Forse achterstanden in voortgezet onderwijs door coronapandemie

29-10-2021

 

Op middelbare scholen zijn door de coronapandemie forse achterstanden ontstaan, met name bij leerlingen op het vmbo. Ook bij de basisscholen zijn er achterstanden, maar die zijn kleiner, blijkt uit een rapportage van het ministerie van Onderwijs. 

Behalve achterstanden bij het leren zijn er ook zorgen over het welbevinden van kinderen op scholen. Schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs maken zich het meest zorgen over corona-achterstanden onder kwetsbare leerlingen. Dat blijkt uit de Eerste voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs.

Het is voor het eerst dat zo uitgebreid is gekeken naar wat de coronamaatregelen hebben betekend voor de schoolprestaties. Voor deze voortgangsrapportage onder regie van het ministerie van OCW is schoolleiders gevraagd in hoeverre zij zich zorgen maken over onder andere leervertragingen die zijn ontstaan door de coronacrisis. Ook is hun gevraagd hoe zijn in dit kader aankijken tegen het welbevinden, de fysieke ontwikkeling en de executieve functies van hun leerlingen.

De rapportage van het ministerie is ook bedoeld om te kijken of het extra geld dat het kabinet beschikbaar heeft gesteld, goed wordt besteed. Het is nu nog te vroeg om daar conclusies over te trekken, maar in vervolgrapporten komt dat wel aan de orde.

Op de middelbare scholen zijn de achterstanden het grootst bij Nederlandse leesvaardigheid. Gemiddeld voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs is de achterstand daarbij 27 weken, maar op het vmbo is dat, ook weer gemiddeld, een heel schooljaar.

Bronnen: Rijksoverheid, NOS en VOSABB« Terug naar het overzicht