Routes naar leraarschap

01-06-2020

 

Hoe word je leraar in Nederland? Uit inspectieonderzoek blijkt: er zijn bijna vierhonderd routes. Didactief schrijft er een artikel over 'Chaos in routes naar leraarschap'

De onderwijsinspectie helpt nu een handje met een onderzoek naar de stand van zaken in opleidingsland. Eind maart publiceerde de onderwijsinspectie een inventarisatie van de routes die naar een lesbevoegdheid leiden. Het resultaat is verbijsterend: er zijn er maar liefst zo’n vierhonderd. En lang niet allemaal worden ze verzorgd door een lerarenopleiding. Best gek, zul je zeggen, maar de wetgever had gewoon niet voorzien dat ze dat als eis moest uitspellen. Er staat alleen dat de bekwaamheid van een leraar basis- of voortgezet onderwijs moet blijken uit een getuigschrift ‘krachtens de WHW’ (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, red.). Het woord lerarenopleiding wordt daarin niet nader gespecificeerd (al is de wet op het voortgezet onderwijs iets specifieker). Het zal niemand verbazen dat een van de aanbevelingen van de onderwijsinspectie is om de definitie van lerarenopleiding in de toekomst nader te specificeren.

Cijfers

De meeste studenten worden opgeleid via een opleiding volgens de WHW: 54.293. Hiervan volgen er 50.544 een lerarenopleiding en 3.749 een traject binnen een lerarenopleiding. In ieder geval 364 studenten worden opgeleid tot leraar binnen opleidingen die geen lerarenopleidingen zijn, 346 via de educatieve minor, en verder in ieder geval 18 door educatieve specialisaties binnen vakbachelors of vakmasters. Dit laatste is niet helemaal duidelijk, schrijft de inspectie, ‘het kunnen er meer zijn’.

De zijinstroom is een belangrijke route naar het leraarschap. De inspectie turft in ieder geval 2.276 zijinstromers in het studiejaar 2018/2019: 936 primair onderwijs, 210 voortgezet onderwijs (tweedegraads) en 61 voortgezet onderwijs eerstegraads, daarnaast volgden 1.037 mensen de zijinstroom PDG; zij worden opgeleid voor het mbo. De bevraagde instellingen zelf spreken over 2.304 zijinstromers.

Lees het hele artikel bij Didactief.

Bron: Didactief« Terug naar het overzicht