Kamer: versoepel instroomeisen PABO

08-07-2020

 

Motivatie moet een grotere rol spelen in de toelating voor de pabo vindt de VVD. Afgelopen week nam de Tweede Kamer met algemene stemmen een motie aan om de instroomeisen te versoepelen.

Er moet gebroken worden met de trend van steeds strengere instroomeisen voor de pabo. Dat is de mening van de Tweede Kamer die vorige week met algemene stemmen een motie aannam van Kamerlid Rudmer Heerema (VVD) om “ook elders verworven competenties en bewezen werk- en denkniveau meegewogen te laten worden in de toelating voor de pabo.”

Tijdens een algemeen overleg in oktober bood minister Ingrid van Engelshoven (OCW) nog weerstand tegen het afschaffen van de toelatingstoets voor de pabo. Wel erkende ze de mogelijkheid dat er knelpunten zijn in de toelating die niets met kwaliteit of niveau te maken. Het over het algemeen verlagen van de eisen was geen optie stelde ze destijds: “het zal toch niet gebeuren dat we nu vanwege het tekort aan leraren gaan zeggen: dan moeten die eisen van de pabo maar omlaag.”

In oktober bleef het bij de toezegging van de minister dat zij samen met de opleidingen zou gaan kijken naar het anders organiseren, en dat is blijkbaar niet voldoende voor de Kamer. In de motie wordt opgeroepen om “ervoor te zorgen dat de toelatingseisen voor alle pabo-instellingen gelijk zijn zodat elke gemotiveerde student de kans krijgt om docent te worden in het primair onderwijs.”

Differentiatie Jonge Kind

De beweging richting versoepeling hangt samen met de wens van de regeringspartijen om de pabo meer te differentiëren. In het regeerakkoord is afgesproken dat er een route voor de specialisatie voor het jonge kind moet komen op de pabo. In een aangenomen motie van Kamerleden Rog (CDA) en Heerema (VVD) werd gesteld dat: “door de toelatingstoetsen potentiële kleuterleerkrachten niet worden toegelaten tot de pabo, terwijl deze toetsen geen enkel verband houden met het curriculum dat van toepassing is op de kleutertijd in het basisonderwijs.”

Lees het hele artikel bij Science Guide

Bron: Science Guide« Terug naar het overzicht