Onderwijsraad: geen passend, maar inclusief onderwijs

23-07-2020

 

Een landelijke toelaatbaarheidsverklaring en een landelijke norm voor lichte onderwijsondersteuning: op weg naar inclusiever onderwijs wil de Onderwijsraad een en ander aan passend onderwijs verspijkeren. De raad kiest daarmee een andere route dan de onderzoekers van de eindevaluatie.

In de evaluatie Passend onderwijs die eind mei verscheen, blijkt dat leraren leerlingen met problemen graag willen helpen. Maar in de praktijk hebben ze het gevoel dat ze overvraagd worden (te veel kinderen met te complexe problemen in de klas) en dat ze niet genoeg handvatten hebben.

In het advies Steeds inclusiever toont de Onderwijsraad daar begrip voor, maar benadrukt hij ook dat we met z’n allen harder ons best moeten doen voor passend onderwijs. Zeker, klassen mogen inderdaad niet te groot zijn, stelt de raad, en elke klas zou een maximum aantal kinderen met een beperking mogen tellen (rekening houdend met aard en ernst van de handicap). Leraren moeten meer tijd krijgen om zich voor te bereiden op hun komst en om genoeg aandacht aan deze leerlingen te besteden. Ook moeten ze de kans krijgen om zich te professionaliseren en te scholen en samen te werken met collega’s en specialisten.

Maar au fond is Passend onderwijs slechts een stap op weg naar inclusief onderwijs, leerlingen zonder en met beperkingen zoveel mogelijk in één school. En dat zou het doel moeten zijn, volgens de Onderwijsraad.

Leren samen leven

Het is typerend: veel instemmende reacties op Steeds inclusiever, dat de Onderwijsraad eind juni publiceerde, kwamen van (belangen)organisaties voor inclusief onderwijs. Terwijl de crux van de boodschap van de raad juist is dat we daar allemáál over moeten nadenken. Sterker nog, dat Nederland zich in internationale verdragen allang verplicht heeft inclusief onderwijs en leven na te streven. Inclusie staat daarbij voor onderwijs dat ook geschikt is voor kinderen met een beperking (en gaat dus niet om etnische diversiteit).

Lees het hele artikel bij Didactief

Bron: Didactief« Terug naar het overzicht