VMBO Guido Amersfoort start het jaar met maatschappelijke diensttijd

30-09-2020

 

Een groep eindexamenscholieren van het GSG Guido VMBO in Amersfoort begon afgelopen week met hun maatschappelijke diensttijd (MDT). 

Met de diensttijd, die vanaf februari 2020 in is gegaan, kunnen jongeren in de praktijk ervaren hoe het is om (vrijwillig) in de samenleving te werken. Een goed voorbeeld van burgerschapsonderwijs, dus. Maar hoe gaat het precies in zijn werk?

‘’Met de maatschappelijke diensttijd werken onze leerlingen aan beroepservaring. Hierbij zijn drie dingen die zij zichzelf moeten afvragen: wie ben ik? Waar ben ik goed in? En wat betekent dit voor mijn plek in de samenleving’’, zegt teamleider Bert Mollema van de VMBO-tl bovenbouw. Met dit initiatief hoopt de school dat de leerlingen nu al gericht over de toekomst nadenken.

Dankzij de MDT zijn de leerlingen één middag per week op locatie voor de maatschappelijke stage. ‘’Het is eigenlijk schoolwerk buiten de deur waarbij kinderen zelf invloed hebben op wat ze willen leren en op welke manier’’, vertelt Mollema. Zo kunnen zij kiezen uit verschillende maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk. Denk aan het asiel, de bibliotheek, groenvoorziening in de buurt, het ziekenhuis of een verpleeghuis. Dankzij een samenwerking tussen de school en Netwerk Sociale Gasten in Amersfoort is er een netwerk van organisaties waarbij de scholieren terechtkunnen.

80 uur

‘’Maar als een leerling zegt: ik wil graag hondenbegeleider bij de politie worden, dan kijken we ook zeker hoe we dit kunnen realiseren’’, meent Mollema. In principe draaien de scholieren 80 uur mee bij een stageplek. ‘’Als ze nog een periode elders stage willen lopen, dan kan dat ook. Het mag zelfs het hele jaar door.’’ De MDT is in principe bedoeld voor derde- en vierdejaars. Later hoopt de school ook tweedejaars in het traject mee te nemen.

Er wordt lovend gereageerd op de middagen stage. ‘’De leerlingen vinden het leuk en zijn ontzettend blij met praktijkervaring. Het werkt ook heel vormend en het is voor hen fijn dat het onderdeel is van ons curriculum’’, zegt de teamleider. Overigens komt de MDT niet bovenop de reguliere lessen, maar juist in plaats van enkele lessen. Het idee hierachter is dat leerlingen op die manier tijd kunnen investeren in wat hen écht ligt. Op zijn vorige school in Arnhem zag Mollema leerlingen groeien dankzij dit initiatief. ‘’Kinderen met lastig gedrag bloeiden juist op, maar leerlingen leerden ook dat wat ze in theorie leren, in te zetten in de praktijk.’’

Gerichter kiezen

De belangrijkste reden voor de diensttijd is dat de leerlingen iets voor een ander doen én er zelf ook beter van worden. Zo bestaat de kans dat ze er een bijbaantje aan over houden en ze worden tegelijkertijd veel volwassener. ‘’En het wordt ook makkelijker nadenken over de toekomst. Want hoe kun je zonder praktijkervaring buiten de deur een vervolgopleiding kiezen?’’ Daarnaast merkt hij ook dat de leerlingen vanwege de praktijkervaring weer vragen stellen in de klas over hoe ze met bepaalde situaties om moeten gaan.

Ook voor andere scholen zou dit initiatief bruikbaar kunnen zijn. ‘’Elke school die succesvol werk wil maken van loopbaanbegeleiding, moet de praktijk erbij betrekken.’’ De allereerste stap is een goed netwerk aanleggen van organisaties waarbij de leerlingen voor hun maatschappelijke diensttijd terecht kunnen. Maar ook intakes en voorlichting aan ouders horen hierbij. ‘’Met het uiteindelijke doel om de beroepspraktijk en wat er in de klas gebeurt, te verbinden.’’

Meer weten? Ga naar https://www.doemeemetmdt.nl/.

Bron: Verus« Terug naar het overzicht