Zo verleid je leerlingen tot techniek

26-08-2021

 

Hoe verleid je leerlingen te kiezen voor techniek? Een klein onderzoek onder docenten geeft zicht op succesfactoren.

Afgezet tegen het aantal vacatures in praktische bèta-technische beroepen nu en in de toekomst kiezen nog altijd te weinig leerlingen exact. Het blijft lastig daar verandering in te brengen (zie kader), zeker ook omdat veel ouders hun kinderen liever niet op het vmbo zien, van oudsher hofleverancier voor loodgieters, elektriciëns en dergelijke. Mede in dat licht is het niet verwonderlijk dat de overheid ervoor kiest het vmbo vanaf 2024 praktischer te maken: de gemengde en de theoretische leerweg worden dan opgeheven en vervangen door één nieuwe leerweg met een praktijkgericht programma.

Platform Talent voor Technologie is een publiek-private samenwerking van werkgevers- en werknemersorganisaties en de ministeries van OCW, EZK en SWZ, waarbinnen de kennis en ervaring van TechniekTalent.nu, PBT en TecWijzer is gebundeld. De voorganger – Platform Bèta Techniek - werd al in 2004 opgericht. Een evaluatie door KBA in 2016 was behoorlijk kritisch over PBT. Zie ook het rapport.

Persoonlijk contact
Er zijn wel scholen die leerlingen weten te verleiden. Young Works heeft dit voorjaar in samenwerking met Platform Talent voor Technologie (PTvT, voorheen Platform Bèta Techniek) docenten op deze zogenoemde stuwscholen (vmbo’s, havo’s en vwo’s die wél een hoge doorstroom naar technische opleidingen realiseren) gevraagd naar hun ‘geheim’. Op basis van 28 interviews met docenten van 25 scholen komt Young Works tot een flink aantal succesfactoren. Conclusie: een deel van de sleutel ligt bij docenten.

Lees verder bij Didactief Online

Bron: Didactief Online« Terug naar het overzicht