Onderwijsakkoord: loonkloof gedicht en extra’s voor schoolleiders

25-04-2022

 

Het salarisgebouw voor personeel in het primair onderwijs wordt gelijkgetrokken met collega’s in het voortgezet onderwijs. Dit zorgt voor een hoger salaris en dat maakt het aantrekkelijker om in het onderwijs te werken om zo de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Ook schoolleiders verdienen en krijgen meer waardering.

“Het is fijn dat er wordt geïnvesteerd in onderwijspersoneel met eindelijk ook extra’s voor schoolleiders. Dit is een mooi resultaat”, aldus AVS-voorzitter Karin Straus.

Wat de AVS betreft zijn dit de belangrijkste resultaten uit het onderhandelaarsakkoord:

 • Salaristabellen gelijk aan salaristabellen VO;
 • Eindejaarsuitkering wordt verhoogd van 6,3% naar 8,33%.;
 • Extra voor schoolleiders po:
  Bindingstoelage van € 1591,09 bruto voor adjunct-directeur in hoogste trede van
  schaal 10 of 11 en directeuren in hoogste trede van schaal 11;
 • Arbeidsmarkttoelage van
  € 1600 bruto per jaar voor adjunct-directeuren in A10 en A11,
  € 800 bruto per jaar voor adjunct-directeuren in A12,
  € 2400 bruto per jaar voor directeuren in D11 en D12
  € 1200 bruto per jaar voor directeuren in D13.
  Deze arbeidsmarkttoelage geldt voor 5 jaar en werkt niet door in vakantiegeld en
  eindejaarsuitkering.
 • Voorbeeldfunctieomschrijving op niveau D11 komt te vervallen

Ook komt er een bindingstoelage conform het voortgezet onderwijs voor onderwijs ondersteund personeel (OOP) in de hoogste trede van schaal 9 (€ 263,94), leraren in hoogste trede van hun schaal (€ 1591,09) en (adjunct-)directeuren in de hoogste trede van schaal 12 (€ 1591,09). De Dag van Leraar vervalt en wordt omgevormd naar extra eindejaarsuitkering van € 275 bruto voor OOP. De arbeidsmarkttoelage VSO vervalt en de garantietoelage wordt aangepast, maar blijft overeind.

Alle directeuren en adjunct-directeuren gaan er op vooruit, met in 2022 minimaal 5 procent en in sommige gevallen zelfs tot gemiddeld 12 procent. “De nieuwe CAO biedt daarnaast besturen en schoolleiders de gelegenheid om in gesprek te gaan over de functiewaardering. De grootste groep zit nu nog in D11 en D12 zit. Wij vinden dat er, vanwege de cruciale rol, meer schoolleiders po in D13 of liever zelfs in D14 zouden moeten komen. De AVS heeft daarvoor ook voorbeeldbeschrijvingen op de website staan. Het is nu aan de schoolbesturen om hun verantwoordelijkheid te nemen om hier mee aan de slag te gaan.”

Lees verder bij de AVS

Bron: AVS« Terug naar het overzicht