Minister: geen grote wijzigingen in passend onderwijs

28-06-2019

 

Het geduld in de Kamer met passend onderwijs raakt op, zo bleek tijdens het algemeen overleg naar aanleiding van de dertiende voortgangsrapportage passend onderwijs. Het speciaal onderwijs groeit, leraren zijn ontevreden en het aantal thuiszitters blijft hoog. Minister Slob (Onderwijs) ziet op dit moment echter niets in grote wijzigingen. Hij wil de evaluatie van 2020 afwachten.

Ook de PO-Raad had in haar brief aan de Kamer opgeroepen om de sector - in het belang van de kinderen – nu niet opnieuw in grote juridische en bestuurlijke processen te storten. De transitie heeft tijd nodig. Wél vindt de PO-Raad net als de minister dat er nog veel werk aan de winkel is. ,,We zitten ondertussen niet op onze handen”, sprak minister Slob, ,,alles wat we kunnen doen, doen we.”

Daarmee doelt hij onder andere op het aanspreken van de samenwerkingsverbanden door de PO-Raad en VO-raad, wanneer zij onverklaarbaar hoge reserves hebben. Ook op het gebied van transparantie over de bestedingen worden momenteel stappen gezet door samenwerkingsverbanden en schoolbesturen.

Daarnaast wordt wettelijk vastgelegd dat samenwerkingsverbanden doorzettingsmacht moeten beleggen in het geval er een impasse ontstaat rond een thuiszittende leerling; en hebben de schoolbesturen afgesproken dat alle samenwerkingsverbanden een onafhankelijk toezichthouder krijgen.

Lees het hele artikel

Bron: PO-Raad« Terug naar het overzicht