Nieuwe regionale arbeidsmarktanalyses voor het VO

10-09-2019

 

Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de komende jaren in de regio? Voion heeft hierover 18 actuele regionale arbeidsmarktanalyses - waaronder voor de G4 - gepubliceerd. De analyses bieden inzicht in de cijfermatige ontwikkelingen als het gaat om de vraag naar leraren, het aanbod van leraren en de onvervulde vraag in uw regio.

De regionale arbeidsmarktanalyses vormen daarmee een goed vertrekpunt voor scholen bij het voeren van goed strategisch personeelsbeleid.

Krimp en lerarentekort

Uit de analyses blijkt onder andere dat het aantal leerlingen de komende jaren in nagenoeg alle regio’s zal dalen. Zo wordt in Drenthe-Overijssel tussen 2019 en 2024 een daling van 7,7% verwacht. In de G4 en in Zuid-Holland (Noord en Zuid) zal het aantal leerlingen nog wel toenemen.

Ondanks deze krimp in veel regio’s, worden er de komende jaren toch in alle regio’s tekorten aan leraren verwacht. Het tekort verschilt wel per regio. Zo wordt in Zeeland in 2024 een tekort van 23 fte verwacht, terwijl het tekort in Zuid-Holland-Zuid in hetzelfde jaar oploopt tot 162 fte. De tekorten concentreren zich in veel regio’s rond enkele specifieke vakken, zoals Duits, wiskunde en natuurkunde.

BEKIJK DE ARBEIDSMARKTANALYSE VAN UW REGIO 

Bron: VO-Raad« Terug naar het overzicht