Les op afstand update

06-10-2020

 

Op 1 oktober is de vernieuwde website Les op afstand live gegaan. Ook dit schooljaar is het nog nodig dat scholen soms afstandsonderwijs geven, bijvoorbeeld bij ziekte of quarantaine van leraren of wanneer leerlingen thuis moeten blijven. 

Dit zal wederom een beroep doen op de vindingrijkheid en de veerkracht van het onderwijs. Om hier zo goed mogelijk op voorbereid te zijn, is lesopafstand.nl, het platform voor ondersteuning van afstandsonderwijs, de afgelopen maanden doorontwikkeld.

Op lesopafstand.nl vinden besturen, leraren en schoolleiders praktische tips en handreikingen over randvoorwaarden, de organisatie van het onderwijsproces en de pedagogische en didactische aspecten van afstandsonderwijs. Het loket voor vragen is uitgebreid en verstevigd: er zijn antwoorden op meer veelgestelde vragen toegevoegd, en er zijn meer professionals beschikbaar om hulp te bieden, zo ook voor vragen over het schoolgebouw en ventilatie. Via webinars worden mooie, nuttige en toepasbare voorbeelden uit de praktijk gedeeld.

Veel scholen hebben ook vragen over hun verantwoordelijkheid in verschillende situaties, zoals leerlingen met een kwetsbare gezondheid of kortdurende ziekte. Hierover wordt ook helderheid geboden, waarbij veelal geldt dat scholen wordt gevraagd om zich in te spannen, maar ze niet aan het onmogelijke gehouden worden. Op lesopafstand is het ook mogelijk voor scholen om aan te geven waar ze nu nog knelpunten ervaren of verwachten te ervaren in hun onderwijsproces, de randvoorwaarden of de organisatie.

Meer informatie zorgt ervoor dat de PO-Raad, VO-raad, Kennisnet en OCW beter en gerichter ondersteuning kunnen bieden waar dit nodig is. Ook is het nog mogelijk om mee te doen aan de Monitor hybride onderwijs: hiermee worden geleerde lessen van scholen en leraren in beeld gebracht, waar collega’s nu en straks hun voordeel mee kunnen doen.

Bron: Rijksoverheid« Terug naar het overzicht