Onderwijsraad: verbind Nationaal Programma Onderwijs aan structurele investeringen

03-06-2021

 

Verbind het Nationaal Programma Onderwijs aan structurele investeringen in het onderwijs en leg dit vast in het regeerakkoord. Dat meldt de Onderwijsraad inĀ een advies over het NPO.

Alleen zo wordt volgens het belangrijkste adviesorgaan van de regering "de forse incidentele investering in het corona-gerelateerde herstelprogramma dienstbaar aan duurzame verbetering en ontwikkeling van het onderwijs".

Maak over twee jaar de balans op en bepaal wat verder nodig is
Vrijwel alle organisaties in het onderwijs zijn het erover eens: de periode van 2,5 jaar van het NPO is te kort om het geld duurzaam en effectief in te zetten. Ook de Onderwijsraad wijst op dit probleem. Het is volgens de raad belangrijk om te monitoren hoe het NPO uitpakt in de onderwijspraktijk, als onderdeel van integraal beleid voor duurzame onderwijsverbetering.

--

Denktank
De aanbevelingen van de Onderwijsraad liggen in lijn met de brief van de Denktank Nationaal Programma Onderwijs van Verus. De Denktank onder leiding van onderwijsbestuurder en oud-Kamerlid Jan Jacob van Dijk liet al eerder een ander geluid horen aan minister Slob. Een geluid vanuit het onderwijs, met als uitgangspunten het brede belang van de leerling, de oproep om te investeren in de lange termijn en om het onderwijs uit te dagen op haar professionaliteit.

Op maandag 7 juni praat de commissie OCW in de Tweede Kamer over het Nationaal Programma Onderwijs.

Bron: Verus« Terug naar het overzicht