Klein deel werkloze leraren kan terug voor de klas

15-07-2019

 

Een klein deel, zo’n 2.750 van de 11.000 leraren uit het primair onderwijs die op dit moment een ww-uitkering ontvangen, kan in potentie terugkeren voor de klas. Voorwaarden voor terugkeer zijn een lagere werkdruk, kleinere klassen en minder administratie.

Dat blijkt uit het rapport ‘Stille reserve in de ww. Onderzoek naar potentieel voor re-integratie in het po’ van Regioplan in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Het onderzoeksbureau hield een enquête, ingevuld door bijna 1800 ww’ers die voorheen werkzaam waren in het primair onderwijs. Daarnaast interviewden de onderzoekers tien mensen uit deze doelgroep.

Niet eenvoudig

De groep werklozen uit het primair onderwijs bestaat uit zo’n 11.000 mensen, volgens de onderzoekers. Van hen heeft 90 procent een onderwijsbevoegdheid op zak. De onderzoekers waarschuwen dat deze mensen niet zomaar voor de klas gezet kunnen worden om het lerarentekort op te lossen. ‘Als het rapport iets duidelijk heeft gemaakt, is het wel dat dit niet zo eenvoudig ligt’, zo schrijven de onderzoekers. ‘Het potentieel voor terugkeer is van diverse factoren afhankelijk.’

‘Het potentieel voor terugkeer is van diverse factoren afhankelijk’

Grofweg is de onderzochte groep ww’ers in drie groepen te verdelen: 29 procent geeft aan niet meer te kunnen of willen werken in de onderwijssector. 48 procent wil wel graag weer aan de slag in het onderwijs, maar niet als leerkracht en 23 procent wil wel terug voor de klas als leraar. Van deze laatste groep verwacht het onderzoeksbureau dat er zo’n 1.250 mensen kunnen herintreden. Uit de groep die niet meer als leraar wil werken, maar wel een andere functie zou willen binnen het onderwijs, verwachten de onderzoekers dat er zo’n 1.500 mensen kunnen terugkeren: ‘We kunnen constateren dat zich onder de ww’ers een groep stille reserve bevindt die in potentie benoembaar is als leerkracht in het primair onderwijs.’ Wel gaat het vooral om oudere werklozen die binnen een aantal jaren met pensioen zullen gaan.

Voorwaarden

Of deze mensen daadwerkelijk terugkeren voor de klas, heeft te maken met verschillende factoren. Zo moet er in de regio voldoende aanbod zijn van banen. Het aantal ww’ers ligt hoger in gebieden waar het lerarentekort minder te voelen is, bijvoorbeeld in Friesland. Ook spelen persoonlijke ervaringen een rol, zo heeft een deel zich ‘afgekeerd’ uit het onderwijs vanwege alle extra taken en de hoge werkdruk. Vooral kleinere klassen, minder administratieve rompslomp en een minder hoge werkdruk zijn voorwaarden om weer voor de klas te staan. Ook de beeldvorming bij werkgevers speelt mee, zo geeft een deel van de werklozen aan dat ze nooit worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek en werkgevers vrezen financiële risico’s.

Lees het hele artikel

Bron: AOb

 


« Terug naar het overzicht