Leden PO-Raad en VO-raad akkoord met CAO-akkoorden

13-07-2022

 

Een ruime meerderheid van de leden van de PO-Raad heeft ingestemd met het voorgelegde onderhandelaarsakkoord. Het gaat daarbij om het akkoord dat op 23 juni door de bonden en de PO-Raad overeengekomen werd. Ook de leden van de VO-raad hebben met een zeer ruime meerderheid (92 % van de uitgebrachte stemmen) ingestemd met het op 22 juni 2022 overeengekomen onderhandelaarsakkoord voor de CAO VO 2022. 

In dat CAO-akkoord voor het PO staat een loonsverhoging van 4,75% - PO en VO dezelfde loonontwikkeling om geen nieuwe loonkloof te laten ontstaan. Na de bonden heeft dus ook de PO-Raad groen licht van zijn achterban om de cao te tekenen. 

Alle medewerkers in het voortgezet onderwijs ontvangen per 1 juli 2022 een loonsverhoging van 4,75%. Ook krijgen zij een eenmalige bruto-uitkering toegekend van 500 euro, naar rato van de betrekkingsomvang. In de cao zijn ook afspraken gemaakt over de besteding van de 300 miljoen euro die beschikbaar is voor verlichting van de werkdruk.

Ook de achterbannen van de onderwijsbonden hebben goedkeuring gegeven aan het akkoord. Daarmee is het cao-akkoord definitief rond en de CAO VO 2022 een feit. De exacte cao-tekst werken de sociale partners nu gezamenlijk uit. Deze wordt zo snel mogelijk gepubliceerd.

Op 13 juli zijn de salaristabellen CAO VO 2022 beschikbaar gekomen.

 

Bronnen: PO-Raad en VO-Raad« Terug naar het overzicht