Basisscholen meer in regie voor vergroten vitaliteit medewerkers

26-02-2020

 

Schoolbesturen Cordeo Scholengroep en Stip Openbaar Basisonderwijs Hilversum zijn met TNO een driejarig actie-onderzoek gestart om werkdruk in het basisonderwijs te verlagen en veerkracht en vitaliteit van leerkrachten te vergroten.

In dit onderzoek, getiteld Vitaliteit en Inzetbaarheid Voor het (primair) Onderwijs (VIVO), werkt TNO met vier basisscholen samen aan een innovatieve methode om werkdruk en vitaliteit te monitoren en te beïnvloeden. Deze aanpak moet gaan bijdragen aan het lerende vermogen van scholen om zelf effectief en blijvend te sturen op het terugdringen van werkdruk en het behouden van vitaliteit.

In het onderwijs is er al veel aandacht voor het verlagen van de werkdruk bij medewerkers. Echter wanneer en hoe duurzaam bij te sturen op die werkdruk, is voor schoolbestuurders, leidinggevenden en leerkrachten lastig te overzien. Veel maatregelen worden ingezet zonder inzicht in hun toepasbaarheid voor een specifieke situatie en zonder aandacht voor alle (context)factoren die van invloed zijn op werkdruk en vitaliteit.

Met het VIVO-onderzoek willen Cordeo, Stip en TNO inzicht krijgen in alle factoren die van invloed zijn op werkdruk en vitaliteit, alsook in de dynamiek tussen deze factoren. Per school worden de factoren in kaart gebracht via vragenlijstonderzoek, workshops en interviews en visueel inzichtelijk gemaakt in een dynamisch systeemmodel. Op basis van dit model kunnen de scholen en onderzoekers samen heel gericht op zoek gaan naar regelknoppen om werkdruk te verlagen en vitaliteit te vergroten. De scholen en TNO selecteren en implementeren vervolgens bestaande of nog te ontwikkelen maatregelen om deze factoren te beïnvloeden.

De integrale aanpak van TNO is volgens Cordeo en Stip een kansrijke manier om grip te krijgen op werkdruk en vitaliteit. Dit omdat de aanpak gericht is op het ontrafelen van processen binnen de specifieke context van de school en het schoolbestuur. Deze aanpak draagt eraan bij dat medewerkers, leidinggevenden en besturen zich bewust zijn van de dynamiek binnen het ‘systeem’ waarin zij werken, waardoor zij tijdig kunnen reageren op signalen van werkdruk en verminderde vitaliteit. Tijdens het onderzoek krijgen de medewerkers continu inzicht in de ontwikkelingen van werkdruk, veerkracht en vitaliteit binnen de teams waarin zij werken.

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met de bestuurders van CorDeo en Stip.

Bron: CorDeo Scholengroep« Terug naar het overzicht