergrond krijgen vaker een hoger schooladvies en zitten vaker op de havo of het vwo dan tien jaar geleden. 

Lees verder »

210 miljoen voor ondersteuning op school - 16-11-2020

Het kabinet trekt 210 miljoen euro uit waarmee basisscholen, middelbare scholen en mbo-instellingen extra hulp kunnen inschakelen in deze coronatijd. 

Lees verder »

‘Geen mens mag de indruk krijgen dat hij of zij er minder toe doet’ - 12-11-2020

Met gemengde gevoelens kijkt voorzitter Berend Kamphuis, bestuurder van Verus, terug op het politieke debat over de burgerschapswet. 'Een aantal idealen waarvoor we hard hebben gewerkt, lijkt te worden verwezenlijkt. Tegelijk is het debat over de vrijheid van onderwijs in een hoek van polarisatie en onbegrip terechtgekomen', zo schrijft hij in zijn blog.

Lees verder »

Geloof jij in de toekomst van het christelijk onderwijs in Nederland? - 12-11-2020

René Tromp, bestuurder LEV Scholengroep, geeft een terugblik over het gereformeerd onderwijs en een vooruitblik voor de toekomst van het christelijk onderwijs. Aanleiding is het opgaan van de vereniging LVGS in Verus tijdens komende jaarwisseling. Een bloemlezing uit zijn column in de laatste nieuwsbrief van LVGS.

Lees verder »

Stuur je leerlingen de school uit - burgerschap leer je niet in de klas - 23-10-2020

Leerlingen die van school komen hebben normen en waarden, weten wat democratie is en kunnen omgaan met verschillende bevolkingsgroepen. Dat is het doel van burgerschapsonderwijs. Hoe scholen goede burgers maken van hun leerlingen verschilt. Scholengemeenschap Guido kiest voor maatschappelijke diensttijd. “We sturen de leerlingen de school uit. Burgerschap leer je niet in de klas, maar in de maatschappij”, stelt leraar Erik-Jan Hakvoort.

Lees verder »

Leermotivatie daalt bij online lessen in VO - 23-10-2020

De motivatie actief mee te doen in online lessen, ijverig te leren en de leermotivatie is lager in de havo-/vwo-bovenbouwklassen dan bij andere leerlagen. 

Lees verder »

Podcast Verus over vrijheid van onderwijs - 28-10-2020

Verus lanceert een nieuwe podcast: pdcst drieëntwintig. In deze podcastserie gaat journaliste en presentatrice Rinke Verkerk in gesprek met invloedrijke stemmen uit de maatschappij over de vraag wat het belang van de vrijheid van onderwijs is, in een gepolariseerd Nederland. De eerste vijf podcasts zijn nu te beluisteren.

Lees verder »

Meer dan 4000 leerlingen op Greijdanus - 17-10-2020

Op de officiële teldatum van het onderwijs passeerde het Greijdanus het aantal van 4000 leerlingen. Op de locaties in Zwolle, Meppel, Hardenberg en Enschede was dat reden voor een feestje.

Lees verder »

Geloven in lesgeven - 19-10-2020

Geloven in lesgeven is de Nederlandse vertaling van On Christian Teaching, in 2018 verschenen bij Eerdmans in Grand Rapids. Het past helemaal bij dit boek dat de vertaling tot stand kwam op initiatief van twee docenten: Jurrian Fahner, senior docent godsdienst en klassieke talen en Jan Bollemaat, senior docent godsdienst en mens en religie, beiden verbonden aan Greijdanus.

Lees verder »

Arbeidsmarkt PO in 2020 - 07-10-2020

Ieder jaar publiceert het Arbeidsmarktplatform PO een analyse met cijfers en trends over het werk in het primair onderwijs. Deze arbeidsmarktanalyse voor het primair onderwijs is voor 2020 in beeld gebracht. Wat viel op? Vooral dat het aandeel onderwijsondersteuners flink steeg, het aantal directiefuncties daalde en dat het aandeel jongeren stijgt.

Lees verder »

Pensioengolf in onderwijs hoger dan andere jaren - 05-10-2020

De eerste negen maanden van 2020 zijn meer dan 12.000 werknemers uit het onderwijs met pensioen gegaan. Dat zijn er ruim 3.000 meer dan gemiddeld de afgelopen vier jaar. Dat heeft zeker te maken met de vervroeging van de aow-leeftijd en misschien ook met de coronacrisis volgens het Onderwijsblad van de AOb.

Lees verder »

IPSE Studies: Beloning in primair onderwijs bovengemiddeld gestegen - 05-10-2020

De beloning van werknemers in primair onderwijs is in de periode 2000-2018 bovengemiddeld gestegen. Dat blijkt uit onderzoek door Jos Blank en Alex van Heezik van het Instituut voor Publieke Sector en Efficiëntie Studies (IPSE Studies) in Delft.

Lees verder »

Les op afstand update - 06-10-2020

Op 1 oktober is de vernieuwde website Les op afstand live gegaan. Ook dit schooljaar is het nog nodig dat scholen soms afstandsonderwijs geven, bijvoorbeeld bij ziekte of quarantaine van leraren of wanneer leerlingen thuis moeten blijven. 

Lees verder »

Alle leraren academisch geschoold in strijd tegen slechte leesvaardigheid - 29-09-2020

De sleutel om de dramatische leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen het hoofd te bieden ligt bij de pabo. Maak die dan ook academisch, zeggen wetenschappers tegen de Tweede Kamer volgens een verslag in Science Guide.

Lees verder »

VMBO Guido Amersfoort start het jaar met maatschappelijke diensttijd - 30-09-2020

Een groep eindexamenscholieren van het GSG Guido VMBO in Amersfoort begon afgelopen week met hun maatschappelijke diensttijd (MDT). 

Lees verder »

Christelijke scholen bezorgd om nieuwe wet burgerschapsonderwijs - 29-09-2020

Burgerschap Onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs stuit op bezwaar bij christelijke schoolbesturen. Ze vinden het te eenzijdig, kopt NRC.

Lees verder »

Week tegen pesten - 21-09-2020

Bijna zes op de tien kinderen van 9 tot 13 jaar in Nederland zijn of worden gepest. Dat blijkt uit een representatief onderzoek in opdracht van het NOS Jeugdjournaal onder ruim 1000 kinderen van 9 tot 13 jaar, uitgevoerd door onderzoeksbureau No Ties.

Lees verder »

Onderwijsbegroting 2021: alle belangrijke punten op een rij - 16-09-2020

De Onderwijsbegroting ligt op tafel en biedt inzicht in hoe komend jaar het geld in ons onderwijs zal worden besteed. Verus zet de belangrijkste punten voor je op een rijtje én kijkt met een kritische blik naar de begroting. "Juist in deze onzekere tijd moet er opnieuw aandacht worden gegeven aan de pedagogische opdracht van de school", aldus voorzitter Berend Kamphuis.

Lees verder »

Beleidshervormingen en de professionaliteit van de leraar - 14-09-2020

Door overheidsbeleid voelen leraren en huisartsen zich steeds meer miskend in hun beroep, constateert bestuurskundige Wiljan Hendrikx in een onderzoek (2019) . Zijn tip voor leraren: maak werk van een gedeeld professioneel zelfbeeld.

Lees verder »

Onderwijsraad komt met werkprogramma 2021 - 11-09-2020

Wat zijn kansen en risico’s van technologie voor onderwijsleerprocessen? Hoe kunnen differentiatie en selectie in het onderwijsstelsel kansengelijkheid vergroten in plaats van deze te beperken? Hoe kan het hoger onderwijs het beste worden ingericht? En hoe kan het externe toezicht de kwaliteit van onderwijs het beste borgen? 

Lees verder »

Lerarentekort houdt aan - 08-09-2020

Nu de corona-crisis in andere bedrijfstakken voor kaalslag zorgt, melden zij-instromers zich massaal aan bij schoolbesturen. Exit lerarentekort? Nee. Door een enorme pensioengolf en een verhoogde raming van het aantal leerlingen blijft het probleem urgent volgens de AOb.

Lees verder »

Snotneuzen stressfactor in het onderwijs - 08-09-2020

Natuurlijk moeten leraren voorrang krijgen bij het testen. En graag snel een beetje... Kopt de column van Aleid Truijens in de Volkskrant. De grootste zorg is nu niet een landelijke schoolsluiting ten gevolge van corona, maar de dagelijkse snotneuzen, die leiden tot het acuut naar huis sturen van klassen en een hoop stress bij ouders en werkgevers.

Lees verder »

Waardengestuurd onderwijs - 02-09-2020

Scholen vertegenwoordigen waarden, als een brug tussen de levensbeschouwelijke visie en dagelijkse onderwijspraktijk.  Voor dit waardengestuurde onderwijs is echter meer nodig dan alleen het formuleren van die waarden.

Lees verder »

AVS pleit voor voorrang onderwijspersoneel voor coronatest - 31-08-2020

Schoolleiders zijn bij de start van het schooljaar veel tijd kwijt met het zorgdragen voor voldoende personeel, dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder 600 schooldirecteuren.

Lees verder »

Lerarenopleidingen selecteren te eenzijdig op studiesucces - 20-08-2020

In de selectie van nieuwe studenten is de vraag hoe succesvol een student de opleiding zal doorlopen leidend. De vraag of iemand een goede leraar zal worden, wordt niet systematisch of doelgericht verkend. Dit meldt Science Guide naar aanleiding van een recent onderzoek.

Lees verder »

Baankansen zijn het grootst in ICT, onderwijs en zorg volgens UWV - 13-08-2020

Ondanks de oplopende werkloosheid is er in sommige sectoren nog steeds een tekort aan personeel. Uitkeringsinstantie UWV heeft een lijst gepubliceerd met de meest en minst kansrijke beroepen sinds het uitbreken van de coronacrisis.

Lees verder »

Als de samenleving onderwijs respecteert, voelt elke leraar dat tot in zijn klas - 17-08-2020

Ook in Belgie ontdekt de maatschappij het belang van onderwijs in corona-tijd. Klasse.be interviewde Dirk de Wachter.

Lees verder »

Onderwijsraad: geen passend, maar inclusief onderwijs - 23-07-2020

Een landelijke toelaatbaarheidsverklaring en een landelijke norm voor lichte onderwijsondersteuning: op weg naar inclusiever onderwijs wil de Onderwijsraad een en ander aan passend onderwijs verspijkeren. De raad kiest daarmee een andere route dan de onderzoekers van de eindevaluatie.

Lees verder »

Kleuters zijn wezenlijk anders - 08-08-2020

Volgens hoogleraar Sieneke Goorhuis in het Friesch Dagblad zijn kleuters wezenlijk anders. Prof. dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer (1946) schreef bijna vijftien jaar artikelen over jonge kinderen in het Friesch Dagblad. Vandaag verschijnt haar laatste, over het belang van cultuur. Het is tijd dat anderen haar werk gaan overnemen. ,,Ik ben klaar.” 

Lees verder »

In memoriam emeritus hoogleraar Dolf van den Berg Onderwijskunde - 15-07-2020

Emeritus hoogleraar Dolf van den Berg Onderwijskunde (Radboud Universiteit) pleitte al jaren voor het loslaten van het leerstofjaarklassensysteem. We moeten toe naar ‘ontwikkelingsgericht onderwijs’. Hij richtte daartoe op 79-jarige leeftijd de Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs op. Tijdens het overhandigen van de eerste exemplaren van het gezamenlijk geschreven boek Onderwijs na Covid-19 kwam op 7 juli j.l. Van den Bergs hart tot stilstand. Diezelfde avond overleed hij in het RadboudUMC.

Lees verder »

Nederlandse leraar ervaart minder stress dan Noordwest-Europese collega's - 16-07-2020

Uit het internationale onderzoek ‘Teaching and Learning International Survey’ (TALIS) blijkt dat in Nederland een op de drie leraren werkstress ervaart. Ondanks dat dit een hoog percentage is, is dit lager dan in de meeste andere landen (gemiddeld 49%). In Noordwest-Europa blijkt Nederland het laagste aandeel leraren te hebben dat werkstress ervaart.

Lees verder »

PABO's starten met opleidingsroute voor het jongere of oudere kind - 16-07-2020

Studenten van zes verschillende pabo’s kunnen vanaf september 2020 kiezen voor een specialisatie voor het jonge kind vanaf de start van hun opleiding. Eén van die Pabo's is Hogeschool VIAA.

Daarnaast biedt de hogeschool ook de specialisatie aan voor het oudere kind en is daarmee de eerste hogeschool in Nederland die beide specialisaties gaat aanbieden.

Lees verder »

Kamer: versoepel instroomeisen PABO - 08-07-2020

Motivatie moet een grotere rol spelen in de toelating voor de pabo vindt de VVD. Afgelopen week nam de Tweede Kamer met algemene stemmen een motie aan om de instroomeisen te versoepelen.

Lees verder »

Landelijke taskforce voor aanpak lerarentekort - 02-07-2020

Een landelijke taskforce is nodig bij de aanpak tegen het leraren- en schoolleiderstekort. Deze aanpak moet leiden tot meer slagkracht, intensievere regionale samenwerking en minder versnippering, zoals nu het geval is. Zo kan de begeleiding van startende leerkrachten en zij-instromers beter.

Lees verder »

Meer aanmeldingen PABO door coronacrisis? - 29-06-2020

Het aantal aanmeldingen voor de pabo is dit jaar hoger dan de afgelopen jaren. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging Hogescholen. Meer aankomend studenten kiezen dus voor een opleiding tot leraar in het basisonderwijs.

Lees verder »

Regionale arbeidsmarktanalyses primair onderwijs - 25-06-2020

De arbeidsmarkt in het primair onderwijs is de afgelopen jaren in een rap tempo veranderd. Tot enkele jaren geleden was het voor (startende) leraren nog moeilijk om aan een baan te komen. Die tijd is nu voorbij: het lerarentekort in de sector neemt de komende jaren toe. Toch zal niet elke regio in dezelfde mate te maken krijgen met dit tekort.

Lees verder »

Onderwijstalent ontwikkelen en duurzaam loopbaanbeleid - 18-06-2020

Slechts 44 procent van het onderwijspersoneel in het primair onderwijs is tevreden over de huidige loopbaanontwikkelingsmogelijkheden. Deze tevredenheid wordt vooral beïnvloed door de mate waarin men de kans krijgt om te doen waar men goed in is. Dat blijkt uit de verkenning ‘Op weg naar gedifferentieerd loopbaanbeleid’ van het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds.

Lees verder »

Het gymnasium is juist een verheffingsinstrument - 24-06-2020

Twee weken geleden stelden Michael Merry en Willem Boterman in hun wetenschappelijk paper dat het categorale gymnasium in Nederland bijdraagt aan ongelijkheid in het onderwijs. De onderzoekers stellen dat het daarom vreemd is dat dit instituut nog bestaat. Vincent de Haan schrijft op ScienceGuide een interessant opinie-artikel waarin hij betoogt dat hun conclusie niet deugt.

Lees verder »

Scholen voor voortgezet onderwijs na zomervakantie weer volledig open - 25-06-2020

Scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs kunnen na de zomervakantie weer helemaal open. Vanaf 1 juli hoeven leerlingen in de school geen 1,5 meter afstand meer te bewaren. Dat is gisteren bekend gemaakt tijdens de persconferentie van premier Rutte.

Lees verder »

Onderwijsraad adviseert over inclusiever onderwijs - 24-06-2020

Het onderwijs kan en moet inclusiever. Dat stelt de Onderwijsraad in het advies 'Steeds Inclusiever' aan de minister voor Basis- en Voortgezet onderwijs en Media met het oog op het einde van de vijfjarige beleidsperiode Passend onderwijs.

Lees verder »

KNAW Onderwijsprijs voor leerling Lise Klapwijk van GSR Rotterdam - 10-06-2020

Op 9 juni was de feestelijke uitreiking van de KNAW Onderwijsprijs voor de beste profielwerkstukken van vwo-scholieren. In elk van de vier profielen werden een eerste, tweede en derde prijs toegekend. De winnaars krijgen een toelage voor hun eerste collegejaar. Lise Klapwijk van de GSR Rotterdam won de eerste prijs in de categorie Economie & Maatschappij. 

Lees verder »

Lichte daling instroom technische profielen en studies - 15-06-2020

In de instroom in de technische profielen en studies is, na een aantal jaren stabilisatie, nu een lichte afname te zien. Dit blijkt uit de jaarlijkse Monitor Techniekpact die op 15 juni is gepubliceerd tijdens de Jaarconferentie Techniekpact.

Lees verder »

Lespakket met extra aandacht voor hygiëne in de klas - 13-06-2020

Hoe was je nu goed je handen? Hoe werkt de overdracht van griepvirussen? Nu hygiëne om extra aandacht vraagt, stelt het Rode Kruis een gratis lespakket beschikbaar voor basisscholen.

Lees verder »

Advies Onderwijsraad: investeer juist nu in onderwijs - 10-06-2020

Door de noodmaatregelen en de gevolgen van de crisis zien jongeren kansen wegvallen om zich te ontwikkelen en op de arbeidsmarkt een plek te vinden. Volgens de Onderwijsraad is het nu zaak te blijven investeren in goed onderwijs voor kinderen en jongeren. 

Lees verder »

Routes naar leraarschap - 01-06-2020

Hoe word je leraar in Nederland? Uit inspectieonderzoek blijkt: er zijn bijna vierhonderd routes. Didactief schrijft er een artikel over 'Chaos in routes naar leraarschap'

Lees verder »

Middelbare scholen hanteren andere overgangsnormen vanwege corona - 25-05-2020

Een meerderheid van de middelbare scholen (53 procent) hanteert niet de normale ‘overgangsvormen’ dit schooljaar. Ruim een derde van de scholen (38 procent) heeft zittenblijven dit jaar helemaal afgeschaft. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant.

Lees verder »

(Mentale) gezondheid Nederlandse jongeren verbeterd; toenemende schooldruk aandachtspunt - 19-05-2020

De (mentale) gezondheid van Nederlandse jongeren is tussen 2014 en 2018 verbeterd, en is over het algemeen ook beter dan die van jongeren in veel andere Europese landen. Met name de toegenomen schooldruk vraagt echter nog aandacht. Dit blijkt uit de recente resultaten van het vierjaarlijkse internationale HBSC-onderzoek (Health Behaviour in School-aged Children) van de World Health Organisation naar de gezondheid en het welzijn van kinderen uit Europa (en Canada).;

Lees verder »

Middelbare scholen open, maar nog lang niet terug naar 'normaal' - 18-05-2020

Vanwege de anderhalvemetermaatregel moeten middelbare scholen scherp kiezen welke leerlingen straks weer naar school mogen. Kwetsbare kinderen krijgen prioriteit.

Lees verder »

Weer op school- praktische informatie voor herstart op locatie - 12-05-2020

Het ministerie van OCW heeft samen met andere partijen twee websites ontwikkeld om scholen te helpen bij de herstart op locatie: weeropschool.nl en weeraanwezigopschool.nl. Laatstgenoemde site geeft informatie om ook de leerlingen die niet uit zichzelf komen, weer terug op school te krijgen.

Lees verder »

Voorjaarsnota: 481 miljoen voor onderwijs - 29-04-2020

Het kabinet maakt structureel 481 miljoen euro vrij voor het onderwijs. Daarvan gaat circa 450 miljoen euro uit de algemene middelen naar een financiële tegenvaller die was ontstaan door hogere aantallen leerlingen en studenten dan verwacht. Voor de landelijke aanpak van het lerarentekort komt er 32 miljoen euro extra.

Lees verder »

Indienen Leraren Ontwikkel Fonds- aanvraag - 01-05-2020

Naar verwachting is het mogelijk om een LOF-aanvraag vanaf woensdag 13 mei 7.00 uur via DUS-I in te dienen. De aanvraagtermijn loopt dan naar verwachting tot en met 27 mei.

Lees verder »

Laten we eens beginnen met lezen - 27-04-2020

Misschien vinden leerkrachten, schoolbestuurders en ouders deze week een gaatje om De staat van het onderwijs te lezen, de digitale turf waarin de Onderwijsinspectie de stand van zaken in ons onderwijs peilt, aan de hand van onderzoeksresultaten. De editie-2020 kwam afgelopen week uit; er was, begrijpelijk, weinig aandacht voor.

Lees verder »

Topvrouwen en schoolleiders gaan van elkaar leren - 25-04-2020

Twaalf schoolleiders uit het basisonderwijs en twaalf topvrouwen van grote ondernemingen als ABN Amro, De Hermitage, KPMG en ACM zijn de kopgroep in een nieuw uitwisselingsprogramma. De twaalf koppels gaan van elkaar leren via een speciaal cross mentoring initiatief.

Lees verder »

Herstart scholen, maar nog wel zorgen - 22-04-2020

Bijna 80 procent van de schoolleiders voert al gesprekken over scenario’s om scholen te herstarten. In vrijwel alle gevallen worden meerdere scenario’s besproken, zoals halve klassen aangevuld met afstandsonderwijs (57%), voorrang voor kwetsbare leerlingen (47%), halve klassen zonder afstandsonderwijs (43%), alle klassen een dagdeel (30%), alle klassen aangevuld met afstandsonderwijs (28%), eerst onderbouw en dan bovenbouw (11%).

Lees verder »

Toelatingseisen pabo blijven van kracht - 17-04-2020

In tegenstelling tot wat diverse media vorige week berichtten zijn de toelatingseisen voor de pabo niet versoepeld volgens de Vereniging Hogescholen. ​​​​​​​

Lees verder »

Netwerk van christelijke VO-scholen - 14-04-2020

In corona-tijden is online contact meer dan ooit van belang. Het platform Identiteit & Kwaliteit verbindt een netwerk van VO-scholen en drie christelijke HBO-instellingen.

Lees verder »

Ruim 5000 onvindbare kinderen en wat je als school moet doen... - 09-04-2020

Het bericht van de AVS van vandaag, over ruim 5000 onvindbare kinderen, heeft inmiddels landelijke bekendheid gekregen. Verus legt je uit hoe de zorgplicht van scholen eruit ziet, die geconfronteerd worden met een onvindbaar kind.

Lees verder »

Onderhandelingsakkoord voor CAO-VO - 09-04-2020

De VO-raad en de onderwijsbonden hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de werknemers in het voortgezet onderwijs.

Lees verder »

Urgentie als hefboom voor onderwijsontwikkeling - 09-04-2020

Begin dit schooljaar was het zover voor het Greijdanus Meppel: na een aantal jaar ontwikkelen en uitproberen, voerde de school een 80-minutenrooster in. En toen kwam de corona-crisis. Tegen de verwachting in, blijkt het 80-minuten rooster juist nu een uitkomst.

Lees verder »

Ouders en scholen tevreden met eerste schoolweken op afstand - 31-03-2020

Schoolleiders (88%) zijn tevreden over de manier waarop scholen onderwijs bieden op afstand tijdens de coronacrisis, dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder 1028 schoolleiders.

Lees verder »

Corona en levensbeschouwing - 30-03-2020

Jong en oud in het onderwijs heeft ook behoefte om stil te staan bij de emotionele impact van Corona. Hoe geef je daar als christelijke school invulling aan?

Lees verder »

Digitaal huisbezoek - 26-03-2020

Relatie, relatie, relatie. Het is dé voorwaarde om tot leren te komen. Hoe onderhoudt je die relatie als leraar met thuiswerkende leerlingen? Gedragsdeskundige dr. Kees van Overveld deelde op LinkedIn voorbeeldvragen ter inspiratie en kreeg honderden reacties. “Nu alle werkbladen gekopieerd zijn, zou ik leraren willen oproepen een digitaal huisbezoek te brengen.”

Lees verder »

VGPO De Oosthoek wordt Scholengroep Hannah - 25-03-2020

Scholengroep Hannah is met ingang van 25 maart 2020 de nieuwe naam voor VGPO De OosthoekHannah is een scholengroep met twaalf basisscholen in het oosten van het land. Elke school is een christelijke gemeenschap.

Lees verder »

Geen centraal eindexamen voor middelbare scholieren - 24-03-2020

De centrale eindexamens voor middelbare scholieren gaan dit jaar niet door, heeft minister Slob in overleg met onderwijsvertegenwoordigers besloten. Scholen voor voortgezet onderwijs moeten op basis van de schoolexamens gaan beslissen of leerlingen geslaagd zijn of niet. 

Lees verder »

Eindtoets groep 8 gaat dit jaar niet door - 18-03-2020

Minister Arie Slob heeft aangekondigd dat de scholen dit jaar geen eindtoets gaan afnemen bij de leerlingen in groep 8.

Lees verder »

Stimulans creativiteit voor onderwijs op afstand - 17-03-2020

De overheid heeft bekendgemaakt dat scholen grotendeels tot 6 april tijdelijk dicht gaan. Dit is besloten naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus. Door deze nieuwe situatie zoeken scholen manieren om het onderwijs zo goed mogelijk voort te zetten. Een noodgedwongen, enorme stimulans voor digitaal onderwijs en het ontwikkelen van creativiteit om onderwijs op afstand te kunnen geven.

Lees verder »

Corona-aanpak vraagt om tijdelijke sluiting scholen - 15-03-2020

Het kabinet heeft besloten dat basisscholen, middelbare scholen en mbo-instellingen vanaf morgen, 16 maart, tot en met 6 april sluiten. Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen zoals de zorg, onderwijs, politie, openbaar vervoer en brandweer is  wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten.

Lees verder »

Hoe maak je een succes van je zij-instromers? - 16-03-2020

Lang niet alle zij-instromers vinden gemakkelijk hun draai in het onderwijs, blijkt uit een rondvraag. “Ze komen vaak bedrogen uit. Lesgeven is niet meer zoals toen ze zelf op school zaten”, merkt een schoolbestuurder op. Hoe zorg je als schoolorganisatie dat zij-instromers goed aarden?

Lees verder »

Tien procent korting en gratis workshop bij Van Dam Loopbaanbegeleiding voor LVGS-leden - 11-03-2020

LVGS-leden krijgen 10% korting op de tarieven van Van Dam Loopbaanbegeleiding. Dit bedrijf verzorgt loopbaanbegeleiding, vitaliseringstrajecten en externe re-integratietrajecten vanuit hun locaties in Groningen, Drachten, Zwolle, Almelo, Hardenberg, Veenendaal, Amersfoort, Gouda en Sliedrecht.

Lees verder »

Unieke samenwerking in VO-PO - 11-03-2020

Scholengemeenschap Guido (VO) en GBS De Regenboog (PO), gaan een unieke samenwerking aan. Leerlingen van basisschool De Regenboog gaan tot 1 januari 2024 inwonen bij GSG Guido op de Paladijnenweg. Het gaat om 4 groepen, zo’n 100 leerlingen.

Lees verder »

De mens die je wordt - samenwerken rond vormingscurriculum - 05-03-2020

Burgerschapsvorming op school? Dat is te mager. Onderwijs gaat om brede vorming. Dat vinden Greijdanus en GSR Rotterdam. Zij werken samen aan een groot project rondom vorming en een eigen vormingscurriculum. “Het is de kérn van wat onderwijs is.”

Lees verder »

Basisscholen meer in regie voor vergroten vitaliteit medewerkers - 26-02-2020

Schoolbesturen Cordeo Scholengroep en Stip Openbaar Basisonderwijs Hilversum zijn met TNO een driejarig actie-onderzoek gestart om werkdruk in het basisonderwijs te verlagen en veerkracht en vitaliteit van leerkrachten te vergroten.

Lees verder »

Interview 'Weg met de educatieve apartheid' - 19-02-2020

Prof. dr. Dolf van den Berg is emeritus-hoogleraar van de Radboud Universiteit in Nijmegen en werd uitgenodigd door de VO-Raad een onderzoek te starten ter evaluatie van passend onderwijs. Dat resulteerde o.a. in zijn essay ‘De toekomst van ons onderwijsstelsel’ . Hij doet daar radicale voorstellen voor de omvorming van ons onderwijs. Het interview 'Weg met de educatieve apartheid' geeft achtergrondinformatie.

Lees verder »

Praktijkpabo CHE in Zeeland - 21-02-2020

Vijf basisschoolbesturen uit Zeeland, Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard starten samen met de Christelijke Hogeschool Ede een Praktijkpabo.

Lees verder »

Korting collegegeld voor leraren die ander vak willen geven - 19-02-2020

Leraren die een tweede studie willen doen, om les te kunnen geven in vakken waar grote tekorten zijn, krijgen een korting van zo'n 3500 euro op het collegegeld. Met die maatregel wil het kabinet het lerarentekort aanpakken.

Lees verder »

Structureel muziekonderwijs in het basisonderwijs in 2020 - 12-02-2020

Meermuziekindeklas.nl wil structureel muziekonderwijs voor alle 1,6 miljoen kinderen op de basisschool in 2020. Muziek draagt op een unieke manier bij aan de ontwikkeling van kinderen – wetenschappelijk onderzoek toont dat keer op keer aan. Het bevordert bijvoorbeeld de sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van het brein. 

Lees verder »

Leraar: een professie met perspectief - 06-02-2020

Didactief komt met een gratis bundeling van verdiepende artikelen rond onderzoek over loopbaanontwikkeling en het beroepsprofiel van leraren. 

Lees verder »

Meer studenten voor lerarenopleiding in het basisonderwijs - 12-02-2020

Het aantal studenten dat kiest voor een lerarenopleiding in het basisonderwijs is opnieuw toegenomen. In collegejaar 2019/2020 startten 452 studenten meer in bij de pabo dan het jaar ervoor, een toename van 9,5%. Opvallend is dat het aantal mannen harder stijgt dan het aantal vrouwen.

Lees verder »

Tweede Kamer wil veranderingen in het primair onderwijs - 11-02-2020

Scholen en samenwerkingsverbanden moeten per direct stoppen met het vragen van een eigen bijdrage aan ouders van hoogbegaafde kinderen, stelt de Tweede Kamer. Ook moeten deze leerlingen passend onderwijs krijgen. Daarnaast stemde de Kamer vorige week voor een aantal andere veranderingen voor het primair onderwijs. In dit bericht lees je de belangrijkste besluiten. 

Lees verder »

Vragen- en kennisplatform voor leraren Edualdo - 05-02-2020

Op de website Edualdo.nl kunnen leraren kennis en ervaring uitwisselen over het onderwijs, van multimediagebruik in de klas tot projectmatig werken. Sinds oktober 2019 is Edualdo ook ingericht voor leraren in het primair onderwijs.

Lees verder »

Laat leraren openhartig zijn, dan komt de ziel van het onderwijs weer in beeld - 01-02-2020

In een essay in Trouw zoekt Hester IJsseling een nieuwe pedagogiek.‘Laat leraren die het veel te druk hebben, de tijd nemen.’

Lees verder »

Basisschool Schatgraver Zwolle staakt niet, maar heeft een ‘meeloper‘ én een minister in de klas - 30-01-2020

Basisschool De Schatgraver in Zwolle doet niet mee aan de landelijke onderwijsstaking. Groep 7/8 zit deze donderdagochtend gewoon in de klas, maar om nou te zeggen dat het een normale schooldag is....

Lees verder »

Minister Slob wil één cao voor basis- en voortgezet onderwijs - 30-01-2020

Minister Slob pleit voor één cao voor het basis- en voortgezet onderwijs. Dit is nodig om het salarisverschil tussen beide sectoren te kunnen overbruggen. Het bedrag dat nodig is om dit verschil daadwerkelijk te dichten – 560 miljoen euro – levert de minister er echter niet bij.

Lees verder »

Onderwijsraad pleit voor strategische lange-termijn-visie voor hele onderwijs - 28-01-2020

De Onderwijsraad adviseert de minister van OCW in de toekomst niet meer te werken met een vierjaarlijkse agenda voor alleen het hoger onderwijs, maar in plaats daarvan een strategische visie te ontwikkelen voor het hele onderwijs. Dat staat in een advies dat de raad gisteren uitbracht over de nieuwe strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek Houdbaar voor de toekomst van minister Van Engelshoven.

Lees verder »

9 miljoen voor zij-instromers - 27-01-2020

Er komt 9 miljoen euro vrij voor zij-instromers in het onderwijs. Dat maakte minister Slob bekend bij de presentatie van noodplannen voor het lerarentekort, die door Amsterdam, Rotterdam en Den Haag werden aangeboden.

Lees verder »

“Dat de hersenen van jongens achterlopen is een neuromythe” - 22-01-2020

“Jongens verschillen onderling meer dan ze van meisjes verschillen." Hersenonderzoeker Lara Wierenga (Universiteit Leiden) ging op zoek naar de verschillen in de hersenontwikkeling van jongens en meisjes, maar vond ze niet.

Lees verder »

Toekomst van ons onderwijs - 22-01-2020

Op 21 januari lanceerde een brede onderwijscoalitie in Dudok in Den Haag het discussiestuk ‘Toekomst van ons onderwijs’, dat als startpunt dient voor een brede dialoog over noodzakelijke vernieuwingen in het onderwijs.

Lees verder »

Middelbare scholen slaan alarm: niveau nieuwe brugklassers omlaag - 14-01-2020

Middelbare scholen moeten vaker brugklassers bijspijkeren die met achterstanden van de basisscholen komen. Door het lerarentekort merken ze dat meer leerlingen niet het gewenste niveau hebben. 

Lees verder »

Wordt burgerschap in onderwijs een vorm van dressuur? - 14-01-2020

Scholen­koepels vinden dat de minister zich te veel bemoeit met het onderwijs in burgerschap. ‘Dit dreigt een vorm van dressuur te worden.’

Lees verder »

Verus en LVGS kiezen voor versterking diversiteit - 09-10-2020

Het Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS) zal opgaan in Verus, de vereniging van katholiek en christelijk onderwijs. Dat staat in een overeenkomst ondertekend door de voorzitters van beide organisaties tijdens de algemene ledenvergadering van LVGS op vrijdag 9 oktober 2020.

Lees verder »

Menso Alting Groningen in Noorden tweede in Keuzegids MBO 2020 - 13-01-2020

Het christelijke Menso Alting in Groningen staat tweede op de lijst van beste roc's (regionale opleidingscentra) van ons land, met 69,5 punten.

Lees verder »

Lerarentekort minder groot dan verwacht, maar nog steeds te groot - 02-01-2020

In een jaarlijkste brief van Minister van Engelshoven aan de Tweede Kamer wordt de belangrijkste informatie over de onderwijsarbeidsmarkt op een rij gezet, gebaseerd op recente gegevens en rapportages.

Lees verder »

Klas vol gapende leerlingen verleden tijd - 21-12-2019

Vanaf het begin van dit schooljaar starten de lessen op het Greijdanus College in Enschede niet meer om half negen maar om half tien. Dat is een bewuste keuze. Directeur Martin Brouwer: „De scholieren zijn wakkerder en meer gefocust op leren.”

Lees verder »

Armoede komt zelden alleen - 12-12-2019

DUO en Didactief bevroegen zevenhonderd leraren in het po: bijna een derde vindt dat de school meer kan doen voor leerlingen die opgroeien in armoede. 

Lees verder »

Vijf succesfactoren voor inclusiever onderwijs - 13-12-2019

“Ik mag niet meer doorverwijzen.” Dat beeld hebben veel leraren van inclusief onderwijs. “Onhaalbaar natuurlijk”, weet Neely Anne de Ronde, lector inclusieve klassen  aan Driestar hogeschool . Ze pleit ervoor de term ‘inclusief’ te vervangen door ‘inclusiever’. En ze noemt vijf succesfactoren voor inclusiever onderwijs.

Lees verder »

CAO-akkoord in basisonderwijs, in voortgezet onderwijs niet. - 12-12-2019

Na een jaar steggelen is er een cao-akkoord in het basisonderwijs. Onder leiding van bemiddelaar Mariëtte Hamer zijn de vakbonden en de werkgevers het eens geworden over een loonsverhoging van 4,5 procent voor al het onderwijspersoneel. Het voortgezet onderwijs is nog niet zover.

Lees verder »

Segregatie in het onderwijs, waardoor wordt dat veroorzaakt? - 06-12-2019

In het kader van de geplande Onderwijsdialoog op 9 december 2019 meldt de Onderwijsraad dat segregatie in het onderwijs maar beperkt te maken heeft met het bestaan van bijzondere en openbare scholen zoals vaak gesuggereerd wordt. Uitgebreide nauwkeurige rapporten van de onderwijsinspectie onderbouwen dit. De keuzes van ouders en hun opleidingsniveau lijken segregatie meer te beïnvloeden dan wordt verondersteld.

Lees verder »

Leesplezier stimuleren om leesvaardigheid op te krikken - 04-12-2019

De schoolprestaties van vijftienjarigen zakken in Nederland steeds verder weg. De leesvaardigheid van middelbare scholieren in ons land is met een flinke klap gedaald tot onder het gemiddelde van de 37 rijke landen die meedoen aan het driejaarlijkse Pisa-onderzoek.

Lees verder »

Onderwijsraad organiseert op 9 december grote Onderwijsdialoog - 03-12-2019

Al ruim 100 jaar zorgt artikel 23 van de Grondwet ervoor dat we in Nederland vrijheid van onderwijs hebben én dat de overheid zorg draagt voor het onderwijs. Midden 2020 brengt de Onderwijsraad een verkenning uit naar de vrijheid van onderwijs. 

Lees verder »

PO-Raad lanceert website Primair Onderwijs in Cijfers - 28-11-2019

Ben je op zoek naar informatie over aantallen leerlingen, opleiding en ontwikkeling van leraren of over de financiën in het primair onderwijs? Op de nieuwe website www.primaironderwijsincijfers.nl presenteert de PO-Raad cijfers over het primair onderwijs. 

Lees verder »

Waarom is er geen mannenquotum in het onderwijs? - 20-11-2019

Leraar Marcel Janse van het OdyZee College in het Zeeuwse Kloetinge vraagt zich in het Algemeen Dagblad af waarom er in het onderwijs nog geen mannenquotum is. Zijn vraag staat in het kader van Internationale Mannendag.

Lees verder »

Inclusief onderwijs. In Canada lukt het wel. - 21-11-2019

Elke dag reizen zo’n 45 kinderen uit Bunschoten-Spakenburg met busjes naar het speciaal basisonderwijs in Amersfoort. Dus nu hij sámen met een collega-schoolbestuur in Bunschoten-Spakenburg nieuwbouw krijgt, dacht Hans van Tricht: Dat moet anders. Ze gingen naar Canada voor een studiereis Inclusief Onderwijs. “Dit heeft positieve gevolgen voor de hele samenleving.”

Lees verder »

Vier op de tien jongeren ervaart smartphone als belasting - 12-11-2019

39% van de jongeren ervaart de smartphone als een belasting. Ze voelen vooral de druk om ‘altijd maar bereikbaar te moeten zijn’ en vinden dat hun telefoon te veel afleiding geeft.

Lees verder »

Briefadvies Onderwijsraad over uitbesteding bekostiging particulier onderwijs - 08-11-2019

Voor alle leerlingen moet er op reguliere scholen een passende plek te vinden zijn, vindt de Onderwijsraad. De raad adviseert de minister daarom om niet wettelijk te regelen dat leerlingen met behulp van bekostiging door het Rijk onderwijs kunnen volgen op een particuliere school. Wel kunnen publieke scholen bij particuliere scholen expertise en materiaal inkopen.

Lees verder »

Publicatie over ervaringen met zij-instroom - 15-11-2019

Hoe meer zij-instromers voor de klas, hoe meer het lerarentekort daalt. Dat is de gedachte achter de subsidie waarmee samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs in 2017 en 2018 zijn gestimuleerd om meer zij-instromers in dienst te nemen. Welke inzichten en tips leverde deze projecten op?

Lees verder »

Mobiliteit in het basisonderwijs - 15-11-2019

Hoe zit het met de mobiliteit van leraren in het primair onderwijs (po) in tijden van lerarentekort? Arbeidsmarktplatform PO liet het onderzoeken.

Lees verder »

Alliantie 'Divers voor de Klas' van start - 05-11-2019

Hoe zorgen we voor meer diversiteit in de lerarenteams? En waarom kiezen er eigenlijk zo weinig mannen voor de pabo? Terechte vragen waar het onderwijs al enige tijd mee worstelt. Schoolteams zijn nog geen goede afspiegeling van de samenleving. En dat moet anders. Daarom hebben de PO-Raad, Meestert! en het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs (LOBO) zich verenigd in de Alliantie ‘Divers voor de Klas’. Op 4 november 2019 vond de startbijeenkomst plaats op de Christelijke Hogeschool in Ede (CHE).

Lees verder »

Onderwijssoap over staking 6 november door draai AOb - 04-11-2019

Vrijdag, vijf dagen voordat schoolleiders voor de eerste keer samen met leraren zouden staken – komt het kabinet toch met 460 miljoen euro aan extra investeringen voor het onderwijs. Structurele stappen voor schoolleiders zijn geborgd in een convenant. Ook is er aandacht voor de strategische positionering van schoolleiders vastgelegd. Daarmee leek de onderwijsstaking voor 6 november ook van de baan. 

Lees verder »

PABO VIAA topopleiding in Keuzegids hbo 2020 - 30-10-2019

De opleidingen van Hogeschool Viaa hebben allemaal een eerste of tweede plaats behaald in de opleidingscategorieën in de Keuzegids hbo 2020.

Lees verder »

Scheve genderverdeling in basisonderwijs komt niet door afname mannen - 30-10-2019

Volgens ScienceGuide komt de scheve genderverdeling in het basisonderwijs niet door afname van het aantal mannen, maar heeft het een andere oorzaak. Valt het huidige lerarentekort terug te voeren op de introductie van de pabo, zoals in het programma Zondag met Lubach werd gesteld? “Dat is te kort door de bocht,” stelt associate lector Gerda Geerdink (HAN), “maar het is hoog tijd voor maatregelen om de homogeniteit binnen het basisonderwijs te doorbreken.”

Lees verder »

Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties voor leraren - 29-10-2019

Vanaf 29 oktober 2019 kunnen alle leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs een jaar lang gratis toegang krijgen tot meer dan een miljoen wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek. Aanleiding voor deze pilot is de roep vanuit het onderwijsveld om vrije toegang tot wetenschappelijke publicaties over onderwijsonderzoek.

Lees verder »

Kleuters mogen weer kleuter zijn - 18-10-2019

Kleuters mogen vanaf 2021 geen ‘schoolse’ toetsen meer maken. En een jaar langer kleuteren geldt niet meer als zittenblijven. Deze politieke beloften zijn een doorbraak in een jarenlange discussie over het jonge kind.

Lees verder »

Bijles voor een op drie middelbare scholieren - 14-10-2019

In Nederland krijgt bijna een op de drie middelbare scholieren buiten school extra bijles, examentraining of huiswerkbegeleiding. Bij basisschoolleerlingen in groep 8 krijgt een op de vier dit soort aanvullend onderwijs.

Lees verder »

Onderwijsatlas arbeidsmarkt Primair Onderwijs 2019 - 04-10-2019

Is het voor veel scholen op dit moment al moeilijk om vacatures te vervullen, de komende jaren neemt het tekort nog verder in omvang toe.
Volgens de prognoses blijft het aantal zij-instromers stijgen. In bepaalde regio’s, zoals in Limburg en Amsterdam, ligt het aandeel mannelijke leraren hoger dan het landelijk gemiddelde. Hoe de arbeidsmarktsituatie in iedere regio nu en in de toekomst eruitziet, staat in de vierde Onderwijsatlas over het primair onderwijs.

Een helder overzicht op basis van landkaarten, grafieken en tabellen geven inzicht in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De atlas valt deze week in de brievenbus van schoolbestuurders en scholen.

Lees verder »

Erken dat bijzonder onderwijs beter presteert - 08-10-2019

Onderzoeken wijzen uit dat in de meeste landen bijzondere scholen het aanzienlijk beter doen dan openbare scholen. “Wie onderwijsvrijheid opgeeft omwille van anti-religieus sentiment, offert de kwaliteit van het onderwijs op voor zijn ideologie”, schrijven universitair docent pedagogische wetenschappen Orhan Agirdag en hoogleraar filosofie van het onderwijs Michael S. Merry maandag 7 oktober in NRC. “Ironisch genoeg zijn het liberale seculieren die het meest ideologisch zijn in dit debat.”

Lees verder »

Scholen kunnen meer doen om leerlingen te motiveren - 10-10-2019

Nederlandse scholen zetten zich in om leerlingen te motiveren, maar laten daarbij mogelijkheden onbenut, aldus de Inspectie van het Onderwijs. Motiverend onderwijs blijkt meer buiten dan in de klas plaats te vinden, in de vorm van extra aanbod.

Lees verder »

Premier gaat in gesprek met bonden over onderwijsnoodpakket - 28-09-2019

Op verzoek van PO-Raad, VO-raad en de bonden in het onderwijs komt er op 16 oktober een gesprek met premier Mark Rutte en minister Arie Slob over het zogenoemde noodpakket.

Lees verder »

Ik durf het bijna niet te zeggen, maar.... - 30-09-2019

...moeten we als onderwijssector niet zélf meer laten zien wat wel goed bij ons gaat? Zo reageert Arnoud Messelink, bestuurder CorDeo Scholengroep & Stichting Koalah op LinkedIn op alle negatieve beeldvorming in de media over het onderwijs. Hij komt zelf met een positief, eigen verhaal over het onderwijs.

 

Lees verder »

Inhuren docenten via uitzendbureaus onder kritiek - 25-09-2019

De helft van de basisschooldirecteuren en directeuren in het speciaal onderwijs vindt dat commerciële bemiddeling op scholen wettelijk verboden moet worden. Het inhuren van leerkrachten via uitzendbureaus of detacheerders is volgens hen verspilling van publiek geld.

Lees verder »

Personeelstekort grootste uitdaging voor schoolleiders - 25-09-2019

Het personeelstekort is komend jaar de grootste uitdaging voor schoolleiders, zo blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Bij liefst 72% van alle schoolleiders is er een personeelstekort. 

Lees verder »

Slimmer, maar niet gelukkiger? - 10-09-2019

Vandaag verscheen het SCP-rapport  De sociale staat van Nederland 2019. Het planbureau kopte hierover zelf: Kwaliteit van leven Nederlanders hoog, maar neemt niet toe ondanks economische groei. De onderzoekers constateren dat de kwaliteit van leven niet evenredig meegroeit met de economische welvaart. We betalen voor onze economische opleving met, onder meer, een soms ziekmakende prestatiedruk.

Lees verder »

Nieuwe regionale arbeidsmarktanalyses voor het VO - 10-09-2019

Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de komende jaren in de regio? Voion heeft hierover 18 actuele regionale arbeidsmarktanalyses - waaronder voor de G4 - gepubliceerd. De analyses bieden inzicht in de cijfermatige ontwikkelingen als het gaat om de vraag naar leraren, het aanbod van leraren en de onvervulde vraag in uw regio.

Lees verder »

Onorthodoxe maatregelen nodig voor opvang lerarentekort? - 10-09-2019

Om op korte termijn de ergste gevolgen van het lerarentekort te kunnen opvangen, zijn onorthodoxe maatregelen onafwendbaar. De PO-Raad steunt dan ook de schoolbesturen uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere (G5) die vorige week de noodklok luidden. Ze roept de Tweede Kamer op mee te denken welke noodmaatregelen snel kunnen worden genomen.

Lees verder »

Ruimte voor hoger salaris in primair onderwijs - 12-09-2019

Het kabinet stelt structureel 285 miljoen euro beschikbaar voor de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. Minister Slob roept de sociale partners op om snel afspraken te maken over de besteding hiervan.

Lees verder »

Vijf redenen om trots te zijn op de Vrijheid van onderwijs - 03-09-2019

Hoe past Artikel 23 van de Grondwet in onze tijd? Deze vraag staat centraal in een rondetafelgesprek van de Onderwijscommissie op 4 september 2019. Verus geeft de deelnemers vijf redenen om trots te zijn op de vrijheid van onderwijs en betoogt dat het de taak van het onderwijs én de overheid is om die weerbaar te maken.

Lees verder »

Kwart van de bètastudenten geïnteresseerd in leraarschap - 28-08-2019

Er heerst een tekort aan middelbare schoolleraren in de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica. Hoewel het aantal studenten bij bèta-opleidingen de laatste tien jaar sterk is gestegen, blijft het aantal bètastudenten bij de lerarenopleiding constant.

Science Guide meldt in een uitgebreid verslag dat er wel degelijk bètastudenten geïnteresseerd zijn in leraarschap. Het artikel is zeer lezenswaardig, omdat er ook ingegaan wordt op de onderwijscontext: carrièrewaarden, sociaal contact, intellectuele uitdaging, status, comfort, work-life-balance. Els van Rooij vroeg met een vragenlijst aan negenhonderd studenten van verschillende bètarichtingen uit Delft, Leiden en Groningen welke carrière ze aspireerden. 

Lees verder »

Zij-instroom voor PABO meer dan verdubbeld - 19-08-2019

Het aantal zij-instromers voor de pabo neemt sterk toe, zo blijkt uit cijfers van het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs. Dit jaar hebben zich al ruim duizend mensen aangemeld die hun huidige baan willen verruilen voor een baan als juf of meester. Vorig jaar waren dat er 450.

Lees verder »

Bijzonder onderwijs blijft bron van discussie - 03-08-2019

Nu er twee islamitische scholen voor ophef zorgen - het Haga Lyceum en een nog op te richten school in Naaldwijk - laait de discussie over bijzonder onderwijs weer in alle hevigheid op. Diverse dagbladen besteedden er ruime aandacht aan, waaronder Trouw.

Lees verder »

Duits en Frans als tweede taal belangrijk voor Nederland in Europa - 09-08-2019

Op vakantie in Duitsland of Frankrijk besef je pas goed hoe belangrijk het spreken van de taal is. Het Duitsland Instituut Amsterdam sloeg volgens het NRC alarm: het vak Duits op Nederlandse scholen komt in de verdrukking. Hetzelfde geldt voor het Frans. Er zijn plannen om lagere scholen en het voortgezet onderwijs niet langer te verplichten om naast Engels een tweede vreemde taal aan te bieden. Die tweede keuzetaal kan Frans zijn of Duits, maar evengoed Chinees of Turks.

Lees verder »

Nieuw jasje voor Onderwijstalenten - 28-08-2019

Ja, u ziet het goed! Onderwijstalenten heeft een nieuwe look: een compleet vernieuwde website. Achter de schermen is hard gewerkt door EigenSteil om in de zomervakantie de vernieuwde website met alle inhoud correct over te kunnen zetten, zodat werkgevers en sollicitanten zo min mogelijk hinder ondervinden. Niet alleen is de lay-out van Onderwijstalenten vernieuwd, ook alle functionaliteiten zijn aangepast. We hopen daarmee weer vijf jaar vooruit te kunnen.

Lees verder »

Zomervakantiesluiting - 17-07-2020

Onderwijstalenten is, evenals de voorgaande jaren, tijdens de zomervakantie van alle scholen gedurende vier weken (18 juli tot 15 augustus) gesloten. De projectleider is in deze periode niet bereikbaar. Het platform Onderwijstalenten blijft online, maar vacatures worden in deze periode niet geplaatst of verwijderd.

Lees verder »

Animo onder leerkrachten om meer te werken is beperkt - 17-07-2019

Leerkrachten in het primair onderwijs werken over het algemeen om persoonlijke redenen (bijvoorbeeld voor de kinderen zorgen) in deeltijd. Dit lijkt het moeilijk te maken deze leerkrachten te motiveren meer te werken, om zo bij te dragen aan het oplossen van het lerarentekort. In geval van nood zijn leerkrachten wel vaak loyaal aan hun school en leerlingen. Dat blijkt uit een enquête van het Arbeidsmarktplatform PO onder 900 leerkrachten in het po, waarvan de resultaten zijn verwerkt in de factsheet ‘Deeltijdwerk nader bekeken. Verkenning naar motieven voor deeltijdwerk in het primair onderwijs.’

Lees verder »

Klein deel werkloze leraren kan terug voor de klas - 15-07-2019

Een klein deel, zo’n 2.750 van de 11.000 leraren uit het primair onderwijs die op dit moment een ww-uitkering ontvangen, kan in potentie terugkeren voor de klas. Voorwaarden voor terugkeer zijn een lagere werkdruk, kleinere klassen en minder administratie.

Lees verder »

Nu nog groter lerarentekort in basisonderwijs dan in 2018 - 08-07-2019

Uit onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van de PO-Raad blijkt dat scholen in het primair onderwijs alle moeite moeten doen om te voorkomen dat tienduizenden leerlingen bij de start van het nieuwe schooljaar zonder leraar zitten. Zij komen nu nog zo’n 3500 leraren tekort.

Lees verder »

Dit leert jongeren wat werkelijk gelukkig maakt - 04-07-2019

De maatschappelijke diensttijd helpt jongeren te leren hoe ze een waardevol onderdeel kunnen zijn van de maatschappij, weten ze na een jaar in ‘proeftuin’ Guido Arnhem. Ook andere scholen onderzoeken hoe de maatschappelijke diensttijd hun reguliere onderwijs kan aanvullen. “Het onderwijs moet jongeren leren wat werkelijk gelukkig maakt.”

Lees verder »

Een stelsel van bevoegdheden en een cao voor hele onderwijs - 02-07-2019

Ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob willen een nieuw bevoegdhedenstelsel ontwerpen voor het hele onderwijs. Ook zouden leerkrachten uit alle sectoren onder één cao moeten vallen. Wat er met de eerstegraadsopleidingen moet gebeuren blijft echter onbenoemd. De ministers gaan in samenwerking met leraren, scholen en lerarenopleidingen werken aan een ontwerp voor een nieuw bevoegdhedenstelsel. Dit ontwerp moet eind 2020 klaar zijn en de mogelijkheid bieden om bevoegdheden over sectoren heen te stapelen. Hierbij moet overigens opgemerkt worden dat de sectoren hbo en wo buiten beschouwing worden gelaten.

Lees verder »

Minister: geen grote wijzigingen in passend onderwijs - 28-06-2019

Het geduld in de Kamer met passend onderwijs raakt op, zo bleek tijdens het algemeen overleg naar aanleiding van de dertiende voortgangsrapportage passend onderwijs. Het speciaal onderwijs groeit, leraren zijn ontevreden en het aantal thuiszitters blijft hoog. Minister Slob (Onderwijs) ziet op dit moment echter niets in grote wijzigingen. Hij wil de evaluatie van 2020 afwachten.

Lees verder »

CAO-overleg PO afgeknapt - 28-06-2019

De vakbonden hebben aangegeven op dit moment niet door te willen praten over een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao. Rinda den Besten: ,,Ik vind dit heel jammer. We wilden in deze cao een eerlijke beloning realiseren voor onderwijsondersteunend personeel en schooldirectie. Daar zitten ze al een jaar op te wachten. Dat kan nu niet doorgaan. Ook waren we bereid een mooie loonsverhoging voor iedereen af te spreken.’’

Lees verder »

Lancering multimediaal Identiteitsplein LVGS voor christelijk onderwijs - 10-04-2019

LVGS lanceert op 8 februari 2019 een nieuwe, multimediale plek voor inspiratie en informatie over identiteit in het christelijk onderwijs. Bestaat er iets als christelijke wiskunde? Hoe kijk je als christen naar je leerlingen? Hoe ga je om met spannende situaties in de klas? Het zijn zomaar drie vragen die aan bod komen op Identiteitsplein.  Identiteitsplein.nl biedt christelijk onderwijspersoneel een plek voor inspiratie, visie, informatie en discussie. Een plek om samen te zoeken naar oude en nieuwe manieren om geloof en onderwijs samen te brengen.

Lees verder »

Marnix Niemeijer kwartiermaker voor expliciet christelijk onderwijs onder Verus - 30-04-2019

Marnix Niemeijer onderzoekt dit jaar in opdracht van Verus hoe scholen die expliciet protestants-christelijk onderwijs willen geven, door Verus beter ondersteund kunnen worden.

Lees verder »

Weer naar school: geef leerlingen mentaal een goede start - 13-05-2020

Let goed op de sociaal-emotionele behoeften van leerlingen als de schooldeuren weer opengaan, is het advies van directeur Martin Brouwer van Greijdanus Enschede. Dat leerde hij na de vuurwerkramp, vandaag twintig jaar geleden.

Lees verder »

Kabinet heeft plannen voor eindtoets basisschool - 24-02-2020

Leerlingen uit groep 8 moeten zich vanaf schooljaar 2022-2023 gelijktijdig op 1 april aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau. Ook verandert de eindtoets in een doorstroomtoets. Dat staat in een wetsvoorstel waarover belanghebbenden tot en met 22 maart hun mening kunnen geven.

Lees verder »

Met Pabo-diploma voor de klas in VO, mag dat? - 24-04-2019

Pabo-gediplomeerden die het certificaat 'Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis- en kader' hebben behaald mogen voortaan bevoegd in de onderbouw van het vmbo basis- en kader lesgeven in de vakken Nederlands en rekenen-wiskunde en de gevolgde keuzevakken die op het certificaat staan vermeld. Dat is het gevolg van een op 20 februari 2019 gepubliceerd besluit waarin minister Slob een ontheffing geeft voor de gecertificeerde pabo-gediplomeerden.

Lees verder »

Lerarenopleidingen winnen sterk aan populariteit - 13-10-2022

Lerarenopleidingen zijn afgelopen studiejaar een stuk populairder bij nieuwe studenten: de instroomcijfers in deze studierichting zijn flink gestegen. Dit blijkt uit analyses van de nieuwe Keuzegids hbo, die deze week verschijnt.

Lees verder »

Taal en rekenen én persoonsvorming - 04-11-2022

Pak factoren die de kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs bepalen langdurig en in samenhang aan. Veranker taal en rekenen bijvoorbeeld meer en beter in andere schoolvakken en zorg voor bekwame leraren in taal- en rekenonderwijs. Verus vindt aandacht voor taal en rekenen heel goed, maar niet genoeg. Goed onderwijs is meer dan kwalificatie en socialisatie. 

Lees verder »

Stop met het selectiecircus, zegt Klaas Visser zelf - 17-02-2023

Ineens werd zijn naam genoemd in kranten, politieke debatten en ambtelijke stukken. “Die Klaas Visser van dat Klaas Visser-model, ben jij dat?", vroegen oude bekenden hem. Ja, dat is hij, hoewel hij nooit iets als model heeft bedoeld én intussen heeft bijgeleerd. “Stop met het selectiecircus", zegt Klaas Visser nu. “Hanteer een 7,5+-regeling, vraag een flinke inspanningsverplichting van kandidaten, en loot onder degenen die overblijven.”

Lees verder »

Reactie Verus op IBO-rapport: 'Op een nieuwe ronde haastige, Haagse daadkracht zit niemand te wachten' - 21-04-2023

Hoe kan de Rijksoverheid sturen om de kwaliteit en kansengelijkheid in het primair en voortgezet onderwijs te vergroten? Dat is de hoofdvraag van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) “Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid” dat minister Wiersma afgelopen dinsdag samen met een kabinetsreactie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 

Lees verder »

De school als aantrekkelijke werkomgeving: 6 praktijkverhalen & theorie - 21-04-2023

Wanneer is de school een aantrekkelijke werkomgeving? Welke aspecten hebben hier invloed op? En hoe kunnen schoolbestuurders, schoolleiders en onderwijsmedewerkers hieraan bijdragen? Dat vroeg het Arbeidsmarktplatform PO aan zes schoolorganisaties die een fijne werkplek gecreëerd hebben en waar het werkgeluk onder het personeel hoog is.

Lees verder »

Minister laten onderhandelen over cao ondoordacht plan - 18-04-2023

Zonder hulp van de overige coalitiepartijen maar met steun van onder meer PVV, FVD en de linkse fracties heeft de Tweede Kamer een motie van scheidend D66-Kamerlid Paul van Meenen aangenomen die oproept om te komen tot één cao voor het funderend onderwijs, die in rechtstreekse onderhandelingen tussen de minister en de vakbonden tot stand komt.

Lees verder »

Nieuwe handreiking Smartphonebeleid beschikbaar - 01-06-2023

Er is een nieuwe versie verschenen van de handreiking ‘Schoolbeleid voor smartphones’, die Kennisnet in 2019 in samenwerking met de VO-raad maakte. De herziene versie bevat nieuwe praktijkvoorbeelden, tips, inzichten uit de dagelijkse praktijk en actueel wetenschappelijk onderzoek. De publicatie kan scholen ondersteunen bij het maken van doordacht en afgewogen beleid.

Lees verder »

Subsidieregeling voor omscholing onderwijsondersteuners tot leraar - 01-06-2023

De subsidieregeling onderwijsassistenten opleiding tot leraar (SOOL) geldt vanaf nu niet alleen voor het primair onderwijs maar ook voor het voortgezet onderwijs. Onderwijsondersteunende personeelsleden in het voortgezet onderwijs kunnen via hun schoolbestuur subsidie aanvragen om een lerarenopleiding te volgen.

Lees verder »

De school als vrijplaats - 31-05-2023

De school als vrijplaats: deze week ontvangen alle leden van Verus dit boek dat Gert Biesta speciaal voor Verus heeft geschreven. In deze rijke tekst verkent Biesta de betekenis van inspiratie voor het onderwijs. Onderwijs is een wonderlijke plek. Maar haar wonderlijkheid staat steeds meer onder druk. De lucht wordt uit het onderwijs gehaald door de verzwaring van allerlei meetinstrumenten en evaluatiemethoden, wetenschappelijk bewezen interventies en vooraf geformuleerde leerdoelen.

Lees verder »

‘Als de politiek en inspectie zich alleen maar afzetten tegen het onderwijs, brengen ze veel schade teweeg’ - 01-06-2023

Leerkrachten, directeuren en onderwijsbestuurders zetten zich elke dag in voor een kansrijke toekomst van leerlingen. Ook de wil om de basisvaardigheden en kwaliteit van het onderwijs naar een hoger niveau te tillen, is aanwezig. “Het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) geeft daar waardevolle analyses en aanbevelingen in, maar de centrale sturing die de minister voor ogen heeft is niet enthousiasmerend.

Lees verder »