Alliantie 'Divers voor de Klas' van start

05-11-2019

 

Hoe zorgen we voor meer diversiteit in de lerarenteams? En waarom kiezen er eigenlijk zo weinig mannen voor de pabo? Terechte vragen waar het onderwijs al enige tijd mee worstelt. Schoolteams zijn nog geen goede afspiegeling van de samenleving. En dat moet anders. Daarom hebben de PO-Raad, Meestert! en het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs (LOBO) zich verenigd in de Alliantie ‘Divers voor de Klas’. Op 4 november 2019 vond de startbijeenkomst plaats op de Christelijke Hogeschool in Ede (CHE).

Op de bijeenkomst waren zo’n 50 bestuurders, leraren, schoolleiders en medewerkers vanuit de lerarenopleidingen en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aanwezig. Harmen Wijnen, voorzitter College van Bestuur van CHE, opende de bijeenkomst: ,,Diversiteit is een ingewikkeld thema wat steeds breder is geworden. Waar we in 1954 nog spraken over katholieken en gereformeerden, speelt diversiteit nu op veel meer vlakken.” Astrid Venes, directeur Fontys Hogeschool Kind en Educatie, benoemde de gezamenlijke inzet van dit initiatief: ,,De cijfers laten zien dat het aantal mannen voor de klas spectaculair is gedaald in de afgelopen decennia. Waarom kiezen er zo weinig mannen voor een lerarenopleiding? We moeten samen op zoek gaan naar de oorzaak.”

Aansluitend werd er in korte pitches en vanuit verschillende invalshoeken over visie, achtergrond en acties gesproken. Zo vinden Nol Heinen en Wouter Duim van Arnhem Meestert! dat jongeren zich bewust moeten worden dat ,,het meesterschap veel meer inhoudt dan knutselen”. Ook gaven zij aan dat Meestert! een speciale hulplijn voor mannen op de Pabo heeft. Vanuit de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) werd aandacht gevraagd voor het gesprek over de kernwaarden van waaruit je aan diversiteit werkt, en hoe je van diversiteit een topprioriteit maakt. 

De aanwezige beleidsmedewerkers van het Ministerie van OCW spraken uit dat minister Slob het ,,mooi vindt om te zien dat de initiatiefnemers zich gezamenlijk inzetten voor diversiteit en inclusiviteit”. Zij vulden aan: ,,Leraren zijn een rolmodel: we moeten ervoor zorgen dat mensen zich aangesproken voelen om leraar te worden.” 

De laatste pitch werd gegeven door Robert-Jan Kooiman van Meestert! en Nienke van der Steeg van de PO-Raad. Hierin spraken zij uit dat ,,deze alliantie meer is dan zomaar een project rondom het lerarentekort. Dit gaat om een duurzame aanpak, goed voor het imago van het beroep en ook een plek moet krijgen in strategisch HRM-beleid". Van der Steeg sloot de bijeenkomst af met een oproep namens de Alliantie ‘Divers voor de Klas’ om uit elke regio tenminste één ambassadeur te werven die actief betrokken blijft. Kooiman riep aansluitend op om meer Meestert!-bewegingen in het land op te richten. 

Het vervolg

In maart 2020 is de volgende bijeenkomst. Dit zal een bijeenkomst in grotere vorm zijn, waarbij alle initiatieven in het land en de Alliantie samen een actieplan willen presenteren met actiepunten. Begin 2020 volgt er meer info via de websites van de PO-Raad en Meestert!. 

Bron: PO-Raad« Terug naar het overzicht