Regeling Lerarenbeurs gewijzigd

08-03-2021

 

In een Kamerbrief van 8 maart 2021 laat het Ministerie van OCW weten dat de Regeling Lerarenbeurs is gewijzigd. Zo krijgen de afgewezen aanvragers 2020 voorrang. De aanvraagperiode voor de Lerarenbeurs loopt van 1 april tot en met 15 mei 2021.

De voorrang is ingebouwd in de regeling, met de volgorde van toekenning:

  • herhaalaanvragen (voor tweede of derde studiejaar);
  • initiĆ«le aanvragen die in 2020 zijn afgewezen vanwege het bereikte subsidieplafond;
  • (nieuwe) initiĆ«le aanvragen.

De aanvragen worden in deze volgorde verwerkt, totdat het subsidieplafond is bereikt. Als alle aanvragen binnen zijn, worden de aanvragen beoordeeld op voorrangsvolgorde.

Verder heeft een aanpassing van het subsidieplafond per sector plaatsgevonden. Hierbij is rekening gehouden met de verwachte omvang van de herhaalaanvragen en de doorgeschoven aanvragen van 2020.

In de nieuwe subsidieregeling is ervoor gekozen om de aanvraagtermijn te verkorten. De aanvraagperiode voor de Lerarenbeurs loopt van 1 april tot en met 15 mei 2021. Hierdoor krijgen de aanvragers en scholen eerder uitsluitsel over de eventuele toekenning van hun aanvraag.

Tot slot wordt de coronacoulance voor dit lopende studiejaar 2020-2021 voor de Lerarenbeurs verlengd.

Bron: AVS, Rijksoverheid« Terug naar het overzicht