Menukaart interventies funderend onderwijs bekend voor Nationaal Programma Onderwijs

10-05-2021

 

Een menukaart met 24 bewezen effectieve of aannemelijke maatregelen is op 10 mei 2021 gelanceerd door het ministerie van OCW. Scholen kunnen de maatregelen gebruiken bij het invullen van hun eigen schoolplan in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs na corona (NPO).

De menukaart en meer informatie over het NPO zijn te vinden op een nieuwe website.

De teams hebben de afgelopen tijd een scan van hun school gedaan. Daarmee hebben ze een beeld van hoe de leerlingen ervoor staan en van wat nodig is om eventuele leer- en ontwikkelvertragingen als gevolg van de coronapandemie te herstellen. De teams kunnen nu doelen formuleren en passende interventies kiezen. Om scholen te ondersteunen bij de keuze voor de aanpak heeft OCW een breed scala aan interventies verzameld op de zogenaamde menukaart met verwijzingen naar achterliggende (review)studies. Met de menukaart krijgen scholen ook inspiratie voor het zetten van de stap van analyse naar aanpak.

Marijn van den Berg van Verus schreef een blog over hoe om te gaan met NPO-gelden.

Bron: OCW, Verus« Terug naar het overzicht