Impact coronamaatregelen op het onderwijs: hogere werkdruk, lager welzijn

31-12-2020

 

De coronamaatregelen hebben grote gevolgen voor het onderwijs. Het NRO vroeg leraren en andere onderwijsprofessionals in het po, vo en mbo met welke vragen zij zitten en welke thema's op hun school spelen in relatie tot de maatregelen. 

In deze publicatie zijn de meest genoemde thema's werkdruk en het welzijn van leraren en leerlingen.

Bron: NRO« Terug naar het overzicht