(Mentale) gezondheid Nederlandse jongeren verbeterd; toenemende schooldruk aandachtspunt

19-05-2020

 

De (mentale) gezondheid van Nederlandse jongeren is tussen 2014 en 2018 verbeterd, en is over het algemeen ook beter dan die van jongeren in veel andere Europese landen. Met name de toegenomen schooldruk vraagt echter nog aandacht. Dit blijkt uit de recente resultaten van het vierjaarlijkse internationale HBSC-onderzoek (Health Behaviour in School-aged Children) van de World Health Organisation naar de gezondheid en het welzijn van kinderen uit Europa (en Canada).;

Het percentage jongeren dat een voldoende geeft voor zijn of haar leven is in Nederland - als vanouds - nagenoeg het hoogst van alle landen. Daarnaast rapporteren jongeren in Nederland in 2017 aanzienlijk minder psychosomatische klachten (zoals hoofdpijn en zich ongelukkig voelen) dan Europese leeftijdgenoten. Slechts in 7% van de landen wordt door 11- en 15-jarigen gunstiger gescoord dan in Nederland, voor de 13-jarigen gaat het om 16% van de landen. Een van de verklaringen die hiervoor genoemd wordt is de goede sociale relaties die veel Nederlandse jongeren hebben met ouders, vrienden en klasgenoten. Zij kunnen bijvoorbeeld goed praten met hun ouders over hun zorgen en voelen zich gehoord en gesteund.

--

Schooldruk neem toe

Het belangrijkste aandachtspunt is echter dat de stijging in de door jongeren ervaren druk door schoolwerk en daling in schoolwaardering tussen 2013 en 2017 in Nederland veel sterker was dan in andere landen. In eerdere metingen waren Nederlandse jongeren positiever over school dan de meeste Europese leeftijdgenoten. Maar uit de meest recente metingen blijkt dat de 13- en 15-jarigen het Europese gemiddelde naderen.

Een verklaring hiervoor kan zijn dat de ambities van jongeren alsook de maatschappelijke druk om te presteren zijn toegenomen. Hoewel dit zeker ook positieve kanten heeft, is er volgens de VO-raad ook (meer) aandacht nodig voor de keerzijde hiervan. Het is belangrijk om de schooldruk en de effecten hiervan op jongeren - zoals toenemende stress en afnemend geluk - te blijven monitoren en ook verder de maatschappelijk discussie te voeren over hoe belangrijk presteren zou moeten zijn.

Over het onderzoek 

Aan het HBSC-onderzoek namen in de jaren 2017/2018 meer dan 200.000 scholieren van 11, 13 en 15 jaar uit 45 landen deel. In Nederland wordt dit onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau.

In 2022 komt de volgende meting uit. Daaruit zal blijken wat de impact van de coronacrisis op jongeren is.

Lees het volledige artikel bij de VO-Raad

Bron: VO-Raad« Terug naar het overzicht