Merendeel van de leraren heeft bevoegdheid om voor de klas te staan

16-01-2023

 

Het overgrote deel van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs heeft een bevoegdheid. Dat gaf minister Wiersma aan in een reactie op vragen van Tweede Kamerlid Peter Kwint van de SP.

Kwint stelde de vragen naar aanleiding van een bericht van de NOS. Daarin stond hoe scholen aan het begin van dit huidige schooljaar op een creatieve manier omgingen met het lerarentekort. Kwint wilde vooral weten hoeveel onbevoegde leraren er op dit moment lesgeven.

De minister baseerde zijn antwoorden op basis van de Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren. Sinds 2019 is het aandeel onbevoegde leraren 1,8%. Daarin zijn niet meegenomen het aantal onbevoegde personeelsleden in een andere functie zoals onderwijsassistenten.

In het voortgezet onderwijs nam het aantal onbevoegde leraren af van 5,6% in 2014 tot 3,7% in 2020. In het vmbo was het percentage onbevoegde leraren in 2020 juist weer hoger: 5.5% tegenover 2,5% op de havo en 1,8% op het vwo.

Bronnen: OCW, NOS« Terug naar het overzicht