Kwart van de bètastudenten geïnteresseerd in leraarschap

28-08-2019

 

Er heerst een tekort aan middelbare schoolleraren in de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica. Hoewel het aantal studenten bij bèta-opleidingen de laatste tien jaar sterk is gestegen, blijft het aantal bètastudenten bij de lerarenopleiding constant.

Science Guide meldt in een uitgebreid verslag dat er wel degelijk bètastudenten geïnteresseerd zijn in leraarschap. Het artikel is zeer lezenswaardig, omdat er ook ingegaan wordt op de onderwijscontext: carrièrewaarden, sociaal contact, intellectuele uitdaging, status, comfort, work-life-balance. Els van Rooij vroeg met een vragenlijst aan negenhonderd studenten van verschillende bètarichtingen uit Delft, Leiden en Groningen welke carrière ze aspireerden. 

Tijdens de Onderwijs Research Dagen 2019 was een symposium gewijd aan de mogelijkheden en hindernissen om bètastudenten en alumni voor het leraarsberoep te winnen. Onderzoekers vertelden over wat bètastudenten belangrijk vinden aan een baan, over de ervaringen van mensen die een carrièreswitch tot bètadocent hebben gemaakt en gingen met elkaar in gesprek over het imago van lesgeven. Els van Rooij:

"Als er zo weinig bètastudenten instromen in de lerarenopleiding, betekent dat dan ook dat er weinig interesse in het leraarschap is? Uit de uitgezette vragenlijst kwam naar voren welke carrière ze aspireerden. Zo’n dertig procent wilde onderzoeker worden, een kwart wilde het bedrijfsleven in, en twintig procent had een hoge interesse in industrie en ondernemerschap. Twee groepen werden gevonden die een gemiddelde of een hoge interesse hadden in het leraarschap. Een kwart van de bètastudenten geeft toch wel aan dat ze geïnteresseerd zijn – in ieder geval enigszins – in een baan als leraar.

Het is niet één type student dat interesse heeft in de lerarenopleiding. “De ene groep was undecided: ze scoorden gemiddeld op alle carrièreopties, behalve op onderzoek: ze weten al dat ze dat niet willen. De andere groep is naast onderwijs ook geïnteresseerd in onderzoek en wetenschapscommunicatie. Dus je ziet een groep die laag op onderzoek scoort en de andere groep juist hoog. Maar beide hebben interesse in het leraarschap.”

Het artikel bij Science Guide is vooral interessant op het punt waar met name de hobbels zitten waar beta's tegenaan lopen. Er wordt aandacht besteed aan het beroepsimago, werkstresservaring, zij-instromers, (on)professionele schoolcultuur. Lees het hele artikel

 

Bron: Science Guide

 « Terug naar het overzicht