Middelbare scholen hanteren andere overgangsnormen vanwege corona

25-05-2020

 

Een meerderheid van de middelbare scholen (53 procent) hanteert niet de normale ‘overgangsvormen’ dit schooljaar. Ruim een derde van de scholen (38 procent) heeft zittenblijven dit jaar helemaal afgeschaft. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant.

Het onderzoek wijst uit dat middelbare scholen zich coulant opstellen vanwege de coronacrisis. 15 procent van de scholen laat ouders en leerlingen samen bepalen of de leerling overgaat. Het geven van rapportcijfers, dat de basis vormt voor het bindende advies over zittenblijven of overgaan, wordt dit jaar nog maar door een minderheid van de scholen (41 procent) gehanteerd. Dit komt omdat veel leerlingen al weken geen officiële rapportcijfers meer krijgen doordat de proefwerken op school niet doorgaan. Ook lukt het sommige leerlingen niet om thuis de lessen goed te volgen vanwege diverse omstandigheden.

Ruim een derde van de scholen (38 procent) kiest ervoor om alle leerlingen te laten overgaan. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor extreme gevallen, zoals leerlingen die ook voor de coronacrisis al niet op school verschenen. Ruim 5 procent van de scholen heeft nog niet besloten welke criteria dit jaar gelden voor het overgaan. 
 
Opmerkelijk is dat dit jaar ook veel scholen (ruim 15 procent) ervoor kiezen om ouders (samen met hun kinderen) te laten bepalen of ze overgaan’ Op één school die meedeed aan de enquête ligt de eindbeslissing zelfs bij de leerling. Het ministerie van OCW wil dat de school bepaalt welke leerlingen overgaan. Een woordvoerder geeft aan dat dit kan leiden tot kansenongelijkheid, als ouders mogen bepalen of hun kind overgaat. “Vooral mondige en hoogopgeleide ouders zullen daarvan gebruik maken. Dat is niet wenselijk.”
 
Met ministerie heeft minder moeite met het afschaffen van zittenblijven dit jaar en uit zijn vertrouwen in het oordeel van leraren hierover.
 
De enquête is ingevuld door 149 scholen, die samen lesgeven aan ongeveer 20 procent van alle leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs. Ruim 950 duizend middelbare scholieren krijgen in de komende weken te horen of ze mogen doorstromen naar het volgende leerjaar.

Bron: AVS« Terug naar het overzicht